Rīgas dome aicina nevalstiskās organizācijas pievienoties Rīgas pašvaldības un NVO sadarbības memorandam

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pašvaldību un nodrošinātu efektīvu nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, Rīgas dome aicina tās pievienoties sadarbības memorandam.

Memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos un aktīvu tās līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā Rīgas pašvaldībā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Kopš 2013.gada Memorandam ir pievienojušās jau 207 nevalstiskās organizācijas.

Ar Memorandu var iepazīties, atverot dokumentu ŠEIT.

2021. gada 21. janvārī tika izveidota konsultatīva organizācija – Rīgas pašvaldība un NVO sadarbības memoranda īstenošanas padome. Saskaņā ar Memoranda padomes nolikumu tās sastāvā ir Rīgas domes priekšsēdētājs, Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un deviņi Memorandu parakstījušo nevalstisko organizāciju lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvji. NVO pārstāvji padomē tiek ievēlēti uz diviem gadiem. Informācija par pārstāvjiem tiek publicēta pašvaldības portālā www.riga.lv. 2023. gadā plānots nākamais nevalstisko organizāciju pārstāvju atlases konkurss.

Organizācijas, kas vēlas pievienoties Memorandam un to nav izdarījušas iepriekš, aicinām līdz 30. novembra plkst. 17.00 iesniegt klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos (Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā) vai atsūtīt ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē uz adresi integracija@riga.lv šādu dokumentu oriģinālus:

  • iesniegumu par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt Memorandu – paraugs iesniegumam;
  • pilnvaru, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā – paraugs pilnvarai.

Informācija par Memoranda parakstīšanas norises laiku un vietu tiks izziņota pēc š.g. 1. decembra, kad būs zināms, cik organizācijas šogad vēlas pievienoties Memorandam.

Papildu informāciju par Memoranda parakstīšanu var saņemt pie Marikas Barones, e-pasta adrese marika.barone@riga.lv,  tālr. 67105652.