Bābelīša ezera peldvieta iegūst Zilā karoga statusu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļa un vides departaments ir nodrošinājis, ka Bābelīša ezera peldvietas kvalitāte infrastruktūras un apsaimniekošanas jomā ir augstā līmenī un tajā šogad tiks pacelts Zilais karogs, tāpat kā Vecāķu un Vakarbuļļu pludmalēs. Pie Bābelīša sagaidāmi arī ievērojami infrastruktūras uzlabojumi. Latvijā šogad Zilā karoga kvalitātei atbilst 12 peldvietas un 1 jahtu osta.

Līdz ar peldsezonas atklāšanu visās astoņās oficiālajās Rīgas peldvietās darbu ir sākuši pašvaldības policijas glābēji.