Piektdien, 16. jūnijā laikā no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.30 norisināsies Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju (NVO) sadarbības memoranda īstenošanas padomes 9. sēde.

Memoranda padomes sēdes darba kārtībā:

1.Ziņojums par 2023. gada konkursa NVO dalībai Memoranda padomē kandidātu atlases procesu un balsošanas rezultātiem.

Ziņotājs: I. Meilande, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītāja.

2. Memoranda padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.

3. Deleģētā Memoranda padomes pārstāvja ievēlēšana darbam Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijā.

4. Ziņojums par sabiedrības līdzdalību.

Ziņotājs: M. Jansons, Rīgas Apkaimju alianses valdes loceklis.

5. Diskusija par Memoranda padomes darbību:

 • Rīgas domes un NVO foruma  darba grupas “Esošie līdzdalības rīki Rīgas pašvaldībā – nepieciešamie uzlabojumi, t.sk. Memoranda padome un tās iespējamā attīstība” secinājumi/ierosinājumi;
 • Līdzšinējo Memoranda padomes locekļu atskats un secinājumi;
 • Jaunievēlēto Memoranda padomes locekļu – NVO pārstāvju redzējums par darbu Memoranda padomē.

Aicinām sekot līdzi Memoranda padomes sēdei Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.riga.lv, kur būs redzama tiešraide: https://www.riga.lv/lv/tiesraides-un-ieraksti

Otrdien, 6. jūnijā tiešsaistē notikušās kārtējās Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos sēdes ietvaros tika sniegts ieskats integrācijas jomā 2022. gadā/2023. gadā paveiktajā saskaņā ar Rīgas valstspilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019.–2024. gadam īstenošanas rīcības plānu 2022.–2024. gadam, akcentējot šādus aspektus:

Tika sniegta informācija par Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem – Rīgas Atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem kā vienas pieturas aģentūras  piedāvātajiem valsts un pašvaldības pakalpojumiem, aktualitātēm un izaicinājumiem.

Sabiedriskās politikas centrs “Providus”  informēja sēdes dalībniekus  par pētījumu “Vai Latvijas krieviski runājošo iedzīvotāju pilsoniskā apātija ir mīts vai realitāte?” , kas veikts 2022. gada novembrī, pamatojoties uz 3 fokusgrupām ar 28 Bolderājas un Pļavnieku iedzīvotājiem un parāda šo apkaimju iedzīvotājus starp divām prizmām – pilsonisko aktīvismu un fatālismu.

Sēdes dalībnieki  tika informēti par to, ka š.g. septembrī-oktobrī jāorganizē jaunu Konsultatīvās padomes locekļu – NVO pārstāvju atlases konkurss, jo esošajiem NVO pārstāvjiem decembrī beigsies  3 gadu pilnvaru termiņš. Sēdes noslēgumā tika pārrunātas tēmas, kas ierosinātas izskatīšanai nākamajā sēdē.

“Kā labāk noskaidrot apkaimes iedzīvotāju viedokli?”

7. jūnijā plkst. 18.30 Rīgas domes telpās,  Rātslaukumā 1, Rīgas Apkaimju alianse  rīko pieredzes apmaiņas forumu par tēmu – „Kā labāk noskaidrot apkaimes iedzīvotāju viedokli?”  

Rīgas Apkaimju alianse ir definējusi, ka apkaimes biedrībai, lai tā varētu sekmīgi darboties, ir nepieciešams veikt iedzīvotāju aptaujas, lai varētu kvalitatīvi pārstāvēt iedzīvotāju intereses dažādās institūcijās.

Prasme izveidot kvalitatīvu iedzīvotāju aptauju šī mērķa sasniegšanai ir ļoti noderīga šo mērķu sasniegšanai, tāpēc ievadam socioloģe Anna Selecka sniegs izglītojošu prezentāciju par šo tēmu, bet vēlāk notiks diskusija un pieredzes apmaiņa par to, kādus rīkus apkaimju biedrības ir līdz šim izmantojušas iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai. RAA iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka pieredzes apmaiņas pasākumi ir viens no iedvesmojošākajiem un praktisku labumu nesošākajiem pasākumiem apkaimju biedrību aktivitātes vairošanai. Pieredzes apmaiņas pasākumu plānots organizēt apkaimju biedrību līderiem, kuriem ir interese un iespējas iegūtās zināšanas likt lietā savās apkaimēs, tādējādi jauniegūtās zināšanas novadot līdz plašam pilsētas iedzīvotāju lokam.

Projektu īsteno Rīgas Apkaimju alianse.


Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Lai apspriestu Rīgas Apkaimju centru attīstības plāna 2024.–2028. gadam 1. redakciju, 7. jūnijā plkst.17.00 Rīgas rātsnama Sēžu zālē notiks publiskās apspriešanas sanāksme, kurai varēs sekot līdzi tiešsaistē.

Sanāksme notiks tiešsaistē MS Teams vidē, kā arī tiks pārraidīta interneta vietnēs riga.lv, rdpad.lv un pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju MS Teams vidē vai pieteiktos uz dalību publiskās apspriešanas sanāksmē klātienē, aicinām iepriekš reģistrēties šeit līdz 7. jūnija plkst. 12.00. Sanāksmē varēs piedalīties tikai reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta individuāli katram reģistrētajam dalībniekam.

Apkaimju centru attīstības plāns 2024. – 2028. gadam ir politikas plānošanas dokuments, kas koordinē pašvaldības ieguldījumus apkaimju centrālo teritoriju publiskās ārtelpas attīstībā turpmākajiem pieciem gadiem. Šobrīd Rīgā ir 33 apkaimju centri, kas iepriekš noteikti pašvaldības plānošanas dokumentos, tostarp 2021.gadā apstiprinātajā Rīgas teritorijas plānojumā. Plāns izstrādāts, lai izveidotu ietvaru saskaņotai apkaimju centru attīstībai un koordinētu ar to saistīto projektu izstrādi un ieviešanu tādās jomās kā publiskā ārtelpa, mobilitāte, vietu identitāte un mazā uzņēmējdarbība.

Plānā ir noteikti trīs rīcības virzieni un ietverts 21 īstenošanas pasākums, kas vērsts uz apkaimju centru identitātes veicināšanu, publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošanu un mazās uzņēmējdarbības sekmēšanu. Plāna īstenošanas periodā no 2024.-2028.gadam apkaimju centros paredzēts veikt uzlabojumus ielu telpā, atjaunojot gājēju ietves, uzlabojot pārvietošanās drošību, veicot apzaļumošanu, uzstādot solus, atkritumu urnas, velosipēdu statīvus un citus labiekārtojuma elementus. Apkaimju centrus paredzēts iedzīvināt ar kultūras notikumiem.

Plānu ir izstrādājis Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, iesaistot plāna izstrādes darba grupu, citas pašvaldības iestādes. Izmantota  arī piesaistītā konsultanta SIA “Grupa93” veiktā sākotnējā situācijas analīze, piedāvātie risinājumi, izstrādātie prioritārās attīstības kritēriji, kā arī sākotnējās mērķa grupu iesaistes rezultāti.

Latvijas Pilsoniskā alianse turpina darbu pie programmas “ASNS”, kuras ietvaros 2022. gadā tika izveidota un atklāta platforma “ASNS”. Platformā iespējams satikties nevalstiskajām organizācijām un profesionāļiem, iestādēm un organizācijām, kas vēlas kopā, soli pa solim, strādāt pie sistemātiskām pārmaiņām, labdarības akcijām u. c. aktivitātēm.

Projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību, ziedošanas kultūru un ilgtspēju, veidojot Latvijā programmu, kas veicina pilsoniskās sabiedrības sadarbību un atbalstu savā starpā, kā arī ar publisko, biznesa un akadēmisko sektoru. Programma paredz platformas https://asns.nvo.lv/ pilnveidi un programmas vispārēju attīstību, t. sk. programmas dalībnieku skaita pieaugumu, sadarbības un resursu apmaiņas veicināšanu.

Programmas ietvaros tiks veiktas arī telefoniskas intervijas un konsultācijas, lai piesaistītu jaunus dalībniekus, apkopotu informāciju par vajadzībām un pieejamiem resursiem, kas tiktu publicēti programmā. Plānots informēt par programmas iespējām un iesaistīt programmā uzņēmējus, akadēmiskās, publiskās pārvaldes pārstāvjus un NVO, kā arī plašāku sabiedrību. Lai iedvesmotu un mudinātu pilsonisko sabiedrību izmantot programmas “ASNS” sniegtās iespējas, tiks organizēta publiska diskusija par ilgtspēju, pilsoniskās sabiedrības iespējām un izaicinājumiem.

Paredzētie pasākumi tiks īstenoti līdz š. g. 15. novembrim.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

No 5. jūnija līdz 27. augustam profesionālu treneru vadībā Rīgā norisināsies sporta nodarbības brīvā dabā, kas būs piemērotas ikvienam interesentam, neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai fiziskās sagatavotības.

Bezmaksas treniņi notiks 20 dažādās Rīgas apkaimēs: Bolderājā, pilsētas centrā, Daugavgrīvā, Grīziņkalnā, Iļģuciemā, Imantā, Juglā, Ķengaragā, Maskavas forštatē, Mangaļsalā, Mežaparkā, Mežciemā, Pļavniekos, Purvciemā, Sarkandaugavā, Teikā, Torņakalnā, Vecmīlgrāvī, Ziepniekkalnā un Zolitūdē.

Nodarbības 60 minūšu garumā vadīs sertificēti sporta treneri un tās ietvers iesildīšanos, aktīvo daļu un atsildīšanos. Apģērbs un apavi ir jāizvēlas atbilstoši laika apstākļiem un ieteicams līdzi ņemt dzeramo ūdeni.

Norises laiki un vietas, kā arī kontaktinformācija ir pieejama arī sociālo tīklu vietnē “Sporto visa Rīga” un pa tālruņiem 29243428 un 29467859.

Nodarbību programma

Nodarbības finansiāli atbalsta Rīgas dome sadarbībā ar biedrību “Veselībai un attīstībai”.

Rīgas dome trešdien, 31.maijā apstiprināja pašvaldības saistošos noteikumus, kas regulē reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību pilsētā. Līdz ar jaunajiem noteikumiem tiek ieviesti arī nosacījumi digitālo ekrānu izvietošanai.

Saistošie noteikumi nosaka reklāmas, reklāmas objektu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību, kā arī vietas, kurās aizliegta reklāmas izvietošana. Tāpat tie regulē afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību, kā arī reklāmas izvietošanas uzraudzību un kontroli. Saistošo noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, nosakot reklāmas izvietošanu, afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību un ekspluatācijas prasības publiskās vietās Rīgā, kā arī vietās, kas vērstas pret publisku vietu. Pamatā ir saglabātas spēkā esošo saistošo noteikumu normas, kā arī veikti uzlabojumi attiecībā uz kvalitatīvas pilsētvides prasībām. Ņemot vērā digitālo reklāmu popularitātes pieaugumu, jaunajos noteikumos ir izveidota jauna nodaļa ar nosacījumiem digitālo ekrānu izvietošanai.

Lai veidotu harmonisku un nepārspīlētu reklāmu izvietojumu pie ēkām un tās nenomāktu ēku arhitektūru un pilsētvidi, turpmāk būs aizliegts izvietot transparentus, kas novilkti starp kokiem, stabiem, ēkām, būvēm un citām konstrukcijām. Tāpat tiks aizliegts pārblīvēt ēkas fasādi un ēkai piesaistīto apkārtējo vidi ar dažāda veida un kolorīta reklāmām, kā arī pārsātināt reklāmas ar tekstuālo un grafisko informāciju. Izvietojot reklāmu, vairs nedrīkstēs būt redzami montāžas stiprinājumi. Tāpat tiks aizliegts izvietot reklāmu uz ēkas fasādes vai inženierbūves, ja tā nesakopta, apzīmēta ar grafiti. Tādējādi tiks veicināta kvalitatīvas pilsētvides attīstība un kopēja sabiedrības izpratne par sakārtotu un sakoptu pilsētvidi.

Jaunajos noteikumos ir papildināti un precizēti nosacījumi reklāmu izvietošanai uz ēku fasādes, piemēram, Vecrīgā būs atļauts izvietot tikai telpiskus burtus un logotipus uz caurspīdīgu fona pamatnes vai bez tās, materiālā (metālā, kokā, stiklā u. c.) atveidotus burtus, uz fasādes krāsotus burtus, ja to izvietojums uz ēkas fasādes netraucē ēkas vizuālo uztveri un nemazina ēkas kultūrvēsturisko vērtību, kā arī ir atbilstošs konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam.

Rīgas dome aicina rīdziniekus apmeklēt ģimeniskas noskaņas piepildītus pasākumus pilsētā, kas norisināsies mēneša garumā līdz pat jūnija vidum.

NOZĪMĪGI PASĀKUMI

 • 27. maijā – Mežaparka Lielajā estrādē norisināsies pasākums “Bišu diena”, kurā būs biškopju meistardarbnīcas, lekcijas, medus degustācijas, tirdziņš un varēs apmeklēt tematisku koncertu “Bee Sharp Honeybee”.
 • 28. maijā – ģimenes būs gaidītaskultūras pils “Ziemeļblāzma” bērnu svētkos “Visi mani Dziesmusvētki”. Dienas programmā paredzēta muzikāla izrāde bērniem “Hops un Čiks”, radošās darbnīcas un citas aktivitātes. Savukārt Kultūras pils Lielajā zālē notiks svētku koncerts “Lai prieks rada prieku”.
 • 1. jūnijā –  vakarpusē ar Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” rīkotu pasākumu “Nāc ar mani rotaļāties!” Lucavsalas atpūtas parkā sezonu atklās Rīgas centrālās bibliotēkas pludmales lasītava un Lucavsalas kultūrtelpa “Strops”.
 • 1. jūnijā –  Čiekurkalna filiālbibliotēkas dārza ”Stropā” notiks izglītojoša nodarbība par četrkājaino draugu audzināšanu “Ķepu skola”, bet pēc tās bērnus iepriecinās Liepājas Ceļojošā leļļu teātra izrāde.
 • 4. jūnijā – Kultūras centra “Mazā ģilde” Lielajā zālē ikviens aicināts apmeklēt koncertu “Lai iet!”. Pēc koncerta, sadarbībā ar BigGames, norisināsies lielformāta galda spēļu turnīrs Mazās ģildes dārzā.

Tematisko mēnesi ģimenēm noslēgs 10. jūnija pasākums Vērmanes dārzā “Rīgas saldējuma festivāls”. Festivāla ietvaros notiks dažādi koncerti, atrakcijas un meistardarbnīcas.

No 15. maija līdz 4. jūnijam kultūras centrā “Mazā ģilde” var apskatīt Bērnu mākslas studijas izstādi “Ģimene”.

Svētku programma galvaspilsētā būs ļoti daudzveidīga un pasākumi ģimenēm norisināsies līdz pat jūnija sākumam: skanēs koncerti, notiks izstādes un izrādes, varēs piedalīties radošajās darbnīcās, meistarklasēs un virknē citu aktivitāšu.

Pasākumus atbalsta Rīgas pašvaldība. Norišu programma pilnā apjomā ir skatāma tīmekļvietnē www.kultura.riga.lv.

27. maijā no plkst. 9.30 līdz 14.00 Krišjāņa Barona muzejs (Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 3-5) aicina uz pasākuma cikla “Dārtas skola” nodarbību, kurā šoreiz varēs uzzināt par to, kā Krišjānis Barons ticis pie uzvārda, kā arī doties pastaigā pa Rīgas bulvāru loku.

Pasākuma cikla nosaukums “Dārtas skola” dots par godu Krišjāņa Barona sievai Dārtai, kura, dzīvojot svešumā, izaudzināja savu dēlu Kārli par krietnu latvieti. “Šodien ukraiņu sievietēm lemta tāda pati misija – izaudzināt savas dzimtenes patriotus, esot šeit, Latvijā. Tos, kuri būs atnākuši pirmo reizi uz šī cikla nodarbību, iepazīstināsim ar muzeju, pēc tam kopā veidosim nodarbības vārdnīcu. Bērnus sagaida īpašs piedāvājums. Tad visi kopā runāsim par uzvārdiem. Apmeklētāji uzzinās, kā Krišjānis Barons pie uzvārda ticis, bet mēs – kā ukraiņi ieguvuši savus uzvārdus,” stāsta Krišjāņa Barona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa.

Nodarbības laikā dalībnieki varēs apgūt praktiskās prasmes, kā arī gūs iespēju attīstīt komunikācijas prasmes latviešu valodā. Tāpat nodarbībā ir atvēlēts laiks kustību aktivitātēm, kas radīs labvēlīgu psiholoģisko noskaņu. Nodarbība noslēgsies ar kopīgu pastaigu pa Rīgas bulvāru loku.

 Projekts “Dārtas skola” ietver 6 nodarbību ciklu (1. nodarbība – 25.03., 6. nodarbība – 11.11.) un paredzēts Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijas veicināšanai Latvijas sabiedrībā un kultūrvidē. Tādēļ projektā aicinātas piedalīties gan Rīgas pamatiedzīvotāju ģimenes, kas palīdzēs veidot ģimeniskākas, personiskākas saites, gan ukraiņu ģimenes.

Projektā iesaistītie ir gan muzeja darbinieki, t.sk. muzejpedagogs, gan arī brīvprātīgie, t.sk. ukraiņu diasporas pārstāvji, kas nodrošina nodarbības tulkojumu ukraiņu valodā.

Pasākums tapis ar Rīgas domes atbalstu.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Vairāk informācijas: Krišjāņa Barona muzejs, tālr. +371 67284265, +371 29120216, e-pasts: barons@memorialiemuzeji.lv

Rīgas bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespējas vasaras brīvlaikā, kuras ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu rīko nevalstiskās organizācijas.

Šajā skolēnu vasaras brīvlaikā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments līdzfinansē 13 nevalstisko organizāciju atvērtos projektus, kas vasaras mēnešos piedāvās bērniem un jauniešiem bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētas teritorijā, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, mācīšanos, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

 • Visas vasaras garumā bērni un jaunieši aicināti iesaistīties veloaktivitātēs, notiks bezmaksas jauniešu pludmales volejbola treniņi, pieredzējušu speciālistu vadībā. Izmantojot kvalitatīvu sporta inventāru, būs iespēja iepazīt SUP airēšanas nodarbības, varēs iesaistīties nodarbībās par drošu uzvedību pie un uz ūdens “Kā nenoslīkt”.
 • Āgenskalna tirgū bērniem un jauniešiem norisināsies dažādas aktivitātes, lai veicinātu radošo izpēti un izpausmi.
 • Vairākās vietās Rīgā varēs piedalīties radošās darbnīcās par kino veidošanu.
 • Viestura dārzā jauniešus aicinās iesaistīties ielu teātra mini festivāla organizēšanā un festivāla programmas veidošanā.

Ar brīvā laika aktivitāšu pilno sarakstu, kontakttālruņiem, norises vietu, kā arī ar norādi par projekta mērķauditoriju un plānotajām aktivitātēm var iepazīties šeit: Brīvā laika aktivitāšu saraksts.