Rīgas pašvaldība 28. februārī plkst. 14.30 aicina apmeklēt informatīvu semināru par 2023. gadā gaidāmajām izmaiņām āra vasaras terašu saskaņošanas kārtībā, nodevu zonu sadalījumā, kā arī par nodevas atlaidēm sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, kuri vasarā nav varējuši darboties pašvaldības veiktu ielu remontdarbu dēļ. 

Seminārs klātienē notiks 28. februārī plkst. 14.30 Rīgas domes sēžu zālē, rātsnamā, Rātslaukumā 1. Dalībniekus uzrunās Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis un Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange.

Uzņēmējiem, lai piedalītos klātienē, iepriekš jāpiesakās, līdz 26. februārim aizpildot pieteikuma formu ŠEIT

Ja tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits – 100, pieteikšanās tiks slēgta ātrāk. Tiem, kuri jau semināram ir pieteikušies, tas atkārtoti nav jādara.

Semināru būs iespējams vērot tiešraidē un pēc tam arī ierakstā pašvaldības “Facebook” lapā “Rīga attīstās” .

Vairāk informācijas pa tālruni 67013590, 26431151 vai aic@riga.lv.

Rīgas domes izsludinātajā konkursā „Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju saglabāšanai 2023. gadā”, kurā projektu pieteikumi bija jāiesniedz līdz 17. februārim, saņemti 62 projektu pieteikumi par kopējo summu 1,19 miljoni eiro apmērā.

No konkursam iesniegtajiem projektiem 51 objekts pretendē uz iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem 50% apmērā, kas nepārsniedz 30 000 eiro kultūras pieminekļa saglabāšanai. Savukārt 11 objekti pretendē uz pašvaldības līdzfinansējumu ne vairāk kā 5000 eiro apmērā ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai.

Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus, pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu,  līdz 5. maijam izvērtēs Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija. Finansējumu īpašniekam piešķirs tikai pēc būvdarbu pabeigšanas. Konkursam iesniegtie projekti ir jārealizē līdz šī gada 15. novembrim.

Papildus informācija par Rīgas domes līdzfinansētajām programmām ēku sakārtošanai un atjaunošanai pieejama mājaslapā https://atjauno.riga.lv/.

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) vadība šonedēļ Rīgas domē  prezentēja pagājušā gada darba rezultātus un nākotnes plānus. Sanāksmē tika iezīmēti divi galvenie nākotnes uzdevumi – iedzīvotāju drošības sajūtas paaugstināšana un policistu darba vides uzlabošana.

Pērn RPP kopā apkalpoja vairāk nekā 126 000 izsaukumu, kas ir par aptuveni 10 % vairāk nekā gadu iepriekš. Lai gan lielu daļu slodzes joprojām rada izsaukumi par automašīnu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, policijas vadība arī uzsvēra, ka pagājušajā gadā arī paplašinātas policijas tiesības jaunu pārkāpumu veidu izskatīšanā. Piemēram, pagājušajā gadā 66 administratīvo pārkāpumu procesi sākti par militārās agresijas slavināšanu, bet 187 pārkāpumi konstatēti bezpilota gaisa kuģu jeb dronu lietošanas jomā.

“Iedzīvotājiem šajā laikā ir svarīga drošības sajūta gan pilsētā kopumā, gan savā apkaimē, tādēļ mums (policijai) ir jābūt redzamiem gan ielās, gan mediju telpā,” uzsvēra RPP priekšnieks Juris Lūkass, akcentējot, ka policijas klātesamība apkaimēs ir tikpat svarīga kā komunikācija ar sabiedrību. Vienlaikus Lūkass norādīja, ka pagājušajā gadā ir izdevies samazināt reaģēšanas laiku izsaukumos, kuros apdraudēta personas dzīvība vai veselība. Savukārt, lai uzlabotu šos rādītājus nākotnē, RPP priekšnieks pastāstīja par plāniem paplašināt un modernizēt videonovērošanas sistēmu, kā arī par Vienotās vadības centra izveidi.

“Mums ar RPP ir kopēja vīzija, ka Rīgai jākļūst par drošāko pilsētu Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām. Mēs esam iecerējuši dubultot video novērošanas punktu skaitu un izveidot RPP Vienotās vadības centru, šādi krietni pilnveidojot policijas efektivitāti. RPP ir gatava nozīmīgām pārmaiņām,” norāda Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Linda Ozola.

Kā otru prioritāti Lūkass izvirzīja policistu darba vides uzlabošanu, norādot, ka nevienu no izvirzītajiem policijas mērķiem nav iespējams sasniegt bez darbiniekiem. Tādēļ pašlaik tiek strādāts pie iekšējās komunikācijas uzlabošanas, jaunas apmācību sistēmas ieviešanas, kā arī tiek turpināts strādāt pie atalgojuma uzlabošanas, slodzes mazināšanas, kā arī dažādiem ikdienas sadzīves uzlabošanas risinājumiem. “Lai gan gads ir sācies ar algu pārskatīšanu, policistu atalgojums joprojām nav pietiekami konkurētspējīgs darba tirgū, ja ņem vērā lielo slodzi un izdegšanas riskus,” rezumēja J. Lūkass.

“Man ir gandarījums, ka šajā sasaukumā esam ieviesuši jaunu tradīciju – ciešu Rīgas domes dialogu ar RPP, kas iepriekš bija atstāts novārtā. Mana galvenā prioritāte, gan tīri objektīvi, gan pēc sarunām ar RPP vadību un policistiem, ir RPP darbinieku atalgojuma celšana un darba apstākļu uzlabošana. Kopā ar domes priekšsēdētāju Mārtiņu Staķi esam vienojušies turpmāk katru gadu 30% no pilsētas izaugsmes budžeta atvēlēt tieši šim mērķim,” uzsver L. Ozola.

Trešdien, 15. februārī, klātesot Rīgas domes vadībai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks parakstīja rīkojumu par Rīgas teritorijas plānojuma spēkā stāšanos, tādējādi atceļot iepriekšējā ministra lēmumu par plānojuma apturēšanu. Savukārt ceturtdien, 16. februārī, Rīgas dome ārkārtas sēdē plāno atsaukt prasību Satversmes tiesā, ar kuru apstrīdēja iepriekšējā ministra lēmumu.

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis: “Ar šo lēmumu ir atgriezts taisnīgums. Jaunais rīkojums apliecina, ka pamatots ir bijis gan Rīgas pašvaldības, gan virknes citu organizāciju un institūciju apgalvotais, ka pilsētas teritorijas plānojuma apturēšana bija pilnībā nesamērīga un nepamatota. Tas, ka varam sākt piemērot plānojumu, dod skaidrību par nākotni Rīgas uzņēmējiem, potenciāliem investoriem, apkaimju biedrībām, nevalstiskajām organizācijām un pilsētas iedzīvotājiem. Šis jautājums ir beidzot atrisināts un attīstība Rīgā var turpināties. Paldies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam par šo valstisko un pamatoto lēmumu!”

Savukārt Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks satiksmes infrastruktūras un attīstības jautājumos Vilnis Ķirsis norāda: “Šodien ir diena, kad pēc būtības noslēdzas teju 10 gadu darba cikls, kurā Rīga aktīvi strādāja pie pilsētas teritorijas plānojuma, piesaistot labākos ekspertus, analizējot labākos piemērus no citām pilsētām, uzklausot iedzīvotājus un uzņēmējus. Mēs esam pārliecināti, ka izstrādātais teritorijas plānojums ir kvalitatīvs un Rīgai ļoti vajadzīgs – tas mazinās birokrātiju kā privātpersonām, tā investoriem, tas daudzus procesus pilsētā padarīs vienkāršākus, skaidrākus un saprotamākus.”

Jaunais Rīgas teritorijas plānojums (RTP) nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei teritorijā, izņemot Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonu, kurā darbojas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums. Jaunais RTP atbilst pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un aktuālajam tiesiskajam regulējumam valstī, sekmējot Rīgas attīstību, atbilstoši aktuālajai sociāli ekonomiskajai situācijai. Tāpat, salīdzinājumā ar iepriekšējo teritorijas plānojumu, RTP ir skaidrāks un saprotamāks, tādējādi mazinot birokrātisko slogu un atvieglojot plānojuma piemērošanu. 

Plānojums paredz elastīgākas un daudzveidīgākas apbūves iespējas, īpaši jauktas apbūves teritorijās, sekmējot arī uzņēmējdarbības attīstību un jaunu, modernu tehnoloģiju ieviešanu ražošanas uzņēmumos, tādejādi sabalansējot vides aizsardzības un ražošanas attīstības prasības. Būtiski, ka RTP ierobežo azartspēļu objektu attīstību pilsētas teritorijā.

RTP risinājumi sekmēs kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, konkretizējot aizsargājamās kultūrvēsturiskās vērtības un prasības darbībām ar kultūrvēsturiskām būvēm. Plānojums detalizē prasības apbūvei pilsētbūvniecības pieminekļu un apbūves aizsardzības teritorijās.

RTP ir palielināts dabas un apstādījumu teritoriju īpatsvars pilsētā, pasargājot no apbūves arī nelielas zaļās teritorijas. Noteiktas konkrētas prasības labiekārtojuma veidošanai, trokšņa un gaisa piesārņojuma ierobežošanai ar zaļo stādījumu palīdzību. Tāpat ir konkretizēti noteikumi gaisa piesārņojuma ierobežošanai un monitoringam. Plānojums ir vērsts arī uz piemērošanos klimata pārmaiņām, piemēram, paredzot iespējas  ilgtspējīgai lietus ūdeņu apsaimniekošanai.

Plānojums ir pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskajā datu portālā GeoLatvija.lv, Rīgas ģeotelpiskajā datu portālā GeoRīga un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļa vietnē.

Kā ziņots, 2021. gada decembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu par Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanu, bet 2022. gada martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs plānojumu apturēja. Jūnijā Rīgas dome apstrīdēja Satversmes tiesā šo ministra lēmumu. Ceturtdien, 16. februārī notiks Rīgas domes ārkārtas sēde, kurā lems par iesniegtās prasības atsaukšanu.

Lai stiprinātu iedzīvotāju izpratni par demokrātijas vērtībām un demokrātiskiem procesiem, Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā izstrādājusi spēli “Demokrātija 2084”. Skolas aicinātas pieteikt nodarbības, lai ieplānotu spēles norisi savā skolā jau februārī vai martā.

“Demokrātija 2084” ir veidota kā izlaušanās spēle, kuras pamatā ir distopiska vīzija par kādas demokrātiskas valsts sabrukumu. Tās mērķis ir spēlētājiem parādīt, ko nozīmētu dzīve bez demokrātiskām vērtībām, un ar kādām grūtībām būtu jāsaskaras, ja demokrātiskās sistēmas vairs neeksistētu. Spēle ir pieejama latviešu valodā un ir piemērota spēlētājiem no 14 gadu vecuma.

Demokrātija nav vienkārša. Lai kļūtu par aktīvu un atbildīgu pilsoni, cilvēkam ir nepieciešamas dažādas zināšanas un prasmes. Lai aktualizētu demokrātisko vērtību un procesu  nozīmi mūsu dzīvē, kā arī, lai rosinātu iedzīvotājus, īpaši jauniešus, iesaistīties sabiedriski politiskos procesos, esam izveidojuši spēli “Demokrātija 2084”,” par spēles ieceri stāsta Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) direktore Kristīne Zonberga. LPA vadītāja skaidro, ka spēles laikā interesantā un iesaistošā veidā iespējams izspēlēt, kas notiktu, ja tāda demokrātija, kādu mēs to pazīstam šodien, vairs nepastāvētu, mudinot dalībniekus apzināties demokrātijas garantētās brīvības, tiesības un iespējas.   

“British Council pārstāvniecība Latvijā jau septīto gadu veicina pilsoniski aktīvas sabiedrības nostiprināšanos. Šo gadu laikā esam guvuši pārliecību, ka bērniem un jauniešiem jau skolā ir jāmāca apzināties sevi kā daļu no demokrātiskas sistēmas ar spēju ietekmēt tās procesus. Spēle iesaistošā veidā palīdz uzsākt sarunu par šo nozīmīgo tēmu. Galu galā tieši jaunā paaudze būs tie, kas nākotnē piedalīsies demokrātisku lēmumu pieņemšanā un noteiks to, cik pilsoniski aktīva būs mūsu sabiedrība,” uzsver British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

“Demokrātija 2084” izspēles ietvaros dalībnieki iegūs zināšanas un izpratni par demokrātiju kā pārvaldes sistēmu, apgūstot teoriju, diskutējot un darbojoties praktiski. Spēles nodarbība notiek klātienē. Izspēlei nepieciešamas vidēji 60 minūtes. Diskusijas un noslēguma daļai nepieciešams laiks līdz 30 minūtēm. Kopā: 90 minūtes. Dalība spēlē ir bez maksas.

Lai uzzinātu vairāk par spēli un pieteiktu nodarbību savā skolā, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu vai sazināties ar LPA, rakstot uz alianse@nvo.lv vai zvanot: +371 24245580.

Spēli izstrādājusi Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Spēles mehāniku autors: Kristaps Auzāns, rekvizītu autors: Jānis Auniņš. Par spēles saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.

Par Latvijas Pilsonisko aliansi

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga jumta nevalstiskā organizācija pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanas jomā, kuras misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno vairāk kā 130 biedrus, kas kopumā aptver aptuveni 70 000 privātpersonas.

Lai diskutētu par jautājumiem, kā mēs varam veidot atvērtu un iekļaujošu sabiedrību, kurā cittautieši var veiksmīgi integrēties, un ar kādiem izaicinājumiem un iespējām sastopas cittautieši un vietējie Latvijas iedzīvotāji aktīvas migrācijas laikmetā, sestdien, 11. februārī Rīgā notiks foruma teātra nodarbība.

Ikviens interesents, kas vēlas diskutēt par migrācijas un integrācijas procesiem, par to, kā tas skar katru no mums un sabiedrību kopumā, kā palīdzēt iejusties Ukrainas kara bēgļiem un citiem cilvēkiem no ārvalstīm, kas nonākuši Latvijā, aicināts pieteikties dalībai nodarbībā, aizpildot pieteikuma anketu. Dalībnieku skaits nodarbībā ir ierobežots.

Foruma teātris ir interaktīva metode, kurā ar teātra paņēmienu tiek analizētas un risinātas konkrētas, iesaistītajiem dalībniekiem aktuālas problēmas. Foruma teātrī par “aktieriem” un “skatītājiem” kļūst” ikviens dalībnieks, un visu kopējais mērķis ir meklēt risinājumus sarežģītām situācijām. Šī metode rosina dialogu, neierastā veidā aicina domāt par problemātiskām tēmām un tā ir pieejama ikvienam interesantam. Foruma teātra nodarbības laikā dalībnieki diskutē par kādu konkrētu problēmu, un ar teātra metožu palīdzību identificē, kas ir šīs problēmas sakne un meklē veidus, kā to būtu iespējams novērst, mainot iesaistīto cilvēku rīcību un attieksmi.

Nodarbību vadīs Agnese Lapsiņa, kas Foruma teātri un citas teātra novatora Augusto Boala radītās teātra metodes apguvusi starptautiskās mācībās Ungārijā un Luksemburgā, un vadījusi nodarbības dažādām interesentu grupām Latvijā.

Nodarbību rīko Latvijas Pilsoniskā alianse. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un ASV vēstniecība Latvijā. Pasākums netiks ierakstīts vai pārraidīts tiešraidē. Pasākumā tiks cienīta viedokļu dažādība un konfidencialitāte.

Par Latvijas Pilsonisko aliansi

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga jumta nevalstiskā organizācija pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanas jomā, kuras misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno vairāk kā 130 biedrus, kas kopumā aptver aptuveni 70 000 privātpersonas.

Lai informētu plašāku sabiedrību par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānošanas procesu, 2. februārī notiks informatīvs tiešsaistes vebinārs, uz kuru aicināts ikviens interesents.

Jau ziņots, ka Rīgas dome aizvadītā gada 14. decembrī pieņēma lēmumu uzsākt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādi. Lokālplānojuma mērķis  ir veicināt Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas un tā aizsardzības zonas vispārējo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, vienlaikus veidojot dzīvotspējīgu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu pilsētvidi

Vebināra mērķis ir informēt sabiedrību par iecerēto plānošanas procesu, iepazīstināt ar paredzēto sabiedrības līdzdalību, kā arī iespējām iesniegt priekšlikumus lokālplānojuma izstrādes sākumposmā.

Vebinārs notiks 2. februārī, plkst.16.00-18.00 MS TEAMS platformā. Lai kļūtu par aktīvo dalībnieku, iepriekš ir jāreģistrējas: https://ej.uz/86w1. Pasākums tiks translēts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojums nepieciešams, lai iedzīvinātu mūsdienīgas nostādnes attiecībā uz mobilitātes, publiskās ārtelpas, apbūves attīstību un veicinātu iedzīvotāju piesaisti Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā.  Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, lokālplānojuma izstrādes procesā tiks risināta virkne uzdevumu, kas izriet no normatīvo aktu regulējuma, lokālplānojuma mērķiem, apkopotajiem sabiedrības viedokļiem, kā arī sabiedriskajās, profesionālajās un politiskajās diskusijās iezīmētajām aktualitātēm un saistīti ar dažādām pilsētbūvnieciskām tēmām – kultūras mantojumu, publisko ārtelpu, mobilitāti, vides kvalitāti, valsts un pašvaldības pakalpojumu infrastruktūru un uzņēmējdarbību.

Lokālplānojums būs galvenais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas noteiks prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Plašāka informācija par lokālplānojuma izstrādi: https://www.rdpad.lv/rigas-vesturiska-centra-lokalplanojums/.

Saistībā ar pagājušā gada novembrī pieņemto Pašvaldību likumu Rīgas domes mājas lapā riga.lv ir iespēja izteikt viedokli par domē sagatavotajiem saistošo noteikumu projektiem.

Minimālais termiņš sabiedrības viedokļa noskaidrošanai ir divas nedēļas. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā. Noteikumu projektus tālāk skatīs atbilstošajās domes nozaru komitejās un gala lēmumu pieņems Rīgas domes sēdē.

Rīgas dome trešdien, 18. janvārī nolēma palielināt līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem – 2023. gadā pašvaldība par katru bērnu no pusotra līdz četriem gadiem maksās līdzfinansējumu 328,54 eiro mēnesī, bet par bērniem obligātajā izglītības vecumā līdzfinansējums būs 242,48 eiro mēnesī. Tuvākajā laikā tiks palielināts arī pašvaldības līdzfinansējums sertificētam bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējam jeb auklēm vai mājdārziņiem.

“Šobrīd mēs piedzīvojam dzīves sadārdzinājumu, kas skar mūs visus un arī mūsu bērnu vajadzības, apmeklējot bērnudārzus. Šodien Rīgas domes sēdē pieņēmām lēmumu palielināt līdzfinansējumu privāto bērnudārzu pakalpojumu saņemšanai, tādējādi atbalstot ģimenes, īpaši bērnus, kuriem šis pakalpojums nepieciešams, lai tiktos ar saviem vienaudžiem un kopā iepazītu pasauli,” uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Līdz šim pašvaldība par katru bērnu no pusotra līdz četriem gadiem maksāja līdzfinansējumu 307,85 eiro mēnesī, bet par bērniem obligātajā izglītības vecumā līdzfinansējums bija 229.27 eiro mēnesī. Pašvaldības līdzfinansējums auklēm patlaban ir 181,09 eiro mēnesī.

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam aprēķināts, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto metodiku.

Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai šogad paredzēts aptuveni 27 miljonu eiro apmērā.