Latvijas Pilsoniskās alianses uzsāktajā programmā “ASNS” tiks stiprināta pilsoniskās sabiedrības kapacitāte un sadarbība

Latvijas Pilsoniskā alianse turpina darbu pie programmas “ASNS”, kuras ietvaros 2022. gadā tika izveidota un atklāta platforma “ASNS”. Platformā iespējams satikties nevalstiskajām organizācijām un profesionāļiem, iestādēm un organizācijām, kas vēlas kopā, soli pa solim, strādāt pie sistemātiskām pārmaiņām, labdarības akcijām u. c. aktivitātēm.

Projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību, ziedošanas kultūru un ilgtspēju, veidojot Latvijā programmu, kas veicina pilsoniskās sabiedrības sadarbību un atbalstu savā starpā, kā arī ar publisko, biznesa un akadēmisko sektoru. Programma paredz platformas https://asns.nvo.lv/ pilnveidi un programmas vispārēju attīstību, t. sk. programmas dalībnieku skaita pieaugumu, sadarbības un resursu apmaiņas veicināšanu.

Programmas ietvaros tiks veiktas arī telefoniskas intervijas un konsultācijas, lai piesaistītu jaunus dalībniekus, apkopotu informāciju par vajadzībām un pieejamiem resursiem, kas tiktu publicēti programmā. Plānots informēt par programmas iespējām un iesaistīt programmā uzņēmējus, akadēmiskās, publiskās pārvaldes pārstāvjus un NVO, kā arī plašāku sabiedrību. Lai iedvesmotu un mudinātu pilsonisko sabiedrību izmantot programmas “ASNS” sniegtās iespējas, tiks organizēta publiska diskusija par ilgtspēju, pilsoniskās sabiedrības iespējām un izaicinājumiem.

Paredzētie pasākumi tiks īstenoti līdz š. g. 15. novembrim.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.