Norisināsies Vidzemes tirgus stratēģiskās attīstības vīzijas sabiedriskā apspriede

Sestdien, 13. maijā, plkst. 13.00 AUGam ēdiena svētku laikā Vidzemes tirgus Piena paviljonā norisināsies Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un SIA “Rīgas nami” organizētā tikšanās ar iedzīvotājiem, kurā tiks prezentēta Vidzemes tirgus stratēģiskā vīzija un tuvākās iedzīvināšanas aktivitātes, kā arī uzklausīti iedzīvotāju viedokļi.

Lai meklētu risinājumus vairākiem tirgus teritorijas izaicinājumiem, šobrīd norisinās Vidzemes tirgus attīstības koncepcijas izstrāde. Kamēr tiek izstrādāti attīstības koncepcijas scenāriji, kas paredz meklēt labākos risinājumus, kā atgriezt Vidzemes tirgus ekonomiskās funkcijas, šobrīd noslēdzies pirmais posms tirgus vēsturiskā un mūsdienu konteksta, infrastruktūras izpētes un iedzīvotāju viedokļu apkopošanā. Ņemot vērā šo informāciju, sagatavota tirgus stratēģiskā attīstības vīzija – mūsdienīgi un atbildīgi attīstības mērķi, vērtības, prioritātes, rīcības virzieni un darbības standarti, kam būtu jābūt nemainīgiem pie jebkura tirgus attīstības scenārija.

13. maija apspriedes laikā norisināsies vairāku prezentāciju cikls. Tā laikā Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji atklās Vidzemes tirgus stratēģiskās vīzijas būtību un dos iespēju klātesošajiem uzdot jautājumus un piedalīties tās stiprināšanā. Tikmēr SIA “Rīgas nami” pārstāvji prezentēs šovasar plānotās dzīvināšanas aktivitātes, kā arī aktuālās pārmaiņas Vidzemes tirgū tuvākajos gados.

Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents.