Pārdaugavas nākotnes forumā definē iespējas kultūrvides izaugsmei

Veidojot kultūras dzīvi Rīgā, Pārdaugavas kultūras apvienība aicināja uz Pārdaugavas nākotnes forumu, kas norisinājās Kultūras centrā “Imanta” šā gada 17. maijā. Foruma galvenais mērķis bija izprast sabiedrības, uzņēmumu, kultūras norišu veidotāju un apmeklētāju vēlmes un vajadzības. Kopā ar dažādu nozaru ekspertiem tika izvērtēta esošā kultūras situācija un diskutēts par vīzijām Daugavas kreisā krasta nākotnes attīstībai.

Dienas gaitā virkne speciālistu dalījās savās pārdomās un redzējumā par problēmsituācijām, kuras nepieciešams atrisināt, un iespējām, kuras vajadzētu izmantot.

Sarunās spilgti iezīmējās tas, ka vitāli svarīgi sarunāties par nākotnes norisēm, tomēr tikpat būtiski ir vērst uzmanību uz esošo situāciju un resursiem, kas pieejami valstī, pilsētā vai apkaimēs. Diskusijās tika akcentēti jautājumi par vides pieejamību pasākuma apmeklētājiem, kā arī pārdomas par nepieciešamajām kultūras norisēm nākotnē un to, cik svarīga ir iedzīvotāju līdzdalības veicināšana dažādos līmeņos un norisēs.

Savos pieredzes stāstos un uzskatos dalījās pilsētvides pētnieks Mārtiņš Eņģelis, “Apeirons” valdes loceklis Ivars Balodis, pasākumu producente Diāna Čivle, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese, kultūras žurnāliste Eva Johansone.

Baiba Mūrniece no Kultūras ministrijas aicināja “atrast katrai apkaimei savu pieturas punktu – vienu vērtību, tādā veidā attīstīt savu pilsētu un to atjaunot” .

Forumā piedalījās arī Rīgas domes un citu organizāciju pārstāvji. Piemēram, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina uzsvēra, ka ir svarīgi “veidot vidi, kur satikties aktīvajiem ar mazāk aktīviem kultūras patērētājiem, lai mazinātu kritiski pasīvo kultūras patērētāju slāni”. Savukārt, “Dirty Deal Teatro” vadītāja Anna Sīle aicināja veidot kultūras pasākumus vietās ar lielāko iedzīvotāju skaitu, kur vēl nav kultūras centru vai citu vietu, kur apmeklēt pasākumus.

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti parādīja, ka Pārdaugavā biežāk apmeklētie kultūras infrastruktūras objekti ir Kalnciema kvartāls, Āgenskalna tirgus un kultūras centrs “Imanta”.

Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā, Kultūras un mākslu institūta vadītāja un vadošā pētniece uzsvēra, ka “cilvēka dzīvesvietai ir milzīga nozīme, tāpat kā pasākuma saturam”, jo tas ietekmē brīvā laika pavadīšanas izvēles. “Pārdaugava kā dzīves vieta ir kļuvusi par prioritāro izvēli, tāpēc kultūras infrastruktūras faktors ir svarīgs pilsētas attīstībā.”

Ieskats forumā ar foruma apmeklētāju iespaidiem skatāms video – https://ej.uz/PardaugavasForums