Paziņojums par zemes vienības Dzelzavas ielā 131 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

19.10.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.RD-22-1919-lē “Par zemes vienības Dzelzavas ielā 131 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

RD Lēmums.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai nodrošinātu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai un nodrošinot esošajā SIA “LIDL Latvija” loģistikas centrā iespēju veikt papildu darbību – izlietotā iepakojuma un atkritumu savākšanu, sagatavošanu, presēšanu un nodošanu pārstrādes uzņēmumiem.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “LIDL Latvija”, izstrādātājs – SIA “Metrum”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 01.11.2022. līdz 30.11.2022. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.11.2022. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, iepriekšēja reģistrācija publiskās apspriešanas sanāksmei līdz 14.11.2022. plkst.12.00.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_23444;
  • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 30.11.2022. var iesniegt:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_23444;
  • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 30.11.2022.) uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050
  • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā. 

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.