Pie Bābelītes ezera peldvietas pacelts Zilais karogs

Bābelītes ezera peldvietā pirmo reizi pacelts Zilais karogs, kas apliecina peldvietas atbilstību starptautiskiem vides kvalitātes standartiem. Kopumā šogad Zilais karogs plīvo trīs Rīgas peldvietās, arī Vecāķos un Vakarbuļļos.

 “Patiess prieks, ka šogad Zilo karogu paceļam pie Bābelītes ezera un varam lepoties ar trīs Rīgas peldvietu izcilu kvalitāti. Bābelītes ezera peldvieta ir izpildījusi visus starptautiskos vides standartus, lai tajā varētu plīvot Zilais karogs. Bābelītes ezera teritorijas labiekārtojumi turpināsies. Teritorijā tiks uzstādīti jauni soliņi, galdi, pārģērbšanās kabīnes, kā arī citi labiekārtojumi un tiks izveidots bērnu laukumiņš. Aicinu visus peldvietas apmeklētājus atpūsties droši un rūpēties, lai pēc sevis atstātu tīras un kārtīgas peldvietas,” saka Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps.

Mājokļu un vides departamenta direktora p.i. Edijs Pelšs ir gandarīts, ka Rīgas pašvaldība šobrīd ir viena no līderēm starp Latvijas pašvaldībām peldvietām piešķirto Zilo karogu skaita ziņā: “Ja ilgus gadus Rīgai bija divas Zilā karoga peldvietas – Vakarbuļļos un Vecāķos – tad šogad, piepulcējoties Bābelītes peldvietai, Rīgai to jau ir trīs.”

Vakarbuļļu peldvietā karogu šogad tiks pacelts jau 17. reizi, Vecāķu peldvietā  – 7. reizi, kas norāda uz nemainīgi izcilu šo peldvietu kvalitāti. Zilā karoga iegūšanai peldvietām jāatbilst kopā 33 ūdens kvalitātes, pludmales servisa un apsaimniekošanas, drošības, vides informācijas un izglītības kritērijiem. Ieviešot Zilā karoga kritērijus, peldvietas tiek apsaimniekotas, ņemot vērā vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktorus un pievēršot lielu uzmanību vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē.

Rīgā kopā ir astoņas oficiālās peldvietas – Daugavgrīvā, Vakarbuļļos, Vecāķos, Rumbulā, Bābelītī, Ķīpsalā, kā arī Lucavsalā un Lucavsalas līcī. Tāpat ir arī virkne labiekārtotu aktīvo atpūtas vietu pie ūdens, bet pie tām netiek nodrošināta glābšanas uz ūdens dienesta  glābēju darbība.

Rīgas pašvaldība, sākot peldsezonu, peldvietās nodrošinājusi uzlabotu un atjaunotu infrastruktūru. Vairākās vietās, uzlabojot vides pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiem, izbūvētas jaunas laipas, uzstādi soli, zviļņi, pārģērbšanās kabīnes.

Plašāka informācija par Rīgas peldvietām pieejama šeit: https://www.riga.lv/lv/rigas-peldvietas