Ukraiņu grupa veiksmīgi apgūst ievadkursu par dzīvi Latvijā

Attēls no "Droša māja" arhīva

Piektdien, 28. jūnijā, ar meistardarbnīcu-pārsteigumu noslēdzās 9 nodarbību cikls, ko organizē biedrība “Patvērums “Drošā māja””.

Nodarbību būtība – ievadkurss par dzīvi Latvijā. Tiek apskatīts plašs tēmu loks – cilvēktiesības, nodarbinātība, veselības aizsardzība, izglītība, tradīcijas un kultūra. Līdz šim nodarbības bija organizētas Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru iemītniekiem no Muceniekiem un Liepnas. Mācības uzsāka 147, kopā sertifikātus saņēmušas 137 personas.

Taču, tā kā ievadkursa mērķa grupa ir ne tikai patvēruma meklētāji, bet ikviens trešās valsts (ārpus ES) pilsonis, kas Latvijā dzīvo ne ilgāk par 5 gadiem, tad šoreiz grupas sastāvs bija citāds. Tie bija ukraiņi, kas Latvijā dzīvo kara dēļ.

Šai grupai nodarbības noritēja ļoti praktiskā veidā, dodoties izglītojošās ekskursijās uz organizācijām un iestādēm, kas saistītas ar apgūstamo tēmu. Piemēram, lekcija par darbu noritēja Nodarbinātības valsts aģentūrā. Aptaujājot kursu dalībniekus, izrādījās, ka starp viņiem ir gan tādi, kas Latvijā dzīvo dažus gadus, gan tādi, kas ieradušies pirms dažiem mēnešiem. Taču gan vieni, gan otri apgalvo, ka kursā uzzinājuši daudz ko jaunu, kā arī daudz guvuši no socializācijas mācību gaitā.

Arī noslēdzošā nodarbība, kas tematiski veltīta brīvā laika aktivitātēm, bija praktiska. Tā bija paredzēta kā pārsteigums, jo dalībnieki tikai dienu pirms nodarbības uzzināja, kas tieši tas būs… Un – devās uz VEF kultūras pili, lai keramikas studijā “Saule” Jura Tumulkāna vadībā varbūt pirmo reizi mūžā iemēģinātu roku māla veidošanā! Daži izveidoja svilpavniekus (un tie patiešām skanēja!), daži sēdās pie podnieka ripas un radīja savus pirmos traukus. Darbošanās deva jaunu pieredzi un palīdzēja uzzināt, cik lielas brīvā laika pavadīšanas iespējas ir Latvijā. Viena dalībniece izteica vēlmi rudenī pievienoties tieši šai studijai.

Pēc nodarbības dalībnieki saņēma sertifikātus par kursa apguvi. Skanēja jautājums “Kādas nodarbības vēl pie jums, “Patvērumā “Drošā māja”” būs?”. Šādi jautājumi sniedz gandarījumu un apziņu, ka palīdzība iebraucējiem nav “ķeksīša” pasākums, ka patiešām ir iespējams palīdzēt – gan praktiski, gan emocionāli.

Attēls no "Droša māja" foto albūma

Attēls no “Droša māja” foto albūma

 


Projekts “Latvija – valsts pie Baltijas jūras!” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. gada perioda atbalstu, granta līguma nr. PMIF/13.3./2023/1/04. Kopējais projekta finansējums ir 302 765,06 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējums 227 073,79 eiro un Latvijas valsts budžeta finansējums 75 691,27 eiro.

Informāciju sagatavoja Ilze Ķīķere, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sabiedrisko attiecību speciāliste, mob. tel. +371 22017831