Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2022. gada 2. uzsaukuma rezultāti

Rīga

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanai ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursa 2. uzsaukumā tika iesniegti 16 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu EUR 49753,46.

Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 14 projektiem par kopējo summu EUR 42520,56.

Finansējums piešķirts Čiekurkalna attīstības biedrībai, Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrībai, Jaunciema attīstības biedrībai, biedrībām “Brasa”, “Piedzīvojumu Gars”, “Cita Rīga”, ‘Lucavsala”, “Cits ķengarags”, “Esi radošs”, Vecāķu biedrībai, Rīgas Tehniskajai universitātei, nodibinājumam “ECO PARTNERS”, Čiekurkalna kultūras biedrībai “JUGOLI” un biedrībai “Rīgas Aktīvo Senioru Alianse”.

Detalizēta informācija par konkursa rezultātiem un uzvarētājiem pieejama : https://apkaimes.lv/integracija/finansesanas-konkursi/.