Piektdien, 16. jūnijā laikā no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.30 norisināsies Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju (NVO) sadarbības memoranda īstenošanas padomes 9. sēde.

Memoranda padomes sēdes darba kārtībā:

1.Ziņojums par 2023. gada konkursa NVO dalībai Memoranda padomē kandidātu atlases procesu un balsošanas rezultātiem.

Ziņotājs: I. Meilande, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītāja.

2. Memoranda padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.

3. Deleģētā Memoranda padomes pārstāvja ievēlēšana darbam Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijā.

4. Ziņojums par sabiedrības līdzdalību.

Ziņotājs: M. Jansons, Rīgas Apkaimju alianses valdes loceklis.

5. Diskusija par Memoranda padomes darbību:

  • Rīgas domes un NVO foruma  darba grupas “Esošie līdzdalības rīki Rīgas pašvaldībā – nepieciešamie uzlabojumi, t.sk. Memoranda padome un tās iespējamā attīstība” secinājumi/ierosinājumi;
  • Līdzšinējo Memoranda padomes locekļu atskats un secinājumi;
  • Jaunievēlēto Memoranda padomes locekļu – NVO pārstāvju redzējums par darbu Memoranda padomē.

Aicinām sekot līdzi Memoranda padomes sēdei Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.riga.lv, kur būs redzama tiešraide: https://www.riga.lv/lv/tiesraides-un-ieraksti