Paziņojums par zemesgabala Lazdu ielā 16D un tam piegulošās teritorijas lokālplānojuma publisko apspriešanu

12.06.2024. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.RD-24-3702-lē “Par zemes vienības Lazdu ielā 16D un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Rīgas domes lēmums

Lokālplānojuma mērķis ir Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai noteiktu teritorijā esošajai (neatbilstošas izmantošanas) darbībai atbilstošu funkcionālo zonējumu, radot noteikumus tās ilgstošai un līdzsvarotai attīstībai.

  • Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “LATBEMA”.
  • Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “VVV Architecture”.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 26.06.2024. līdz 25.07.2024.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 08.07.2024. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

  • Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 08.07.2024. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu – ŠEIT .

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā  – ŠEIT ;
  • klātienē Rīgas valstpilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 25.07.2024. var iesniegt:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT ;
  • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 25.07.2024.) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
  • klātienē Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu atbalsta un metodikas pārvaldes Klientu apkalpošanas nodaļas punktos Brīvības ielā 49/53, Rātslaukumā 1, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Rīgā. Informācija par Klientu apkalpošanas nodaļas punktu darba laikiem pieejama ŠEIT.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.