Projektu konkursa “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai” rezultāti

Projektu konkursā “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai” 2024. gadam finansiālu atbalstu projektu īstenošanai saņems 28 projekti.

Projektu konkursā tika iesniegti 35 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu 322 089,50 EUR apmērā. Konkursa rezultātā finansiāli tiek atbalstīta 28 projektu īstenošana ar kopējo piešķirto finansējumu 255 858,38 EUR, sekmējot Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Atbalstīto projektu ietvaros notiks dažādas radošas un izglītojošas brīvā laika aktivitātes bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, iepazīstot Latvijas un Ukrainas kultūru un vēsturi, savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšanai, neformālās izglītības pasākumi, tai skaitā latviešu valodas mācīšanās aktivitātes, tiks nodrošinātas speciālistu konsultācijas fiziskās un mentālās veselības uzlabošanai, konsultācijas par karjeras iespējām, uzņēmējdarbības uzsākšanu un dažādu pakalpojumu saņemšanas iespējām Rīgā, tiks veicināts brīvprātīgais darbs, kā arī notiks bezmaksas sporta nodarbības un nometnes.

Projektu īstenošanas periods ir no 2024. gada 15. maija līdz 31. decembrim.

Konkursa rezultāti skatāmi šeit

Результати конкурсу