Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2023. gada 2. uzsaukuma rezultāti

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanai ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursa 2. uzsaukumā tika iesniegti 24 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu 82758,07 EUR.

Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 11 projektiem par kopējo summu 36778,39 EUR.

Konkursā iesniegtajos projektos ietverti dažādi kopābūšanas pasākumi: apkaimju svētki, zvejnieksvētki, kino vakars, branči; informatīvi un izglītojoši pasākumi – mājas lapas izstrāde, apkaimju biedrību pieredzes apmaiņas forums, izglītojoša materiāla par apkaimi izstrāde bērniem; aktīvās atpūtas un sporta pasākumi: sporta svētki, dažādas sporta nodarbības, fotoorientēšanās, pārgājieni; vides uzlabošanas pasākumi – pastkastīšu sakārtošana apkaimē, talkas, dārza darbu aktivitātes; radošās aktivitātes  – mākslas plenēri, radošo darbu konkurss, lugas iestudēšana.