Noslēgušies iepirkumi projektu izstrādei spēļu un rekreācijas laukumu izveidošanai Daugavas labajā, gan kreisajā krastā, iekļaujot vairākas Rīgas apkaimes. Septiņpadsmit zemesgabalos izstrādās labiekārtojuma un apgaismojuma projektus.

🔹 Daugavas labajā krastā spēļu un rekreācijas laukumu projekta izstrāde plānota:

 • zemesgabalā iepretī Madaru ielai 13 un Kraujas ielai 24 (Berģu apkaimē);
 • Vecmīlgrāvja 6. līnijas ēku nr. 2. un 4. piegulošajā teritorijā (Vecmīlgrāvja apkaimē);
 • zemesgabalā starp Malienas ielas 74 un Juglas ielas 53 ēku (Juglas apkaimē);
 • Brīvības ielā 124 (Centra apkaimē);
 • Ropažu ielā pie ēkām nr. 28 un 34 (Teikas apkaimē).

Pļavniekos un Purvciemā kopā realizēs sešus projektus:

 • zemesgabalā starp Dž. Dudajeva gatves ēkām nr. 5 un 7;
 • zemesgabalā starp Brāļu kaudzīšu ielas ēkām nr. 4, 6 un Ilūkstes ielu 16a;
 • zemesgabalā starp Varavīksnes gatves ēkām nr. 1 un 3;
 • zemesgabalā starp Zvaigznāja gatves ēkām nr. 5 un 7;
 • teritorijā Nīcgales ielā starp ēkām nr. 8, 12, 14 un 16;
 • zemesgabalā starp Stirnu ielas 12 un Purvciema ielas 46 un 48 ēku.

🔹 Daugavas kreisajā krastā projektu izstrāde paredzēta:

 • Zentenes ielas 2 un 4 iekšpagalmā (Imantas apkaimē);
 • zemesgabalā starp Progresa ielas 12 un Bebru ielas 4 ēku (Imantas apkaimē);
 • zemesgabalā iepretim Lielirbes ielai 6 un Fridriha Candera ielai 25 (Šampētera apkaimē);
 • teritorijā starp Priedaines un Augšzemes ielu (Zolitūdes apkaimē);
 • teritorijā starp Kurpnieku, Mazās Kandavas un Krūtes ielu (Zasulauka apkaimē).

Projektu izstrāde un autoruzraudzība sākta arī spēļu un rekreācijas laukuma izveidošanu Daugavgrīvā. Projektēšanas vieta – zemesgabals Daugavgrīvā, kas atrodas kvartālā starp Parādes, Plēksnes un Slimnīcas ielu. Darbu ietvaros izstrādās labiekārtojuma un apgaismojuma projektu. Laukumā paredzēta spēļu zona lielākiem bērniem, sporta zona ar vingrošanas rīkiem, kā arī labiekārtojuma elementi (soliņi, velostatīvi un atkritumu tvertnes).

Laukumu projektēšanas darbi ilgs četrus mēnešus. Pēc 2024. gada pašvaldības budžeta apstiprināšanas un atbilstoši piešķirto līdzekļu sadalījumam būs organizēts iepirkums par būvdarbu veikšanu. Projektus administrē Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde.

Projektu realizācija atbilst pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķiem – ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide. Savukārt Rīgas attīstības programma 2021.-2027. gadam kā vienu no uzdevumiem paredz publiskās ārtelpas daudzveidīgas attīstības veicināšanu un apkaimju nozīmes/identitātes stiprināšanu. Realizējot šos projektus, apkaimēs būs nodrošināta atraktīva pilsētvide, kas veicina iedzīvotāju socializēšanos, kā arī rada apkaimju pievilcību un sekmē apkaimes identitātes veidošanos. Izveidotie rotaļu laukumi nodrošinās iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku dzīvesvietas tuvumā.

Jūlija pēdējā sestdienā, 29. jūlijā, aicinām uz kopā sanākšanu pirmajos Zolitūdes apkaimes svētkos – pie Ziemvalstu ģimnāzijas (Paula Lejiņa ielā 12).

Visas dienas garumā uz skatuves sagaidāmi daudzveidīgi pasākumi – izrādes ģimenēm un bērniem, koncerti, kuros skanēs mūzika dažādām gaumēm – franču mūzika, rokenrols, kantrī, latviešu un pasaules hīti.

 • Svētku norises vietā no plkst 12:00 – 18:00 – būs spēka un veiklības atrakciju zona, notiks plenērs, kā arī tematiskas radošās darbnīcas, kuru saturs būs saistīts ar dažādām leģendām par Zolitūdes apkaimes vēsturi. Līdztekus darbosies apkaimju telts, kurā plānotas diskusijas un sarunas par apkaimes aktualitātēm un nākotnes vīzijām.

SKATUVES PROGRAMMA

 • Plkst. 12:00 – Izrāde bērniem “Kur kaijas ziemo”
 • Plkst. 13.00 Izrāde bērniem “Kartonstāsti”
 • Plkst. 14.00 Grupas “Kopā reti esošu draugu organizācija jeb K.R.E.D.O.” koncerts
 • Plkst. 15.00 – Andra Ērgļa koncerts
 • Plkst. 16.00 – Grupas “Klaidonis” koncerts
 • Plkst. 17.00 – Laimja Rācenāja, Diānas Pīrāgs un “Le Petit Paris” koncerts
 • Plkst. 18.00 – Elzas Rozentāles koncerts
 • Plkst. 19.00 – Grupas “Tirkiz band” koncerts
 • Plkst. 20.00 – Ivara Pētersona koncerts
 • Plkst. 21.00 – Katrīnas Dimantas un grupas “Folk kardio” priekšnesums

Rīgas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar piegādātāju apvienību “CMB&NEWCOM” par grupu mājas personām ar garīga rakstura traucējumiem un dienas aprūpes centra ēkas Priedaines ielā 11 būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību. Līguma ietvaros tiks izstrādāts būvprojekts divām ēkām: grupu dzīvokļa mājai un dienas aprūpes centra ēkai.

Viens no būtiskākajiem grupu dzīvokļu projekta aspektiem ir nodrošināt klientiem māju sajūtu un privāto telpu, tajā pašā laikā radot vidi, kas nodrošina klientiem drošu vidi darbojoties individuāli vai grupu darba formā, dodot iespēju komunikācijai un sadarbībai starp grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmējiem. Atšķirībā no esošajiem grupu dzīvokļiem, jaunajā projektā tiek paredzēts ģimenes tipa plānojums, kur klienti dzīvos ģimeniskai videi maksimāli pietuvinātā vidē. Tāpat tiks ievēroti klientu pašnoteikšanās principi un dienas režīms pielāgots katra klienta individuālajām vajadzībām. Grupu dzīvokļus plānots veidot, vadoties pēc universālā dizaina pamatprincipiem – radot vidi, ko pēc iespējas patstāvīgi var izmantot visi grupu dzīvokļu pakalpojuma saņēmēji, savukārt dienas aprūpes centra fokuss tiks vērsts uz klientu vienkāršu nodarbinātības prasmju attīstību.

Abas ēkas būs īpaši pielāgotas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ņemot vērā, ka lielākā daļa potenciālo grupu dzīvokļu un dienas aprūpes centra pakalpojumu saņēmēju pārvietojas ar tehnisko palīglīdzekļu vai ratiņkrēslu palīdzību un veselības stāvokļa dēļ nespēj pagatavot paši sev ēdienu, veikt pašaprūpi, cieš no sociālās izolācijas, sabiedrības attieksmes un stereotipiem. Ēku izvietojums un plānojums arī ļaus nodrošināt klientiem nepieciešamo uzraudzību.

Projekts tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 640 000 eiro, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 480 886 eiro un Valsts budžeta finansējums 810 147 eiro, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 16 972 eiro un Rīgas pašvaldības līdzfinansējums 3 331 995 eiro.

Projekts tiks pabeigts līdz 2024. gadam. Projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Priedaines ielā 11, Rīgā” Nr. 9.3.1.3/22/I/001 administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

18.01.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-2184-lē “Par zemes vienības Priedaines ielā 11 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Priedaines ielā 11, Rīgā” īstenošanu.

Lēmums.

Lokālplānojuma ierosinātājs –  Rīgas domes Īpašuma departaments, izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 31.01.2023. līdz 28.02.2023. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 16.02.2023. Plkst.17:00 video konferences režīmā MS Teams videē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 16.02.2023. plkst. 12.00, aizpildot anketu: https://ej.uz/4pb6.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25046;
 • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 28.02.2023. var iesniegt:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25046;
 • nosūtot uz e-pastu: [email protected];
 • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 28.02.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
 • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktos:
  • Daugavpils ielā 31;
  • Eduarda Smiļģa ielā 46;
  • Ieriķu ielā 43A;
  • Gobas ielā 6A;
  • Brīvības ielā 49/53, darba dienās darba laikā. 

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rīgas pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un sākusi projektēšanas darbus par dzīvokļu un dienas aprūpes centra pakalpojumu infrastruktūras izveidi Priedaines ielā 11, Rīgā, kas paredzēta pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta ietvaros plānots uzbūvēt dzīvokļus 16 personām un dienas aprūpes centru 20 personām.

Šī projekta īstenošana pašvaldībā palielinās grupu dzīvokļu un dienas aprūpes centra pakalpojuma pieejamību mērķa grupas personām un samazinās institucionālās aprūpes nepieciešamību. Būs samazināti šķēršļi veiksmīgai personu ar invaliditāti un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu integrācijai sabiedrībā, kā arī mērķa grupas personām tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas, t.i., līdzvērtīga tiesību ievērošana un līdzdalība lēmumu pieņemšanā par personīgo dzīvi. Tāpat šo cilvēku tuviniekiem būs iespēja atgriezties vai pilnvērtīgi iekļauties darba tirgū.

Grupu dzīvokļus un dienas aprūpes centru plānots veidot ar specifiskiem un inovatīviem risinājumiem, tiecoties radīt vidi, kuru pēc iespējas patstāvīgi var izmantot visi pakalpojuma saņēmēji. Dzīvokļu māja un aprūpes centrs būs viegli sasniedzams ar sabiedrisko transportu, to apkārtnē būs pieejami ārstniecības un citi pakalpojumi, piemēram, izglītības iestādes, veikali, aptiekas, banku filiāles un citi pakalpojumi, tai skaitā brīvā laika pavadīšanas vietas, kuras persona varēs sasniegt saviem spēkiem vai ar asistenta atbalstu.

Projektu realizē Eiropas Savienības darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 640 000 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 480 886 eiro, Valsts budžeta finansējums 810 147 eiro, Valsts budžeta dotācija 16 972 eiro, bet Rīgas pašvaldības līdzfinansējums veidos 3 331 995 eiro.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz 31.12. 2023. Projektu administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

Lai iegūtu pārdomātus, ainaviski, arhitektoniski un mākslinieciski augstvērtīgus metus Zolitūdes traģēdijas upuru piemiņas vietai Rīgā, Priedaines ielā 20, ir izsludināts atklāts metu konkurss.

“Ar atklāta metu konkursa palīdzību vēlamies atrast labākās idejas un risinājumus traģēdijas piemiņas vietai. Pietāte, iejūtība, cieņa un iederība konkrētajā vietā – tās ir vērtības, ko sagaidām no pretendentu piedāvājumiem. Un pats būtiskākais – risinājumam ir pilnībā jārespektē gan traģēdijā cietušos, gan Zolitūdes apkaimē dzīvojošos cilvēkus. Tāpēc esam izveidojuši ļoti profesionālu žūrijas ekspertu komandu, kā arī vērtēšanas procesā iesaistīsim sabiedriskās organizācijas. Savukārt noslēdzoties konkursam, ar labāko piedāvājumu autoriem tiks īstenota sarunu procedūra par līguma slēgšanu un projekta īstenošanu,” norāda Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.

Rīgas dome piemiņas vietas izveidei ir apņēmusies izmantot labākos metu konkursā iesniegtos risinājumus. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona, kas atbilst konkursa nolikuma kritērijiem.

Konkursa žūrija pretendentu iesniegtos metu piedāvājumus vērtēs pēc vairākiem būtiskiem kritērijiem: piedāvājuma atbilstības konkursa mērķim un priekšmetam, mākslinieciskās vērtības, oriģinalitātes un telpiskās kompozīcijas kvalitātes, iekļaušanās pilsētvidē, kā arī piedāvātās materiālu izvēles koncepcijas.

Žūrijas komisiju veido kompetenti nozares eksperti. Tās priekšsēdētājs ir Gvido Princism bet priekšsēdētāja vietnieks – biedrības „Latvijas Arhitektu savienība” pārstāvis, sertificēts arhitekts Dainis Rūdolfs Šmits. Tāpat žūrijā ir Rīgas pilsētas galvenā ainavu arhitekte Indra Purs, Rīgas pilsētas galvenā dizainere Evelīna Ozola, Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvis, tēlnieks Egons Perševics, biedrības „Latvijas Arhitektu savienība” pārstāve, sertificēta arhitekte Inese Maurāne, biedrības „Urban Institute” pārstāvis, sociālais un kultūras plānotājs un urbānists Jonass Buechels (Jonas Büchel), kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja Lolita Sarma.  Konkursa žūrijā piedalās arī biedrības ,,Zolitūde 21.11.” pārstāve Aleksandra Fedutina un Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrības „Riga Annenhof” pārstāvis Rūdolfs Golubovs. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 21. jūnijs. Plašāka informācija par metu konkursu pieejama šeit.

Auto stāvvietas

Rīgas pašvaldība ierīkojusi 547 jaunas bezmaksas autostāvvietas, kas iedzīvotājiem pieejamas Zolitūdē, Imantā un Pļavniekos, tostarp 27 piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pļavniekos izveidotas 260 jaunas stāvvietas, tostarp 15 autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Stāvvietu izbūve veikta A. Keldiša ielā, posmā no Ilūkstes ielas līdz Ulbrokas ielai.

Imantā izbūvētas 169 autonovietnes, tajā skaitā deviņas piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tās pieejamas Kurzemes prospektā, posmā pie Slokas ielas, kā arī posmā no Bebru ielas līdz Jūrmalas gatvei.

Zolitūdē izveidotas 90 stāvvietas, no tām trīs stāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tās atrodas Rostokas ielā, posmā no Zolitūdes līdz Jāņa Endzelīna ielai.

„Pašvaldība bezmaksas autostāvvietas ierīko ne tikai ar mērķi risināt auto novietošanas problēmas mikrorajonos, bet arī tādēļ, lai mazinātu risku iedzīvotāju drošībai, ko rada ar automašīnām pārblīvētie iekšpagalmi,” saka Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks. „Satiksmes departamentam uzdots izvērtēt šādu projektu aktualitāti arī citos Rīgas mikrorajonos.”

Lai ilgtermiņā veicinātu un attīstītu sabalansētu autonovietņu un autostāvvietu attīstību Rīgā kopumā, pašlaik norit Satiksmes departamenta izsludinātā iepirkumu konkursa “Autonovietņu koncepcijas izstrāde” pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana. Paredzēts, ka tā definēs arī konkrētus sasniedzamus rezultātus un novērtēšanas sistēmu, kā arī veicinās sabalansētu autonovietņu un autostāvvietu attīstību pilsētas centrā un apkaimēs, tajā skaitā ielu sarkanajās līnijās, atslogojot pilsētas centrālo daļu no autotransporta, uzlabojot pilsētas vides kvalitāti un tās pieejamību iedzīvotājiem, nodrošinot piekļūšanu pie teritorijām un objektiem, kā arī izveidojot vienotu stāvvietu vadības sistēmu automašīnām, elektriskajiem transportlīdzekļiem, velosipēdiem un mikromobilitātes transportlīdzekļiem.

Stāvvietu izveide Zolitūdē, Imantā un Pļavniekos izmaksājusi nepilnus 1,4 miljonus eiro.

Lai risinātu automašīnu novietošanas problēmas mikrorajonos, pilsētas pašvaldība pēdējos gados jau izbūvējusi apmēram 200 bezmaksas autostāvvietas Hipokrāta ielā, Lielvārdes ielā un Malienas ielā.

Stāvvietas

Šovasar pabeigta vairāk nekā 500 jaunu bezmaksas autostāvvietu izbūve Zolitūdē, Imantā un Pļavniekos, kas iedzīvotājiem būs pieejamas pēc to nodošanas ekspluatācijā oktobrī.

“Jaunās bezmaksas stāvvietas ievērojami atvieglos šo apkaimju iedzīvotāju ikdienu. Ar automašīnām pārpildīti pagalmi neatbilst labas pilsētvides kritērijiem, tāpēc Rīgas pašvaldība turpinās darbu pie tā, lai uzlabotu dzīves apstākļus arī citās apkaimēs,” uzsver Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks.

“Šo stāvvietu mērķis ir atslogot iekšpagalmus un uzlabot satiksmes drošību. Pie tām nebūs ceļa zīmju ar mājas numuriem vai kādas citas ierobežojošās zīmes un stāvvietas varēs lietot bez maksas. Reālie būvdarbi ir jau pabeigti, bet, kā jebkuram būvobjektam, nepieciešams saņemt visus likumdošanā paredzētos saskaņojumus no dažādām institūcijām. Mēs saprotam iedzīvotāju vēlmi pēc iespējas ātrāk tos lietot, un mēs plānojam, ka, ja viss notiks pēc plāna, autostāvvietas būs iespējams lietot jau oktobrī. Stāvvietas varēs lietot bez maksas jebkurš autovadītājs,” skaidro komitejas priekšsēdētāja vietnieks Miroslavs Kodis.

Zolitūdē Rostokas ielā, posmā no Zolitūdes līdz Jāņa Endzelīna ielai, uzbūvētas vairāk nekā 90 labiekārtotas un ērtas bezmaksas stāvvietas, tai skaitā trīs stāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Savukārt Pļavniekos autostāvvietu izbūve veikta A. Keldiša ielā, posmā no Ilūkstes ielas līdz Ulbrokas ielai. Izveidotas 260 jaunas stāvvietas, tostarp 15 stāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Kurzemes prospektā, Slokas ielas posmā un posmā no Bebru ielas līdz Jūrmalas gatvei, izbūvētas kopā 169 autonovietnes, tajā skaitā deviņas autonovietnes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Kurzemes prospektā un Rostokas ielā autostāvvietas tika izveidotas, lai  nodrošinātu pieguļošo dzīvojamo namu iedzīvotājiem transportlīdzekļu novietnes, atslogojot iekšpagalmus no transporta satiksmes, savukārt Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā autostāvvietas tika izveidotas, lai ielā uzlabotu satiksmes drošību un novērstu bīstamas situācijas.

Stāvvietu būvdarbus kopš pagājušā gada rudens veica AS “A.C.B.” Tie izmaksāja aptuveni 1,4 miljonus eiro, ieskaitot PVN.

Stāvvietas vēl nav pieņemtas ekspluatācijā, un, kamēr tas nav izdarīts, būvuzņēmējs ir atteicies nodot objektu lietošanai. Kamēr objekts nav nodots ekspluatācijā  tas ir būvuzņēmēja valdīšanā, kas nosaka, ka viņam pašlaik pār to ir juridiskā valdīšana, kā arī jāveic objekta uzturēšana. Tāpat ekspluatācijas procesu nav iespējams paātrināt, jo būvuzņēmējam ir jāsaņem dažādi saskaņojumi par paveikto darbu un to kvalitāti.

Solitudes pretstati

Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība “Riga Annenhof” informē par Zolitūdes kultūrvēsturiski izglītojošiem pārgājieniem.

Solitūde un Zolitūde. 18.-20.gs. un mūsdienas. Kā šie pretstati sadzīvo publiskajā ārtelpā? Kādas pēdas tie atstājuši Rīgas vēsturē un zolitūdiešu prātos? Vai bijušās vientuļās un greznās Solitūdes atspulgi vēl pavīd realitātes toņos? Vai kultūrvēsturiskām vērtībām ir vieta esošo dzīvojamo masīvu iedzīvotāju apziņā?

Kultūrvēsturiski izglītojošie Zolitūdes pārgājieni klātienē norisināsies no 22.jūlija līdz 27.jūlijam. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot anketu: ej.uz/solitudes-pretstati .

Pārgājienu sākuma vieta- Rostokas ielas 36 rotaļlaukums, pārgājiena iešanas attālums apmēram 5,5 km. Pārgājieni notiks jebkuros laikapstākļos, tāpēc dalībniekiem jāparūpējas par atbilstošu apģērbu un apaviem.

Papildu informācija: www.facebook.com/Anninmuiza , [email protected] .

Projektu “Solitūdes pretstati” finansē Rīgas dome Vasaras kultūras programmas ietvaros.

Ceļu krustojums

Rail Baltica projektā Anniņmuižas ielu un Anniņmuižas bulvāri savienojošo šķērsojumu varētu veidot kā tuneli, šāda konceptuāla vienošanās panākta trešdien, 24. februārī, notikušajā Satiksmes ministrijas vadītajā “Ilgtspējīgas attīstības konsultatīvā koordinācijas padomes Rail Baltica projekta sniegto papildu iespēju realizēšanai Rīgā” sēdē.

Tuvākajā laikā Satiksmes ministrija, Rīgas pašvaldība, AS “RB Rail” sāks konsultācijas ar Eiropas Komisijas Inovācijas un tīklu izpildaģentūru par šķērsojuma būvniecības izmaksu attiecināmību Rail Baltica projektā.

Satiksmes ministrijas Padome šo risinājumu izskatīja pēc Rīgas pašvaldības ierosinājuma. “Sākotnēji bija iecerēts izbūvēt satiksmes pārvadu, tomēr pēc vairākkārtējām konsultācijām ar iedzīvotājiem un apkaimju organizācijām ņēmām vērā viņu vēlmi novirzīt satiksmi zem dzelzceļa, tāpēc virzījām priekšlikumu Rail Baltica projektā izbūvēt tuneļa šķērsojumu Anniņmuižas bulvārī. Tuneli plānots izbūvēt, ņemot vērā labāko starptautisko praksi, lai dzelzceļu būtu iespējams šķērsot droši, ērti un patīkami visiem autotransporta un sabiedriskā transporta dalībniekiem,” skaidro Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis.

Anniņmuižas bulvāra šķērsojumā plānotas divas braukšanas joslas autotransportam un divas – sabiedriskajam transportam. Lai veicinātu sabiedriskā transporta nodrošināšanu starp Imantas un Zolitūdes apkaimēm, šķērsojumā plānotajās sabiedriskā transporta joslās tiek paredzēta iespēja nākotnē izbūvēt tramvaja līniju. Līdz tramvaja līnijas izbūvei, sliežu ceļiem paredzētās  joslas tiks nodalītas bezsliežu sabiedriskā transporta satiksmei. Būtiski, ka plānotajā šķērsojumā nav paredzēts kravas autotransporta tranzīts. Gājējiem un velosipēdistiem tiks izbūvēts no autotransporta nodalīts atsevišķs savienojums. 

Lai attīstītu publisko ārtelpu un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti šajās apkaimēs, Rīgas pašvaldība labiekārtos Vec-Anniņmuižas teritoriju, kas atrodas netālu no plānotā Anniņmuižas bulvāra šķērsojuma. Vienlaicīgi pašvaldībā tiks izskatīta iespēja izbūvēt Muižas ielu, nodrošinot gājēju šķērsošanas iespēju pāri dzelzceļam Muižas ielas galā.

Rīgas pašvaldība 2016. gadā sāka publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma izstrādi saistībā ar nacionālas nozīmes infrastruktūras objektu – dzelzceļa līniju Rail Baltica. Atbildīgā struktūrvienība par lokālplānojuma izstrādi ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Informācija par Rail Baltica trases lokālplānojuma aktualitātēm Rīgā un par sabiedrības iespējām iesaistīties pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē: www.rdpad.lv/rtp/rail-baltica-trases-teritorijas-lokalplanojums/