Tikšanās ar jauniebraucējiem no ārvalstīmlīdzdalības iespēju izpēte nevalstisko organizāciju aktivitātēs

22. februārī  Rīgas pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Make Room Europe” un sabiedriskās politikas centru “Providus” organizēja tikšanos ar jauniebraucējiem no ārvalstīm. Tikšanās laikā tika iepazītas vairākas nevalstiskās organizācijas (NVO), kas ikdienā strādā ar migrācijas jautājumiem, veidojot Rīgu iekļaujošāku, kā arī pētītas līdzdalības iespējas šo NVO aktivitātēs.

Šī bija pirmā tikšanās reize tikšanos cikla ar jauniebraucējiem ietvaros, kurā sadarbībā ar Rīgas pašvaldības darbiniekiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tiks izzināti līdzdalības un iesaistes veidi. Pieteikšanās notika, atsaucoties uz pašvaldības janvāra aicinājumu aktīviem jauniebraucējiem iesaistīties Rīgas iedzīvotāju līdzdalības iespēju uzlabošanā.

Pasākumā piedalījās apmēram divdesmit jauniebraucēji, nedaudz vairāk kā puse dalībnieku bija Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri ieradušies Rīgā laikā no 2022. gada februāra līdz novembrim, savukārt, pārējie dalībnieki bija jauniebraucēji no Indijas, Irānas, Krievijas, Kanādas, Turcijas un ASV, kuri pavadījuši Rīgā no diviem līdz astoņiem gadiem. Tikšanās dalībnieki tika iepazīstināti ar biedrībām “Make Room Europe”, “Gribu palīdzēt bēgļiem”, “FreeBelarus”, “AIESEC Latvia”, “Dialogu nams” un to darbu saistībā ar jauniebraucēju atbalsta un interešu pārstāvniecības aktivitātēm un iespējamām līdzdalības formām.

Biedrība “Make Room Europe” prezentēja sevi kā organizāciju, kas rada telpu iekļaušanai neatkarīgi no cilvēku izcelsmes, cenšas pievērst sabiedrības uzmanību migrantu diskriminācijai, naida runai un naida noziegumiem ar mērķi tos mazināt, kā arī konsultē ārvalstu studentus un citus jauniebraucējus saistībā ar iespējām uzsākt Rīgā uzņēmējdarbību.

Pasākuma dalībnieki iepazinās ar biedrību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, kas 2015. gadā uzsāka savu darbību kā sociālā tīkla Facebook grupa, bet pēdējā gada laikā izaugusi jau līdz vairāk nekā divdesmit darbinieku  kolektīvam, kas ar vairāku simtu brīvprātīgo palīdzību paveicis apjomīgu darbu saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumiem Latvijā. Biedrība īsumā iepazīstināja ar saviem projektiem, tostarp projektu, kas tiek veikts  ar ANO Bēgļu aģentūras atbalstu – aktīvu monitoringu Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežkontroles punktos, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanā. Tika sniegta informācija par latviešu valodas klubu un sociālo mentoru piedāvājumu, kā arī Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem telpās pieejamo informatīvo atbalstu.

Biedrība “FreeBelarus”, savukārt, radās pirms gada no sociālā tīkla Twitter konta, kas tika izveidots pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām ar mērķi sniegt cilvēkiem Latvijā informāciju latviešu valodā par notikumiem Baltkrievijā un darbojās nepārtrauktā režīmā. Tagad biedrība sadarbojas ar cilvēkiem, kuri aktīvi aizstāvēja demokrātiju un bija spiesti pamest Baltkrieviju represiju dēļ, kā arī organizē pasākumus, lai veicinātu baltkrievu, kas Latvijā dzīvo jau ilgāku laiku, aktivitāti. Biedrība aicināja klātesošos izmantot viņu izveidoto tīmekļvietni “riga.tips”, kurā apkopota pamatinformācija par dzīvi Rīgā, kā arī tīmekļvietni “riga.events”, kurā tiek apkopota informācija par kultūras, izklaides, sporta u.c. pasākumiem Rīgā un tuvējā apkārtnē.

Biedrība “Dialogu nams” uzsvēra, ka tās aktivitāšu pamatā ir pārliecība, ka visus cilvēkus var sasniegt ar dialogu, jo tas ir vienīgais veids kā izvairīties no naida un diskriminācijas. Biedrības aktivitātes saistītas ar dažādiem radošiem projektiem un kopīgiem kulinārijas pasākumiem, kas cita starpā tiek rīkoti gan patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki”, gan sadarbībā ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”, apmeklējot veco ļaužu mītnes.

Kā pēdējā no NVO ar sevi iepazīstināja “AIESEC Latvija” – pirms 75 gadiem dibinātās starptautiskās kustības, kurā aktīvi iesaistījušies virs diviem miljoniem jauniešu vairāk nekā 110 valstīs, dalīborganizācija. “AIESEC Latvija” darbojas jau vairāk nekā divdesmit gadus, pēdējos gados gan tās darbība apsīkusi, taču jaunais prezidents, kas nāk no Irānas, ir apņēmības pilns to aktivizēt. Organizācijās iesaistīto jauniešu mērķis ir vairot mieru, vienot valstis un kultūras un veicināt jauniešu līderību, palīdzot apceļot citas valstis, iesaistoties starptautiskās programmās un projektos gan kā brīvprātīgajiem, gan ar iespēju nopelnīt. Dalībnieki tika aicināti nodot informāciju tālāk pazīstamiem jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, kā arī jaunatnes organizācijām.

Noslēgumā sekoja iepazīšanās ar 2023. gada janvārī atklāto Sabiedrības integrācijas fonda Vienas pieturas aģentūru, kas uzsākusi pakalpojumu sniegšanu trešo valstu pilsoņiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem valsts līmenī. Līdz šim šos pakalpojumus nodrošināja NVO “Patvērums „Drošā māja””. Gan klātienē, Raiņa bulv. 15, gan attālināti tiek nodrošinātas konsultācijas par jautājumiem saistībā ar migrāciju, pieteikumiem, vīzām, pilsonību, nodarbinātību, darba tiesībām, mājokļa un dzīvesvietas deklarēšanu, veselības aprūpi, sociālo palīdzību, izglītības dokumentu pielīdzināšanu, humānās palīdzības saņemšanu un nodošanu, kā arī mutiskie tulkojumi. Aģentūra ir pārņēmusi tīmekļvietni www.integration.lv, taču tajā daudzviet nepieciešams atjaunot informāciju.

Tikšanās dalībnieki bija aktīvi un uzdeva jautājumus gan pašvaldības darbiniekiem, gan NVO un Vienas pieturas aģentūras pārstāvjiem, iepazinās viens ar otru, apmainījās ar pieredzi un dalījās ar izjūtām. Uzzinot par nākamo tikšanās reižu tēmām, kurās jauniebraucēji tiks tuvāk iepazīstināti ar pašvaldības līdzdalības instrumentiem, Apkaimju iedzīvotāju centra  klientu punktiem kā informācijas saņemšanas iespēju un apkaimju koordinatoriem, viņi bija ļoti ieinteresēti piedalīties.

Tikšanās tiek rīkotas pašvaldības īstenotā projekta “Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi” (Migrant Integration Through Locally Designed Experience, MILE) ietvaros, informācija par projektu un tā aktivitātēm tika sniegta pasākuma dalībniekiem.

Projekta partneri ir pašvaldības, universitātes un nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv Beļģiju, Grieķiju, Spāniju, Nīderlandi, Lielbritāniju un Latviju. Kopā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību kā Latvijas pārstāvji projektā iesaistīti sabiedriskās politikas centrs “Providus” un nodibinājums “Make Room Europe”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) finansējumu.

Projekta mērķa grupa ir imigranti, pašvaldības darbinieki un politikas veidotāji un tā mērķis ir nodrošināt veiksmīgākas integrācijas politikas veidošanu un īstenošanu pašvaldību līmenī, iekļaujot dažādu sabiedrības grupu vajadzības un sekmējot iedzīvotāju iespējas aktīvi un atbildīgi iesaistīties pašvaldības, kopienas un savas dzīves veidošanā.