lokālplānojums A. Deglava

29.06.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1654 “Par teritorijas Augusta Deglava ielā 106 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai – tirdzniecības un pakalpojumu objekta izbūves iespēju nodrošināšanai, nosakot tā darbības veikšanai nepieciešamo infrastruktūru.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “DT SERVICE”.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “SV SOLUTIONS”.

Detalizēta informācija pieejama šeit: lēmums, darba uzdevums, LP robežas.

Bērnudārzs

Šogad 9. februārī tika pabeigti pārbūves darbi divu jaunu pašvaldības bērnudārzu ierīkošanai – Slāvu ielā 19 un Rūpniecības ielā 21. Plānots, ka abas izglītības iestādes sāks darbu septembrī, un tajās kopā būs vietas 300 – 340 audzēkņiem. Telpu pārbūve pirmskolas izglītību iestāžu vajadzībām galvaspilsētā veikta pirmo reizi, un šis ir liels solis bērnudārza rindu jautājuma risināšanā galvaspilsētā

Līgums par ēkas pārbūvi Slāvu ielā 19 noslēgts 2021. gada 30. jūnijā. Sešus mēnešus ilgajā rekonstrukcijas laikā veikta telpu pārplānošana, visu inženiertīklu izbūve, apkures sistēmas nomaiņa un automatizācija, elektroinstalācijas un apgaismes ķermeņu nomaiņa, videonovērošanas sistēmas ierīkošana, ugunsaizsardzības sistēmas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu nomaiņa, iebūvējamo mēbeļu izbūve, virtuves tehnoloģijas ierīkošana, ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi un rotaļu laukuma izbūve. Kopējās būvdarbu izmaksas – 2 132 487,95 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, tostarp virtuves aprīkojuma uzstādīšana  izmaksāja 149 245.88 EUR (bez PVN). Pēc pārbūves darbu pabeigšanas ēkā izveidotas 11 grupas ar kapacitāti līdz 200 audzēkņiem.

Savukārt kopējās būvdarbu izmaksas telpu pielāgošanai pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām Rūpniecības ielā 21 bijušas 1 440 632,56 EUR  bez pievienotās vērtības nodokļa. Rekonstruējot šīs telpas veikta to pārplānošana, inženiertīklu izbūve, apkures sistēmas nomaiņa un automatizācija, ventilācijas sistēmas izbūve, elektroinstalācijas un apgaismes ķermeņu nomaiņa, videonovērošanas sistēmas ierīkošana, ugunsaizsardzības sistēmas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu nomaiņa, iebūvējamo mēbeļu izbūve, ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa un teritorijas labiekārtošanas un rotaļu laukuma izbūve. Virtuves aprīkojuma uzstādīšana izmaksājusi 95 785.05 EUR (bez PVN). Pēc telpu pārbūves ēkā izveidotas 5 grupas ar kapacitāti līdz 100 audzēkņiem.

Bērnu pieteikšana šajās pirmskolas izglītības iestādēs, atkarībā no personāla nokomplektēšanas iespējām, tiks izsludināta vasaras sākumā.

Darbi abās pirmskolas izglītības iestādēs īstenoti no pašvaldības budžeta un valsts aizdevuma Covid-19 krīzes seku mazināšanai un novēršanai līdzekļiem.

Prezentmateriāli Rail Baltica - pildspalva un pierakstu blociņš

Lai informētu sabiedrību par Rail Baltica projekta progresu un aktuālajiem projekta un lokālplānojuma darba redakcijas risinājumiem Daugavas labajā krastā posmā no Slāvu pārvada līdz Lauvas ielai (“Vagonu parks”), ceturtdien, 2. decembrī plkst. 16.00-18.00 norisināsies publiskā tiešsaistes diskusija “Rail Baltica kā projekts Rīgas attīstībai”.

Diskusijas laikā projekta virzītāji RB Rail AS, Rail Baltica posma caur Rīgu projektētāju pārstāvji, Rīgas pašvaldības un lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa 93” eksperti skaidros izstrādātos risinājumus un uzklausīs iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, Rīgas apkaimju biedrību un citu ieinteresēto pušu viedokli.

Diskusiju atklās Satiksmes ministrs Tālis Linkaits un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis.  Par Rail Baltica projekta ieviešanas progresu Baltijā, Latvijā un Rīgā plašāk pastāstīs RB Rail Sadarbības ar stratēģiskajiem partneriem un komunikāciju vadītājs Ģirts Bramans. Pasākumā tiks prezentēti inženiertehniskie risinājumi un lokālplānojumā izvirzītie nosacījumi Rail Baltica šķērsojumiem posmā Slāvu tilts – dzelzceļa stacija “Vagonu parks”. Par lokālplānojumā izvirzītajiem nosacījumiem plašāk pastāstīs pašvaldības speciālisti un lokālplānojuma izstrādātāji no SIA “Grupa 93”, bet inženiertehniskos risinājumus prezentēs  pamata trases projektētāju IDOM/INECO pārstāvis. Diskusiju vadīs Viesturs Celmiņš.  Darba kārtība

Publiskā diskusija notiks tiešsaistē MS TEAMS vidē, nodrošinot iespēju ikvienam interesentam sekot tai līdzi www.rdpad.lvwww.riga.lv, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā un Rail Baltica globālā projekta tīmekļvietnē www.railbaltica.org.  

Lai saņemtu aktīvā dalībnieka piekļuvi sanāksmes norisei, aicinām reģistrēties dalībai diskusijā līdz 1. decembra plkst. 17.00 šeit. Uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, lai pieslēgtos sanāksmei. Pasākuma dalībnieki ir aicināti jau iepriekš atsūtīt savu jautājumus, tos ierakstot reģistrācijas anketā vai sūtot uz e-pastu sabiedriba@riga.lv.