Līdz 31. oktobrim rīdzinieki aicināti balsot par kādu no 30 apkaimju attīstības iecerēm. Rīga īstenos tās, kuras iegūs visvairāk balsu.

Līdz oktobra beigām ir iespējams nobalsot par kādu no 30 Rīgas iedzīvotāju un apkaimju biedrību līdzdalības budžeta konkursam iesniegtajām iecerēm. Iedzīvotāju iesniegtās ieceres šogad ietver jaunu bērnu rotaļu laukumu, skeitparku, suņu pastaigu laukumu, sporta un atpūtas zonu izveidi, apgaismojuma uzstādīšanu, satiksmes drošības uzlabošanu dažādas Rīgas vietās. Pašvaldība īstenos tās ieceres, kuras balsojumā gūs vislielāko rīdzinieku atbalstu.

📌 Balsošana notiek vietnē balso.riga.lv

📌 Klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu punktos.

Šogad balsot klātienē varēs arī Iļģuciema bibliotēkā 10. un 24. oktobrī no plkst. 13:00 līdz 17:00;
Imantas bibliotēkā 3., 17. un 31. oktobrī no plkst.13.00 līdz 17.00.

Katrs iedzīvotājs var nobalsot tikai vienu reizi, tātad atbalstīt tikai vienu projektu. Balsot var ikviens, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu. Šogad balsošana noslēgsies 31. oktobrī plkst. 21.00 nevis pusnaktī, kā tas bijis iepriekšējos gados.

Līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem tieši lemt par to, kā tiek izmantota daļa no pilsētas budžeta, gan pašiem iesniedzot apkaimju attīstības ieceres, gan balsojot par tām, kuras pašvaldībai īstenot. Šogad līdzdalības budžeta finansējums ir 700 000 eiro, un katras ieceres īstenošanai maksimāli pieejami 70 000 eiro. Tas nozīmē, ka tiks īstenotas vismaz 10 no 30 balsojumam nodotajām iecerēm.

“Rīdziniekiem jau piekto gadu pēc kārtas ir iespēja lemt, kādi uzlabojumi pilsētas apkaimēs ir visvajadzīgākie, gan pavasarī iesniedzot savas idejas, gan tagad oktobrī par tām balsojot. Aicinu katru rīdzinieku likt lietā sev doto balsi un lemt par to, kuras apkaimju attīstības ieceres īstenot.”

mudinot iedzīvotājus piedalīties balsojumā saka Rīgas mērs Vilnis Ķirsis

Pērn līdzdalības budžeta konkursā idejām kopā pieejamais finansējums bija 700 000 eiro. Balsojumā piedalījās 42 852 iedzīvotāji, atbalstot 12 projektu īstenošanu.

Rīgas pašvaldība līdzdalības budžeta konkursu un iedzīvotāju balsojumu organizē kopš 2019. gada, šogad jau piekto reizi.

● Kopš 2019. gada rīdzinieki konkursā iesnieguši 175 projektu pieteikumus;
● Īstenošanai četros konkursa gados nodoti 36 projekti;
● No tiem 12 projekti ir īstenoti pilnībā;
● 24 projekti pašlaik ir dažādās īstenošanas fāzēs.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izsludina radošo darbu konkursu „Kādu es vēlos Rīgas vēsturisko centru nākotnē”, kurā aicināti piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 12 līdz 20 gadiem.

Konkursa mērķis ir noskaidrot bērnu un jauniešu nākotnes skatījumu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas attīstībai un saņemt idejas un priekšlikumus, kas izmantojami teritorijas plānošanai.

📌 Uzzini vairāk vebinārā 4. oktobrī plkst. 15.00 Facebook Rīga attīstās vai www.rdpad.lv;

📌 KONKURSA NORISES LAIKS: no 22. septembra līdz 31. oktobrim

KONKURSĀ VAR PIEDALĪTIES

 • Bērni un jaunieši vecumā no 12 līdz 20 gadiem;
 • Individuāli vai komandā līdz 5 cilvēkiem.

KĀPĒC PIEDALĪTIES?

 • Iespēja: iepazīstināt un diskutēt par savām idejām ar Rīgas domes vadību un plānošanas speciālistiem, piedaloties īpašā konkursa noslēguma pasākumā Rātsnamā.
 • Balvas:
  • biļetes uz Splendid Palace kinoteātri;
  • biļetes uz Rīgas cirku vai peintbola spēli;
  • citi pārsteigumi.

KAS JĀDARA?

 • Līdz 31. oktobrim iesniedz darbu par tēmu „Kādu es vēlos Rīgas vēsturisko centru nākotnē”, kur atklājas Tavs individuālais vai komandas viedoklis pēc izvēles par vienu vai vairākām, vai visām apakštēmām:
  • vērtības Rīgas centrā;
  • intereses un vajadzības pilsētvidē;
  • redzējumu par Rīgas pilsētas centra nākotni;
  • vēlmes brīvā laika pavadīšanai;
  • priekšlikumus uzlabojumiem, izmaiņām, jaunieviedumiem;
  • vēlamās mobilitātes (pārvietošanās) iespējas nākotnē.
 • Tava darba formāts var būt:
  • grafisks;
  • aprakstošs;
  • prezentācija;
  • telpisks (piemēram, makets vai tml.);
  • video (līdz 3 min);
  • multimediāls (apvienojot dažādus multivides elementus – audio, video, tekstu, attēlus u.c.) .
 • Darbā atspoguļo:
  • idejas paskaidrojumu;
  • koncepcijas izklāstu;
  • vizuālo informāciju, attēlus, zīmējumus, fotogrāfijas u.c.

KĀ VAR IESNIEGT SAVU DARBU?

 • Nosūtīt uz e-pastu: [email protected];
 • Nosūtīt pa pastu: uz adresi Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
 • Iesniegt personīgi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050.

📌 ŅEM VĒRĀ! Katram dalībniekam jāpievieno informācija par sevi (2. pielikums) un piekrišana par personu datu apstrādi (3. pielikums).

KĀ DARBS TIKS VĒRTĒTS?

 • Individuāli – vecuma grupās no 12 līdz 15 gadiem un 16 līdz 20 gadiem;
 • Komandā – vecuma grupās no 12 līdz 15 gadiem un 16 līdz 20 gadiem.
 • Vērtēšanas kritēriji:
  • darba atbilstība tēmai;
  • idejas oriģinalitāte;
  • argumentācija/ priekšlikuma pamatojums;
  • jaunrade;
  • idejas pasniegšanas un noformējuma kvalitāte.
 • Vērtēšanas komisija:
  • Rīgas dome: Pilsētas attīstības departaments un Izglītības, kultūras un sporta departaments;
  • UNESCO Latvijas Nacionālā komisija;
  • Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

SAZINIES UN UZDOD JAUTĀJUMUS

SAISTOŠIE DOKUMENTI

KONKURSA TERITORIJA

📌 Rīgas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona ir teritorija, ko ietver dzelzceļa loks, Lāčplēša iela un Salu tilts, kā arī Pārdaugavas teritorijas – Klīversala, Mūkusala, Ķīpsala un attiecīgā Daugavas daļa. Šo teritoriju ierasts dēvēt par Rīgas centru.

● Konkursa plakāts – ŠEIT

● Interaktīva karte – ŠEIT
● Shēma: “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorija”

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorija

Rīgas domes Īpašumu departaments 55 galvaspilsētas mācību iestādēs veiks 9 168 luminiscējošo dienasgaismas gaismekļu nomaiņu pret LED gaismekļiem. Projektu finansēs Klimata programmas ietvaros, kuras līdzekļus paredzēts izlietot pasākumiem un aktivitātēm, kuras palīdz sasniegt Rīgas pašvaldības izvirzītos klimata mērķus.

Apgaismojuma maiņas rezultātā nomainīs 9 168 gaismekļus, kas samazinās pašvaldības izmaksas par elektroenerģiju, kā arī samazinās CO2 izmešus par 46,29 tonnām gadā. Papildus tam jaunie LED gaismekļi piedāvās iespējas tos automatizēti ieslēgt vai izslēgt, kā arī radīs iespēju samazināt gaismekļu jaudu laikā, kad apgaismojums pilnā apjomā nav nepieciešams.

10. oktobrī Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas deputāti apstiprināja šo projektu un piešķīra Īpašumu departamentam 678 432 eiro tā īstenošanai.

Rīgas pašvaldības klimata mērķi definēti “Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā līdz 2030. gadam”.

Lai 2024. gadā Rīgā saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus, iedzīvotājiem līdz 1. janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Rīgas pašvaldības Finanšu departamentu. Elektroniskās saziņas kanālam jābūt aktīvam visu taksācijas gadu.

Ja oficiālā elektroniskā adrese jau izveidota vai arī visa ar NĪN saistītā korespondence jau tiek saņemta e-pastā, tad vēršanās departamentā, lai turpinātu saņemt NĪN atvieglojumus 2024.gadā, nav nepieciešama.

Turpretim nodokļu maksātājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nav aktīvi elektroniskajā vidē, bet pretendē uz NĪN atvieglojumu saņemšanu 2024. gadā, ir pienākums līdz 1. janvārim iesniegt departamentā pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar departamentu ar e-pasta starpniecību.

Prasība reģistrēt elektronisko saziņas kanālu vai iesniegt iesniegumu par objektīviem iemesliem, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu, netiek attiecināta uz nodokļu maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu un politiski represētām personām.

Šiem nodokļu maksātājiem departamentā iesniegums par atbilstību kādam no iepriekš minētiem statusiem un faktu apliecinoši dokumenti jāiesniedz tikai tad, ja šī informācija nav departamentā iesniegta jau iepriekš.

Ja par 2023. gadu NĪN atvieglojumi nav saņemti un nodokļu maksātājs atbilst NĪN atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad līdz šā gada 15. decembrim vēl var departamentā iesniegt pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu 2023.gadam un reģistrēt e-saziņas kanālu, ja minētā prasība ir attiecināma uz attiecīgo nodokļu maksātāju.

📌 Izteikt piekrišanu elektroniskai saziņai ar departamentu var:

 • aktivizējot oficiālo elektronisko adresi – https://latvija.gov.lv/;
 • iesniedzot iesniegumu portālā www.eriga.lv (sadaļa “Nekustamā īpašuma nodoklis”, pakalpojums “E-dokumentu iesniegums”);
 • iesniedzot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) uz departamenta e-pasta adresi: [email protected].

🔎 Plašāka informācija par NĪN atvieglojumu piemērošanu pieejama departamenta tīmekļvietnē pip.riga.lv – (sadaļā “NĪN atvieglojumi”) vai zvanot uz informatīvo tālruni 80000850 (bezmaksas), +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).

Rīgā līdz 2030. gadam plānots uzbūvēt 1000 jaunu pašvaldības dzīvokļu un gandrīz diviem tūkstošiem pašvaldības dzīvokļu veikt atjaunošanu, kā arī veicināt daudzdzīvokļu māju atjaunošanu un mājokļu būvniecības aktivizēšanos privātajā sektorā. To paredz trešdien, 18. oktobrī, domes sēdē atbalstītās pašvaldības mājokļu politikas pamatnostādnes, kas tagad tiks nodotas publiskajai apspriešanai.

📌 Paredzēts, ka pamatnostādņu apspriešana notiks no 26. oktobra līdz 26. novembrim, bet publiskās apspriešanas sanāksme – 7. novembrī Rīgas domē. Par iespējām paust viedokli apspriešanas laikā informācija tiks sniegta pašvaldības mājaslapā riga.lv pirms tās sākšanās.

“Esam sākuši nopietnu un plānveida darbu jaunu mājokļu nodrošināšanai rīdziniekiem – gan jaunajiem speciālistiem, gan tiem, kam nepieciešama sociālā palīdzība. Strādāsim pie pieejamu pašvaldības īres namu celtniecības sagatavošanas un ES fondu atbalsta izmantošanas jaunu sociālo dzīvokļu būvniecībai, kā arī atbalstīsim plašākām sabiedrības grupām pieejamu dzīvokļu būvniecību kopā ar privāto sektoru,”

uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps.

Rīgā dzīvojamais fonds ir novecojis un neatbilst mūsdienu mājokļa kvalitātes prasībām. Turklāt ir mainījies mājokļa standarts, pieaugot prasībām pēc dzīvojamās vides kvalitātes – ārtelpas labiekārtojuma, nodrošinājuma ar dažāda veida pakalpojumiem un infrastruktūru un vides pieejamības. Arī mājokļa izmaksu slogs ir pārmērīgs daudzām mājsaimniecībām.

Iedzīvotāju pieprasījums pēc Rīgas pašvaldības palīdzības mājokļu izdevumu segšanai ik gadu palielinās, visstraujāk 2022. gadā strauji pieaugot komunālo pakalpojumu izmaksām, kad pieprasījums pēc mājokļa pabalstiem, salīdzinot ar 2021. gadu, pieauga par 82% jeb 6813 personām. 2023. gada pirmajos septiņos mēnešos mājokļa pabalstu bija saņēmusi 21 871 persona (mājsaimniecība), tam izlietojot pašvaldības budžeta līdzekļus 15,6 miljonu eiro apmērā, kas ir 69% no sociālajiem pabalstiem izlietotā finansējama.

Lai arī rinda uz Rīgas pašvaldības mājokli ar katru gadu sarūk (2023. gada sākumā 1954 personas), pašvaldības dzīvojamais fonds palīdzības sniegšanai mājokļu jomā nav pietiekams, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un ka daļa pašvaldības dzīvokļu ir sliktā tehniskā stāvoklī vai ar mūsdienu prasībām neatbilstošu (kopmītņu tipa) plānojumu.

Jāņem vērā, ka arī mājsaimniecības ar zemiem vai vidējiem ienākumiem nespēj iegādāties mājokli (vai cilvēka cienīgu mājokli) brīvajā tirgū un vienlaikus neatbilst statusam, lai pretendētu uz pašvaldības palīdzību. Piemēram, pamatnostādnēs ir ietverts atbalsts mājokļa jautājuma risināšanā speciālistiem, kas ir nodarbināti Rīgas pašvaldības funkciju veikšanai svarīgās profesijās, un viņu ģimenēm (aptuveni 2000 speciālistiem).

Bez mājokļu pabalsta un nodrošinājuma ar dzīvojamo platību līdz 2030. gadam ir jāattīsta jauni daudzveidīgi Rīgas pašvaldības atbalsta mehānismi, lai nodrošinātu dzīvojamo platību atbalstoši mājsaimniecības vajadzībām individuālajā dzīves situācijā (pašvaldības aģentūra sociālo mājokļu īrei tirgū, finanšu instrumenti u.c.).

📌 Izstrādātajās pamatnostādnēs paredzēti pasākumi, kas ļaus sasniegt šādus rādītājus:

 • Atjaunoti un energoefektīvi 1200 Rīgas pašvaldības dzīvokļi un vairāk kā 20 000 privāto dzīvokļu;
 • Uzbūvēti vai iegādāti vairāk kā 1000 jauni Rīgas pašvaldības dzīvokļi, tostarp vairāk kā 300 dzīvokļi kopprojektos ar privāto sektoru un 350 Rīgas pašvaldības zemas īres maksas dzīvokļi un dzīvokļi sociālajās mājās;
 • Iespēja samazināt vai pat noslēgt rindu iedzīvotājiem, kas gaida rindā uz Rīgas pašvaldības dzīvojamo platību;
 • Iespēja paplašināt atbalstāmo personu (mājsaimniecību) loku;
 • Pusotras reizes pieaugusi mājokļu būvniecības aktivitāte Rīgā – privātajā sektorā uzbūvēti 16 000 jaunu mājokļu.

Pēc pamatnostādņu galīgās apstiprināšanas plānots izstrādāt Rīgas mājokļu programmu, kuras īstenošanai nepieciešamie ieguldījumi atspoguļojas investīciju plānā, izveidot Mājokļu kompetences centru un veikt jaudīgu dzīvokļu kopību un biedrību aktivizēšanu dažāda finansējuma izmantošanai.

Pamatnostādnes nosaka vidēja termiņa attīstības virzienus mājokļu politikā, atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem kvalitatīva dzīvojamā fonda pieejamības nodrošināšanai plašām sabiedrības grupām.

Sagatavojot pamatnostādnes, veikta esošās situācijas izpēte, izvērtējot esošos plānošanas dokumentus, analizējot tendences, identificējot mājokļu politikas risināmās problēmas un nosakot riskus, ja problēmas netiek risinātas, tajā skaitā apzinot mājokļu pieprasījumu gan pēc sociālajiem, gan pašvaldības īres dzīvokļiem Rīgas pašvaldībā un izvērtējot esošā dzīvojamā fonda atbilstību pieprasījumam.

Rīgas pašvaldība jau 12. gadu piedāvā iedzīvotajiem iespēju oktobrī un novembrī bez maksas nodot savāktās kritušās koku un krūmu lapas.

Lapu nodošana notiks 33 vietās Rīgas apkaimēs no 21. oktobra līdz 27. novembrim, galvenokārt sestdienās un svētdienās, bet dažās vietās arī atsevišķās darba dienās. Pilns lapu nodošanas grafiks pieejams pašvaldības mājaslapā riga.lv.

🔎 Lapu nodošanas punkti kartē skatāmi – ŠEIT

“Rīgas pašvaldība arī šogad nāks pretī iedzīvotājiem, nodrošinot iespēju vairākās nedēļas nogalēs bez maksas nodot savos īpašumos savāktās lapas. Tas ne vien palīdzēs katram ietaupīt līdzekļus, kas saistīti ar bioloģisko atkritumu izvešanu, bet arī palīdzēs izturēties saudzīgāk pret vidi, jo savāktās lapas tiks nogādātas pašvaldības uzņēmumu “Rīgas ūdens” un “Rīgas meži” kompostēšanas laukumā un pēc tam atgriezīsies mūsu parkos kā vērtīgs mēslojums,”

uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps

📌 Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka lapas nevar nodot maisos – tās nodošanas punktos būs jāizber. Tāpat arī iztukšotie maisi katram iedzīvotājam pēc tam ir jāsavāc pašam. Iedzīvotājiem jāievēro, ka lapas nedrīkst iepriekš atvest un atstāt, kā arī lapām nedrīkst būt citu atkritumu piemaisījumu. Uz nodošanas punktiem nedrīkst vest nolietotu sadzīves tehniku, mēbeles vai būvgružus, vai lapas samaisīt ar sadzīves atkritumiem.

📌 Katrā no lapu savākšanas projekta norises dienām piedalīsies Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes pārstāvji (TLP), sekojot līdzi situācijai, koordinējot lapu nodošanu, kontrolējot specializētā atkritumu savākšanas transporta virzību, kā arī iespēju robežās palīdzot iedzīvotājiem izbērt lapas no maisiem.

📌 Tāpat projekta norises laikā, kā arī pirms un pēc projektā noteiktajiem datumiem, lapu savākšanas punktos pastiprināti patrulēs Rīgas pašvaldības policija, lai novērstu vai ierobežotu nesankcionētu atkritumu – lapu izmešanu.

🔎 Papildus informācijai aicinām zvanīt TLP:
• Austrumu teritoriālās nodaļas kontaktpersonām (darba dienās, darba laikā) – 67026056; 67026654 vai 67013579;
• Pārdaugavas teritoriālās nodaļas kontaktpersonām (darba dienās, darba laikā) – 67037074, 67181874, 67026145 vai 67013578;
• Ziemeļu teritoriālās nodaļas kontaktpersonām (darba dienās, darba laikā) – 67013565; 67181896 vai 67105924.

Pērn iedzīvotāji šādi nodevuši 2500 tonnas lapu, savukārt 2021. gadā – 2083 tonnas.

Aicinām piedalīties Rīgas atklātajā bērnu un jauniešu datorgrafikas konkursā – izstādē „Nākotnes transports”.

📌 Konkursa nolikums – ŠEIT

Lai rosinātu bērnu un jauniešu radošo fantāziju, sekmētu radošās domāšanas attīstību un radītu iespēju pilnveidot savas prasmes radošajās industrijās, kā arī radītu interesi par datorgrafiku, Rīgas Jauno tehniķu centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi rīko Rīgas atklāto bērnu un jauniešu datorgrafikas konkursu – izstādi „Nākotnes transports”.

Transporta līdzekļi mūsdienās ir dažādi – peldoši, braucoši, lidojoši…Tie tiek izmantoti, lai pārvietotos, vestu kravas, ceļotu…Cilvēkiem pirms dažiem desmitiem gadu pat prātā nevarēja ienākt, ka mūsdienās transporta nozare būs tik attīstīta, pieejama un ikdienišķa, kāda tā ir šobrīd! Bet ja Tev tiktu dota iespēja pasapņot – kas transporta nozarē būs mainījies vēl pēc dažiem desmitiem vai simtiem gadu? Kāds būtu Tavs nākotnes transporta līdzekļu piedāvājums? Konkursa būtība – Dalībnieki, oriģinālā veidā, fantazējot par nākotnes tehnoloģiju sniegtajām iespējām, attēlo to, kāds nākotnē varētu izskatīties transports.

Konkursā aicinām piedalīties 7 – 25 gadus vecus Rīgas skolu, interešu izglītības iestāžu, speciālo izglītības iestāžu un mākslas skolu bērnus un jauniešus.

Konkurss notiek no 2023.gada 23.oktobra līdz 2023.gada 30.novembrim. Konkursa darbu izstāde tiks organizēta RJTC telpās, 3. stāva gaitenī no 2023.gada 31.oktobra. Konkursa darbi būs apskatāmi arī RJTC Facebook lapā.

📌 Pieteikuma anketas jānosūta līdz 2023.gada 26.oktobrim uz e-pastu: [email protected].

📌 Izdrukāti konkursa darbi jāiesniedz no 2023.gada 23. oktobra līdz 26.oktobrim Rīgas jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88.

Lai plašs radošās fantāzijas lidojums!

Māmiņu Kluba Labdarības fonds veido ukraiņu māmiņu atbalsta pasākumus Rīgā, Vīlandes ielā 1, Māmiņu Kluba telpās – “Ukraiņu māmiņu klubu”. Iniciatīva ukraiņu bēgļu – sieviešu ar bērniem atbalstam Māmiņu Kluba paspārnē jau īstenota gadu un apvienojusi vairāk nekā 50 dalībnieču – topošo un jauno māšu ar bērniem. Šogad Fonds paplašina “Ukraiņu māmiņu kluba” darbību Rīgā, pateicoties projektu konkursa “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai” atbalstam, ko finansē Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

Māmiņu Kluba Labdarības fonda iniciētais projekts nodrošina atbalstošu un izglītojošu vidi ukraiņu bēgļu mātēm ar bērniem, lai informētu par iespējām uzlabot mātes un bērna veselību, tostarp par atbalstu grūtniecības laikā, bērnu aprūpes jautājumiem, zīdīšanu, bērnu aprūpi un audzināšanu, kā arī sniegtu psiholoģisku palīdzību un atbalstu ukraiņu māmiņām.

“Māmiņu Klubs ir atvērta telpa vecākiem ar bērniem, regulāri nodrošinot izglītojošus pasākumus un veidojot noderīgu informāciju. Mūsu misija ukraiņu mammu atbalstam iekļauj saukli ”vienas no mums”, lai mazinātu sociālo slieksni bēgļu māmiņām uzturoties Latvijā. Līdz šim īstenotie pasākumi un saskarsme ar ukraiņu māmiņām pierādījusi, ka bez materiālās palīdzības sniegšanas būtiska ir tieši socializēšanās un jaunās mītnes valsts iespēju un tradīciju iepazīšana. Ilgtermiņā plānotais “Ukraiņu māmiņu klubs” kā viena no “Māmiņu Kluba” organizācijas šūniņām veicinās savstarpējos kontaktus ar vietējo kopienu un speciālistiem un veidos platformu, kurā viegli un ērti uzzināt visu svarīgāko par uzturēšanos ar bērniem Latvijā”,

par projekta mērķi skaidro Sandija Krūkle, Māmiņu Kluba Labdarības fonda vadītāja.

“Ukraiņu māmiņu klubā” norisināsies regulāras atbalsta grupas, konsultācijas un lekcijas par dažādiem ar bērniem saistītiem jautājumiem ar māmiņu un bērnu veselības speciālistiem, karjeras konsultantiem, krīzes psihologiem un citiem speciālistiem. Organizēta arī māmiņu no Ukrainas dalība Latvijas māmiņu kopienas pasākumos, kā, piemēram, regulāras tikšanās Māmiņu Kluba “Māmiņu Brokastīs” tirdzniecības centrā Rīga Plaza, “Lielajā Māmiņu Kongresā” Jūrmalā un citur.

“Ukraiņu māmiņu klubs” savu centrālo mājvietu radis Māmiņu Kluba Vecāku skolas telpās, Rīgā, Vīlandes ielā 1.

📌 20. oktobrī no 14.00 – 16.00 notiks lekcija “Bērnu drošība un pirmā palīdzība” kopā ar lektori, ģimenes ārsti Jekaterinu Āboliņu. Pirmās palīdzības lekcijas laikā ukraiņu māmiņas uzzinās par bērnu drošības pamatnoteikumiem un pirmās palīdzības sniegšanas un reanimācijas principiem Latvijā.

Māmiņas aicinātas pieteikties, rakstot uz e-pastu: [email protected] vai zvanot pa tālruni: 67350750.

📌 Citi tuvākie pasākumi:

31. oktobris no 16.00 – 18.00 – “Attiecības ar bērniem. Atbalsts mammai”, lektore koučs Olga Balaševa (ICF);
3. novembris no 11.00 – 13.00 – “Ukraiņu māmiņu kluba psiholoģiskā atbalsta grupa” kopā ar krīzes psiholoģi Olgu Kārkliņu;
8. novembris no 9.00 – 12.00 – tīklošanās pasākums “Māmiņu Brokastis” tirdzniecības un izklaides centrā “Rīga Plaza”.

Kontakti: [email protected]; Sandija Krūkle, T: 29395519; 67350759

Rīgas pašvaldība izsludina pirmo atklāto izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz 141 zemes gabalu daļu sabiedriskā transporta pieturvietās nojumju un tīkla reklāmas objektu izvietošanai. Izsole norisināsies šā gada 6. decembrī. Nomas tiesības uzņēmējiem tiks piešķirtas uz 20 gadiem.

Izsolē pretendenti aicināti pieteikties uz 141 pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemesgabalu daļu, kā arī uz tā esošo inženierbūvju daļu (gājēju ietvi, laukumiem ar cieto segumu u. tml.) nomas tiesībām ar pienākumu šajās vietās izbūvēt sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes, tās uzturēt un apsaimniekot, un tiesībām nojumēs izvietot tīkla reklāmas objektus. Ar izsolē uzvarējušo komersantu nekustamā īpašuma nomas līgums tiks slēgts uz laika periodu līdz 20 gadiem.

🔎 Karte ar pieturvietām pieejama portālā georiga.eu, izvēloties tematisko karti “Pilsētvide”, datu slāni “Reklāmas objekti” un “Sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju izsoles”.

Iznomājot zemes vienības uzņēmējiem, rīdzinieki iegūs ērtu un drošu nojumi, soliņu un apgaismojumu pieturvietā, bet uzņēmēji iegūs tiesības izvietot reklāmu. Šāds risinājums ietaupīs pašvaldības līdzekļus, kas būtu nepieciešami, ja nojumes izbūvētu un uzturētu pati pašvaldība.

Pašvaldība ir definējusi noteiktas tehniskās prasības gan nojumēm (izmēru, dizainu, apgaismojuma u.c. elementu tehnisko specifikāciju), gan reklāmas izvietojumam. Kopā ar pieteikumu izsoles pretendentiem jāiesniedz arī nojumes tehniskā dokumentācija – tiks izvērtēta tās atbilstība nojumes tehniskajai specifikācijai.

📌 Jautājumos par nojumes tehniskajām prasībām izsoles pretendenti līdz pieteikuma iesniegšanai var sazināties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētas arhitekta dienesta pilsētas galveno dizaineri Evelīnu Ozolu, sūtot jautājumus uz e-pastu: [email protected].

📌 Nekustamo īpašumu nomas tiesības tiks piešķirtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole norisināsies šā gada 6. decembrī plkst. 13.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 7. stāva zālē (715. telpa), Dzirnavu ielā 140, Rīgā.
● Izsoles dalībnieku reģistrācija tiks veikta no plkst. 12.30 līdz plkst. 12.55.

📌 Lai pieteiktu savu dalību izsolē, komersantiem līdz 21. novembrim plkst.13.00 uz e-pastu [email protected] jānosūta pieteikums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, kā arī pieteikuma iesniegšanas dienā jāsamaksā izsoles nodrošinājums 5000 eiro apmērā.

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, sākotnējās nomas maksas apmērs par nomas objektiem ir 251 944 eiro (bez PVN) gadā.

Sabiedriskā transporta pieturvietas, kurās nepieciešams izvietot nojumes, nosaka Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Ārtelpas un mobilitātes departamentu. Kopumā pašvaldība iznomās ap 600 pašvaldībai piederošus konkrētas zemes gabalu daļas sabiedriskā transporta pieturvietās nojumju un reklāmas izvietošanai. Visas zemes vienības plānots sadalīt vairākās lotēs. Plānots, ka pirmās nojumes pieturvietās tiks uzstādītas 2024. gada vasarā.

🔎 Detalizētāka informācija par pirmo izsoli, tās noteikumiem, nojumju tehnisko specifikāciju un karti, kurā redzamas izsolē iekļautās pieturvietas, pieejama pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē riga.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta oficiālajā tīmekļa vietnē rdpad.lv.

Ceturtdien, 19. oktobrī laikā no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.30 tiešsaistē norisināsies Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos sēde.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības sadarbībā ar sabiedriskās politikas centru “Providus” un nodibinājumu “Make Room Europe” īstenotā projekta “Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi” īstenošana, rezultāti un secinājumi.
  • Ziņotāji: I.Meilande, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītāja; D.Pelse, Domnīcas Providus jaunākā pētniece.
 2. Biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” pētījuma prezentācija par Rīgas un Pierīgas senioru pilsonisko aktivitāti un tās atbalsta platformām internetā, un priekšlikumiem senioru demokrātijas kultūras stiprināšanai.
  • Ziņotājs: T. Mackare, Biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” valdes priekšsēdētāja.
 3. Informācija par konkursu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem dalībai Rīgas domes Konsultatīvajā padomē sabiedrības integrācijas jautājumos.
  • Ziņotājs: I.Meilande
 4. Citas aktualitātes.

📌 Saskaņā ar Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos nolikumu sēdes ir atklātas. Gadījumā, ja vēlaties piedalīties sēdē kā klausītājs, lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi [email protected].