Notiks informatīvs pasākums par asociatīvo kāršu izmantošanas iespējām diskriminācijas mazināšanai

Šogad biedrība “”DIA+LOGS”, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS”, uzsāka projektu par pieaugšanu, pieņemšanu, dažādību un ar to saistītiem izaicinājumiem –  “Es esmu Es!”

! Tā mērķis – Izveidot interaktīvu rīku – asociatīvās kārtis un nelielu pavadošo grāmatiņu (instrukciju to izmantošanai), kuras ir lielisks resurss dažādu sensitīvu un tabu jautājumu aktualizēšanai, diskusiju par iekļaušanos, par stereotipiem, par piederību un iederību rosināšanai, jaunu perspektīvu, skatupunktu meklēšanai, ar mērķi piedāvāt tās speciālistiem (sociālajiem pedagogiem, jaunatnes lietu speciālistiem, NVO pārstāvjiem utt.) savā ikdienas darbā, lai veicinātu iekļaujošāku un iecietīgāku vidi sabiedrībā kopumā.

Tagad notiks projekta noslēdzošā daļa – neklātienes informatīvais prezentācijas pasākums 09.11.2022. no plkst. 16.30-18.00, kurā var piedalīties visi interesenti, kas strādā gan ar jauniešiem, gan ar cilvēku grupām, kuri vienā vai otrā veidā tiek skatīti kā atšķirīgi no vairākuma, piemēram, cilvēki ar invaliditāti (gan fizisku, gan garīgu), HIV inficētie, citu etnosu, tautību pārstāvji utt.

Pasākuma laikā iepazīstināsim ar projekta laikā paveikto un gūto pieredzi, informēsim par asociatīvo kāršu “Dialogs par DAŽĀDĪBU” izmantošanas priekšrocībām un nozīmīgumu darbā ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Pieteikšanās: https://bit.ly/3zo53lf

Reģistrētajiem dalībniekiem īsi pirms pasākuma tiks nosūtīta piekļuves saite.

Jautājumu gadījumā rakstiet: dialogs.zinu.lapa@gmail.com

Nodarbības dalībniekiem būs iespēja iegūt asociatīvo kāršu komplektu “Dialogs par DAŽĀDĪBU” savā rīcībā.

Pasākums notiek projekta “Es esmu es!” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.