Notiks starptautisks seminārs “BIOLOĢISKO ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS PIEREDZE EIROPĀ UN LATVIJĀ”

Ceturtdien, 16. februārī, pirmo reizi Latvijā notiks SIA “CleanLiving Trade” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību organizēts starptautisks seminārs par “BIOLOĢISKO ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS PIEREDZI EIROPĀ UN LATVIJĀ”, kurā savas jomas eksperti dalīsies pieredzē. Seminārs notiks BELLEVUE PARK HOTEL RIGA, SLOKAS IELĀ 1, RĪGĀ no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00.

Bioloģisko atkritumu šķirošanas sistēma Latvijā vēl ir tikai sākuma stadijā. Šo atkritumu industriālā kompostēšana šobrīd notiek tikai Rīgas apkārtnē – SIA “Getliņi EKO” poligonā, bet jau 2024.gadā šādas kompostēšanas iekārtas būs pieejamas vēl piecos atkritumu pārstrādes laukumos – Grobiņā, Daugavpilī, Tukumā, Jelgavā un Valmierā. No visiem Rīgā radītajiem sadzīves atkritumiem, tikai 2% ir dalīti vākti bioatkritumi, bet pētījumi liecina, ka tie veido pat 35% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma.

Lai veicinātu šķirošanu un iedzīvotāju paradumu maiņu, Latvijā no 2022. gada oktobra vidus līdz 2023. gada janvāra vidum tika īstenots pilotprojekts “biovaig”. Projekta ietvaros tika pētīti mājsaimniecību bioatkritumu šķirošanas paradumi, kā arī piedāvāta iedzīvotājiem ērta alternatīva metode, lai veicinātu šķirošanu. Rīgas iedzīvotāji saņēma speciālu bioatkritumu šķirošanas komplektu, kurā ietilpst šķirošanai paredzēts konteiners un bionoārdāmie maisiņi, kas šķirošanu ikdienā padara ērtāku.

No 2024. gada Latvijā būs obligāta bioatkritumu šķirošana, daudzas Eiropas valstis to jau dara gadiem. Šajā seminārā būs iespēja dzirdēt Eiropas valstu ekspertu pieredzes stāstus bioatkritumu šķirošanā no Itālijas, Norvēģijas, Igaunijas un Dānijas.

Iepriekšēja reģistrēšanās semināram ir obligāta, pieteikties ir iespējams rakstot uz e-pasta adresi: info@cleanliving.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 27017197.