Raksti

Rīgas nevalstiskās organizācijas (NVO) līdz 29. martam aicinātas pieteikt pārstāvjus vēlēšanām uz Pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda padomes locekļu vietām.

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pašvaldību un nodrošinātu efektīvu NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kopš 2013. gada Rīgas pašvaldības teritorijā darbojošās NVO regulāri tiek aicinātas pievienoties atjaunotajam Pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam (Sadarbības memorandam).

Sadarbības memorandā noteikto mērķu sasniegšanai 2021. gada janvārī tika izveidota Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padome (Memoranda padome). Padomes sastāvā darbojas Rīgas domes priekšsēdētājs, septiņi Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un deviņi Sadarbības Memorandu parakstījušo NVO pārstāvji, kuri tiek ievēlēti konkursa kārtībā uz diviem gadiem saskaņā ar nolikumu.

Memoranda padomes locekļiem kā deleģētajiem pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties dažādos pašvaldības politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas mehānismos: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Stratēģijas ieviešanas padomē, Stratēģisko projektu uzraudzības komisijā, Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijā.

2022. gadā Memoranda padomē iesaistīto organizāciju pārstāvjiem nepastarpināti un nereti kā pirmajiem bija iespēja uzzināt par dažādām ar Rīgas pašvaldību saistītām aktualitātēm, uzklausīt nozaru komiteju vadītāju komentārus, aktīvi diskutēt un izteikt savu viedokli. Aplūkoto jautājumu spektrs bija plašs, tostarp iekļaujot plānoto Rīgas budžetā, Rīgas pilsētas Līdzdalības budžeta pilnveidošanu un Līdzdalības budžeta ideju īstenošanas konkursu, pilotprojekta izveidi apkaimju kopienu centru attīstībai, Rīgas vasaras kultūras programmu, aktuālās norises saistībā ar projektu “Rail Baltica” un tā integrēšanu Rīgas pilsētvidē, kā arī sabiedrības līdzdalību šī projekta apspriešanas procesos.

Šobrīd Memoranda padomes sastāvā esošo NVO pārstāvju pilnvaru termiņš tuvojas noslēgumam, tāpēc organizācijas, kuras ir parakstījušas Sadarbības memorandu, aicinātas izvirzīt savus pārstāvjus darbībai Memoranda padomē.

Memoranda padomes vadītāja vietnieks un Rīgas Apkaimju alianses valdes priekšsēdētājs Māris Jansons, aicinot biedrības pieteikt kandidātus, uzsver: “Darbs Memoranda padomē ir iespēja reāli piedalīties pašvaldības darbā un ietekmēt sabiedrības līdzdalību Rīgas pilsētā. Padome šobrīd ir ietekmīgākā NVO platforma Rīgā. Jaunajiem padomes locekļiem būs ne tikai iespēja, bet arī uzdevums padomes darbu attīstīt un veidot. Tāpēc mudinu pieteikties NVO pārstāvjus, kuri būs gatavi aktīvi strādāt, lai padomes darbs kļūtu rezultatīvāks un pamanāmāks.”

Nevalstisko organizāciju pārstāvju kandidātu – fizisku personu dalībai padomē var pieteikt jebkura biedrība vai nodibinājums, kas ir parakstījusi Sadarbības memorandu. Pretendentam jābūt biedrības vai nodibinājuma valdes loceklim izvirzīšanas brīdī, kā arī ievēlēšanas gadījumā – visu padomes locekļa pilnvaru laiku.

Lai pieteiktu kandidātu, ir jāiesniedz šāda informācija par organizāciju un tās izvirzīto pārstāvi:

  • organizācijas nosaukums un darbības joma;
  • kandidāta vārds, uzvārds, darbības joma un pieredze;
  • informācija par kandidāta veikumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā Rīgā;
  • kandidāta redzējums par Sadarbības memoranda īstenošanas attīstību, motivācija darbam padomē un savas jomas pārstāvniecībai (piemēram, prezentācijas vai video veidā).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada  29. marts. Pieteikumu var iesniegt, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected]  ar organizācijas paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms pieteikuma iesniegšanas lūgums iepazīties ar padomes nolikumu un nevalstisko organizāciju pārstāvju ievēlēšanas kārtību padomē. Sīkāka informācija un dokumenti pieejama riga.lv.

Papildu informāciju par pretendentu atlasi un vēlēšanu kārtību Padomē var saņemt pie Ilzes Meilandes: [email protected], tel. 67181657.

Šobrīd Sadarbības memoranda ietvaros pašvaldība sadarbojas ar 220 NVO. Šogad pirmo gadu tiks organizēts arī Rīgas pašvaldības un Sadarbības memoranda forums, kurā būs iespēja plašākām diskusijām par sabiedrības līdzdalību kā mūsdienīgas pilsētas attīstības rīku un to, kā to kvalitatīvāk un mērķtiecīgāk izmantot Rīgas attīstībai.

Šogad Rīgas jauniešiem un senioriem no aprūpes centriem ir iespēja piedalīties sabiedrības integrācijas projektā “Radošu pasākumu cikls Rīgas senioriem ar filmas uzņemšanu”, kā rezultātā taps televīzijas raidījumu sērijas, kas tiks rādītas Latvijas Televīzijā.

Līdz 10. aprīlim jaunieši no 14 gadu vecuma tiek aicināti pieteikties projekta “Radošu pasākumu cikls Rīgas senioriem ar filmas uzņemšanu” īstenošanai, lai attīstītu organizatoriskas prasmes, komunicētu ar citiem jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, lietderīgi pavadītu laiku vasarā, kā arī apgūtu filmu veidošanas pamatus, iemaņas sociālajā darbā un uzņemtu televīzijas raidījumu. Dalība ir bezmaksas.

TV raidījuma veidošanas process notiks režisora, scenārista un producenta Staņislava Tokalova vadībā. Jauniešiem tiks sniegtas teorētiskas un praktiskas pamatzināšanas par raidījumu veidošanu.

Projekta mērķis ir radīt televīzijas raidījuma sērijas, kurās tiks atspoguļotas vecāka gadagājuma cilvēku atmiņas un sapņi, lai viņi varētu radoši un jēgpilni pavadīt savu laiku. Rādot “pēdas”, ko unikālas personības atstāj dzīvē un sabiedrībā, televīzijas raidījumā atspoguļos viņu emocionālos ceļojumus un dzīvesstāstus, palīdzot skatītājiem apzināties savu unikalitāti, izprast savu vērtību un iegūt pārliecību par sevi.

Jaunieši no Rīgas un citām Latvijas pilsētām runās un pierakstīs senioru stāstus. Labākie no tiem tiks iemūžināti kamerā, lai veidotu televīzijas raidījuma sērijas, kas tiks rādītas Latvijas Televīzijā.

Pieteikuma anketu var aizpildīt līdz 10. aprīlim šeit (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW_fYXemoS6ciwDq0YXftRJcoz-MOI68NYzAUXERpDtqfI0Q/viewform).

Informācijai un saziņai lūdzam izmantot e-pastu – [email protected].

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projektu īsteno NVO “Pūks un draugi”.  

Plakāts

18.martā plkst. 14.00  RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkā tiks atklāta fotogrāfiju izstāde “Čiekurkalna stāsti”.

“Čiekurkalna stāsti” ir fotogrāfijas autorprojektu darbnīca vairāku mēnešu garumā. Tajā Čiekurkalna apkaimi caur fotogrāfiju iepazina vidēji 15 dalībnieki. Martā noslēguma izstādē viņi dalās ar ieraudzīto un atklāto. Projekta dalībniekus nosacīti var sadalīt trīs grupās. Tie ir Čiekurkalna apkaimes iedzīvotāji, cilvēki no Rīgas un Latvijas, kuriem interesē fotogrāfija un Čiekurkalns, kā arī FREE RIGA Dzīves kvalitātes institūta Viskaļu ielā 36a rezidenti.

Izstāde notiek no 18.marta Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēkas izstāžu zālē un dārzā, pēc 22.aprīļa turpinās bibliotēkas dārzā.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. To īsteno biedrība “Esi radošs!”

Paldies par sadarbību un atbalstu RCB Čiekurkalna filiālbiliotēkas kolektīvam un vadītājai Aijai Namavīrai, Čiekurkalna atbalsta biedrībai un Sandrai Feldmanei, FREE RIGA Viskaļu ielas 36a Dzīves kvalitātes institūta komandai!

Biedrība “Latvijas Senioru kopienu apvienība” (LSKA) arī šogad strādās pie Ukrainas bēgļu tālākas integrācijas mūsu sabiedrībā, tāpat turpināsies latviešu valodas pamatu apguve, kā arī sadraudzības pasākumi labākai latviešu un ukraiņu kultūrvides iepazīšanai.

“Mūsu biedrība ir patiesi gandarīta, ka ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apkaimju iedzīvotāju centra atbalstu varam īstenot projektu “Kopā ar ukraiņiem 2023. gadā”. Tas ir likumsakarīgs turpinājums pērn veiksmīgi īstenotajam projektam “Rīgas seniori kopā ar Ukrainas bēgļiem”, jo, kamēr vien Ukrainā turpinās Krievijas nelietīgais karš pret šīs valsts mierīgajiem iedzīvotājiem, mūsu pienākums ir nebūt vienaldzīgiem un katram savu iespēju robežās sniegt viņiem  mieru, sadraudzību un sapratni,” saka LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.

LSKA valdes locekles Liesmas Neipreisas vadībā šī projekta ietvaros jau notikusi pirmā nodarbība “Latviešu valodas klubā”, un mācības notiek kā “Iesācējiem”, kuri mūsu valodas pamatus vēl tikai sākuši apgūt, tā “Turpinātājiem”, kuriem jau ir noteiktas priekšzināšanas. Liesma Neipreisa ir gandarīta, ka arvien augošais nodarbību dalībnieku skaits liecina par ukraiņu  ieinteresētību latviešu valodas apgūšanā. “Novēlēsim viņiem sekmes, vēlmi darboties kopā un viegli apgūt valodu, kas atvieglotu viņu ikdienu Latvijā,” saka LSKA valdes locekle.

“Līdzīgi kā pērn, arī šogad norisināsies ukraiņu bēgļu vidū jau lielu atsaucību guvušie Sarunu klubi, kuros piedalās Ukrainas un Rīgas seniori kopā ar savām ģimenēm. Latvijas kultūrvides labākai iepazīšanai turpināsim arī tradīciju kopīgi apmeklēt Latvijas skaistākās vietas. Pirmā ekskursija būs uz Kuldīgu, kur mūsu ukraiņu draugiem būs iespēja redzēt iespaidīgo skatu, kā  zivis lec pāri Ventas Rumbai, dodoties uz nārsta vietām. Ceriņziedu laikā viesosimies Dobelē, vasarā – Kurzemē, bet zelta rudeni baudīsim Siguldā,” par šī gada plāniem stāsta L. Kalnāja.

Tāpat paredzēta tikšanās ar mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī pasākums “Tautas tērpu gods”, kura ietvaros notiks iepazīšanās ar Ukrainas un lībiešu tautas tērpiem. “Šī gada nozīmīgais un krāšņākais kultūras notikums, neapšaubāmi, būs Ukrainas bēgļu un Rīgas senioru kopīgie Dziesmusvētku pasākumu apmeklējumi. Pērn projekta  “Rīgas seniori kopā ar Ukrainas bēgļiem” īstenošanas laikā ukraiņi teica, ka viņiem ļoti patīk, kā mēs sargājam savu vēsturi un nevienam neļaujam to mīdīt kājām, tādēļ Dziesmusvētku stāsts, kurš vēsta par tautas garīgās vienotības aizsākumu, nacionālās pašapziņas celšanu un  saliedētību, būs skaista un emocionāli spēcīga nots mūsu plānotajās šīs vasaras norisēs,” uzsver LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece.

LSKA ir pārliecināta, ka sarežģītajos ģeopolitiskajos apstākļos, ko izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā, ir ļoti svarīgi palīdzēt cilvēkiem no Ukrainas ne vien ar materiālu, bet arī morālu atbalstu. Tādēļ darīsim visu, lai no kara šausmām cietušajiem cilvēkiem palīdzētu iekļauties Latvijas sabiedrībā un Rīgas ikdienas dzīvē, kā arī labāk iepazīt mūsu kultūru.

Projekts “Kopā ar ukraiņiem 2023. gadā” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 15. novembrim, līguma Nr. CAAIC-23-16-lī.

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” marta vidū skatītājiem nodos jaunu raidījumu “Pāreja”, lai radošā un aizraujošā veidā parādītu sabiedrības dažādību un rosinātu ikvienu paskatīties uz notikumiem un lietām no cita skatupunkta. Pirmo raidījuma epizodi jau 15. martā ikviens interesents varēs noskatīties “Apeirons” sociālo tīklu kontos Facebook un Instagram, kā arī Youtube.

Raidījuma jaunā epizode būs skatāma katra mēneša trešajā trešdienā līdz pat 15. novembrim. 

“Pāreja ikvienam var nozīmēt ko savu. Raidījumā “Pāreja” ir iespēja paskatīties ar citu skatu  uz ierasto un atklāt vēl nezināmo. Kopā veidosim jaunu pāreju ikviena prātā un sirdī, atveroties sabiedrības dažādībai un saredzot iespējas, kā ikviens no mums var nest pozitīvas pārmaiņas savā un līdzcilvēku dzīvē,” uzsver Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis.

Katrā raidījumā sabiedrībā zināma cilvēka vadībā būs iespēja ielūkoties kādas nevalstiskās organizācijas ikdienā, lai uzzinātu ne tikai par to darbību, bet arī iespējām pašiem caur brīvprātīgo darbu gan palīdzēt līdzcilvēkiem, gan arī gūt vērtīgas zināšanas un prasmes sev. Pirmajā raidījumā Kozmens jeb Mārtiņš Kozlovskis viesojas Latvijas Nedzirdīgo savienībā.

Tāpat katrā raidījumā varēs ļauties jauniem atklājumiem – skatītājus iepazīstināsim ar interesantām aktualitātēm. Šajā raidījumā varēs uzzināt par  jauniešu kora “Balsis” izveidotajām vienpadsmit kormūzikas skaņdarbu vizualizācijām un citām aktivitātēm, kas ļauj kora mūziku baudīt arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. 

Raidījuma noslēgumā sociālās politikas veidotāji dalīsies ar jomas aktualitātēm. Šoreiz raidījumā līdz šim nebijusi intervija ar labklājības ministri Eviku Siliņu.

Raidījuma veidošana tiek līdzfinansēta Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Visu raidījuma epizodi var noskatīties šeit:  https://youtu.be/dqUI-NLOQTA

Informācijai:

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” projekta vadītāja Liena Eisaka, 29860162, e-pasts: [email protected]

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” Rīgā deklarētām pilngadīgām personām, kuru tuviniekam ir diagnosticēta onkoloģiska saslimšana, piedāvās bezmaksas psihologa konsultācijas.

Onkoloģiskas saslimšanas nopietni satricina ne tkai cilvēku, kuri ar tām saskaras, bet arī viņu tuvinieku dzīves. Tās pilnībā izmaina ikdienu un pārkārto līdzšinējās prioritātes. Koncentrējoties uz palīdzības sniegšanu, tuvinieki lielākoties aizmirst par savām vajadzībām, kā rezultātā riskē ar savu resursu izsmelšanu. Tas var novest pie situācijas, kurā viņi ne tikai nav spējīgi palīdzēt otram, bet palīdzība kļūst nepieciešama viņiem pašiem.

Cīņa ar onkoloģiskām saslimšanām var būt ilga un prasīt daudz spēka, tādēļ Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros pilngadīgām personām, kuru tuviniekam ir diagnosticēta onkoloģiska saslimšana un kuras ir deklarētas Rīgā, tiks nodrošināta iespēja apmeklēt bezmaksas psihologa konsultācijas un saņemt šajā situācijā tik ļoti nepieciešamo psihoemocionālo atbalstu.

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” sniedz profesionālu palīdzību, atbalstu un informāciju cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā. Centra darbības pamatā ir vēlme veicināt tolerantākas un atvērtākas sabiedrības veidošanos. “Skalbes” ir vieta, kur rast atbalstu un sapratni, iegūt jaunas prasmes problēmsituāciju risināšanai, izzināt savu grūtību izcelsmi, sakārtot domas, emocijas, un pieņemt nozīmīgus lēmumus.

Plašāka informācija, sazinoties ar biedrības “Skalbes” administrāciju pa tālruni +371 24551700.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs (RPNC) uzsāk informatīvi izglītojošu semināru ciklu “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana” – par psihiskās veselības aspektiem saskarsmes problēmsituācijās, kas nereti izvēršanas neiecietībā un diskriminācijā zināšanu trūkuma,  aizspriedumu un psihiatriskās stigmatizācijas dēļ.

Psihiskā veselība ir sarunām smaga tēma, kura tikai salīdzinoši nesen kļuvusi atvērta apspriešanai un diskusijām, meklējot korektākos veidus, kā to darīt, jo iepriekš gadu desmitiem bijis vienkāršāk par to nerunāt nemaz.

Šodienas sabiedrībā arvien vairāk pamanām cilvēkus ar īpašām vajadzībām ne tikai fizisko, bet arī psihisko problēmu dēļ. Tas – kā uztvert, kā izturēties, kā rīkoties? – var radīt līdzcilvēkos apjukumu, neizpratni, bailes, norobežošanos un neiecietību nezināšanas dēļ. Tieši zināšanas un pieņemšana ir ceļš, kā izskaust negatīvus stereotipus un sabiedrībā iekļaut iepriekš ilgstoši diskriminācijai pakļautās sabiedrības grupas. Tādēļ RPNC organizē šos seminārus ar mērķi vairot sabiedrībā iecietību pret diskriminācijai pakļautām sabiedrības grupām, kuras saistītas ar mentālās veselības problēmām – galvenokārt saskarsmē ar psihiski slimajiem vai ar psihiskās veselības problēmām sirgstošajiem, šī mērķa sasniegšanai sniedzot profesionālas zināšanas un pieredzi par psihiskās veselības problēmām un problēmsituācijām, to risināšanu, stāstot un skaidrojot, šādi cenšoties mazināt novecojušus stereotipus, uzskatus, viedokļus un stigmatizāciju.

Semināru cikls  “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas ietvaros un tas domāts plašam sabiedrības lokam. Semināri notiks no marta līdz novembrim un aptvers dažādas tēmas – par aizspriedumu mazināšanu; par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju; par  vecumdienām bez pārsteigumiem, sadzīvojot ar demenci; par dvēseli dziedinošu ainavu stresainā vidē un to, kā apkalpošanas nozaru uzņēmumu darbiniekiem veidot cieņpilnu attieksmi pret šādiem klientiem.

Semināri notiks dažādos formātos – būs tādi, kuri notiks klātienē, būs arī tādi, kuri būs gan klātienē, gan tiešsaistes platformā Zoom. Visu semināru video ieraksti tiks publicēti RPNC mājaslapā, kur tos sev ērtā laikā varēs noskatīties ikviens interesents.

Semināru cikla pirmā saruna par psihiatrisko stigmu un “iecementētiem” aizspriedumiem, kas kavē laicīgi meklēt un saņemt palīdzību,– jau 16. martā no plkst.15.00 – 17.00 klātienē Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Konferenču zālē, Rīgā, Tvaika ielā 2. To vadīs RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvās nodaļas vadītāja, narkoloģe – pasihiatre Inga Landsmane. Viņa ir arī Latvijas Universitātes lektore, aktīvi darbojusies profilakses darbā un sabiedrības izglītošanā, vairāku sociālo projektu līdzautore. Interesentiem lūdzam pieteikt savu dalību seminārā līdz 14. 03.2023. uz e-pastu – [email protected].   

Vairāk informācijas par semināru ciklu: [email protected]

Martā tiek uzsākta dalībnieku reģistrācija jaunam projektam – “Mācāmies latviešu sarunvalodu!”

Biedrība “Labdarības projektu atbalsta centrs” Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvarospiedāvā latviešu sarunvalodas klubus, kuru mērķis ir ieinteresēt jauniebraucējus apgūt valsts valodu, veidot ilgstošu atbalsta sistēmu latviešu valodas apgūšanai un uzlabošanai. Apspriest un pārrunāt dažādus notikumus ģimenē, pilsētā, valstī, lai mazinātu jauniebraucēju valodas barjeru un palīdzēt viņiem vieglāk iekļauties Rīgas pilsētā un Latvijas sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir jauniebrauceji Rīgas pilsētā.

Projekta laikā latviešu sarunvalodas klubu nodarbībās plānots iesaistīt 48 jauniebraucējus un 20 Rīgas pilsētas vietējos iedzīvotājus un brīvprātīgos. Paredzētas 4 grupas un nodarbību sākums plānots aprīlī.

Mācības notiks Blaumaņa ielā 38/40, (ieeja no Pērses ielas 9/11), kur ērti var nokļūt no visiem Rīgas pilsētas rajoniem. Piedāvātais mācību laiks nodrošina dalībniekiem iespēju apvienot apmācību procesu ar darbu (rīta, vakara, dienas un brīvdienu grupas). 

Reģistrācija sarunvalodas klubiem sāksies 07.03.2023. Pieteikšanās – darba dienās no 9.00-17.00.

Kontaktpersona – Santa Lāma.

Pieteikšanās pa telefonu 26599060, vai e-pastu: [email protected] Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar biedrību Sadarbības platforma aicina imigrantus (no 17 gadu vecuma ar vidējo izglītību) no Ukrainas uz bezmaksas tiešsaistes latviešu valodas kursiem 03.04.2023 – 20.06.2023. (120 stundas)!

Latviešu valodas kursos:

  1. Iemācies runāt par sevi, ģimeni, darbu, atpūtu vai hobijiem;
  2. Iepazīsties ar Latvijas kultūru, vēsturi un tradīcijām;
  3. Apgūt gramatikas pamatus;
  4. Pārvaldīt un pilnveidot latviešu valodu vispieejamākajā un efektīvākajā veidā kopā ar radošu skolotāju!

Aicinām reģistrēties savlaicīgi, jo vietu skaits grupā ir ierobežots (grupā līdz 20 personām, plānots 4 grupas). Jūs saņemsiet apstiprinājumu vai atteikumu, tiklīdz būs nokomplektētas grupas!!

REĢISTRĒTIES ŠEIT:  https://ej.uz/latviešu_valoda_ukrainas_iedzīvotājiem

Vairāk informācijas Inga Liepniece  tālr.  67105544, e-pasts [email protected] vai Iveta Razumovska tālr. 67105534, e-pasts [email protected]

Sarkandaugavas attīstības biedrība aicina ikvienu interesentu katru marta sestdienu Sarkandaugavas pamatskolā nākt piedalīties kolektīva mākslas darba – Sarkandaugavas simbolu mozaīka – kopradē.

Lielformāta mozaīkā tiks attēlotas Sarkandaugavas cēlākās un atpazīstamākās ēkas: Kristus Karaļa Romas katoļu baznīca, Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīca, Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo baznīca, LNVM Dauderi, kultūras nams Draudzība, dzelzceļa stacijas Sarkandaugava ēka, AS “RER” tornis.

Lai apjomīgo – 9 m garo un 3 m augsto – mozaīku izveidotu, ikviens interesents aicināts pielikt savu artavu – mozaīkas gabaliņu. Darba materiāli ir droši, speciāli sagatavoti keramisko flīžu gabaliņi, kas, vadoties pēc skices, tiek pielīmēti pie armējoša sietiņa. Šo veidošanas tehniku Trencadís savos arhitektūras meistardarbos izmantojis izcilais kataloniešu arhitekts Antoni Gaudi.

Šī ir unikāla iespēja bez maksas apgūt neordināru vizuālās mākslas veidošanas prasmi un atstāt personisku nospiedumu publiskā mākslas darbā – pēc iedzīvotāju iesaistes mozaīkas salikšanā, vasaras sākumā tā tiks uzstādīta uz kādas no Sarkandaugavas fasādēm.

Mozaīkas veidošanas darbnīca atvērta katru marta sestdienu – 4., 11., 18., un 25. martā – no plkst. 11 līdz 16 Sarkandaugavas pamatskolā Sliežu ielā 23.

Mākslas darba idejas autore un mozaīkas darbnīcu vadītāja – Kabinetto Mosaic Studio īpašniece, māksliniece Irina Kričalo.

Projekts līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.