Arhīvs birkai: Integrācija

NVO nams aicina Rīgas NVO pārstāvjus aktīvi piedalīties četros semināros, kas norisināsies šā gada maijā. Apmācības vadīs pieredzējuši lektori no dažādām jomām un sniegs ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskus padomus un piemērus no savas profesionālās darbības.

Ieskatieties NVO nama maija semināru piedāvājumā un reģistrējieties:

🟪 8. maijs plkst. 15.00 – 16.30 – “Virtuālā vide. Dzīvo droši, strādā droši”, lektors Egils Stūrmanis.
Aicinām reģistrēties – ŠEIT

🟪 15. maijs plkst. 14.00 – 17.00 – “Dažādības veicināšanas nozīme un iespējas NVO darbā”, lektore Vita Stiģe-Škuškovnika.
Aicinām reģistrēties – ŠEIT

🟪 22. maijs plkst. 14.00 – 17.00 – “Pasākumu veidošanas pamatprincipi NVO”, lektore Inga Krišāne.
Aicinām reģistrēties – ŠEIT

🟪 29. maijs plkst. 14.00 – 17.00 – “Metodes grupu iesaistei un uzmanības noturēšanai NVO darbā”, lektore Zane Veinberga.
Aicinām reģistrēties – ŠEIT 

Visi semināri notiks tiešsaistē. Semināri ir bez maksas.

Lai sniegtu iespēju plašākam NVO lokam papildināt zināšanas NVO nama semināros, tiks veikti 15. un 22. maija semināru ieraksti. Aicinām NVO pārstāvjus, kuri vēlas noklausīties šos divud seminārus sev vēlamā laikā un saņemt ieraksta saiti, reģistrēties semināram, atzīmējot izvēlni “Vēlos saņemt semināra ieraksta saiti”.

Atgādinām, ka NVO nama uzdevums ir atbalstīt tikai un vienīgi nevalstiskās organizācijas. Tādēļ vēršam uzmanību, ka neapstiprināsim dalību semināros interesentiem, kas kā pārstāvēto organizāciju nav norādījuši NVO – biedrību vai nodibinājumu, bet gan, piemēram, minējuši SIA, A/S, pašnodarbināta persona, privātpersona utml.

NVO nama semināri ir lieliska iespēja biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem ne tikai iegūt jaunas prasmes, bet arī veidot kontaktus un dalīties pieredzē ar citām NVO.

Lai NVO nama semināri – ceļš uz priekšu un augšup!

Hroniski slimo bērnu draugu biedrība “Sūrābele” Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros ir sākusi realizēt projektu “Mēs varam vairāk”, lai ģimenes rastu motivāciju aktīvāk iekļauties sabiedrībā, rodot atbalstu līdzīgajos, vairojot zināšanas un pašapziņu.

No 29. aprīļa līdz 27. jūlijam pirmdienās, vairumā gadījumu Rīgas Sociālā dienesta kopienas centra “Ābeļzieds” telpās, notiks semināri par likumdošanu, nodarbinātību un veselību, lai motivētu ģimenes nebaidīties par savu invaliditāti, ģimenes ienākumiem vai citiem ierobežojumiem. Uz semināriem ir aicināti visi interesenti.

Īpaši svarīgi ir nodot šo informāciju maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās ir personas ar invaliditāti – bērni, jaunieši un pieaugušie, arī pensijas vecuma cilvēki.

Motivējošs faktors ir tikšanās ar cilvēkiem, kuri ir spējuši saglabāt optimismu, neskatoties uz funkcionāliem traucējumiem, diskutēt par jautājumiem, kas aktuāli lielākajai sabiedrības daļai – nodarbinātību, veselību un savstarpēju atbalstu.

Pirmais seminārs “Likumu izmaiņas” notiks 20. maijā no plkst. 14.00 līdz 16.00 kopienas centrā “Ābeļzieds” Rīgā, Dzirciema ielā 24.

🟩 Ar informāciju dalīsies Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un Rīgas Sociālā dienesta speciālisti. Plānota saruna par šādām tēmām:

  • informācija par likumu normām un jaunumiem Ministru kabineta noteikumos attiecībā uz maznodrošinātām un trūcīgām personām, ģimenēm ar personām ar invaliditāti,
  • par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, asistenta pakalpojumu, grupu dzīvokļu un dienas centru piešķiršanas kritērijiem.

🟩 Interesentus lūdzam pieteikt dalību seminārā līdz 16. maijam, rakstot uz e-pastu surabele@gmail.com vai zvanot uz 29182048. Seminārs ir bezmaksas!

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Svētdien, 28.aprīlī no plkst. 10.00-14:00 Čiekurkalna krustcelēs notiks pirmie Čiekurkalna Sporta svētki.

Svētku uzmanības centrā būs jaunais basketbola grozs, kas uzstādīts ar mērķi sniegt iespēju iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku. Bruģētajā laukumā tiks izspēlēts “Čiekurkalna kauss” 3×3 basketbolā un līdzās esošajā pļavā notiks izspēle futbolā starp Čiekurkalna un citu Rīgas apkaimju komandām. Visi sporta svētku dalībnieki tiks aicināti pārbaudīt spēkus individuālās disciplīnās – šautriņu mešanā, lietotu tenisa bumbiņu mešanā uz precizitāti un čiekuru maisu mešanā tālumā.

Līdzās Sporta svētkiem notiks arī tradicionālais Latvijas Mājražotāju tirdziņš, kas jau 10 gadus pulcē apmeklētājus no Čiekurkalna un tuvējām apkaimēm.

Nedēļu pirms Čiekurkalna sporta svētkiem, svētdien, 21.aprīlī, tiks rīkota iedzīvotāju talka pasākuma vietas un tuvējās apkārtnes sakopšanai un tiks izgatavota tribīne 3×3 basketbola spēļu skatītājiem. Iedzīvotāji tiek aicināti nākt brīvprātīgajos, lai laikus sagatavotos ģimeņu sporta aktivitāšu vadīšanai.

Čiekurkalna iedzīvotājiem, jo īpaši bērniem un jauniešiem dēļ nepietiekamās infrastruktūras ir ierobežotas iespējas interesanti un aktīvi pavadīt brīvo laiku ārtelpās. Biedrības iepriekšējos gados uzstādītajam basketbola grozam ir bijis ļoti liels pieprasījums, taču tas savu laiku ir nokalpojis un bojājumu dēļ vairs nav izmantojams. Jaunajam basketbola grozam vietu Čiekurkalna krustcelēs ir atvēlējusi SIA “VASTINT Latvia” ar ko biedrībai noslēgts līgums par laukuma izmantošanu dažādām brīvā laika pavadīšanas iespējām.

🔎 Čiekurkalna krustceles atrodas blakus Rusova ielas 9. namam, – atrašanās vieta kartē. Čiekurkalna sporta svētkus organizē Čiekurkalna attīstības biedrība.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Dalība visās aktivitātēs ir bez maksas.

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Dokumentu pārvaldība un aktualitātes NVO darbā”. Tiešsaistes seminārs notiks ceturtdien, 2024. gada 25. aprīlī, MS Teams platformā.

Lūdzam ņemt vērā, ka ir pārcelts semināra laiks! Seminārs notiks no plkst. 17.00 līdz 19.30. Pēc semināra būs pieejams arī tā ieraksts, kurš tiks nosūtīts tiem, kuri reģistrējušies semināram.

Seminārs paredzēts dokumentu pārvaldības pamatu un dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas pamatu apguvei. Semināra gaitā iepazīsimies ar aktualitātēm normatīvo aktu jomā, kas reglamentē dokumentu un arhīvu pārvaldības jomu, kas ir dokumentu pārvaldība un kā tiek īstenota dokumentu aprite (dokumentu pārvaldība). Noskaidrosim, kā noformēt pārvaldes dokumentus gan e-vidē, gan papīra formā. Uzzināsim, kāpēc nepieciešams dokumentus saglabāt un ko saglabāt, sekos arī ieteikumi dokumentu arhivēšanā: ar ko sākt, kā atlasīt dokumentus pastāvīgai un ilgstošai glabāšanai un kādus dokumentus un kad drīkst iznīcināt.

🟪 Semināra programmā:

• Dokumentu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti;
• Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas un normatīvais regulējums;
• Pārvaldes dokumenti un to iedalījums. Dokumentu veidi;
• Elektroniskais dokuments un to noformēšanas prasības e-vidē;
• Dokumentu arhivēšana un iznīcināšana.

Semināru vadīs Inese Blanka – pasniedzēja dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, ar ilggadēju profesionālo un praktiskā darba pieredzi valsts un pašvaldību institūcijās, organizācijās. Humanitāro zinātņu maģistra grāds (Mg.hist.) Latvijas Universitātē, profesionālais maģistra grāds vadībzinībās ar kvalifikāciju “Uzņēmuma vadītājs”, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, zinātniskā grāda pretendente.

🟪 Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti – ŠEIT

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 24. aprīlim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Lai sniegtu iespēju plašākam NVO lokam papildināt zināšanas NVO nama semināros, tiks veikts semināra ieraksts. Aicinām NVO pārstāvjus, kuri vēlas noklausīties semināru sev vēlamā laikā un saņemt semināra ieraksta saiti, reģistrēties semināram, atzīmējot izvēlni “Vēlos saņemt semināra ieraksta saiti”.

Informējam, ka semināra laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana ar mērķi atspoguļot informāciju par semināru publicitātes materiālos. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātei un sabiedrības informēšanai.

Aprīļa “NVO nama ziņās” iepazīstinām ar organizāciju, kura jau 30 gadus sniedz atbalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Lai iepazīstinātu plašāk ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” un tās darbību, uz sarunu aicinājām tās pārstāvi Margitu Ereli.

““Rūpju bērns” 1994. gadā atvēra pirmo dienas aprūpes centru un šobrīd mums jau ir 20 struktūrvienības, tas nozīmē, ka gandrīz katru gadu esam izveidojuši kādu jaunu pakalpojumu, kas sniedz iespēju cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem dzīvot pilnvērtīgāku un sabiedriskāku dzīvi, iekļauties sabiedrībā, atrast darbu vai dzīvesvietu, justies noderīgiem un pieņemtiem,”

stāsta Margita Erele, biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” struktūrvienības – specializētās darbnīcas “RB Radošā telpa” vadītāja un biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste.

Aicinām izlasīt pilnu interviju!

Vēl izdevumā atradīsiet ziņas par gaidāmajiem NVO nama semināriem, NVO pasākumiem un informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem.

🔵 NVO nama aprīļa ziņu izlaidums skatāms ŠEIT

Pavasaris ienāk Lastadijā ar jauniem ielu nosaukumiem un radošām darbnīcām, un uzplaukst Zaļajās un Atslodzes svētdienās. Apmeklētāji aicināti piedalīties suvenīru darbnīcās, apmainīties ar augiem, salabot vecās ierīces, klausīties relaksējošu elektronisko mūziku un brančot omulīgā un draudzīga atmosfērā. Pasākumi Lastādijas kultūras kvartālā turpināsies līdz pat jūnija beigām, lielākoties svētdienās.

Lastādijas kultūras kvartāls dzīvo starp bijušajām Turgeņeva, Puškina un Maskavas ielām [tagad V. Purvīša, K. Mīlenbaha un Lastādijas iela] – Maskavas forštates sākumā. Kvartālu var atpazīt pēc nu jau slavenās sudrablapsas skulptūras. Oļegs Marinoha, viens no skulptūras autoriem, kvartāla galvenais mākslinieks un vides dizaineris, aicina uz svētdienas suvenīru darbnīcām. Apmēklētāji aicināti paši izveidot Lastādijai veltītus suvenīrus, sajust vietējo kolorītu, un ar radošām aktivitātēm svinēt pavasara dienas un jaunas ielas nosaukumus. Dalība darbnīcās ir bez maksas.

Radošās brīvdienas no maija bagātinās Atslodzes svētdienas. Papildus radošajām darbnīcām varēs ieturēt arī brančus, ko sarūpējuši kvartāla rezidenti, un baudīt vieglu elektronisko mūziku.

🟩 Katra mēneša pirmajā svētdienā notiks Zaļās svētdienas – projekta Brīvbode iniciatīva. Šajā dienā Lastādijas dārzā var apmainīties ar augiem, meistaru pavadībā salabot elektroniskās ierīces, ka arī apmeklēt Brīvbodi – apmainīties ar mantām un atjaunot savu garderobi – un tas viss bez maksas.

Afiša

Afiša

 

Pēdējos gados Maskavas forštatē notika daudz pārmaiņas, it īpaši stacijas un tirgus apkaimē. Daudzas ielas nesen nomainīja nosaukumus, notiek gadsimta projekts – Rail Baltica, ikdienas ceļi maina savu vizuālo tēlu, tiek renovētas ēkas un labiekārtota kopējā ainava. Vēsturiski šī apkaimes daļa saukta par Lastādiju. Lastādija kādreiz bija ostas teritorija un “pelēkā zona” pie Vecrīgas robežas, kur mitinājās krievu tirgotāji, izbēgušie zemnieki, bēgļi, ebreji un visi pārējie, kuriem nebija atļauts iekļūt pilsētā. Apkārtne paplašinājās, līdz pārtapa par Maskavas Forštati.

Projekta “Uz Lastādijas ielas” mērķis ir pievērst uzmanību šīs pilsētas daļas vēsturiskajai nozīmei, palīdzēt iedzīvotājiem radoši pieredzēt apkaimes pārmaiņas un atzīmēt sev šīs teritorijas unikālo identitāti. Projekta organizatori: Lastādijas kultūras kvartāls, biedrība NVO PROGRESS. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības Integrācijas programmas ietvaros.


Lastādijas kultūras kvartāls ir kultūras darbinieku pašorganizēta teritorija un nekomerciāla platforma iedzīvotāju iniciatīvām Lastādijas apkaimē. Šeit ikdienā darbojas 30-100 cilvēku, tai skaitā dzīvnieku tiesību, jauniešu, starpkultūru un mūzikas organizācijas un kolektīvi. Galvenās Lastādijas kvartāla dalībnieku misijas ir nostiprināt apkaimes identitāti un veidot platformu iniciatīvām – sniegt pieejamu telpu, atbalstu un sadarbības jaunām iniciatīvām, kuras nevarētu attīstīties komercnomas apstākļos. Iepriekšējos gados kvartālā notikuši “Pikniki ar rajonu”, “Baltā galdauta svētki”, “Maskačkas leğendas” un “Sveiks, kaimiņ!” sadraudzības pasākumi, kas vērsti uz apkaimes iedzīvotājiem. Kvartālā darbojas tādi sociāli projekti kā Brīvbode un atvērtā VeloStacija.

Biedrība NVO PROGRESS ir uz brīvprātīgo darbu un iniciatīvu balstīta nevalstiskā organizācija, kuras mērķis ir veicināt neprofesionālo mākslas izglītību, strādāt ar jaunrades iniciatīvam, atbalstīt neprofesionālus māksliniekus un veidot mākslas, tostarp ielu mākslas darbnīcas un telpu radošai izpausmei caur performatīvo mākslu. Iepriekš biedrība rīkojusi mākslas terapijas ciklu ar psiholoģi Anastasiju Semko, dažādas ielas mākslas darbnīcas, performances un lekcijas par psiholoģiju un mākslu. Starp biedrības veiksmīgākajiem projektiem jāmin iniciatīva Galerija “MASA”, kas tagad kļuvusi par neatkarīgu projektu – “Masa studija”.

Lai tiktos un tuvāk iepazītu NVO, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem un rūpējas par šo cilvēku ģimenēm, 18. aprīļa pēcpusdienā NVO namā noritēja tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākums “Kopā stiprāki”.

Tīklošanās ideja bija pulcēt NVO, kuru darbības mērķi ietver dažādu sociālo, medicīnisku, izglītības un fiziskās kultūras problēmu risināšanu, lai cilvēki, tostarp bērni un jaunieši, ar funkcionāliem traucējumiem justos pilntiesīgi mūsu sabiedrības locekļi, sociāli nodrošināti, izglītoti, uzlabotu savu veselības stāvokli un dzīvotu iespējami pilnvērtīgu dzīvi. Pasākumā izskanēja iedvesmas un drosmes stāsti – par savu organizāciju pieredzi, paveikto un nākotnes iecerēm stāstīja 5 NVO pārstāvji.

Paldies par atsaucību, līdzdalību un iedvesmas stāstiem:

Margitai Erelei no biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””,
Ievai Rosnei no nodibinājuma “Fonds Faveo foundation”,
Nataļjai Novikovai no biedrības “LiveIntegro”,
Ilzei Skujai no nodibinājuma “Palīdzēsim.lv”,
Ilzei Kennei no biedrības “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”.

Paldies Gintai Salmiņai par pasākuma vadīšanu un ritma uzturēšanu!

Dalībnieku vidū bija gan NVO, kuras darbojas līdzīgās jomās, gan interesenti, kas vēlējās iepazītiesš ar organizāciju darbību un pārstāvjiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar atbalsta sniegšanu un rūpēm par cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Lai pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumā dzirdētie stāsti un satiktie domubiedri iedvesmo un kļūst par turpmākās darbības stiprinātājiem! Ceram, ka kopīgā tikšanās ikvienam dalībniekam raisīja jaunas pārdomas, idejas un vēlmi darboties aizvien jaudīgāk!

Paldies visiem tīklošanās pasākuma dalībniekiem!

Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis un Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa ceturtdien, 18. aprīlī, parakstīja sadarbības un finansējuma memorandu par psiholoģiskā atbalsta nometņu organizēšanu Rīgā karā cietušās Ukrainas bērniem.

Memoranda mērķis ir organizēt psiholoģiskā atbalsta nometnes ukraiņu bērniem, kuri šobrīd atrodas Ukrainā un kuriem ir nepieciešams atbalsts veselības uzlabošanā. Sadarbības memorands paredz finansiāla atbalsta nodrošinājumu 70 000 eiro apmērā no Rīgas pašvaldības puses Bērnu slimnīcas fondam nometņu organizēšanai un ceļa izdevumu segšanai bērnu dalībai nometnēs, kā arī paredz fonda sadarbību ar Ukrainas lielāko bērnu slimnīcu ’’Okhmatdyt’’.

“Šī gada februārī Kijivā, tiekoties ar pilsētas mēru Vitāliju Ķļičko un Ukrainas parlamenta pārstāvjiem, viena no mūsu sarunu tēmām bija praktiskais atbalsts karā cietušajiem, tai skaitā bērniem, kuriem ir jādod iespēja atpūsties no kara. Pat viens karā cietis bērns ir daudz par daudz, tādēļ Rīgas atbalsts šādām psiholoģiskā atbalsta nometnēm ukraiņu bērniem un viņu mammām vai aizbildņiem ir pašsaprotama lieta, un es esmu ļoti gandarīts, ka Rīgas partneris šajā svarīgajā darbā ir Bērnu slimnīcas fonds. Viņi piesaista labākos profesionāļus, lai palīdzētu pārdzīvot bērniem un jauniešiem kara šausmas, kuru ietekmi ar prātu nemaz nevar aptvert un saprast,”

memoranda parakstīšanā uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis

“Ukrainas bērniem, tāpat kā mūsu bērniem, ir tiesības uz atmiņā paliekošu bērnību, mieru un sapņiem. Ar šo memorandu mēs Rīgas pašvaldība turpinām atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus, piedāvājot psiholoģisku atbalstu tiem, kas cieš no agresorvalsts nežēlīgā uzbrukuma sekām. Mūsu mērķis ir dot tiem bērniem un viņu mātēm cerību un spēku turpināt dzīvot,”

sacīja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks

’’Noslēgtais Memorands ievada Rīgas pašvaldības trīspusējo sadarbību ar Latvijas pieredzējušo Bērnu slimnīcas fondu un Ukrainas lielāko bērnu slimnīcu ’’Okhmatdyt’’. Šīs sadarbības mērķis ir maksimāli efektīvi izmantot Rīgas budžetā rastos finanšu līdzekļus, lai sniegtu kvalitatīvu psiholoģisko atbalstu krievijas karā vissmagāk traumatizētajiem Ukrainas bērniem, kuru atgriešanai dzīvē Ukrainai pašai šobrīd nepietiek resursu un drošas vides,’’

Rīgas vicemēre Linda Ozola

’’Pēdējā pusotra gada laikā ziedotāju atbalsts devis mums iespēju īstenot psihoemocionālā atbalsta nometnes un palīdzēt vairāk nekā 100 bērniem no Ukrainas, kuri karā piedzīvojuši gan fiziskas, gan psiholoģiskas traumas. Sadarbība ar Rīgas domi dos vēl daudz vairāk Ukrainas bērniem iespēju, kaut uz pāris dienām, justies drošībā un saņemt profesionālu atbalstu,”

Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa

Rīgas pašvaldība kopš 2022. gada 24. februāra, kad sākās Krievijas pilna apmēra iebrukums Ukrainā, sniegusi nepārtrauktu un apjomīgu atbalstu Ukrainai tās cīņā pret iebrucējiem, kā arī turpina sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieradušies Rīgā, lai rastu patvērumu.

Lai šobrīd Latvijā dzīvojošajiem ārvalstniekiem – trešo valstu valstspiederīgajiem – sniegtu izpratni par dzīvi Latvijā, vietējo kultūru un sabiedrību, biedrība “Sadarbības platforma” rīko bezmaksas ievadkursu “Iepazīstam Latviju”.

Apmācības šobrīd turpina vai jau beigušas 12 grupas Rīgā, viena grupa Liepājā un viena – Rēzeknē. Ievadkursā dalībnieki apgūst svarīgāko informāciju par Latvijas vēsturi, kultūru, likumdošanu, sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu, kā arī darba iespējām Latvijā.

Apmācības turpinās, – laipni aicinām jaunus interesentus – ārvalstniekus apmeklēt ievadkursu “Iepazīstam Latviju” un iegūt prasmes un zināšanas, kas palīdzēs veiksmīgi iekļauties Latvijas sabiedrībā, kā arī – tuvāk iepazīt Latviju un latviešus! Ievadkursam pieteikties var visi trešo valstu pilsoņi, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, patvēruma meklētāji un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība.

Kāda ir Latvijas valsts iekārta, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kādas ir izglītības un darba iespējas? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem interesenti saņems atbildes ievadkursā.

🟩 Ievadkursa “Iepazīstam Latviju” programma:

• Latvijas valsts iekārta, vēsture, kultūra, tradīcijas (12 stundas);
• Latvijas un Eiropas Savienības sabiedrības vērtības, tai skaitā demokrātija, dzimumu līdztiesība, izpausmes brīvība (4 stundas);
• Latvijā pastāvošās sistēmas un struktūras, tai skaitā darba tirgus, izglītības iespējas (7 stundas);
• Ikdienas dzīve un pakalpojumi, tai skaitā sabiedriskais transports, iepirkšanās, banku pakalpojumi (12 stundas).

Ievadkursa gaitā paredzētas ne tikai izglītojošas nodarbības, bet arī muzeja, izstādes vai izrādes apmeklējums, radošās meistarklases un tikšanās ar valsts vai pašvaldības iestāžu pārstāvjiem. Noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

Nodarbības vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori, kas integrācijas apmācību jomā strādā vairāk nekā 10 gadus. Grupās mācīsies līdz 15 dalībniekiem. Apmācību valoda – krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīti citu svešvalodu tulki.
Ievadkurss ir bezmaksas. Nodarbības notiks Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, Ventspilī, Liepājā un citās vietās klātienē, kur nokomplektēsies grupas, kā arī – tiešsaistē. Nodarbības sāksies pēc grupas pilnas nokomplektēšanas.

🟩 Interesentus aicinām kursiem reģistrēties, atverot saiti  – ŠEIT 

Projektu “Iepazīstam Latviju” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība “Sadarbības platforma”. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/13.3./2023/1/01.

 

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Dokumentu pārvaldība un aktualitātes NVO darbā”. Tiešsaistes seminārs notiks ceturtdien, 2024. gada 25. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Seminārs paredzēts dokumentu pārvaldības pamatu un dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas pamatu apguvei. Semināra gaitā iepazīsimies ar aktualitātēm normatīvo jomā, kas reglamentē dokumentu un arhīvu pārvaldības jomu, kas ir dokumentu pārvaldība un kā tiek īstenota dokumentu aprite (dokumentu pārvaldība). Noskaidrosim, kā noformēt pārvaldes dokumentus gan e-vidē, gan papīra formā. Uzzināsim, kāpēc nepieciešams dokumentus saglabāt un ko saglabāt, sekos arī ieteikumi dokumentu arhivēšanā: ar ko sākt, kā atlasīt dokumentus pastāvīgai un ilgstošai glabāšanai un kādus dokumentus un kad drīkst iznīcināt.

Semināra programmā:

• Dokumentu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti;
• Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas un normatīvais regulējums;
• Pārvaldes dokumenti un to iedalījums. Dokumentu veidi;
• Elektroniskais dokuments un to noformēšanas prasības e-vidē;
• Dokumentu arhivēšana un iznīcināšana.

Semināru vadīs Inese Blanka – pasniedzēja dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, ar ilggadīgu profesionālo un praktiskā darba pieredzi valsts un pašvaldību institūcijās, organizācijās. Humanitāro zinātņu maģistra grāds (Mg.hist.) Latvijas Universitātē, profesionālais maģistra grāds vadībzinībās ar kvalifikāciju “Uzņēmuma vadītājs”, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, zinātniskā grāda pretendente.

🟪 Aicinām semināram reģistrēties, atverot saitiŠEIT

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 24. aprīlim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Lai sniegtu iespēju plašākam NVO lokam papildināt zināšanas NVO nama semināros, tiks veikts semināra ieraksts. Aicinām NVO pārstāvjus, kuri vēlas noklausīties semināru sev vēlamā laikā un saņemt semināra ieraksta saiti, reģistrēties semināram, atzīmējot izvēlni “Vēlos saņemt semināra ieraksta saiti”.

Informējam, ka semināra laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana ar mērķi atspoguļot informāciju par semināru publicitātes materiālos. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātei un sabiedrības informēšanai.