3. februārī Sveču diena Kalnciema kvartāla tirgū

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka Sabiedrības integrācijas projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam finansiālu atbalstu projektu īstenošanai saņems 31 projektu pieteicējs.

Konkursā tika iesniegti 40 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu  EUR 226 337 apmērā. Mazo projektu grupā līdz EUR 1500 tika iesniegti 4 projektu pieteikumi par summu EUR 5 848 savukārt lielo projektu grupā līdz EUR 7000 iesniegti 36 projektu pieteikumi par summu EUR 220 489.

Pieci projektu pieteikumi tika noraidīti bez tālākas vērtēšanas, jo tajos tika konstatētas neatbilstības Konkursa Nolikumam.

Konkursa rezultātā finansiāli tiek atbalstīta 31 projekta īstenošana, sekmējot sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā, tajā skaitā pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā – četri projekti, sociālās integrācijas veicināšanas jomā – divpadsmit projekti, iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – septiņi projekti un jauniebraucēju līdzdalības un iekļaušanas Latvijas sabiedrībā jomā – astoņi projekti. Kopā atbalstīti trīs projekti mazo un divdesmit astoņi projekti lielo projektu grupā, kopumā piešķirot finansējumu EUR 172 767 apmērā.

Informācija par konkursa uzvarētājiem pieejama sadaļā Integracija/Finansesanas-konkursi.

NVO nama (Ieriķu iela 43a, Rīga) 1. un 2.stāva gaiteņos kopš jūnija vidus ir apskatāma fotogrāfiju izstāde “Saspēles kaleidoskops”. Izstādē piedalās “Latvijas Radošo fotogrāfu asociācijas” 20 autori, eksponējot 21 darbu. Izstāde būs skatāma līdz oktobra sākumam.

Biedrības “Latvijas Radošo fotogrāfu asociācija” autori piedāvā pēdējo gadu veidotās fotogrāfijas. Kā norāda jau pats asociācijas nosaukums, autori strādā radoši, fotografē sev tuvākās tēmas – kāds izpauž savas idejas, fotografējot dabu, kāds tieši pretēji pielieto savas prasmes, fotografējot studiju gaismās, kāds jūt aicinājumu, tverot kadrus reportāžas žanrā. Šie visi fotogrāfiju žanri tiek apkopoti foto izstādē “Saspēles kaleidoskops”.

Ieeja izstādē ir brīva. Laipni aicinām visus interesentus apmeklēt foto izstādi! NVO nams apmeklētājiem ir atvērts darba dienās no plkst. 9.00 līdz 21.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 20.00.

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SNIEGTO PAKALPOJUMU ROKASGRĀMATA (CEĻVEDIS) ĀRZEMNIEKIEM

Rīgas pašvaldības sniegto pakalpojumu rokasgrāmata (ceļvedis) ārzemniekiem

Rīgas pašvaldības sniegto pakalpojumu rokasgrāmata (ceļvedis) ārzemniekiem (materiāls vieglajā valodā)

Руководство (путеводитель) по услугам Рижского самоуправления для иностранцев

Handbook (Guide) on Services Provided by the Municipality of Riga to foreigners

Apkaimes

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa uzsaukumu 2022. gadam.

Konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu projektiem, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglīto un informē iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts Projektiem, kuri:

– tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;

– sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/ vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;

–  plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 15. jūlija līdz 2022. gada  15. novembrim. 

Vienam Projektam var piešķirt Līdzfinansējumu līdz 3500 euro, nepārsniedzot 95 % no Projekta kopējās tāmes.

Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildus aktivitātēm, tad Projekta ietvaros šādai aktivitātei var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 euro apmērā.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir līdz 70 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 13. jūnijs plkst. 14.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 31.05.2022. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram lūdzam pieteikties, aizpildot anketu (šeit) līdz 30.05.2022.

Semināra prezentācija.

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

– elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv, parakstītus ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, EDOC formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

– klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā.

Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzējs un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi integracija@riga.lv.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas potenciāli būs jāievēro, īstenojot projektus.

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv.

Saistošie dokumenti:

Konsultācija

Trešdien, 2022. gada 1. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 19.00 Rīgas NVO – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus laipni aicinām apmeklēt bezmaksas NVO konsultāciju dienu “Nāc un izzini!”, lai saņemtu padomus un atbalstu savām organizācijām svarīgos grāmatvedības, komunikācijas un juridiskos jautājumos. Konsultācijas būs iespējams saņemt gan klātienē, gan tiešsaistē.

Bezmaksas konsultācijas 5 stundu garumā sniegs atbilstošo jomu profesionāļi. NVO pārstāvjiem būs pieejamas šādas konsultācijas: NVO grāmatvedība,  NVO juridiskie jautājumi un NVO komunikācija.

Par grāmatvedības jautājumiem konsultēs grāmatvedības un nodokļu konsultante Linda Miezīte.

Aicinām uz konsultāciju, ja Jums ir neskaidrības par:

Par juridiskiem jautājumiem konsultēs tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas augstskolās Kitija Bite.

Laipni aicināti, ja vēlaties saņemt atbildes uz šādiem jautājumiem:

Par komunikācijas jautājumiem konsultēs komunikācijas profesionāle, Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāliem valdes locekle, mācībspēks Latvijas augstskolās Kristīne Tjarve. Interesenti varēs saņemt padomus par sabiedrisko attiecību instrumentiem, ko var izmantot ikdienā, lai veicinātu organizācijas vai kādas tēmas popularizēšanu – preses relīzēm un komunikāciju sociālajos medijos.

Laipni aicināti, ja vēlaties saņemt atbildes uz šādiem jautājumiem:

Aicinām konsultāciju dienai iepriekš reģistrēties, atverot saiti: https://ej.uz/nvokonsult

Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Ņemot vērā to, ka konsultācijām atvēlētais laiks ir ierobežots, lūdzam Jūsu jautājumus norādīt jau iepriekš, reģistrējoties NVO konsultāciju dienai. Lai konsultācijas būtu produktīvākas, NVO pārstāvji aicināti iepriekš arī sagatavot apspriežamos konkrētus, reālus organizācijas dokumentus, lai konsultācijā varētu sakārtot gan to saturu, gan noformējumu. 

Konsultāciju dienas Rīgas biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem NVO nams rīko regulāri, lai sniegtu iespēju NVO pārstāvjiem saņemt praktiskus ieteikumus, skaidrojumus un labās prakses piemērus.

Laipni aicinām NVO izmantot šo iespēju un pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai rastu atbildes uz aktuāliem jautājumiem un padomus tālākai darbībai.

Konsultāciju dienu rīko Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors jeb NVO nams sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.

Zvēri maskās

Lai atzīmētu tuvojošos Starptautisko bērnu aizsardzības dienu un skolēnu vasaras brīvlaika sākumu, 25. maijā NVO namā notika plaša svētku programma, kurā piedalījās bērni no bērnu namiem, dienas centriem un internātskolām. Mazos apmeklētājus sagaidīja radošās darbnīcas, koncerts un pārsteigumi.

Radošajās darbnīcās bērniem bija iespēja radīt apsveikumu kartiņas, ziedu aproces, galvas rotas, veidot gaišo domu traukus un  dekorus ar nosaukumu “Brīnumu acs”. Darbnīcās tapušos darbus bērni paņēma līdzi, lai tos izmantotu savā ikdienā! 

Ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja skatuves mākslinieki Sabīne Berezina, Aivo Oskis un Gaismas pamatskolas audzēkņi.   

Par drošību vasarā un ikdienā bērniem pastāstīja Valsts policijas un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji.

Noslēgumā bērnus gaidīja pārsteiguma dāvanas un svētku cienasts.

Svētku pasākumu kā dāvanu bērniem rīkoja vairākas Rīgas nevalstiskās organizācijas  sadarbībā ar NVO namu.

Sirsnīgs paldies par svētku kopīgu radīšanu Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrībai “Dace”, biedrībai “Latvijas Sieviešu invalīdu apvienība “Aspazija””, biedrībai “Iļģuciema sievietes” un biedrībai “Es varu visu!”, kā arī mazajiem un lielajiem māksliniekiem.

Informējam, ka 26.maijā NVO namā plānotais pasākums “Dialogs – tā nozīme šodien” tiek pārcelts. Par pārceltā pasākuma norises laiku ziņosim atsevišķi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Ceturtdien, 2022. gada 26. maijā, no plkst. 16.00 līdz 19.00 NVO nams aicina uz Ukrainas atbalstam veltītu pasākumu “Dialogs – tā nozīme šodien”. Tematiskais pasākums notiks NVO namā, Rīgā, Ieriķu ielā 43a.

Pasākums noritēs, iedvesmojoties no UNESCO Pasaules dienas “Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai” idejas, ko atzīmē 21. maijā un kurā aicina apzināties un novērtēt kultūras daudzveidības nozīmi un savstarpējā dialoga lomu.  

Pasākumu atklās Baltijas Starptautiskās akadēmijas studiju virziena “Sociālā labklājība” vadītāja, docente, Mg.sc.pol. Andra Mite ar lekciju “Kā saprast un veidot dialogu par pretrunīgām tēmām”.

Pēc lekcijas sekos nevalstisko organizāciju pieredzes stāsti, atbalstot Ukrainas iedzīvotājus, kuri, bēgot no kara, patvērumu raduši Latvijā. Ar savu pieredzi dalīsies Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija”, sniedzot praktisku palīdzību no Ukrainas iebraukušajiem cilvēkiem ar invaliditāti, savukārt Latvijā dzīvojošo ukraiņu biedrību konfederācijas “Viche” un Jelgavas biedrības “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo”” pārstāvji stāstīs par atbalstu Latvijā iebraukušajiem tautiešiem. 

Turpinājumā klātesošie tiks rosināti piedalīties 3 darba grupās, diskutējot par to, kā veidot kvalitatīvu dialogu un uzticēšanos jautājumos, kuros sabiedrības domas dalās vai pat krasi atšķiras, un kā vērtēt sadarbību kultūru dialoga jomā. Darba grupas vadīs lektore Andra Mite, biedrības “Jaunatnes organizāciju apvienība “IMKA Latvija”” pārstāve, eksperte starpkultūru jautājumos, neformālās izglītības trenere Gunta Kelle un biedrības “Express Yourself” pārstāve un mācībspēks vairākās Latvijas augstskolās Iveta Pokromoviča.  

Noslēgumā klātesošos ar muzikāliem sveicieniem priecēs asociācijas “Aspazija” sieviešu vokālais ansamblis, kā arī īpaša viešņa – dziedātāja no Ukrainas.

Visa pasākuma gaitā darbosies arī labdarības izstāde, kurā amatnieki un rokdarbnieki aicināti gan savus darbus izstādīt, gan ziedot Ukrainas iedzīvotāju atbalstam. Būs iespēja arī ziedot naudu Ziedot.lv ziedojumu kastītē.

Aicinām Ukrainas atbalstam veltītajam pasākumam “Dialogs”- tā nozīme šodien” iepriekš reģistrēties šeit: https://ej.uz/dialogstanoz

Laipni aicinām NVO pārstāvjus un visus interesentus, lai izzinātu, dalītos pieredzē un atbalstītu! Pasākumu “Dialogs – tā nozīme šodien” rīko Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors jeb NVO nams sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.

Apkaimes

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanai ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā tika iesniegti 13 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu EUR 38210,16.

Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 13 projektiem par kopējo summu EUR 37999,55.

Atbalstīto projektu saraksts pieejams sadaļā Integrācija/Finansēšanas konkursi.

Bulgāru tautastērpi

“Kirila un Metodija” Latvijas bulgāru kultūras biedrība no 21. līdz 31. maijam NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43a) laipni aicina apmeklēt izstādi, kurā varēs apskatīt krāšņos bulgāru sieviešu tradicionālos tautastērpus (19. un 20. gs.).

Bulgārijas tradicionālie sieviešu tautastērpi atspoguļo bulgāru tautas savdabību, tradicionālo kultūru un ikdienas dzīvi. Nacionālo tērpu raksturo dekoratīvo elementu un ornamentu pārpilnība. Katrā Bulgārijas reģionā tautastērpam ir savas īpatnības, bet kopumā  ir raksturīgi trīs sieviešu tērpu veidi: “dubultpriekšautu” tautastērps, “sukman” tautastērps un trešais – “saja”. Šie trīs bulgāru tautastērpu veidi būs apskatāmi izstādē.

Ieeja izstādē ir brīva. Laipni aicinām visus interesentus apmeklēt izstādi!

NVO nams apmeklētājiem ir atvērts darba dienās un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 21.00. 

NVO ziņas

Maija “NVO nama ziņu” numura ievadā iepazīstinām ar biedrību “Hopā”, kas darbojas kultūras un izglītības jomā, īpaši popularizējot deju bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.  Uz sarunu aicinājām “Hopā” valdes locekli Sanitu Ovčiņņikovu.

“Biedrība “Hopā” dibināta 2016. gadā. Bija pienācis brīdis, kad sapratu – jā, ir vēlme un vilkme darīt vairāk par vienkārši pulciņa vadīšanu. Ir jau sakrājusies pietiekami liela pieredze, redzējums, kā iedvesmot cilvēkus un vairot vēlmi būt radošiem, aktīviem un atbildīgiem par to, ko dara, ka ķēros visam šim klāt. Ar biedrības “Hopā” dibināšanas gadu var teikt, ka mans darbības lauks ir paplašinājies neformālās izglītības jomā, lai strādātu gan ar bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Ir tapuši vairāki projekti. Esam veidojuši vidi, kurā attīstīties un kurai ļauts pievienoties,” stāsta biedrības “Hopā” valdes locekle Sanita Ovčiņņikova.

Aicinām izlasīt pilnu interviju!

Vēl izdevumā atradīsiet ziņas par gaidāmajiem semināriem, pasākumiem un jauno izstādi NVO namā, NVO aktualitātes, informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem un informāciju par Ukrainas iedzīvotāju atbalsta iespējām.  

Ieskatieties maija “NVO nama ziņās”!