Noticis 2022. gada Sabiedrības integrācijas projektu konkursa nevalstiskajām organizācijām projektu īstenotāju tīklošanās pasākums

8. decembrī NVO namā pulcējās nevalstiskās organizācijas, kas šogad veiksmīgi īstenojušas savus projektus, sekmējot sabiedrības integrāciju Rīgā.

Pasākumā NVO atbalsta sektora projektu vadītāja Zinta Gugane iepazīstināja ar NVO nama piedāvātajiem jaunākajiem bezmaksas pakalpojumiem organizāciju atbalstam, savukārt  Latvijas Pilsoniskās alianses projektu vadītāja Aija Gēliņa prezentēja jaunizveidoto programmu un platformu “ASNS” biznesa un akadēmiskā sektora piesaistīšanai cilvēkresursu un zināšanu resursu atbalstam NVO.  Tas ir viens no šī gada Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros realizētajiem projektiem pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā. Interaktīvā veidā, biedrības “Piedzīvojuma Gars” pārstāvja Didža Krogzema vadībā, dalībnieki iepazīstināja ar savām organizācijām un dalījās veiksmēs un izaicinājumos, ar ko saskārās, šogad īstenojot projektus.

Šogad projektu konkursa rezultātā tika realizēti 30 projekti 4 tematiskajās jomās. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā īstenoti četri projekti. Organizēti naturalizācijas kursi Rīgas iedzīvotājiem, rīkotas izzinošas aktivitātes un ekskursijas par Rīgas un tieši Daugavgrīvas cietokšņa vēsturi un nozīmīgumu, kā arī izstrādāta jau augstāk minētā programma NVO atbalstam “ASNS”.

Sociālās integrācijas veicināšanas jomā īstenoti divpadsmit projekti sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanai sabiedrībā. Projektu ietvaros organizētas izglītojošas un radošas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem ar garīgās veselības un kustību traucējumiem un viņu piederīgajiem, senioriem, ieslodzītajām sievietēm, veiksmīgākai integrācijai sabiedrībā pēc atbrīvošanas, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, audžuģimenēm. Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” projekta ietvaros ar brīvprātīgo palīdzību apsekoja vairāk nekā 2000 Rīgas pašvaldības teritorijā pieejamās kultūras, ēdināšanas, sporta, atpūtas, pludmales un tūrisma vietas, lai pārbaudītu to pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vecākiem ar maziem bērniem un senioriem. Pēc apzināšanas apsekotie objekti tika ievietoti vietnē www.mapeirons.lv, un projekta noslēgumā organizēts seminārs ar Rīgas domes deputātu un atbildīgo departamentu pārstāvjiem par izplatītākajām kļūdām vides pieejamības nodrošināšanā un iespējamiem risinājumiem no lietotāju viedokļa.

Iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā tika realizēti septiņi projekti. Projektu ietvaros notika informatīva kampaņa par HIV/AIDS testēšanas nepieciešamību, integrējoša nometne bērniem ar un bez īpašām vajadzībām, diskusijas par aktuālo situāciju pasaulē un Latvijā Ukrainas kara ietekmē, foto izstāde mītu atspēkošanai par paliatīvo aprūpi, Romu mākslinieka Kārļa Rudeviča gleznu izstāde un pasākumu kopums Mazjumpravas muižas daudzpusīgās vēstures skaidrošanai. Lai izglītotu sabiedrību par to, cik būtiski ir nevērtēt vienam otru pēc noteiktiem stereotipiskiem priekšstatiem, biedrība “DIA+LOGS” izstrādāja rīku – asociatīvās kārtis – par aspektiem saistītiem ar pieaugšanu, dažādību un pieņemšanu.

Ceturtajā projektu jomā “Jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā” tika īstenoti septiņi projekti. Šīs jomas projekti šogad pārsvarā bija vērsti Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanai mūsu sabiedrībā. Ukrainas kara bēgļu veiksmīgākai integrēšanai notika gan latviešu valodas pamatu mācīšana dažādos veidos – valodas apmācībās, latviešu valodas sarunu klubos un ekskursiju laikā, gan dažādas aktivitātes – nometnes, pikniki, velo un laivu braucieni. Biedrība „Izglītības attīstības centrs” izstrādāja un Rīgas skolās pilotēja metodisko materiālu klašu audzinātājiem “Dažādas kultūras – saliedēta klase”, Ukrainas skolēnu iekļaušanai skolās. Tā kā Rīgā pēdējo gadu laikā pastiprināti iebraukuši arī baltkrievu kopienas pārstāvji, viens no projektiem bija veltīts baltkrievu veiksmīgākai integrēšanai un sadarbībai ar Ukrainas bēgļu kopienu.  

Izsakām pateicību visām nevalstiskajām organizācijām par ieguldīto darbu, atbalstot iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību, veidojot uz savstarpēju sapratni un cieņu balstītas attiecības un sekmējot dzīves kvalitāti mūsdienīgā, iekļaujošā un multikulturālā pilsētvidē.