Arhīvs birkai: Integrācija

No 2023. gada 1.marta līdz 31. jūlijam, pateicoties Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram un Rīgas pašvaldības finansējumam, Bērnu slimnīcas fonds (BSF) realizē projektu “Vienādas iespējas visiem – Programmas “Viegliem soļiem” ieviešana Latvijā – atbalsts pedagogiem (II. kārta)”. Projekts sniegs iespēju primāri Rīgas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem iegūt bezmaksas informatīvu un izglītojošu rīku darbam ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi vai aizdomas par tiem.

Bērnu slimnīcas fonds ikdienā sniedz atbalstu bērniem ar AST, apmaksājot ABA terapijas un logopēda nodarbības. Lai arī atbalsts tiek sniegts lielā apjomā – šobrīd aktīvi 154 bērniem – rindā pēc atbalsta gaida vēl vairāki desmiti bērnu. Redzot to, ka BSF nespēj sniegt atbalstu visiem bērniem, kuriem tā ir tik svarīga, kā arī zinot par garajām rindām pie speciālistiem un konsultējoties ar nozares speciālistiem, pagājušajā gadā vecāku lietošanā tika nodota Latvijas auditorijai īpaši pielāgota pasaulē jau zināmā programma “Viegliem soļiem”(Simple Steps). Šī zinātnē un pierādījumos balstītā programma kalpo par atbalsta mehānismu vecākiem, kuru bērniem ir diagnosticēts AST vai aizdomas par AST, lai varētu ar bērnu darboties arī mājas apstākļos, un kad nav pieejamas ABA terapijas nodarbības.

Lai arī tika veiksmīgi uzsākts atbalsts vecākiem, liela problēma ir atbalsta trūkums pedagogiem, kuri ikdienā izglītības iestādēs saskaras ar bērniem, kuriem ir AST. Kaut gan bērni ar AST tiek maksimāli integrēti skolu vidē, ja pedagogi nav pietiekoši zinoši un sagatavoti darbam ar šiem bērniem, tad bieži vien šo bērnu iekļaušana izglītības sistēmā un apmācība kopumā ir ne vien izaicinoša pedagogiem, bet arī neveiksmīga kopumā. Pedagogiem trūkst zināšanu un pieejas darbā ar bērniem ar AST. Līdz šim ir vāji un fragmentāri izstrādāts atbalsts pedagogiem, lai viņi spētu veiksmīgi strādāt un saprast bērnus ar AST.

Tādēļ šogad Bērnu slimnīcas fonds uzņēmies iesākto darbu turpināt – izstrādāt izglītojošu rīku arī pedagogiem, kuri ikdienā saskaras ar bērniem, kuriem ir AST vai aizdomas par tiem. Projekts paredz jaunā programmas sadaļā pedagogiem izvietot profesionālus, izglītojošus video materiālus un lekcijas (ar speciālista dalību) par pedagogu darbu ar bērniem ar AST, kā arī raidierakstu par šo tēmu. Materiāli būs pieejami visiem pedagogiem, kuri izrādīs vēlmi un pieteiksies šai bezmaksas programmai.

Paralēli galvenajām projekta aktivitātēm, kas vērstas uz pedagogu darbu ar bērniem ar AST, projekta ietvaros joprojām tiks atbalstīti arī vecāki, kuri izmanto programmu “Viegliem soļiem” – uzturot komunikāciju starp lietotājiem īpašā grupā, sniedzot palīdzību programmas apgūšanā un lietošanā. Tāpat projekta ietvaros tiks atkārtoti informēta visa sabiedrība par šādas programmas pieejamību Latvijā un tās izmantošanas lietderību, īpašu uzsvaru liekot uz sadaļu pedagogiem darbam ar bērniem ar AST, tādējādi veicot arī sabiedrības izglītojošu funkciju un mazaizsargātas grupas (bērni ar AST) veiksmīgāku integrāciju izglītības sistēmā un sabiedrībā kopumā.

*Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Rīgas pašvaldība 28. martā organizēja tikšanos ar jauniebraucējiem no ārvalstīm par apkaimju  un līdzdalības tematiku. Tā bija otrā tikšanās reize pasākumu cikla jauniebraucējiem ietvaros. Par pasākuma norises vietu bija izraudzīta Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB) kā nozīmīgs apkaimes socializācijas, informācijas sniegšanas, izglītības, kultūras un vietējās vēstures kopšanas centrs.

Pasākumā piedalījās apmēram piecpadsmit jauniebraucēji, divas trešdaļas dalībnieku bija Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri ieradušies Rīgā laikā no 2022. gada februāra līdz novembrim; pārējie dalībnieki bija jauniebraucēji no Indijas, Krievijas, Lielbritānijas un ASV, kuri Rīgā dzīvo dažus vai jau desmit gadus.

Ievaddaļā klātesošie tika iepazīstināti ar RCB darbu un pakalpojumiem, kas pieejami bez maksas pieaugušajiem un bērniem. Pasākuma dalībnieki uzzināja, kurās apkaimēs darbojas 26 bibliotēkas filiāles, par iespēju vasarā apmeklēt pludmales lasītavu Lucavsalā, kā arī to, ka, reģistrējoties vienā RCB bibliotēkas filiālē, iespējams apmeklēt visas.

Pasākumā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra (AIC) apkaimju koordinatoru vadībā tika veikta izpēte par Rīgas apkaimēm – to kā pašvaldība organizē darbu tās 58 apkaimēs. Jauniebraucēji meklēja un atzīmēja savu apkaimi īpaši sagatavotā Rīgas apkaimju kartē. Klātesošie uzzināja, tika iepazīstināti ar AIC galvenajām funkcijām: klientu apkalpošanas punktiem un pašvaldības informatīvo bezmaksas telefonu, dzīvesvietas deklarāciju, ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanu, sabiedrības integrācijas un līdzdalības veicināšanu, kā arī Rīgā nonākušo Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu.

Īpaši būtiska loma pašvaldības komunikācijā ar iedzīvotājiem  ir  septiņiem AIC koordinatoriem, no kuriem katrs sadarbojas ar 6-8 pilsētas apkaimju iedzīvotājiem, identificē iedzīvotāju vajadzības, kā arī virza un reklamē līdzdalības budžeta konkursu, iniciē projektu idejas, nepieciešamības gadījumā palīdz projektu gatavošanā un darbojas kā starpnieki, palīdzot problēmsituācijās un sniedzot aktuālo informāciju. Jauniebraucēji tika aicināti kontaktēties ar apkaimju koordinatoriem jautājumu gadījumā un pievienoties apkaimju grupām sociālajā tīklā Facebook.

Klātesošie tika iepazīstināti ar AIC tīmekļvietni www.apkaimes.lv, kurā  pieejama informācija par visām Rīgas apkaimēm un aktualitātēm tajās, pašvaldības integrācijas projektu konkursiem, latviešu valodas kursiem, Nevalstisko organizāciju (NVO) namu, kā arī apkaimju biedrību kontakti. Jauniebraucēji uzzināja par Rīgas apkaimju biedrībām un citām nevalstiskajām organizācijām, kā arī guva ieskatu līdzdalības aktivitātēs savās apkaimēs. Apkaimju koordinatori aicināja jauniebraucējus būt aktīviem un izmantot iespēju pievienoties apkaimju biedrībām, lai, līdzdarbojoties to aktivitātēs, varētu iepazīt savas apkaimes iedzīvotājus un labāk integrēties Rīgā.

Pasākumā ar saviem pieredzes stāstiem par iedzīvotāju iesaistīšanos un paveikto dalījās divas apkaimju biedrības: Juglas attīstības biedrība un Āgenskalna apkaimes biedrība. Jauniebraucēji tika aptaujāti par līdzīgu biedrību esamību viņu mītnes zemēs un noskaidrojās, ka tādas darbojas gan Ukrainā, gan Anglijā u.c. valstīs. Gan Juglas attīstības biedrība, kas pārstāv Rīgas iedzīvotājus, kuri dzīvo ap Juglas ezeru, gan Āgenskalna apkaimes biedrība iepazīstināja ar savu tapšanas vēsturi, kurā lielu lomu spēlējusi vēlme uzlabot apkaimes teritoriju, veicināt tās attīstību un dzīves apstākļus, kā arī aizstāvēt iedzīvotāju intereses. Šo apkaimju iedzīvotāji apvienojušies, lai uz izaicinājumiem paskatītos kā attīstības iespējām; lai iedzīvotāju balss, apvienota kopienā, izskanētu daudz spēcīgāk un izdotos panākt pozitīvas pārmaiņas. Klātesošie uzzināja par šo biedrību būtiskākajām aktivitātēm, ja paveiktajiem un vēl procesā esošajiem projektiem, kā arī aicināja jauniebraucējus kļūt par apkaimju biedrību biedriem.

Pēc iepazīšanās ar apkaimju biedrībām un to īstenotajām aktivitātēm pasākuma dalībniekiem bija iespēja diskutēt ar apkaimju koordinatoriem un apkaimju biedrību pārstāvjiem, dalīties savās pārdomās un pieredzē, kā arī pārrunāt aktuālos jautājumus.  Diskusijas gaitā tika izteikti arī vairāki ierosinājumi, tostarp ierosinājums uzlabot Rīgas sabiedriskā transporta grafika saprotamību, kā arī ierosinājums rīkot vairāk iekļaujošu aktivitāšu.

Tikšanās noslēgumā interesentiem bija iespēja doties nelielā ekskursijā pa bibliotēku divās grupās, kā arī reģistrēties kā bibliotēkas lietotājiem.

Tikšanās tiek rīkotas pašvaldības īstenotā projekta “Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi” (Migrant Integration Through Locally Designed Experience, MILE) ietvaros.

Projekta partneri ir pašvaldības, universitātes un nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv Beļģiju, Grieķiju, Spāniju, Nīderlandi, Lielbritāniju un Latviju. Kopā ar Rīgas pašvaldību kā Latvijas pārstāvji projektā iesaistīti sabiedriskās politikas centrs “Providus” un nodibinājums “Make Room Europe”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) finansējumu.

Šī projekta mērķa grupa ir imigranti, pašvaldības darbinieki un integrācijas politikas veidotāji, projekta mērķis ir nodrošināt veiksmīgākas integrācijas politikas veidošanu un īstenošanu pašvaldību līmenī, iekļaujot dažādu sabiedrības grupu vajadzības un sekmējot iedzīvotāju iespējas aktīvi un atbildīgi iesaistīties pašvaldības, kopienas un savas dzīves veidošanā.

Foto no pasākuma

Šī gada 4. aprīlī, no plkst. 15.00–17.00 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) Konferenču zālē, Tvaika ielā 2, notiks seminārs “Veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju” – 1. daļa. Šis bezmaksas seminārs notiks TIKAI klātienē un uz to tiek aicināti šizofrēnijas pacientu tuvinieki. Semināra par šizofrēniju 2. daļa arī notiks aprīlī, bet par to informācija būs vēlāk. Kā arī plašam lokam klausītāju rudenī būs iespējams noklausīties lekciju par sadzīvošanu ar šizofrēniju Zoom platformā un tā ierakstu – mājaslapas www.rpnc.lv sadaļā Pacientiem un tuviniekiem.

Šis seminārs veidots, lai atbalstītu pacientu piederīgos, jo psihiskās saslimšanas būtiski ietekmē ne tikai cilvēku, kas slimo, bet nereti maina arī līdzcilvēku dzīvi. To vadīs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatorā centra “Pārdaugava” vadītājs, psihiatrs Elmārs Tērauds. Lekcijā tiks stāstīts par šizofrēniskā spektra traucējumu dažādību – to simptomi un izpausmes, ko varam novērot ikdienā. Kā atpazīt vārdos neizteiktos lūgumus pēc palīdzības, kā palīdzēt. Lekcijā tiks skaidrotas arī  mūsdienās efektīvākās ārstēšanas pieejas un psihiatriskās rehabilitācijas mērķi.

Šis ir otrais seminārs no cikla  “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds un kas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināri notiks no marta līdz novembrim un aptvers dažādas tēmas – par aizspriedumu mazināšanu; par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju; par  vecumdienām bez pārsteigumiem, sadzīvojot ar demenci; par dvēseli dziedinošu ainavu stresainā vidē un to, kā apkalpošanas nozaru uzņēmumu darbiniekiem veidot cieņpilnu attieksmi pret šādiem klientiem.

Seminārs 4. aprīlī notiks KLĀTIENĒ, un tas netiks ierakstīts (lai šizofrēnijas slimnieku radinieki varētu justies brīvi šajā vidē un uzdot visus tiem interesējošos jautājumus), tādēļ lūdzam semināram reģistrēties līdz 3. aprīlim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un epasta adresi uz info@rpnc.lv.

Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv.

Semināra plakāts – šeit

No šā gada 1. janvāra visām juridiskajām personām e-adreses lietošana ir obligāta, tostarp arī nevalstiskajām organizācijām – biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām.

Lai sniegtu informāciju par elektroniskās adreses izveidi un lietošanu, NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties informatīvajam tiešsaistes semināram “Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese”.

Tiešsaistes seminārs notiks otrdien, 2023. gada 4. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 15.00, MS Teams platformā.

E-adrese juridiskajām personām, arī nevalstiskajām organizācijām, nodrošina iespēju jebkurā laikā un vietā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, pieteikt virkni dažādu pakalpojumu, nosūtīt iesniegumus un rēķinus, saņemt iestāžu lēmumu izrakstus un ērti veikt citas darbības.

Semināru vadīs Ilona Bumbiere, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts pārvaldes pakalpojumu politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas Pakalpojumu pārvaldības eksperte.

Dalībnieki seminārā uzzinās par e-adreses nozīmi un ieguvumiem, kā arī par e-adreses izveidi, lietošanu un pilnvarošanu. Tiks sniegtas atbildes uz semināra dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Semināra programmā:

  • Kas ir e-adrese?
  • Ieguvumi no e-adreses lietošanas;
  • E-adreses izveide, lietošana un pilnvarošana;
  • Informācijas un materiālu pieejamība par e-adresi.

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/eadresesem

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 3. aprīlim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Rīgas nevalstiskās organizācijas (NVO) līdz 29. martam aicinātas pieteikt pārstāvjus vēlēšanām uz Pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda padomes locekļu vietām.

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pašvaldību un nodrošinātu efektīvu NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kopš 2013. gada Rīgas pašvaldības teritorijā darbojošās NVO regulāri tiek aicinātas pievienoties atjaunotajam Pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam (Sadarbības memorandam).

Sadarbības memorandā noteikto mērķu sasniegšanai 2021. gada janvārī tika izveidota Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padome (Memoranda padome). Padomes sastāvā darbojas Rīgas domes priekšsēdētājs, septiņi Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un deviņi Sadarbības Memorandu parakstījušo NVO pārstāvji, kuri tiek ievēlēti konkursa kārtībā uz diviem gadiem saskaņā ar nolikumu.

Memoranda padomes locekļiem kā deleģētajiem pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties dažādos pašvaldības politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas mehānismos: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Stratēģijas ieviešanas padomē, Stratēģisko projektu uzraudzības komisijā, Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijā.

2022. gadā Memoranda padomē iesaistīto organizāciju pārstāvjiem nepastarpināti un nereti kā pirmajiem bija iespēja uzzināt par dažādām ar Rīgas pašvaldību saistītām aktualitātēm, uzklausīt nozaru komiteju vadītāju komentārus, aktīvi diskutēt un izteikt savu viedokli. Aplūkoto jautājumu spektrs bija plašs, tostarp iekļaujot plānoto Rīgas budžetā, Rīgas pilsētas Līdzdalības budžeta pilnveidošanu un Līdzdalības budžeta ideju īstenošanas konkursu, pilotprojekta izveidi apkaimju kopienu centru attīstībai, Rīgas vasaras kultūras programmu, aktuālās norises saistībā ar projektu “Rail Baltica” un tā integrēšanu Rīgas pilsētvidē, kā arī sabiedrības līdzdalību šī projekta apspriešanas procesos.

Šobrīd Memoranda padomes sastāvā esošo NVO pārstāvju pilnvaru termiņš tuvojas noslēgumam, tāpēc organizācijas, kuras ir parakstījušas Sadarbības memorandu, aicinātas izvirzīt savus pārstāvjus darbībai Memoranda padomē.

Memoranda padomes vadītāja vietnieks un Rīgas Apkaimju alianses valdes priekšsēdētājs Māris Jansons, aicinot biedrības pieteikt kandidātus, uzsver: “Darbs Memoranda padomē ir iespēja reāli piedalīties pašvaldības darbā un ietekmēt sabiedrības līdzdalību Rīgas pilsētā. Padome šobrīd ir ietekmīgākā NVO platforma Rīgā. Jaunajiem padomes locekļiem būs ne tikai iespēja, bet arī uzdevums padomes darbu attīstīt un veidot. Tāpēc mudinu pieteikties NVO pārstāvjus, kuri būs gatavi aktīvi strādāt, lai padomes darbs kļūtu rezultatīvāks un pamanāmāks.”

Nevalstisko organizāciju pārstāvju kandidātu – fizisku personu dalībai padomē var pieteikt jebkura biedrība vai nodibinājums, kas ir parakstījusi Sadarbības memorandu. Pretendentam jābūt biedrības vai nodibinājuma valdes loceklim izvirzīšanas brīdī, kā arī ievēlēšanas gadījumā – visu padomes locekļa pilnvaru laiku.

Lai pieteiktu kandidātu, ir jāiesniedz šāda informācija par organizāciju un tās izvirzīto pārstāvi:

  • organizācijas nosaukums un darbības joma;
  • kandidāta vārds, uzvārds, darbības joma un pieredze;
  • informācija par kandidāta veikumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā Rīgā;
  • kandidāta redzējums par Sadarbības memoranda īstenošanas attīstību, motivācija darbam padomē un savas jomas pārstāvniecībai (piemēram, prezentācijas vai video veidā).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada  29. marts. Pieteikumu var iesniegt, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv  ar organizācijas paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms pieteikuma iesniegšanas lūgums iepazīties ar padomes nolikumu un nevalstisko organizāciju pārstāvju ievēlēšanas kārtību padomē. Sīkāka informācija un dokumenti pieejama riga.lv.

Papildu informāciju par pretendentu atlasi un vēlēšanu kārtību Padomē var saņemt pie Ilzes Meilandes: ilze.meilande@riga.lv, tel. 67181657.

Šobrīd Sadarbības memoranda ietvaros pašvaldība sadarbojas ar 220 NVO. Šogad pirmo gadu tiks organizēts arī Rīgas pašvaldības un Sadarbības memoranda forums, kurā būs iespēja plašākām diskusijām par sabiedrības līdzdalību kā mūsdienīgas pilsētas attīstības rīku un to, kā to kvalitatīvāk un mērķtiecīgāk izmantot Rīgas attīstībai.

Piektdien, 24. martā, norisinājās Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) biedru kopsapulce, kurā apstiprināts organizācijas 2022. gada pārskats un jaunais LPA Padomes sastāvs. 

“Aizvadītais gads mums kā cilvēkiem un pilsoniskajai sabiedrībai kopumā ir bijis pārbaudījumu pilns, nevienam nepaliekot vienaldzīgam pret Krievijas izvērsto nežēlīgo karu Ukrainā. Tas parādījis, ka Latvijas sabiedrībā ir milzu pilsoniskās līdzdalības un atbildības potenciāls, kas bijis līdz galam nenovērtēts un neīstenots,” atskatoties uz aizvadīto gadu secina Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.

Šogad mandāta termiņš LPA padomē beidzās Lolitai Čigānei (Biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” viceprezidente, biedrības “Jesajas Berlina biedrība” padomes priekšsēdētāja vietniece, biedrības “Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām” padomes locekle). Viņas vietā LPA padomē biedru kopsapulce ievēlēja Uldi Dūmiņu, Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētāju un ilggadēju NVO sektora aktīvistu. LPA Padomē turpmāko gadu darbu turpinās Inese Tauriņa (“Sabiedrības par atklātību – Delna” direktore), Zelma Martinsone (nodibinājuma “Fonds digitālai izaugsmei TRĪS” valdes locekle), Mārcis Liors Skadmanis (uzņēmējs un filantrops, Starptautiskās NVO dienas aizsācējs un dibinātājs), Mārtiņš Šteins (jauniešu organizācijas “Nītaureņi” dibinātājs un valdes loceklis, Neatkarīgās izglītības biedrības biedrs, 13. Saeimas deputāts) un Viesturs Ķerus (Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs). LPA Padomes darbu turpinās vadīt Padomes priekšsēdētājs Georgs Rubenis (Fonds “PLECS” valdes loceklis).

“2023. gadā mēs turpināsim iesāktos darbus – ar jaunu jaudu, iedvesmu un ņemot vērā pēdējo gadu krīžu mācības. 2023. gadā kā viena no prioritārajām tēmām LPA darba tēmām ir izvirzīta noturībspēja, kā arī aktivitātes, ka veicina to, ka nevalstiskais sektors tiek atzīts par pilnvērtīgu sadarbības un sarunu partneri politikas plānošanas un ieviešanas jautājumos, kā arī krīžu pārvarēšanā,” uzsver Georgs Rubenis, LPA padomes priekšsēdētājs, aicinot LPA biedrus un citas Latvijas nevalstiskās organizācijas būt aktīvām, līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos un veicināt pilsoniskā dialoga īstenošanu.

Padome ir LPA pārvaldes institūcija, un tās locekļi organizācijas attīstībā pilda stratēģiska padomdevēja un pārrauga funkciju. Padomi veido septiņi locekļi – fiziskas personas, kuras uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce. Ikdienas darbu organizācijā vada tās valde direktores Kristīnes Zonbergas personā.

Ar LPA kopsapulcē apstiprināto organizācijas 2022. gada pārskatu var iepazīties šeit.

Par Latvijas Pilsonisko aliansi

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga jumta nevalstiskā organizācija pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanas jomā, kuras misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno vairāk kā 130 biedrus, kas kopumā aptver aptuveni 70 000 privātpersonas.

Piektdien, 24. martā, sākas akcija “Saulespuķes Ukrainai: bez Tevis nav uzvaras”, kurā ikviens cilvēks, organizācija un darba kolektīvs aicināti sēt saulespuķes un lolot to stādiņus, lai turpinātu izrādīt atbalstu Ukrainai un Ukrainas cilvēkiem tās cīņā pret Krievijas agresiju.

“Pirms gada, kad aicinājām Latvijas sabiedrību sēt un lolot saulespuķes, lai paustu atbalstu Ukrainas tautai, mēs ticējām, ka karš pavisam drīz beigsies un saulespuķes uzziedēs brīvai un drošai Ukrainai. Taču tā nav – Krievijas nežēlībai nav gala un ukraiņiem, gan šeit, Latvijā, gan Ukrainā, joprojām nepieciešams visa veida atbalsts. Tāpēc arī šogad aicinām sēt saulespuķes, parādot, ka savās domās un darbos joprojām esam ar Ukrainu,” par akcijas mērķiem stāsta Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, aicinot iesaistīties arī skolas, iestādes un uzņēmumus.

Saulespuķu lauki ir viens no Ukrainas simboliem, tāpēc saulespuķes cilvēkiem dažādās pasaules malās ir kļuvušas par vienu no Ukrainas brīvības un solidaritātes atbalsta zīmēm. Un ne velti –  saulespuķe ir dzīvības un gaismas simbols. Saulespuķes priecē ne tikai ar savu skaistumu, tās spēj arī attīrīt augsni, ūdeni un gaisu. Ukrainas vēsturē saulespuķes tikušas izmantotas kā miera simbols jau iepriekš, īpašu nozīmi iegūstot 1996. gadā, kad, Ukrainai atsakoties no kodolieročiem, saulespuķes tika iestādītas bijušajā raķešu bāzē.

Akcijas organizatori aicina dalībniekus dalīties ar savu saulespuķu sēšanas un audzēšanas pieredzi sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus #SaulespuķesUkrainai un #BezTevisNavUzvaras. Ar padomiem, kā labāk saulespuķes sēt un audzēt, var iepazīties šeit.

Akciju rīko Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar domubiedriem.

Par Latvijas Pilsonisko aliansi

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga jumta nevalstiskā organizācija pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanas jomā, kuras misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno vairāk kā 130 biedrus, kas kopumā aptver aptuveni 70 000 privātpersonas.

Šogad Rīgas jauniešiem un senioriem no aprūpes centriem ir iespēja piedalīties sabiedrības integrācijas projektā “Radošu pasākumu cikls Rīgas senioriem ar filmas uzņemšanu”, kā rezultātā taps televīzijas raidījumu sērijas, kas tiks rādītas Latvijas Televīzijā.

Līdz 10. aprīlim jaunieši no 14 gadu vecuma tiek aicināti pieteikties projekta “Radošu pasākumu cikls Rīgas senioriem ar filmas uzņemšanu” īstenošanai, lai attīstītu organizatoriskas prasmes, komunicētu ar citiem jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, lietderīgi pavadītu laiku vasarā, kā arī apgūtu filmu veidošanas pamatus, iemaņas sociālajā darbā un uzņemtu televīzijas raidījumu. Dalība ir bezmaksas.

TV raidījuma veidošanas process notiks režisora, scenārista un producenta Staņislava Tokalova vadībā. Jauniešiem tiks sniegtas teorētiskas un praktiskas pamatzināšanas par raidījumu veidošanu.

Projekta mērķis ir radīt televīzijas raidījuma sērijas, kurās tiks atspoguļotas vecāka gadagājuma cilvēku atmiņas un sapņi, lai viņi varētu radoši un jēgpilni pavadīt savu laiku. Rādot “pēdas”, ko unikālas personības atstāj dzīvē un sabiedrībā, televīzijas raidījumā atspoguļos viņu emocionālos ceļojumus un dzīvesstāstus, palīdzot skatītājiem apzināties savu unikalitāti, izprast savu vērtību un iegūt pārliecību par sevi.

Jaunieši no Rīgas un citām Latvijas pilsētām runās un pierakstīs senioru stāstus. Labākie no tiem tiks iemūžināti kamerā, lai veidotu televīzijas raidījuma sērijas, kas tiks rādītas Latvijas Televīzijā.

Pieteikuma anketu var aizpildīt līdz 10. aprīlim šeit (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW_fYXemoS6ciwDq0YXftRJcoz-MOI68NYzAUXERpDtqfI0Q/viewform).

Informācijai un saziņai lūdzam izmantot e-pastu – taisamkino@gmail.com.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projektu īsteno NVO “Pūks un draugi”.  

Plakāts

25. martā plkst. 9.30 Krišjāņa Barona muzejs aicina uz pasākuma cikla “Dārtas skolas” nodarbību, kurā šoreiz mākslinieces Sandras Greivules vadībā notiks apdrukas darbnīca, fizioterapeite Dana Fedulova parādīs noderīgus vingrojumus, kā arī varēs uzzināt par Krišjāņa Barona sievu Dārtu, latviešu ukraiņu valodā lasot Ingunas Baueres grāmatu, kas veltīta Dārtai.

Pasākuma cikla nosaukums “Dārtas skola” dots par godu Krišjāņa Barona sievai Dārtai, kura, dzīvojot svešumā, izaudzināja savu dēlu Kārli par krietnu latvieti. “Šodien ukraiņu sievietēm lemta tāda pati misija – izaudzināt savas dzimtenes patriotus, esot šeit, Latvijā. Tādēļ lasīsim un tulkosim Ingunas Baueres grāmatu par Dārtu, tā attīstot lasītprasmi, tulkošanas prasmes. Projekta noslēgumā paredzēta tikšanās ar grāmatas “Mazā, klusā sirds” autori,” stāsta Krišjāņa Barona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa.

Nodarbības laikā dalībnieki varēs apgūt praktiskās prasmes, kā arī gūs iespēju attīstīt komunikācijas prasmes latviešu valodā. Tāpat nodarbībā ir atvēlēts laiks kustību aktivitātēm, kas radīs labvēlīgu psiholoģisko noskaņu.

Projekts “Dārtas skola” ietver 6 nodarbību ciklu (1. nodarbība – 25.03., 6. nodarbība – 11.11.) un paredzēts Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijas veicināšanai Latvijas sabiedrībā un kultūrvidē. Tādēļ projektā aicinātas piedalīties gan Rīgas pamatiedzīvotāju ģimenes, kas palīdzēs veidot ģimeniskākas, personiskākas saites, gan ukraiņu ģimenes.

Īpašas nodarbības ir paredzētas arī bērniem, kas attīstītu viņu komunikācijas, sadarbības prasmes un veicinātu radošumu. Projekta darbības pamatvieta ir Krišjāņa Barona muzejs Rīgā, bet nodarbību plānā paredzētas arī aktivitātes ārpus telpām – izzinošas pastaigas (ar tematiskiem un valodiskiem uzdevumiem) pa Vērmanes dārzu un bulvāru loku, kā arī izbraukums uz Vecmīlgrāvi. Projektā iesaistītie ir gan muzeja darbinieki, t.sk. muzejpedagogs, gan arī brīvprātīgie, t.sk. ukraiņu diasporas pārstāvji.

Pasākums tapis ar Rīgas Domes atbalstu.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Vairāk informācijas: Krišjāņa Barona muzejs, tālr. +371 67284265, +371 29120216, e-pasts: barons@memorialiemuzeji.lv

Marta “NVO nama ziņu” numurā iepazīstinām ar biedrību “Sociālās inovācijas centrs”, kuras darbības pamatmērķis ir virzīt sociālo inovāciju Latvijā un Baltijas jūras reģionā. Lai uzzinātu, ko nozīmē sociālā inovācija un iepazītos ar biedrības darbību plašāk, uz sarunu “NVO nama ziņu” marta numurā aicinājām biedrības projektu vadītāju Ievu Miltiņu. 

“Cauri gadiem un šobrīd mūsu organizācija darbojusies pamatā starptautiskajos projektos un galvenās tēmas ir bijušas saistītas ar sociālo uzņēmējdarbību, sabiedrības iesaisti un arī virkni aizraujošu sociālo inovāciju. Var teikt, ka galvenā darbības joma ir nevalstisko un citu organizāciju stiprināšana, radot jaunus risinājumus un pieejas darbam,” tā biedrības darbību raksturo Ieva Miltiņa.

Aicinām izlasīt pilnu interviju!

Vēl izdevumā atradīsiet ziņas par gaidāmajiem semināriem un pasākumiem NVO namā, NVO aktualitātes, informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem un citas noderīgas ziņas!

Ieskatieties marta “NVO nama ziņās”!