Arhīvs birkai: Integrācija

BEZMAKSAS apmācības 27.-28. maijā. Pieteikšanās līdz 15. maijam.

Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) aicina kļūt par brīvprātīgo ieslodzījuma vietās, lai kopējiem spēkiem padarītu mūsu sabiedrību drošāku. Brīvprātīgais darba veicina uzticēšanos, saliedē sabiedrību, mazina vientulības un izstumtības risku, mazina recidīvu. Tāpat arī brīvprātīgais rāda sociāli atbildīgas uzvedības piemēru, popularizē veselīgu dzīvesveidu, humānistiskās vērtības un personības attīstību.

Brīvprātīgais var iesaistīties dažādas formas brīvprātīgajā darbā – veicinot izglītības un darba prasmju attīstīšanu, realizējot lietderīga brīvā laika pavadīšanu, sporta aktivitāšu organizēšanu un īstenošanu, atbalstot atkarību pārvarēšanā, ģimenes saišu stiprināšanā un sociālo jautājumu risināšanā. Brīvprātīgais darbs ir ļoti dažāds un tā izpausme ir paša brīvprātīgā iniciatīva un vēlēšanās piedāvāt savas zināšanas un pieredzi ieslodzītajiem – tās var būt lekcijas par dažādām tēmām, gan dažāda veida nodarbības – sporta nodarbības, mākslas nodarbības, valodu apguve, galda spēles un citas aktivitātes.

KĀDI IEGUVUMI IR PRĪVPRĀTĪGAJAM?

 • iegūtas jaunas zināšanas;
 • pieredze un prasmes;
 • personīgā izaugsme un attīstība.

KO PIEDĀVĀ IESLODZĪJUMU VIETU PĀRVALDE?

 • apmācības;
 • veselības un dzīvības apdrošināšanu;
 • apmaksātus ceļa izdevumus;
 • ēdināšanas izmaksas vienreiz dienā brīvprātīgā darba veikšanas dienā;
 • naktsmājas izmaksas, ja ir nepieciešams, veicot brīvprātīgo darbu, nakšņot ārpus savas dzīvesvietas;
 • supervīzijas;
 • konference brīvprātīgajiem;
 • rekomendācijas vēstuli, kas noder tālāka karjerā.

KĀ KĻŪT PAR BRĪVPRĀTĪGO?

Lai kļūtu par brīvprātīgo ir jābūt vēlmei un gatavībai snieg atbalstu likumpārkāpējam, jābūt pilngadīgam, ar augstu atbildības sajūtu, labām laika plānošanas spējām un jāprot valsts valoda. Ja tas atbilst, tad aizpildi pieteikumu ievp.gov.lv sadaļā “Brīvprātīgais darbs” (https://www.ievp.gov.lv/lv/brivpratigais-darbs), ar Tevi sazināsies IeVP darbinieks, piedalies apmācībās, paraksti brīvprātīga darba līgums un kļūsti par brīvprātīgo ieslodzījuma vietās.

Noskaties video:

Papildu informāciju meklē Tieslietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta mājaslapās un sociālajos tīklos.

Ņemot vērā papildu piešķirto finansējumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina uzsaukumu projektu konkursam „Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2022. – 2024. gadam projektu īstenošanai 2023.-2024.gadā.


Projektu konkursa mērķis ir konkursa kārtībā atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek organizēti bezmaksas latviešu valodas apguves kursi vai latviešu valodas kursi ar sarunvalodas klubu nodarbībām Rīgas pilsētas pieaugušajiem iedzīvotājiem, kuri legāli uzturas Latvijā un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, izņemot bezdarbniekus un skolēnus.

Projekta labuma saņēmējiem jābūt Rīgas pilsētas deklarētajiem iedzīvotājiem vai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības organizētus kursus.

Projektu konkursa ietvaros tiek organizēti latviešu valodas kursi vai latviešu valodas kursi ar sarunvalodas klubu nodarbībām atbilstoši 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 733 noteiktajiem līmeņiem un pakāpēm: A1, A2, B1 un B2, veicinot kursantu valsts valodas prasmes līmeņa vai pakāpes paaugstināšanu vismaz par vienu valodas prasmes līmeni.

Pretendenti tiek rosināti plānot projektu aktivitātes dažādās Rīgas apkaimēs.

Finanšu līdzekļus piešķir konkursa kārtībā Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām izglītības iestādēm, kas atbilst visiem konkursa nosacījumiem.

 • Kopējā plānotā summa konkursā 2023.gadā ir 80 000 EUR.
 • Maksimālais pašvaldības finansējums vienam projektam 2023.gadā: 35 000 EUR.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Projektu īstenošana 2023.gadā jāplāno laikā no 2023.gada 3.jūlija līdz 2023.gada 15.novembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2023.gada 2.jūnijs, plkst.12.00.

Projekta pieteikumi iesniedzami līdz paziņojumā par Konkursu norādītajam termiņam, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

Papildinformācija TIKAI PROJEKTU PIETEICĒJIEM pieejama pie Centra kontaktpersonas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: irina.vasiljeva@riga.lv. Pierakstīšana uz kursiem pa šo e-pastu vai tālruni netiek veikta.

Rīgas iedzīvotāji sākot ar 2023.gada 3.jūliju, kad tiks publiskoti konkursa rezultāti mājas lapās www.riga.lv un www.apkaimes.lv, paši varēs pieteikties kursiem, izvēloties iestādi, kurā mācīties.
Rīgas domes darbinieki nenodrošina pierakstu plānotajiem latviešu valodas kursiem.


SAISTOŠIE DOKUMENTI:

 • Rīgas domes 05.04.2023. saistošie noteikumi Nr.192 “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā” – Šeit
 • Projektu konkursa nolikums – Šeit
 • 1.pielikums – Projekta pieteikuma veidlapa – Šeit
 • 2.pielikums – Projekta budžets – Šeit
 • 3.pielikums – Apliecinājums – Šeit
 • 4.pielikums – Mācību programma – Šeit
 • 5.pielikums – Finansēšanas līgums – Šeit
 • 6.pielikums – Pārskats – Šeit
 • 7.pielikums – Pieņemšanas/nodošanas akts – Šeit

Tagad Dārziņos uz atjaunotajiem informācijas stendiem ir uzstādītas apkaimes kartes!

Dārziņu karti zīmējis mākslinieks Aivars Baranovs (mildaslaiks.lv), tajā asprātīgi attēlotas apkaimes nozīmīgākās vietas un apskates objekti. Kartes būs kā izziņu avots apkaimes iedzīvotājiem un viesiem, lai vēl labāk varētu iepazīt Dārziņus.

Kartes ir apskatāmās 5 vietās:

 • Sporta laukumā;
 • Zirņu salā;
 • Dārziņu parkā;
 • pie Dūmu kroga;
 • pie veikala – pietura “Ābeļu iela”.

Projektu realizēja Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina ikvienu interesentu 2023. gada 9. maijā, Eiropas dienā, pievienoties Demokrātijas svētkiem AB dambī.

Svinības notiks visas dienas garumā, sākot no plkst. 10:00. Rīta cēlienu ievadot ar Demokrātijas rosmi un trenējot pilsoniskās prasmes, turpinot ar diskusijām par Eiropas Savienību un Latvijas iedzīvotāju iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, saulespuķu stādīšanu Ukrainas atbalstam, mielošanos Demokrātijas piknikā un iedvesmas stāstiem par iedzīvotāju iesaisti. Diena noslēgsies ar dalīšanos stāstos par līdzdalības veiksmēm un neveiksmēm un neformālu tīklošanos. 

“Demokrātija nav pašsaprotama, par to mēs ikviens ik dienu varam pārliecināties, vērojot procesus gan Latvijā, gan pasaulē. Tieši tāpēc Demokrātijas nedēļā aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju un pilsonisko aktīvistu – svinēsim mūsu demokrātiju kopā,”

rosina Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga

Demokrātijas svētki ir viens no Demokrātijas nedēļas pasākumiem. Pilsoniskā iniciatīva Demokrātijas nedēļa tika uzsākta 2020. gadā, atzīmējot Satversmes sapulces sanākšanas simtgadi un Neatkarības atjaunošanas trīsdesmitgadi. Simboliskais nosaukums “Demokrātijas nedēļa” tai piešķirts tādēļ, ka šī nedēļa sākas ar 1. maiju – Satversmes sapulces sasaukšanas un Darba svētku dienu –, kurai seko 4. maijs, Neatkarības atjaunošanas diena, kurā jau par tradīciju kļuvuši “Baltā galdauta svētki” un noslēdzas ar 9. maiju: Eiropas dienu. “Demokrātijas nedēļai” nav viena organizatora, tā ir atvērta pilsoniska iniciatīva, kurā iesaistīties aicināts ikviens – lai kopīgi svinētu, lepotos ar demokrātisku Latviju un aktīvi to stiprinātu.

Pasākums ir bez maksas, tajā dalība ar iepriekšēju pieteikšanos, aizpildot pieteikuma anketu, atzīmējot, uz kuriem pasākumiem plānots ierasties. Ar pasākuma programmu iespējams iepazīties šeit.

“Demokrātijas svētkus” organizē Latvijas Pilsoniskā alianse, līdzorganizē Aktīvo iedzīvotāju fonds. Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana.

Par Latvijas Pilsonisko aliansi

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga jumta nevalstiskā organizācija pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanas jomā, kuras misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno vairāk kā 130 biedrus, kas kopumā aptver aptuveni 70 000 privātpersonas.

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Erasmus mazās partnerības – jaunas iespējas NVO”. Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2023. gada 3. maijā no plkst. 13.00 līdz 16.00, Zoom platformā.

Semināra dalībnieki uzzinās, kā veiksmīgi formulēt projekta ideju, izveidot starptautisku partnerību, sagatavot un īstenot “Erasmus” mazās partnerības projekta pieteikumu. Semināra laikā būs iespēja formulēt savu projekta ideju un to aprakstīt, izmantojot vienkāršu rīku – projekta audeklu (“canvas”).

Semināra programmā:

 • kas ir “Erasmus” mazā partnerība;
 • no idejas līdz projektam;
 • kā atrast ārvalstu partnerus;
 • kā sagatavot projekta pieteikumu;
 • ieteikumi no prakses projektu sagatavošanā un īstenošanā;
 • kur meklēt papildu informāciju.

Semināru vadīs lektore Alise Vītola, kurai ir jau 10 gadu pieredze, sagatavojot un īstenojot projektus dažādās Eiropas Savienības programmās. Pēdējos 5 gadus viņa aktīvi darbojas NVO sektorā, biedrībās “Radošās Idejas”, “Latvijas Izvērtētāju asociācija”un “Latviešu draugu kopa Atēnās”. Alise ir piedalījusies vairāk nekā 15 “Erasmus+” programmas projektu ieviešanā. Šobrīd tiek īstenoti divi Alises sagatavotie “Erasmus” mazās partnerības projekti. Alisei ir doktora grāds ekonomikā, plaša pieredze dažādu mācību materiālu sagatavošanā, viņa pasniedz Rīgas Tehniskajā universitātē un Viesnīcu biznesa koledžā.

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit:  https://ej.uz/ersamusproj

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 2. maijam, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

26. aprīlī sadarbībā ar Rīgas Atbalsta centru Ukrainas iedzīvotājiem norisinājās ceturtā Rīgas pašvaldības organizētā tikšanās ar jauniebraucējiem no ārvalstīm pasākumu cikla jauniebraucējiem ietvaros, kas bija veltīta brīvprātīgajam darbam kā būtiskai pilsoniskās līdzdalības formai.

Pasākuma dalībnieki – jauniebraucēji no Ukrainas, Indijas, Anglijas, Baltkrievijas, Krievijas, kas pavadījuši Rīgā vairāk nekā vienu gadu – uzzināja, kas ir brīvprātīgais darbs un kādas ir tā iespējas Rīgā, iepazinās ar dažādām organizācijām, kas strādā ar brīvprātīgajiem, kā arī ar būtiskākajiem brīvprātīgā darba nosacījumiem. Vairāk nekā puse klātesošo atzina, ka ir guvuši pieredzi brīvprātīgajā darbā, taču ir ļoti ieinteresēti uzzināt iegūt papildu informāciju par dažādām iespējām un ar tām saistītajiem nosacījumiem.

Pasākuma ievadā ar savu darbību, pakalpojumiem un brīvprātīgo iesaisti  iepazīstināja Rīgas Atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem, kas tika izveidots pirmajās nedēļās pēc kara sākuma Ukrainā 2022. gada 7. martā Kongresu nama telpās, kā vienas pieturas aģentūra piedāvājot vienuviet primāri nepieciešamos pašvaldības un valsts institūciju pakalpojumus.  No 21. marta centrs  tika pārcelts uz ēku Kaļķu ielā 1, kurā darbojās līdz pat septembrim, tad tika pārvietots uz Amatu ielu 4, kur tas turpina piedāvāt valsts un pašvaldības pakalpojumus, pastāvīgi cenšoties paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu.

Centra pirmsākumos plašo centru apmeklēja ļoti daudz Ukrainas civiliedzīvotāju, līdz ar to bez brīvprātīgo iesaistes darbs tajā nebūtu bijis iedomājams. Pirmās nedēļas centrā strādāja  gan pašvaldības darbinieki, gan tika arī piesaistīti brīvprātīgie, taču ātri kļuva skaidrs, ka nepieciešams vairāk brīvprātīgo. Tika izveidota anketa un notika aktīva brīvprātīgo meklēšana ar Rīgas pašvaldības sociālo tīklu, sociālā tīkla Facebook grupu un uz pašvaldības ēku sienām izvietotu plakātu palīdzību. Datu bāzē ir pavisam 1425 cilvēku aizpildītas anketas, 30% no tām aizpildījuši Ukrainas civiliedzīvotāji. Apmēram 800 cilvēku strādājuši brīvprātīgo darbu centrā vismaz vienu reizi, bet sešiem brīvprātīgajiem tika piedāvātā iespēja uzsākt darbu Rīgas pašvaldībā.

Brīvprātīgais darbs sniedz jaunu pieredzi, iespēju iegūt jaunus kontaktus, draugus, kā arī iespēju tikt pamanītam un iegūt jaunu darbu. Vienlaikus tā ir iespēja paskatīties uz dažādiem notikumiem no cita skatu punkta.

 • Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” informēja klātesošos, ka ir nevalstiska organizācija, kurā pamatā strādā brīvprātīgie un kuras mērķis ir  sniegt praktisku, tūlītēju brīvprātīgo palīdzību. Biedrības tīmekļvietnē atrodama informācija par brīvprātīgā darba iespējām Latvijā un tā tiek atjaunota atbilstoši aktuālajām vajadzībām. Tika sniegta informācija par biedrības kopā ar labdarības organizācijām izveidoto Latvijas karti www.palidzibaskarte.lv, kurā iezīmēti humānās u.c. palīdzības sniegšanas punkti. Klātesošie tika informēti, ka biedrībai ir vairākas brīvprātīgo grupas, tostarp: transporta grupa (brīvprātīgie, kas nodrošina mantu pārvešana, palīdzību nokļūt pie ārsta u.tml.),  nevalstisko organizāciju informācijas centrs Amatu ielā 4, latviešu valodas klubs tiešsaistē un klātienē, brīvprātīgo grupa Latgales reģionā, grupa kultūras un mākslas festivāla organizēšanai 2023. gada jūnijā, kā arī ad hoc brīvprātīgā palīdzība sociālā tīkla Facebook grupā. Tika izveidota izglītības un mācību platforma voluntieriem, kas strādā ar bēgļiem.
 • Nodibinājuma “Caritas Latvija” – Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Bīskapu konferences  2004. gadā dibinātas nevalstiskās organizācija, kas ir starptautisko organizāciju “Caritas Internationalis” un “Caritas Europa” dalīborganizācija – pārstāve, kura ieradās Latvijā no Spānijas un sauc Rīgu par  savām mājām nu jau vairāk nekā piecpadsmit gadus, klātesošos vispirms uzrunāja ar savu personīgo stāstu. Pirmo pieredzi Latvijā viņa guvusi, strādājot brīvprātīgo darbu kā skolotāja, un neilgi pēc ierašanās tikusi uzaicināta apmeklēt kādu sievieti sociālajā dzīvoklī Latgales priekšpilsētā, kas bijusi pavisam jauna pieredze, sniegusi citu priekšstatu par situāciju Latvijā un dažādo dzīves līmeni un iedvesmojusi viņu tālākam darbam.

“Caritas Latvija” mērķi ir mazināt nabadzību un sociālo nevienlīdzību, kā arī palīdzēt migrantiem (no pagājušā gada līdzdarbošanās “Mucenieku” centrā mentoru programmā u.c. programmās). Tiek sniegta palīdzība sociāli mazaizsargātākajām sabiedrības grupām, palīdzot iekļauties sabiedrībā, organizēts brīvprātīgais darbs Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes centros  “Stella Maris”, “Mežciems” un “Gaiļezers”, SIA “Rīgas 1. slimnīca, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā un Rīgas patversmē. Turklāt tiek organizētas regulāras kopīgas aktivitātes Ukrainas jauniešu integrēšanai, latviešu sarunvalodas klubs, kā arī sociālo pakalpojumu centrā “Terēzes Māja” O. Vācieša ielā 6/1 tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā”.

Darbs, ko brīvprātīgajiem iespējams veikt “Caritas Latvija”, ir sarunas, pastaigas, rokdarbu aktivitātes, līdzdalība un atbalsts ekskursiju laikā, cilvēku nogādāšana baznīcā, apsveikuma kartīšu izgatavošana sociālo centru un patversmju klientiem. Lai varētu uzsākt brīvprātīgo darbu, nepieciešama ārsta zīme, kurā norādīts, ka persona ar veikt šādu darbu. Darbam ar bērniem jāiesniedz Latvijas vai mītnes zemes Iekšlietu ministrijas izsniegta izziņa par nesodāmību. Klātesošie tika aicināti pieteikties brīvprātīgajam darbam ar “Caritas Latvija” Facebook konta  starpniecību.

 • Rīgas Sociālā dienesta Kopienas centrs “Ābeļzieds”  informēja klātesošos par savu darbību, iesaistot brīvprātīgos, lai īstenotu pasākumus un aktivitātes darbdienās gan pilngadīgām personām (pamatā senioriem), gan bērniem no 7 gadiem un jauniešiem pēc mācībām.  Centra apmeklētāju un brīvprātīgo vecuma amplitūda līdz ar to ir ļoti plaša, vecākajam no viņiem ir 92 gadi. Būtiskākais centra mērķis ir apkarot sociālo izolāciju un cilvēki uz kopienas centru “Ābeļziedu” ierodas brīvprātīgi, lai socializētos un pavadītu laiku kopīgos pasākumos. 25% centra apmeklētāju piedalās deju, 26% – mākslas, 16% – fizisko aktivitāšu, 11% – valodas (latviešu, angļu, vācu valoda) zināšanu uzlabošanas nodarbībās u.c., centru ļoti iecienījušas arī mazo bērnu māmiņas. Brīvprātīgā darba veicēji centrā ir paši svarīgākie un  interesanti ir tas, ka cilvēki ne tikai apmeklē nodarbības, bet arī paši iesaistās kā brīvprātīgie. Grupas veidojas dabīgā veidā, apvienojoties cilvēkiem ar līdzīgām interesēm, pēc kāda laika izvirzās līderis, tiek rīkotas meistarklases (t.sk. kulinārijas), dažādi pasākumi, cilvēki dalās savās zināšanās ar citiem, labprāt tiek ņemti pretī jauni piedāvājumi. Ņemot vērā, ka Latvijā ir spēkā Brīvprātīgā darba likums, lai veiktu brīvprātīgo darbu, jābūt vismaz 16 gadus vecam. Īpaši  “Ābeļziedā”  tiek gaidīti brīvprātīgie, kam angļu valoda ir spēcīga vai dzimtā valoda.
 • Biedrība “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” , savukārt,  iesaista brīvprātīgos dzīvnieku patversmes “Labās mājas” uzturēšanā. Šī patversme tika izveidota jau 1999. gadā kā pirmā patversme suņiem  Latvijā, tika ierīkota pilnībā par ziedojumu līdzekļiem un ir vienīgā patversme Latvijā, kas darbojas īpaši dzīvnieku vajadzībām uzbūvētā ēkā, nodrošinot visiem dzīvniekiem iespēju uzturēties telpās. Patversme šodien paredzēta suņiem un kaķiem un kopš patversmes izveidošanas izglābti jau vairāk nekā 15000 suņu un kaķu. Saimnieka izvēle notiek ļoti rūpīgi un tiek pieņemti arī lēmumi nepiešķirt dzīvnieku, tādējādi rādot piemēru kā pasaulē tiek strādāt ar dzīvniekiem, priekšplānā izvirzot dzīvnieku labturības intereses.

Patversmē ir plašas brīvprātīgā darba iespējas – suņu vešana pastaigās, kaķu socializēšana, fiziskais darbs (teritorijas sakopšana, mazie remonti, mantu pārvietošana u.tml.), kā arī attālinātais darbs atbilstoši savai profesijai (brīvprātīgie arhitekti, juristi, sociālie tīkli, pasākumu organizēšana, dizains, mārketings, labdarības akcijas). Vispopulārākā ir suņu vešana pastaigās, no 16 gadu vecuma to iespējams patstāvīgi, no 10 gadu vecuma ar vecākiem, prasība ir noklausīties kinologa semināru un saņemt apliecinājumu. Dzīvnieku socializācija ir ļoti būtiska, tāpēc to nevar veikt bez zināšanām par suņu psiholoģiju. Savukārt, lai nodarboties ar kaķiem, īpašs seminārs netiek rīkots, taču tiek pārrunāti būtiskākie jautājumi. No 14 gadu vecuma kaķus iespējams socializēt  patstāvīgi, no 6 gadu vecuma kopā ar vecākiem. Pieteikšanās notiek, saskaņojot tikšanos telefoniski ar administratoru. Patversmē ir arī izglābtie  suņi un kaķi no Ukrainas, kā arī brīvprātīgo starpā aktīvi darbojas Ukrainas iedzīvotāji. Reizi mēnesī tiek organizēta atvērto durvju diena, tuvākā plānota 13. maijā 11.00, un visi klātesošie tika laipni aicināti to apmeklēt.

Noslēgumā bija iespēja uzklausīt brīvprātīgās no Ukrainas pieredzes stāstu par brīvprātīgo darbu, darbojoties Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem un biedrībā “Tavi draugi”. 2022. gada 4. martā viņa ieradās Latvijā ar meitu un, tā kā viņām līdzi nebija praktiski nekā, pēc ieteikuma vērsās biedrībā  “Tavi draugi”, kas viņām bez maksas piešķīra nepieciešamās sadzīves lietas. Nesavtīgā palīdzība viņu aizkustināja, līdz ar to viņa atgriezās biedrībā jau nākamajā dienā, piedāvājot savu palīdzību, un  sāka to apmeklēt ik dienu, veicot brīvprātīgo darbu. Pēc kāda laika, piesakoties sociālo pakalpojumu saņemšanai Rīgas Atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, viņa ieraudzīja to, cik šajā centrā ir daudz cilvēku, kam nepieciešama palīdzība, un pieteicās palīdzēt. Sākumā viņa vienkārši kopēja dokumentus, pēc kāda laika apguva visus centra nodrošinātos pakalpojumus un sāka sniegt informāciju. Tādējādi nedēļas pagāja, trīs dienas veicot brīvprātīgo darbu “Tavi draugi”, trīs dienas – Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem. Brīvprātīgais darbs palīdzēja viņai pārvarēt personīgo krīzi un rezultējās arī darba piedāvājumā  –  pēc trīs mēnešiem viņai tika piedāvāts darbs centrā. Viņa izmantoja šo piedāvājumu, jo saskatīja gan unikālu iespēju palīdzēt citiem cilvēkiem, gan arī realizēt sevi.

Brīvprātīgā no Ukrainas aicināja klātesošos, kam ir kaut nedaudz brīva laika, pievienoties brīvprātīgā darbam, jo tas sniedz iespēju iepazīties ar citiem cilvēkiem, kuri ir atvērti un gatavi palīdzēt, un gūt daudz pozitīvu emociju.  Viņas aicinājumam pievienojās pašvaldības darbinieki, daloties savā unikālajā  un neaizmirstamajā pieredzē Rīgas Atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, koordinējot brīvprātīgo darbu pirmajās nedēļās. Dalībnieki tika aicināti iesaistīties brīvprātīgajā darbā, kā arī izmantoja iespēju uzdot sev interesējošus jautājumus par brīvprātīgo darbu klātesošo organizāciju pārstāvjiem. 

Pasākums tika organizēts Rīgas pašvaldības, sabiedriskās politikas centra “Providus” un nodibinājuma “Make Room Europe” īstenotā Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) projekta “Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi”  (Migrant Integration Through Locally Designed Experience, MILE) ietvaros. MILE projekta mērķa grupa ir imigranti, pašvaldības darbinieki un integrācijas politikas veidotāji, projekta mērķis ir nodrošināt veiksmīgākas integrācijas politikas veidošanu un īstenošanu pašvaldību līmenī, iekļaujot dažādu sabiedrības grupu vajadzības un sekmējot iedzīvotāju iespējas aktīvi un atbildīgi iesaistīties pašvaldības, kopienas un savas dzīves veidošanā.

Foto no pasākuma

Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” ir uzsākusi pieteikšanos bezmaksas naturalizācijas kursiem 2023. gadā.

Noteikumi uzņemšanai naturalizācijas kursos:

 • jābūt Rīgas iedzīvotājam;
 • jāiesniedz iesniegums (pēc mācību uzsākšanas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā.

Dalībnieku reģistrācija kursiem notiek tiešsaistes režīmā mājas lapā https://inovacijucentrs.lv/ridzinieki-naturalizejas.php, kā arī sadarbībā ar Pilsonības un  migrācijas lietu pārvaldes nodaļām.

Kopumā bezmaksas kursus šogad varēs apmeklēt 50 Rīgas iedzīvotāji (5 grupas), kas tiešām vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā. Kursos paredzēta latviešu valodas daļa, Latvijas Satversme, vēsture un kultūra, kopā 60 akadēmiskās stundas. Mācības notiks  Vecrīgā, Palasta ielā 10 (arī Zoom platformā, pēc nepieciešamības).

Plānotais pirmo divu grupu mācību uzsākšanas datums – 27.04.2023., dienas un vakara grupa  (plkst.15:00 un 18:00) divas reizes nedēļāotrdiena/ceturtdiena.

Šāda veida bezmaksas naturalizācijas kursus biedrība organizē jau kopš 2015. gada. Šajā laikā ar biedrības palīdzību Latvijas pilsonību ieguvuši vairāk nekā 450 Rīgas iedzīvotāji.

Naturalizācijas kursus organizējam projektā “Rīdzinieki naturalizējas – 2023”, Nr. CAAIC-23-43-lī. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Valdes priekšsēdētāja, projektu vadītāja I. Janiša, tālr. (+371) 26172018

30.aprīlī pasaule svin Starptautisko džeza dienu. Latvijā, pateicoties Wise Music Society, šie svētki tiek atzīmēti visā valstī.

Starptautiskās džeza dienas ietvaros uzaicinām uz leģendārās dziedātājas, Latvijas Mūzikas akadēmijas pasniedzējas Ingas Bērziņas un viņas kvarteta koncertu “Piejūras džezs”.

Bērnu nometnes “Laimīte” telpās (Rīgā, Vecāķu prospekts 82) plkst.16:00 tiks atklāta Starptautiskajai džeza dienai veltītā programma. Programmā paredzēts: “melomāna stūrītis” – vinila plates pārdošanā un ar iespēju tās paklausīties, pirmajam Latvijas džeza festivālam KIOK-62 veltītās dokumentālās filmas rādīšana (režisors – Mareks Ameriks), kā arī Ingas Bērziņas kvarteta koncerts.

Ieeja ir brīva!

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2023. gadam 2. uzsaukumu.

Konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu projektiem, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglīto un informē iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts Projektiem, kuri:

 • tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;
 • sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/ vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;
 • plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim

Vienam Projektam var piešķirt Līdzfinansējumu līdz 3500 euro, nepārsniedzot 95 % no Projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā.

Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildus aktivitātēm, tad Projekta ietvaros šādai aktivitātei var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 euro apmērā.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir līdz 30 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 24. aprīlis plkst. 14.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

1) nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo elektronisko adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

2) klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi integracija@riga.lv.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 11.04.2023. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot anketu šeit.

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītājas Sandras Kumačevas pa tālruni 67105354 vai e-pastu: sandra.kumaceva@riga.lv.

Saistošie dokumenti:

 • Saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn – Šeit
 • Saistošie noteikumi Nr. 132 – Šeit
 • Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa nolikums – Šeit
 • Projekta pieteikums (1. pielikums) – Šeit
 • Projekta budžeta tāme (2. pielikums) – Šeit
 • Apliecinājums (3. pielikums) – Šeit
 • Līguma paraugs (4. pielikums) – Šeit
 • Noslēguma pārskats par Projekta īstenošanu (Līguma 3. pielikums) – Šeit
 • Projekta izpildes pieņemšanas-nodošanas akts (Līguma 4. pielikums) – Šeit

Iznācis “NVO nama ziņu” aprīļa numurs, kurā iepazīstinām ar pavisam jaunu NVO – “Radošo biedrību “Maare”, kurai nav apritējis pat gads, taču šogad aktīvi darbojas NVO namā. Lai uzzinātu plašāk par biedrības tapšanu, paveikto un nākotnes plāniem, uz sarunu “NVO nama ziņu” aicinājām biedrības vadītājas Ingrīdu Rutku un Inetu Kaužēnu.

“Jaunībā ir spēks un svaigas idejas, varbūt pat revolucionāras. Tandēmā esam jau novadījušas vairākas darbnīcas.  Atgriezeniskā saite, kas nāk no bērniem, dod vēl lielāku pārliecību, ka mūsu darbošanās ir vajadzīga. Redzam, kā bērni mainās no dienas uz dienu, kā aug viņu aizrautība un vēlme radīt. Atmosfēra mūsu darbnīcās ir vienmēr fantastiska, priecājamies mēs, bērni un viņu vecāki!”

tā par biedrības aktivitātēm stāsta Ingrīda Rutka.

Aicinām izlasīt pilnu interviju!

Vēl izdevumā atradīsiet ziņas par gaidāmajiem semināriem un pasākumiem NVO namā, NVO aktualitātes, informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem un citas noderīgas ziņas!

Ieskatieties aprīļa  “NVO nama ziņās”!