Arhīvs birkai: Integrācija

Rīgas pašvaldība informē, ka visas latviešu valodas bezmaksas kursu grupas pirmajam pusgadam ir nokomplektētas. Šobrīd iedzīvotāji vēl var pieteikties uz vietām kursu grupās, kas mācības uzsāks rudenī.

Līdz novembrim apmācības šajos kursos plānots nodrošināt vismaz 600 iedzīvotājiem.

Pašvaldība kopš 2010. gada īsteno projektu konkursu, kurā piešķir finansējumu izglītības iestādēm latviešu valodas apguves nodrošināšanai pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem. Kopš 2010. gada kursus kopā pabeiguši vairāk nekā 14 000 rīdzinieku. Šogad konkursā atbalstīti 4 projekti par kopējo summu 98 605,44 eiro.

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām 2023. gadam.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projektu pieteikumus jāiesniedz līdz 2023. gada 23. janvāra plkst. 14.00.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

  • pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
  • sociālās integrācijas veicināšana;
  • iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana;
  • jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

– mazo projektu grupa – pieprasītais finansējums nepārsniedz 1500 euro;

– lielo projektu grupa – pieprasītais finansējums ir no 1500,01 euro līdz 7000 euro.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada  15. novembrim.

Projektu pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

1) nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo elektronisko adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

2) klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi integracija@riga.lv.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumus, 10. janvārī plkst. 15.00 notiks informatīvs seminārs tiešsaistes platformā “MS Teams”. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit līdz 6. janvārim. Tiem, kas būs pieteikušies līdz norādītajam termiņam, pirms semināra tiks nosūtīti informatīvie materiāli.

Konkursa nolikums un citi saistošie dokumenti atrodami pielikumā:

Papildus informācija par projektu konkursu – Dace Paegle, Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 67012614, e-pasts dace.paegle@riga.lv.

Sabiedriskā labuma organizācija “Vecāķu biedrība” šogad atzīmē savu desmitgadi un turpina kultūras pasākumu ciklu Vecāķu apkaimes kaimiņiem un viesiem.

Svētdienā, 25.decembrī restorāna “Promenāde” omulīgā zālē (Pludmales ielā 21-a) notiks dziedātājas Antas Eņģeles Ziemassvētku koncerts. Muzikālā programma “Ziemas dziesmas” dāvinās klausītājiem svētku noskaņojumu, iedvesmu radot ziemas tēlos un draudzīgajās sarunās.

Atgādināsim, ka šī cikla ietvaros jau notika vēsturnieces Ingas Sarmas lekcija par Latvijas kūrortiem. Tāpat, 14.janvārī Vecāķos Anta Eņģele uzstāsies ar Bulata Okudžavas dziesmu programmu.

Cerēsim, ka šajā izaicinošā laikā sirsnīgas dziesmas, silti un viedie teksti atbalstīs Vecāķu iedzīvotājus un viesus. Koncertus apmeklēs arī ukraiņu bēgļi, kuri šobrīd dzīvo Vecāķos.

Kultūras pasākumu cikls notiek pateicoties Rīgas pilsētas atbalstam un līdzfinansējumam Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Laipni lūdzam Vecāķos!

“Kad veidoju centru “Stipra ģimene”, mans galvenais mērķis bija palīdzēt citiem, bet ne ar materiālām lietām. Protams, arī šobrīd ir ik pa laikam lietas, ko nogādājam trūkumā, krīzē nonākušajām ģimenēm. Sadarbojamies arī ar ziedot.lv un esam viņiem pateicīgi par šo sadarbību. Taču “Stipra ģimene” ir vairāk psiholoģisks atbalsts, atbalsta grupas, kopīgi pasākumi, motivācijas programmas, lai palīdzētu cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās, saskatīt mērķi, lai paši varētu atgriezties un dzīvot tādu dzīvi, kā vēlas,” tā par biedrību “Ģimenes atbalsta un attīstības centrs “Stipra ģimene”” stāsta valdes priekšsēdētāja Diāna Ozoliņa.

Decembra “NVO nama ziņu” numura ievadā iepazīstinām ar biedrību “Ģimenes atbalsta un attīstības centrs “Stipra ģimene””. Lai uzzinātu plašāk par biedrību, kura darbojas ģimenes lomas vērtības veicināšanas jomā, uz sarunu aicinājām Diānu Ozoliņu – biedrības valdes priekšsēdētāju.

Lai uzzinātu vairāk par biedrību “Ģimenes atbalsta un attīstības centrs “Stipra ģimene””, aicinām izlasīt pilnu interviju!

Vēl izdevumā atradīsiet ziņas par gaidāmajiem semināriem un pasākumiem NVO namā, NVO aktualitātes, informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem un citas noderīgas ziņas!

Ieskatieties decembra “NVO nama ziņās”! 

Uzsākta pieteikšanās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) nodrošinātajiem bezmaksas kursiem latviešu valodas apguvei reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2023.gadā ar mērķi palielināt latviešu valodas lietojumu ikdienas saziņā, paplašinot valodas apguves pieejamību un uzlabojot tās pielietošanas kvalitāti. Pieteikšanās ir atvērta visu gadu, ar mācību iestāžu piedāvājumu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv.

SIF atklāta konkursa “Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” ietvaros līdz šim brīdim ir apstiprinātas sešas organizācijas, kas nodrošinās latviešu valodas apmācības – SIA “Mesarius”, SIA POLYGLOT, MC Alfa – mācību centrs (SIA “MVS centrs”), Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Mācību centrs plus”, Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” un Gulbenes novada vidusskola.  

Reemigranti un viņu ģimenes locekļi aicināti izvēlēties no valodu apmācību iestāžu piedāvājuma un pieteikties pie pakalpojuma sniedzēja, lai kvalitatīvi iegūtu latviešu valodas prasmes līdz augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).  

Par reemigrantu programmas ietvaros uzskatāma persona (diasporas pārstāvis), kura ir atgriezusies vai pārcēlusies, vai plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, mazbērns, vecāks, vecvecāks vai laulātais), ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

“Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” ir viena no divām SIF īstenotajām integrācijas programmām, kas veltīta latviešu valodas apmācībām. 2022.gadā tika nodrošinātas arī latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem.

“Latviešu valodas zināšanas ir ne tikai būtisks priekšnosacījums, lai jebkurš Latvijas iedzīvotājs veiksmīgi iekļautos sabiedrībā, bet arī ir Latvijas sabiedrību vienojošs un saliedējošs pamats. Sazināšanās vienā valodā vēl negarantē saliedētību, taču kopēja valoda palīdz veidot kopēju pasaules redzējumu un informācijas telpu, kas nepieciešama un šobrīd īpaši aizsargājama, lai demokrātiskā sabiedrībā pieņemtu lēmumus un savstarpēji līdzdarbotos,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Konkurss “Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” vēljoprojām ir atvērts valodu apmācību iestādēm līdz 2023.gada 20.decembrim plkst.12.00. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, SIF ir mainījis pieeju atbilstoši pieprasījumam. Valsts valodas apguves nodrošināšanai turpmāk varēs pieteikties vairākas valodu apmācību iestādes. Pieteikties konkursam aicinātas Valsts Izglītības Informācijas Sistēmā (VIIS) reģistrētas izglītības iestādes, neatkarīgi no tās juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants u.c.) vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestādes). 

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi“.

Trešajā adventē NVO nama pagalmā iemirdzējās Ziemassvētku eglīte un, turpinot tradīciju par kopīgi izrotātu eglīti, aicinām tuvējo apkaimju iedzīvotājus, NVO nama un “Rituma” apmeklētājus, NVO pārstāvjus nākt un eglītē ielikt savu rotājumu.

Rotājumus eglītei aicinām nest un gaidīsim līdz 23. decembrim. Turklāt aicinām nofotografēties pie eglītes ar savu sagatavoto rotājumu un atsūtīt fotogrāfiju līdz 23. decembrim uz NVO nama e-pasta adresi nvonams@riga.lv (lūdzam norādīt arī vārdu un tālruņa numuru). Trīs skaistāko fotogrāfiju autori saņems pārsteiguma balvas!

Nāciet, sajūtiet Ziemassvētku tuvumu un uzdāviniet eglītei savu rotājumu!

 KINO seanss 07.12.2022. plkst. 18.30, Čiekurkalna 2.sķērslīnija 6, Rīga

 “VALKĀTĀJS”, dokumentālā filma, režisors Ivars Zviedris, 2019.

Katru gadu Eiropā nelikumīgi iekļūst apmēram 500 000 nelegālo imigrantu. Kāds no ceļiem uz Eiropas Savienību ved cauri Latvijas mežiem un purviem Krievijas pierobežā. Tur trīs gadus ir filmēta Ivara Zviedra filma.
Nelegālā imigrācija un bezdarbs Latvijas un Eiropas Savienības austrumu pierobežā rada jaunu profesiju – “valkātājs”. Filma seko līdzi pierobežas iedzimtā Pepiņa gaitām. Viņš mežā pie Eiropas Savienības austrumu robežas naktī satiek nelegālos imigrantus. Šī tikšanās ir nejaušība vai rūpīgs plāns?

Režisors un operators Ivars Zviedris saka: “Ceru, ka man izdosies skatītāju aizvest savdabīgā ekskursijā pie pierobežas ļaudīm. Uz viensētu, purviem, mežiem un robežsargu posteņiem”. Viens no filmas mērķiem bija izveidot pēc iespējas patiesāku Latvijas pierobežas portretu.

Joprojām aktuāli: 2019.gadā nelegāli iekļūt Latvijā mēģina galvenokārt vjetnamieši,  2021.gadā irākieši.  Sākas Baltkrievijas režīma organizēts hibrīduzbrukums Eiropas Savienības robežām, un 2022.gadā Baltkrievijas atbalsts Krievijas izvērstajam karam Ukrainā, tāpēc uz Latvijas–Baltkrievijas robežas apdzīvotajām vietām ir valdības noteiktā ārkārtējā situācija.

Projekts “Rudens vakariem Čiekurkalnā” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots, lūdzu pieteikties šeit: https://www.eventbrite.com/…/valkatajs-dokumentala…

Papildus informācija:

Čiekurkalna 2.šķērslīnija 6-1, Rīga, LV-1026

e-pasts vija.rulle@inbox.lv, tālr. 26339331

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties informatīvajam tiešsaistes semināram “Baltijas-Amerikas Dialoga programma: finansējums ASV eksperta vizītei”.

Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā pirmdien, 2022. gada 12. decembrī, no plkst. 14.00 līdz 15.00.

Biedrības, nodibinājumi un izglītības iestādes, plānojot projektu vai apmācību organizēšanu aktuālā jomā, aicinātas savam projektam piesaistīt ekspertu vai vieslektoru no ASV, saņemot Baltijas-Amerikas Dialoga programmas sniegto finansējumu. Grants paredzēts jebkuras jomas projekta īstenošanai, sedzot ASV speciālista ceļa un uzturēšanās izmaksas.

BAFF stipendiju programmu pārstāve Latvijā Ilze Bembere semināra gaitā iepazīstinās NVO pārstāvjus ar iespējām saņemt finansējumu ASV speciālistu vizītei uz Latviju un sniegs praktiskus ieteikumus projektu sagatavošanai. Noslēgumā plānota jautājumu un atbilžu sesija.

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti: https://ej.uz/5397

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 9. decembrim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Pieteikties Baltijas-Amerikas Dialogs programmas finansējumam var līdz 2023. gada 15. janvārim, nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda mājaslapā:

https://www.balticamericanfreedomfoundation.org/programs/baltic-american-dialogue-program

Sestdien, 3. decembrī, plkst.12.00 Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē tiks godināti Rīgas un Latvijas aktīvākie brīvprātīgā darba veicēji un organizācijas un tiks paziņoti “Gada brīvprātīgais 2022” godazīmju saņēmēji. 

Brīvprātīgo godināšana notiek jau devīto gadu. Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2022” brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus varēja jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Kopā šogad godināšanai no visas Latvijas pieteikti 72 brīvprātīgā darba veicēji un 12 nevalstiskās organizācijas, kuras organizē un atbalsta brīvprātīgo darbu.

Pasākumā piedalīsies Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko, labklājības ministrs Gatis Eglītis un Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis. Pasākumu vadīs Nodarbinātības valsts aģentūras projektu vadītājs Ints Teterovskis. Notikuma dalībniekus ar muzikālu priekšnesumu priecēs Jauniešu koris “BALSIS”.

Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanu “Gada brīvprātīgais 2022” rīko Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru, Sabiedrības integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Jaunatnes padomi, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Valmieras novada fondu.

Pasākumu varēs vērot tiešraidē Rīgas lapā “Facebook” un Nodarbinātības valsts aģentūras lapā “Facebook”.

Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikt paldies tiem iedzīvotājiem, organizācijām, kas savu laiku ziedoja brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā, veicinot iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti brīvprātīgajā darbā. Latvijā godināšana notiks jau devīto gadu. Vairāk informācijas www.brivpratigie.lv

Jau trešo gadu pēc kārtas novembra nogalē un decembra sākumā, kontekstā ar HIV Testēšanas nedēļu un Pasaules AIDS dienu, AGIHAS – atbalsta biedrība cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV, pilsētvidē realizē reklāmas kampaņu “HIV tests 1x gadā”, aicinot Latvijas iedzīvotājus veikt HIV testu un noskaidrot savu HIV statusu.

HIV ir mums līdzās un var skart ikvienu no mums. Tieši tāpēc ļoti svarīgi ir katram Latvijas iedzīvotājam zināt savu HIV statusu – izprast HIV testa nozīmi un padarīt to par ikgadēju savas veselības pārbaudes sastāvdaļu. Latvijā ievērojama daļa inficēto nezina savu HIV statusu, un tas ir būtisks iemesls infekcijas tālākai un nekontrolētai izplatībai. Šo situāciju var mainīt tikai regulāra jeb rutīnas testēšanās, bet diemžēl aizvien ievērojamā daļā mūsu sabiedrības valda stigmatizējoša attieksme ne tikai pret pašu HIV infekciju, bet arī tās skrīningu jeb testēšanos.

SKDS  gada 2021.  gada oktobrī veiktajā aptaujā 78 % respondentu norāda, ka viņi nevarētu inficēties ar HIV vīrusu, un tikai 11 % respondentu uzskata, ka viņiem pastāv inficēšanās risks. Turklāt zīmīgi, ka augstāko nolieguma procentu uzrāda tieši gados jauni cilvēki, kuri ir seksuāli aktīvi un tāpēc ietilpst augstākajā riska grupā – vecumā no 18 līdz 24 gadiem HIV uz sevi neattiecina 83 % aptaujāto, bet vecumā no 25 līdz 34 gadiem – pat 86 %.

Andris Veiķenieks: “Arī šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, mēs aicinām ikvienu, bet īpaši jauniešus, attiecināt HIV inficēšanās riskus uz sevi, apzināties, ka ikviens no mums ar savu rīcību un veselo saprātu ietekmē to, cik droši un veseli kā sabiedrība varēsim justies un dzīvot rīt un aizparīt. Jaunība ir tas laiks, kad mēs aktīvi veidojam partnerattiecības, meklējam savu īsto dzīves partneri, bet šī procesa ietvaros mēs vienlaikus “rakstām” arī savu “slimību vēsturi”. Diemžēl HIV infekcija ir viltīga un var slēpties ilgu gadus, potenciāli radot neapzinātus draudus kā jaunajām attiecībām, ģimenēm un bērniem, tā arī visai sabiedrībai kopumā.”

HIV testēšanās kampaņas ietvaros Rīgā ir izvietoti 110 vides plakāti. Šogad projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros un tā seja ir Tomass Semēvics, kurš ar savu sociāli atbildīgo attieksmi vēlas sekmēt savu vienaudžu izpratni par HIV infekcijas riskiem un HIV testēšanās nepieciešamību.