Arhīvs birkai: Izglītība

Lai veicinātu neformālās izglītības, tostarp digitālo prasmju apguves, pieejamību un kvalitāti Latvijā, valdībā apstiprināti jauni, visā valstī vienoti noteikumi “Atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniegšanas kārtība”.

Nepieciešamība noteikt vienotu kārtību, kādā pašvaldība izsniedz un anulē atļauju neformālās izglītības programmas īstenošanai, radusies, izvērtējot iepriekš spēkā esošo praksi, kad katra pašvaldība noteica savu programmu licencēšanas kārtību. Paredzams, ka turpmāk tiks nodrošināts kvalitatīvāks neformālās izglītības programmas īstenošanas pakalpojuma piedāvājums tā saņēmējiem. Vienota atļaujas izsniegšanas kārtība mazinās administratīvo slogu un veicinās vienotu izpratni par šo procesu pakalpojuma sniedzējiem.

Valdībā apstiprinātais tiesību akts nosaka, kurā pašvaldībā personai, kas vēlas īstenot neformālo izglītības programmu, iesniedzams iesniegums atļaujas saņemšanai, kā arī – kāda informācija iekļaujama iesniegumā atļaujas saņemšanai, kādi dokumenti pievienojami iesniegumam, kādus sasniedzamos rezultātus programma plāno īstenot u.c.

Ilgtermiņa mērķis ir veicināt vienmērīgi augstāku neformālās izglītības programmu kvalitāti, nodrošinot izglītības programmas īstenošanas atļaujas saņemšanas procedūras caurskatāmību un standartizāciju, sekmējot bērnu, jauniešu un pieaugušo iesaisti mūžizglītībā.

🔎 MK noteikumi “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai” – atvērt ŠEIT.

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu Rīgas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanu un tās īstenošanas efektīvu koordināciju, Rīgas dome Izglītības, kultūras un komitejas sēdē atbalstīja lēmumu uzsākt Rīgas Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2024.–2028. gadam izstrādi, virzot to izskatīšanai Rīgas domes sēdē.

“Aicinu visus interesentus iesaistīties Rīgas Jaunatnes politikas plāna izstrādē! Kopš šī gada 1. janvāra pašvaldības autonomā funkcija ir veikt darbu ar jaunatni un Rīgā šo funkciju uztveram ar lielu atbildību. Jau šī gada budžetā spējām audzēt finansējumu darbam ar jaunatni Rīgā, tas pieauga brīvā laika aktivitātēm un līdzdalībai, NVO nometnēm un tika stiprināta jaunatnes jomas komanda departamentā. Pienācis laiks izstrādāt Rīgas Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2024.–2028. gadam. Aicinu plaši diskutēt, lai rezultātā Rīgas jauniešu sapņi un ieceres, un jaunatnes darba organizēšanā iesaistītajām organizācijām un iestādēm nepieciešamas atbalsts, atspoguļotos plānā. Mums tuvākajos gados jābūt par piemēram citiem un jākļūst par Latvijas Jauniešu galvaspilsētu!”

saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Rīgas Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2024.–2028. gadam saturiski balstīsies uz Rīgas pilsētas darba ar jaunatni plāna 2019.–2023. gadam iestrādnēm, taču šis būs pirmais pašvaldības līmeņa nozares politikas plānošanas dokuments jaunatnes jomā ar tik plašu tvērumu.

Plāna izstrādes mērķis ir veicināt jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos un labbūtību, tostarp nodrošinot daudzveidīgas iespējas brīvā laika pavadīšanai, kompetenču attīstībai un līdzdalībai.

Plāna izstrāde paredz:

 • veikt esošās situācijas izpēti, apkopojot pašvaldības līdzšinējo pieredzi darbā ar jaunatni un atbalsta pakalpojumu nodrošināšanā jauniešiem;
 • sagatavot līdz šim īstenotā darba ar jaunatni analīzi;
 • definēt plāna rezultatīvos rādītājus, lai novērtētu panākto progresu jaunatnes politikas jomā;
 • plāna izstrādē iesaistīt par jaunatnes politikas jautājumiem atbildīgās un līdzatbildīgās pašvaldības struktūrvienības un valsts institūcijas.

Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunatnes politika ir visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Lēmums pieņemts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 24. augusta sēdē.

Sabiedrība nav viendabīgs veidojums, tā ietver plašu spektru unikālu vienību. Mūsu atšķirīgumu nosaka daudz un dažādi faktori – dzimums, vecums, sociālekonomiskā situācija, kultūras, ticības, etniskās piederības, kā arī prasmju, zināšanu un dzīves pieredzes atšķirības. Dažādība respektē katra indivīda subjektīvo pieredzi, izvairoties no vienādošanas un savstarpējas salīdzināšanas.

Savukārt antonīms vārdam dažādība ir diskriminācija. Ja diskriminācija personas individuālās iezīmes uztver kā trūkumu, tad dažādība tās uzlūko kā resursu.

🔎 Mācību laikā būs iespēja iepazīt (un iegūt savā lietošanā) jaunizveidotu rīku – asociatīvās kārtis “Dialogs par DAŽĀDĪBU”, kā arī uzzināt par to izmantošanas iespējām, priekšrocībām, ieguvumiem, aktualizējot sensitīvus sabiedrības integrācijas jautājumus.

🔎 Mācības paredzētas Rīgā praktizējošiem speciālistiem, kuru darbība saistīta ar izglītošanu: sociālie darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, sociālie pedagogi, nevalstisko organizāciju pārstāvji u. c.

🌿 Mācību datumi: 16.–17.09.2023. (ierašanās sestdienas rītā, došanās mājup – svētdienas pēcpusdienā. Naktsmītnes un ēdināšana tiek nodrošinātas.)

Vieta: Viesu nams “Upes villa”, Daugmale.

Vietu skaits ierobežots!

 • Piesakies līdz 05.09.2023. ŠEIT

Mācību vadītāji: Agita Sēja, Sandra Zalcmane, Lelde Zēna.

Kontaktinformācija: dialogs.zinu.lapa@gmail.com.

Mācības tiek organizētas projekta “Es esmu Es! 2” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Šī gada 16. augustā, no plkst. 15.00 – 17.00 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Konferenču zālē, Tvaika ielā 2, notiks bezmaksas seminārs “Dvēseli dziedinoša ainava stresainā vidē – kur to rast?” Semināru vadīs ainavu arhitektu darbnīcas “ALPS” vadošā ainavu arhitekte Ilze Rukšāne.

“Kopš 2020. gada, kad pasauli satricināja Covid–19 pandēmija un brīža, kad Krievija uzsāka necilvēcīgu karu pret neatkarīgu Ukrainas valsti, mēs ikviens, lai gan pie daudz kā jau pieraduši, atrodamies pastiprināta stresa, trauksmes un izdegšanas riska apstākļos. Jau vairāk nekā 15 gadus strādājot par ainavu arhitekti, esmu pārliecinājusies, ka saikne ar dabu dod spēku un var palīdzēt šādu spriedzi izturēt. Seminārā akcentēšu to, kas ir svarīgi un ir noderīgi zināt psihiskās un fiziskās veselības stiprināšanā un labsajūtas saglabāšanā. Meklējot atbildi uz jautājumu, kas ir dziedinoša ainava, kur to rast, vai, kā to veidot, atgādināšu par procesu cikliskuma ietekmi ne tikai dabā, bet arī mūsos pašos, atklāšu mazāk zināmu, efektīvu dabas terapiju pozitīvo noslēpumu – aizvien populārākas kļūst dārzkopības un meža terapijas, kas ir atgriešanās pie “saknēm” un var palīdzēt rast mieru un harmoniju, dod enerģiju un atver mūs jaunam radošumam. Pastāstīšu, kā dziedinošas ainavas meklējumos par vides terapijas Saulgriežu dārzu tiek pārveidota Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra 7,6 hektārus plašā teritorija, kā arī padalīšos ar savu pieredzi fiziska un garīga spēka stiprināšanā.”

par semināru stāsta Ilze Rukšāne

Šis ir piektais seminārs no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds un kas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Informatīvi izglītojošo semināru mērķis ir iecietības veidošana sabiedrībā pret diskriminācijai pakļautām sabiedrības grupām, kuras saistītas ar mentālās veselības problēmām – galvenokārt saskarsmē ar psihiski slimajiem vai ar psihiskās veselības problēmām sirgstošajiem, šī mērķa sasniegšanai sniedzot profesionālas zināšanas un pieredzi par psihiskās veselības problēmām un problēmsituācijām, to risināšanu, atbilstošas attieksmes veidošanu, tādejādi mazinot novecojušus stereotipus, uzskatus, viedokļus un stigmatizāciju un veidojot labāku izpratni, komunikāciju, atbilstošu rīcību un pozitīvāku attieksmi sabiedrībā.

Seminārs 16. augustā notiks klātienē, bet tas tiks arī ierakstīts un ieraksts publicēts RPNC mājas lapā un Youtube kontā, lai to varētu noskatīties arī tie interesenti, kuri nevarēs piedalīties klātienē. Lūdzam semināram reģistrēties līdz 15. augustam (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un epastu: info@rpnc.lv.

Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv.

Semināra plakāts skatāms šeit.

Ukrainas un Latvijas bērni un jaunieši, kas ir deklarēti Rīgā vai apmeklē kādu no galvaspilsētas izglītības iestādēm, aicināti izvēlēties kādu no atvērtajām nometnēm vasaras brīvlaikā, kuras ar valsts budžeta finansējumu rīko nevalstiskās organizācijas un komersanti.

Nometņu mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs, kā arī izglītojoties kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Nometnēs vienādā skaitā tiks iesaistīti Ukrainas bērni un jaunieši un Latvijas valstspiederīgie, kas mācās 1. – 12. klasē un nav vecāki par 18 gadiem.

Aktuālo nometņu saraksts, rīkotāju kontaktinformācija, norises vietas, plānotā programma, kā arī norādes par pieteikšanās kārtību – šeit.

Finansējums nometņu organizēšanai nodrošināts, Rīgas domei sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros.

Minētā finansējuma ietvaros bezmaksas nometnes plānots nodrošināt arī izglītojamo rudens brīvlaikā, par ko informācija tiks publicēta septembrī.

Pieteikties nometnēm varēs sākot no 9. augusta.

Šogad Pasaules diktāts latviešu valodā norisināsies sestdienā, 14. oktobrī, pulksten 12.15. Šī būs jau devītā diktāta norises reize,  un šogad tekstu diktātam radījis rakstnieks Māris Bērziņš, savukārt Rīgā – Gaismas pilī – to diktēs Latvijas Nacionālā teātra aktrise Agnese Budovska.

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, diktāts tiks translēts arī tiešajā ēterā Latvijas Radio 1, kur interesenti varēs pierakstīt diktātu, klausoties radio, lai vēlāk salīdzinātu savu veikumu ar oriģināltekstu. Vienlaikus diktāts tiks translēts arī Latvijas Televīzijā un tīmekļvietnē lsm.lv. Diktātam sākusies sadarbība ar Latvijas Neredzīgo biedrību un Latvijas Nedzirdīgo savienību, lai sniegtu iespēju neredzīgiem, vājredzīgiem, nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem izmēģināt savas spējas diktāta rakstīšanā. Precīzas klātienes rakstīšanas vietas tiks izziņotas turpmāko nedēļu laikā.

Pasaules diktāts latviešu valodā ir privāta iniciatīva, kuras mērķis ir attīstīt latviešu valodu un stiprināt tās saknes mūsdienu multikulturālajā vidē. Deviņu gadu laikā no neliela valodas entuziastu rīkota pasākuma tas ir izaudzis par starptautisku projektu, kurā pērn piedalījās 2000 interesentu no 29 valstīm. Katru gadu kāds no mūsdienu latviešu rakstniekiem rada aptuveni 300 vārdu tekstu, ko diktē kāds slavens latviešu aktieris. Šogad par diktāta autoru izvēlēts rakstnieks Māris Bērziņš, savukārt par diktori izraudzīta Latvijas Nacionālā teātra aktrise Agnese Budovska.

Māris Bērziņš (1962) ir rakstnieks, sešu romānu, vairāku īsprozas un lugu krājumu autors. Sarakstījis romānu “Svina garša”, par ko saņēmis plašu atzinību un vairākas godalgas, tostarp Dzintara Soduma balvu par novatorismu literatūrā un Baltijas Asamblejas balvu. 2022. gadā viņš saņēmis IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Agnese Budovska (1992) ir Latvijas Nacionālā teātra aktrise. Vairākas reizes nominēta Spēlmaņu nakts balvai. Balvu ieguvusi 2016. gadā nominācijā “Gada debija vai jaunais skatuves mākslinieks” par līgavas lomu izrādē “Asins kāzas” Latvijas Nacionālajā teātrī. Savuties 2021. gadā par lomu filmā “Wild East. Kur vedīs ceļš” ieguvusi Lielā Kristapa balvu kā labākā aktrise otrā plāna lomā.

Diktāta dalībniekiem atzīmes netiek liktas, un diktātu var rakstīt, gan norādot savu vārdu, gan anonīmi, jo iniciatīvas mērķis ir sniegt iespēju ikvienam novērtēt zināšanas latviešu valodas pareizrakstībā. Labākajiem diktāta dalībniekiem tiks pasniegtas dāvanas no diktāta sadarbības partneriem. Interesenti, kuri diktātu būs rakstījuši klātienē, ar sava darba kļūdu labojumu varēs iepazīties attiecīgajās norises vietās, savukārt tie, kuri uzdevumu būs pildījuši tiešsaistē, kļūdu labojumu varēs apskatīt interneta vietnē www.raksti.org pāris mēnešu laikā pēc pasākuma norises.

Diktāta atbilstību latviešu valodas normām pārbaudīs un apstiprinās Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas pētniece Baiba Saulīte.

Papildu informācija: Toms Sadovskis, Nodibinājuma “Pasaules valoda” valdes loceklis, tālrunis saziņai: +37126114785, vai raksti@raksti.org

Izsludināta pieteikšanās uz SSE Riga projektu „Jauno līderu akadēmija 2023 / Future Leaders Academy 2023″. Aicināti pieteikties jaunieši vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Dalība jauniešiem ir bez maksas (dalībnieku piedalīšanos programmā apmaksā Zviedrijas vēstniecība Latvijā ar Zviedru institūta atbalstu).

Programmas norises laikā ir paredzēts tikties un diskutēt ar Latvijas labākajiem žurnālistiem, politiķiem, biznesa un sabiedrības līderiem. Projektu 8.septembrī ar sarunu par dzīvi, politiku un līderību atklās projekta patrons – Latvijas Valsts prezidents (2007-2011) Dr. Valdis Zatlers.

Ja Tevi interesē notiekošais pasaulē, saisti savu nākotni ar Latvijas un pasaules attīstību, gribi iepazīties ar līdzīgi domājošiem jauniešiem un ekspertiem, kā arī esi gatavs pilnveidot savas līderības un komunikācijas prasmes, vai gluži pretēji, – uzskati, ka jau tagad esi līderis, un vari savā pieredzē dalīties ar citiem – piesakies!

“Jauno līderu akadēmija 2023 / Future Leaders Academy 2023” norisināsies piecas nedēļas nogales septembrī un oktobrī. Apmācības būs saistītas gan ar Latvijas un pasaules problēmu padziļinātu izzināšanu, gan ar līderības un komunikāciju prasmju attīstību. Notiks praktiskās darbnīcas par ideju prezentēšanu, publisko runu, argumentāciju, kā arī medijpratību.

 • Programmas ietvaros meklēsim atbildes arī uz jautājumiem, kāpēc mainīgo politisko situāciju un Mākslīgā Intelekta laikmetā būt par līderi ir sevišķi svarīgi.
 • Programma sniegs dalībniekiem arī iespēju pilnveidot savu kontaktu tīklu ar sabiedrībā atzītiem profesionāļiem.
 • Projekta ietvaros jaunieši strādās komandās un attīstīs ideju, kā atrisināt kādu Latvijas vai pasaules problēmu. Labākās idejas autoriem būs iespēja braukt uz Baku, Azerbaidžānu un piedalīties “Global Baku Forum” kopā ar pasaules līderiem. Šo iespēju nodrošina programmas patrons Dr. Valdis Zatlers.

Programmas norises vieta ir Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga), Strēlnieku ielā 4a, Rīgā.

Darba valoda ir latviešu ar atsevišķām lekcijām angļu valodā.

„Jauno līderu akadēmija 2023 / Future Leaders Academy 2023″ norises datumi (dalībniekiem obligāti ir jābūt pieejamiem visos datumos):

 • 08.-10. septembris;
 • 15.-17. septembris;
 • 29.-01. septembris/oktobris;
 • 13.-15. oktobris;
 • 27.-29. oktobris.

Norises laiki:

 • Piektdienās: no plkst. 17:30 līdz 21:00;
 • Sestdienās: no plkst. 10:00 līdz 17:00;
 • Svētdienās: no plkst. 10:00 līdz 15:00.

Dalībai programmā tiks izvēlēti 15-20 Latvijā dzīvojoši jaunieši (18-27 gadi). Dalībniekiem no Latvijas reģioniem tiks kompensēti arī transporta izdevumi, ēdināšana un nodrošināta viesnīca Rīgā.

Pieteikties dalībai programmā var līdz 2023. gada 1. augustam. Nenokavē!
Atbilde par dalību tiks sniegta augusta vidū. Pieteikumam obligāti ir jāpievieno motivācijas video (maksimālais garums 2 minūtes latviešu vai angļu valodā).

Pieteikuma anketa

Būt par Līderi vēl nekad nav bijis tik svarīgi!

Uzzini vairāk par programmu
Programmas Instagram konts

Jau no 1. septembra mācības latviešu valodā sāks visi 1., 4., un 7. klašu skolēni Rīgas skolās, kuras līdz šim īstenoja mazākumtautību programmas. Izglītības iestādes aktīvi gatavojas šim notikumam. Aizvadīti vairāki pieredzes apmaiņas semināri un arī skolotāji aktīvi gatavojas jaunajam mācību gadam.

Rīgas pašvaldības skolas sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu strādā gan pie īstermiņa, gan ilgtermiņa rīcības plāniem par pāreju uz mācībām latviešu valodā.

Rīgas pašvaldībā ir vairākas mazākumtautību skolas, kurās jau arī līdz šim atsevišķās klasēs mācības tika īstenotas latviešu valodas programmā. Šīs skolas un to pārstāvji semināros un savstarpējās apmaiņas programmās dalās ar savu līdzšinējo pieredzi un sniedz padomus viens otram. Viena no šādām skolām ir arī Rīgas 34. vidusskola.

“Bērni ir ieinteresēti apgūt latviešu valodu un viņi ar prieku gan lasa latviski, gan iet uz skolas bibliotēku ņemt grāmatas latviešu valodā. Ja kādu vārdu nesaprot, es viņiem netulkoju, stāstu līdzībās. Es cenšos viņus ievirzīt uz to, lai viņi savā starpā mēģina runāt latviski,”

par savu pieredzi ar mazākumtautību skolēniem stāsta Rīgas 34. vidusskolas latviešu valodas un sākumskolas skolotāja Laura Grāvīte.

Noskatīties video – šeit

Rīgas pašvaldībā šobrīd ir 51 skola kopā ar 33 625 skolēniem un 4501 pedagogu, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas. No tām 17 skolās līdz šim tika īstenotas mazākumtautību pamatizglītības programmas.

Rīgas 89. vidusskolas 10. -12. klases skolēni no 2023. gada 3. jūlija līdz 12. jūlijam piedalījās Erasmus+ starptautiskā projektā “Zeme – visu saražoto atkritumu glabātāja” (“Waste Allocation Load Lifter, Eath-class”) Latvijā. Kopā: 38 cilvēki, ieskaitot pusaudžus no Ungārijas un Rumānijas.

Mūsu skolas audzēkņi kopā ar projekta dalībniekiem pavadīja 10 dienas skaistā pilsētā – Siguldā, kur katru dienu piedalījās dažādās aktivitātēs, sesijās, gan arī apmeklēja mūsu skolu un Rīgu ekskursijās.

 • Projekta galvenais mērķis bija iepazīstināt mērķauditoriju ar ekoloģijas, globālās sasilšanas, plastmasa piesārņojuma problēmām. Parādīt jauniešiem, kā jārīkojas ar atkritumiem, cik skaista ir daba un kā to var saudzēt.

Viena no svarīgākajām lietām bija valoda. Komunicējot ar ārzemniekie, skolēni praktizējās sarunāties angļu valodā.

Katra valsts rīkoja kultūras vakaru, kurā dalījās ar savu nacionālo ēdienu, dejām, dziesmām un kultūru. Katra no komandām rīkoja komandas saliedēšanas pasākumus, nodeva viens otram savu pozitīvo enerģiju. Mēs runājām par ekoloģijas problēmām savās valstīs un pasaulē.

Projekta laikā visiem bija tikai brīnišķīgi iespaidi, neaizmirstamas emocijas un iepazīšanās uz mūžu. Mēs sasniedzām visus projekta mērķus un guvām lielu pieredzi. Paldies par iespēju padalīties Erasmus+ projektā!

Rīgas 89. vidusskolas pašpārvalde.

No pirmdienas, 3. jūlija, tiek atvērta pieteikšanās Rīgas pašvaldības projektu konkursa “Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” papildu uzsaukuma ietvaros atbalstītajiem bezmaksas latviešu valodas kursiem.

Šogad latviešu valodas apmācības pašvaldība nodrošina jau 600 rīdziniekiem. Līdz novembrim apmācības papildu kursos plānots nodrošināt vēl vismaz 300 Rīgas iedzīvotājiem.

Bez maksas latviešu valodu ir iespēja apgūt tiem, kas deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā, kā arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt pašvaldības organizētus kursus. Kursi ir pieejami pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, izņemot skolēnus un bezdarbniekus. Valodas apguve tiks nodrošināta A un B līmenī.

 • Informācija par pieteikšanos, tajā skaitā kontakttālrunis un izglītības iestāžu atrašanās vietas, no 3. jūlija būs pieejama interneta vietnē apkaimes.lv un riga.lv. Valodas apmācības vietu Rīgas iedzīvotāji paši varēs izvēlēties atbilstoši pievienotajam sarakstam. Pieteikšanās notiek, pašam dalībniekam sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi vai nu elektroniski, vai pa norādīto tālruni.

Pašvaldība kopš 2011. gada īsteno projektu konkursu, kurā piešķir finansējumu izglītības iestādēm latviešu valodas apguves nodrošināšanai pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem. Kopš 2011. gada kursus kopā pabeiguši vairāk nekā 14 500 rīdzinieku. Šogad, iekļaujot papildu uzsaukumu, atbalstīti 7 projekti par kopējo summu 155 933 eiro, paredzot nodrošināt valodas apmācību 900 Rīgas iedzīvotājiem.