Arhīvs birkai: Izglītība

22. aprīlī plkst. 10.00 pēc vairākus gadus ilgas prombūtnes lasītājus atkal gaida Rīgas Centrālās bibliotēkas Torņakalna filiālbibliotēka. Bibliotēkas jaunā adrese ir Ojāra Vācieša iela 2, kur bibliotēka aizņem ēkas pirmo stāvu.

Pagājušā gadsimta sākumā celtās ēkas mūsdienīgi iekārtotajās un aprīkotajās telpās ir saglabāti atsevišķi vēsturiskā dizaina elementi, kas piešķir tai īpaša stila skanējumu.

Lielos un mazos lasītājus gaida plašas, gaišas un siltas telpas un krājums, kurā viegli atrast vajadzīgo grāmatu vai preses izdevumu. Tāpat kā citas RCB filiālbibliotēkas, arī Torņakalna filiālbibliotēka ir ģimenes bibliotēka.

“Ceram, ka līdz ar bibliotēkas atvēršanu O. Vācieša ielā 2, sāk darboties jauns apkaimes centrs, kurā iedzīvotāji un viesi varēs baudīt sportu, mākslu un kultūru.”

saka RCB direktore Dzidra Šmita.

“Prieks, ka mana ideja par Torņkalna bibliotēkas atjaunošanu ir noslēgusies pozitīvi. Liels paldies pašvaldības darbiniekiem un deputātiem! Bez viņu atbalsta tas nebūtu iespējams,”

uzsver Torņakalna attīstības biedrības vadītājs un Rīgas domes deputāts Valdis Gavars.

 

Lasītājiem tiek piedāvāts vairāk nekā 12 tūkstoši vienību liels krājums un 29 nosaukumi preses izdevumu. Lietotāju rīcībā būs 6 datori. Bibliotēkā bez maksas varēs izmantot datorpakalpojumus, dažādas datubāzes un bezvadu internetu.

Atrast nepieciešamo informāciju gan plauktā, gan datorā palīdzēs profesionāli bibliotekāri, kuri vajadzības gadījumā konsultēs arī datora lietošanā.

Tradicionāli bibliotēka rīkos izstādes un dažādas tikšanās un pasākumus bērnu un pieaugušo auditorijām.

Bibliotēka strādās:

 • P.,T., Pk. no plkst. 10:00 – 18:00;
 • O., C. no plkst. 11:00 – 19:00;
 • Sestdien no plkst.10:00 – 17:00;
 • Svētdiena – brīvdiena.

Kontakttālrunis bibliotēkā: 67026211, e-pasts: rcb.tornakalns@riga.lv

Līdz 18.aprīlim ir atvērta pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Strādājošie vecumā no 25 gadiem 9. pieteikšanās kārtā var izvēlēties kādu no gandrīz 200 izglītības programmām, kas sniedz iespēju apgūt gan digitālās pamata prasmes, gan arī apgūt digitālās prasmes augstākā līmenī. Pieteikties mācībām līdz 18. aprīlim var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Spēja patstāvīgi strādāt ar datoru un izmantot digitālos rīkus gan darba, gan personīgajām vajadzībām ir kļuvusi par neatņemamu mūsdienu dzīves sastāvdaļu. Vienlaikus, atbilstoši ziņojumam par Latviju “Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) 2022. gadā”, tikai 51% iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir vismaz digitālās pamata prasmes, un tikai 24% ir digitālās prasmes virs pamatlīmeņa.

“Digitālo prasmju apgūšana pamata līmenī ir pirmais priekšnosacījums savu zināšanu un prasmju atbilstības nodrošināšanai mūsdienu darba tirgus prasībām. Prasme izmantot digitālās tehnoloģijas ir pieprasīta ikvienā tautsaimniecības nozarē, tāpēc plašajā piedāvāto izglītības programmu klāstā sev piemērotas mācību un digitālās kompetences attīstības iespējas atradīs gan iesācēji, gan pieredzējuši speciālisti”,

uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

 • Video ar aicinājumu skatāms šeit.

Piedāvājumā 197 izglītības programmas

Devītajā pieteikšanās kārtā nodarbinātie var pieteikties kādai no 197 izglītības programmām un apgūt digitālās prasmes pamata, vidējā un augstākā līmenī. Izglītības programmas piedāvā 44 izglītības iestādes visā Latvijā un tās kopumā aptver 5 digitālās kompetences:

 • informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība;
 • komunikācija un sadarbība;
 • digitālā satura veidošana;
 • drošība;
 • problēmu risināšana.

Ir būtiski pievērst uzmanību izglītības programmu īstenošanas vietai, jo mācības digitālo pamata prasmju apgūšanai galvenokārt tiks īstenotas klātienē. Nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz mācību norises vietu.

90% no mācību izmaksām sedz ES

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus apgūt jaunas prasmes un zināšanas, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties mācībām var strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Devītajā pieteikšanās kārtā katrs mācību dalībnieks var pieteikties tikai vienai izglītības programmai. Augsta pieteikumu skaita gadījumā nodarbinātie vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni saņem priekšrocības uzņemšanā.

Mācību grupu komplektēšana plānota no 16. maija, un mācības notiks ne ilgāk kā līdz 31. oktobrim. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Iespēja apgūt digitālās prasmes Mācību pieaugušajiem projekta 9. kārtas ietvaros notiek Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) ietvaros.

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Komunikācijas kampaņu ABC”.

Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2023. gada 19. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Semināra mērķis ir iepazīstināt NVO pārstāvjus ar komunikācijas kampaņu pamatprincipiem, kopīgo un atšķirībām, ja plāno gan organizācijas, gan arī projektu kampaņas. Lektore pastāstīs par t.s. komunikācijas kampaņu plānošanas ābeci, sniedzot arī padomus, kādēļ būtiska ilgtermiņa komunikācijas aktivitāšu plānošana. 

Semināru “Komunikācijas kampaņu ABC” vadīs Kristīne Tjarve, izglītības zinātņu maģistre, komunikācijas nozares praktiķe ar vairāk nekā 18 gadu pieredzi dažādās nozarēs, uzņēmuma “C SMART” vadītāja. Vairāku Latvijas izglītības iestāžu mācībspēks. Kristīne ir pārliecināta, ka mūžizglītībai ir liela vērtība, tādēļ nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes un labprāt ar lielu degsmi dalās pieredzē ar citiem.

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/komkampanas

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 18. aprīlim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Lai noskaidrotu, kādas prasmes būtu nepieciešams pilnveidot Latvijas iedzīvotājiem un nodrošinātu atbilstošus prasmju pilnveides pasākumus, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāti un pētījumu centru SKDS aicina iesaistīties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījumā (PIAAC). Pētījumā līdz vasaras sākumam aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 16 līdz 65 gadiem, kurš saņēmis uzaicinājuma vēstuli savā pastkastītē.

“Dalība pētījumā ir brīvprātīga, tomēr tieši jūsu iesaiste šajā starptautiskajā pētījumā ir ļoti svarīga, tāpēc neatsakiet dalību tajā. Katra izlasē iekļuvusī mājsaimniecība pārstāv vairākas citas sev līdzīgas mājsaimniecības. Jūsu atteikums rada risku, ka tiks iegūti nepilnīgi dati un var tikt izdarīti kļūdaini secinājumi par patieso situāciju Latvijā,” norādīts uzaicinājuma vēstulē.

“Plašākā kontekstā šis pētījums sniegs precīzāku darba tirgus vajadzību analīzi un prognozēšanu, izgaismojot to, kas trūkst zināšanu, prasmju attīstībā no pieaugušā cilvēka skatpunkta. Digitalizācija, automatizācija, globalizācija, sabiedrības novecošanās, pāreja uz ilgtspējīgākiem energoresursiem – tās ir izmaiņas, kuras skar un ietekmē ikvienu pieaugušo un mums visiem ir jābūt gataviem darba profila, karjeras maiņai un attīstībai,” saka izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. “Vēlos arī uzsvērt, ka pētījums ir nozīmīgs darba devējiem, sniedzot iespēju pārskatīt cilvēkresursu piesaistes, pieredzes un attīstības stratēģijas, objektīvi izvērtēt un efektīvi attīstīt cilvēkkapitālu savā nozarē”.

“Iedzīvotāju atbildes ir vērtīgs ieguvums, lai apzinātu, kurā jomā vajadzīgi uzlabojumi,” stāsta Aija Zobena, Latvijas Universitātes profesore, OECD PIAAC vadītāja Latvijā.Datu analīze ļaus aplūkot prasmju līmeni nozaru griezumā un mērķtiecīgāk un efektīvāk plānot un veidot izglītības un nodarbinātības atbalsta programmas.

Ar pētījuma rezultātiem tiks sekmēta sistemātiska pieeja, lai:

 • precīzi noteiktu pieaugušo mācīšanās vajadzības;
 • izveidotu motivējošu, ar skaidri definētiem, izmērāmiem mērķiem un efektīvi pārvaldāmu pieaugušo izglītības sistēmas finansēšanas modeli;
 • lai atlasītu mērķgrupas, kurām nepieciešams specifisks atbalsts, un lai īstenotu efektīvus atbalsta pasākumus kā Valsts izglītības attīstības aģentūras, tā Nodarbinātības valsts aģentūras un Ekonomikas ministrijas īstenoto programmu ietvaros.

UZZIŅAI

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozēm pēdējo pāris gadu laikā Latvijā izteikti pieaudzis pieprasījums pēc augsti kvalificēta darbaspēka. Strauji attīstoties digitalizācijai teju visās nozarēs, paredzams, ka manuālu rutīnas darbu drīzumā varēs paveikt tehnoloģijas un darbiniekiem nāksies pārkvalificēties. Vienlaikus darba tirgū atrast darbinieku ar atbilstošām zināšanām un prasmēm kļūst arvien sarežģītāk un izmaksā dārgāk. Tam risinājums ir ieguldīt savu darbinieku mācībās un attīstībā. Tomēr, kā rāda Centrālās statistikas pārvaldes dati, 2020. gadā Latvijā tikai nepilna trešā daļa darbinieku piedalījās darba devēja organizētās apmācībās, būtiski atpaliekot no vidējā Eiropas Savienības rādītāja, kas ir 42%.

Līdz šim dati par pieaugušo izglītību primāri tika iegūti dažādos apsekojumos, piemēram, Centrālās statistikas pārvaldes īstenotajā Darbaspēka apsekojumā, raugoties uz dalības biežumu, vai Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) gadījumā, kurā katrs aptaujas dalībnieks pats dod vērtējumu savu prasmju līmenim. Nozīmīga atšķirība ir tā, ka OECD PIAAC pētījums nav veidots kā aptauja, bet ar speciāli veidotiem uzdevumiem ir tiešs prasmju mērījums un piedāvā arī papildu iegūto datu analīzi.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē šeit.

Latvijā OECD PIAAC īsteno ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”. 

Jaunieši 2023. gada februārī un martā tika aicināti uz Rīgas jauniešu centra “Kaņieris” organizēto pasākumu ciklu jauniešiem “5 soļi līdz iespējām”. Dalībnieki piecas trešdienas varēja satikties klātienē, iepazīties ar dažādām organizācijām, dzirdēt pieredzes stāstus no vienaudžiem, kas devušies projektos uz citām valstīm un kas organizējuši aizraujošus projektus arī Rīgā.

#5soļi dalībniekiem arī pašiem bija iespēja pieteikties vēl nebijušiem piedzīvojumiem, projektiem un kļūt par jaunajiem biedrību aktīvistiem. Jaunie rīdzinieki ieguva zināšanas un pieredzi dažādās jomās:

Erasmus+ jauniešu apmaiņas (13-30 gadi),
Eiropas solidaritātes korpuss – brīvprātīgais darbs (18-30 gadi),
jauniešu organizācijas (NVO), neformālā izglītība,
jauniešu iniciatīvu projektu veidošana.

Atsaucība bija liela: tika saņemti vairāk kā 60 pieteikumu. Kopumā pasākumā piedalījās vairāk kā 30 jaunieši. Nākamās Rīgas jauniešu tikšanās “#5soļi līdz iespējām” notiks 2023. gada rudenī. Tām varēs pieteikties šeit –  www.kanieris.lv

Šobrīd jaunieši gatavo savas iniciatīvas, ko īstenos ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) jauniešu centra “Kaņieris” atbalstu saviem vienaudžiem. Jauniešu iniciatīvu konkurss par 300 eiro norisināsies no 20. aprīļa līdz 10. maijam. Idejas varēs īstenot vasarā vai rudenī. Pieteikuma forma būs pieejama Rīgas jauniešu centra “Kaņieris” un Jauniešu studijas “Bambuss” informācijas kanālos. Savukārt skolēnu pašpārvalžu sadarbības konkurss par 500 eiro jau rit pilnā sparā (iesniegšana līdz 25. aprīlim), plašāka informācija šeit.

Lielu paldies sakām organizāciju pārstāvjiem, kuri atbalstīja, dalījās savos drosmīgajos pieredzes stāstos un bija klātesoši, lai iedvesmotu Rīgas jauniešus:

No sirds sakām paldies brīvprātīgajiem jauniešiem: Emīlijai, Lilei, Marie, Ilzei, Kārlim, Leandrai, Jēkabam, Elīnai un visiem pārējiem, kas palīdzēja pasākuma tapšanā un norisē.

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties semināram – praktiskajai nodarbībai “Pasākumu veidošanas treniņš”.  Seminārs notiks trešdien, 2023. gada 12. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 17.00, klātienē, NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43a).

Nodarbību vadīs Guntis Trops, biedrības “Piedzīvojuma gars” projektu vadītājs un treneris, pasākumu režisors un vadītājs. Kopš pievienojies “Piedzīvojuma Gara” komandai Guntis saredz savās prasmēs lielu vērtību, jo zināšanas nodod jauniešiem un komandām caur pieredzes izglītību.

Dalībnieki nodarbības gaitā izzinās metodes un tehnikas, kā veidot pasākuma scenāriju,  apzināties esošos resursus un kā efektīvi īstenot pasākumu.

Nodarbības programmā:

 • Pasākuma koncepta un karkasa uzbūve;
 • Scenārija izveide savam iecerētam pasākumam;
 • Kā vadīt komandas darbu?

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/pasakumutrenins

Informējam, ka semināra laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana ar mērķi atspoguļot informāciju par semināru publicitātes materiālos. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātei un sabiedrības informēšanai.

No 2023. gada 1.marta līdz 31. jūlijam, pateicoties Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram un Rīgas pašvaldības finansējumam, Bērnu slimnīcas fonds (BSF) realizē projektu “Vienādas iespējas visiem – Programmas “Viegliem soļiem” ieviešana Latvijā – atbalsts pedagogiem (II. kārta)”. Projekts sniegs iespēju primāri Rīgas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem iegūt bezmaksas informatīvu un izglītojošu rīku darbam ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi vai aizdomas par tiem.

Bērnu slimnīcas fonds ikdienā sniedz atbalstu bērniem ar AST, apmaksājot ABA terapijas un logopēda nodarbības. Lai arī atbalsts tiek sniegts lielā apjomā – šobrīd aktīvi 154 bērniem – rindā pēc atbalsta gaida vēl vairāki desmiti bērnu. Redzot to, ka BSF nespēj sniegt atbalstu visiem bērniem, kuriem tā ir tik svarīga, kā arī zinot par garajām rindām pie speciālistiem un konsultējoties ar nozares speciālistiem, pagājušajā gadā vecāku lietošanā tika nodota Latvijas auditorijai īpaši pielāgota pasaulē jau zināmā programma “Viegliem soļiem”(Simple Steps). Šī zinātnē un pierādījumos balstītā programma kalpo par atbalsta mehānismu vecākiem, kuru bērniem ir diagnosticēts AST vai aizdomas par AST, lai varētu ar bērnu darboties arī mājas apstākļos, un kad nav pieejamas ABA terapijas nodarbības.

Lai arī tika veiksmīgi uzsākts atbalsts vecākiem, liela problēma ir atbalsta trūkums pedagogiem, kuri ikdienā izglītības iestādēs saskaras ar bērniem, kuriem ir AST. Kaut gan bērni ar AST tiek maksimāli integrēti skolu vidē, ja pedagogi nav pietiekoši zinoši un sagatavoti darbam ar šiem bērniem, tad bieži vien šo bērnu iekļaušana izglītības sistēmā un apmācība kopumā ir ne vien izaicinoša pedagogiem, bet arī neveiksmīga kopumā. Pedagogiem trūkst zināšanu un pieejas darbā ar bērniem ar AST. Līdz šim ir vāji un fragmentāri izstrādāts atbalsts pedagogiem, lai viņi spētu veiksmīgi strādāt un saprast bērnus ar AST.

Tādēļ šogad Bērnu slimnīcas fonds uzņēmies iesākto darbu turpināt – izstrādāt izglītojošu rīku arī pedagogiem, kuri ikdienā saskaras ar bērniem, kuriem ir AST vai aizdomas par tiem. Projekts paredz jaunā programmas sadaļā pedagogiem izvietot profesionālus, izglītojošus video materiālus un lekcijas (ar speciālista dalību) par pedagogu darbu ar bērniem ar AST, kā arī raidierakstu par šo tēmu. Materiāli būs pieejami visiem pedagogiem, kuri izrādīs vēlmi un pieteiksies šai bezmaksas programmai.

Paralēli galvenajām projekta aktivitātēm, kas vērstas uz pedagogu darbu ar bērniem ar AST, projekta ietvaros joprojām tiks atbalstīti arī vecāki, kuri izmanto programmu “Viegliem soļiem” – uzturot komunikāciju starp lietotājiem īpašā grupā, sniedzot palīdzību programmas apgūšanā un lietošanā. Tāpat projekta ietvaros tiks atkārtoti informēta visa sabiedrība par šādas programmas pieejamību Latvijā un tās izmantošanas lietderību, īpašu uzsvaru liekot uz sadaļu pedagogiem darbam ar bērniem ar AST, tādējādi veicot arī sabiedrības izglītojošu funkciju un mazaizsargātas grupas (bērni ar AST) veiksmīgāku integrāciju izglītības sistēmā un sabiedrībā kopumā.

*Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

No šā gada 1. janvāra visām juridiskajām personām e-adreses lietošana ir obligāta, tostarp arī nevalstiskajām organizācijām – biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām.

Lai sniegtu informāciju par elektroniskās adreses izveidi un lietošanu, NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties informatīvajam tiešsaistes semināram “Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese”.

Tiešsaistes seminārs notiks otrdien, 2023. gada 4. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 15.00, MS Teams platformā.

E-adrese juridiskajām personām, arī nevalstiskajām organizācijām, nodrošina iespēju jebkurā laikā un vietā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, pieteikt virkni dažādu pakalpojumu, nosūtīt iesniegumus un rēķinus, saņemt iestāžu lēmumu izrakstus un ērti veikt citas darbības.

Semināru vadīs Ilona Bumbiere, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts pārvaldes pakalpojumu politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas Pakalpojumu pārvaldības eksperte.

Dalībnieki seminārā uzzinās par e-adreses nozīmi un ieguvumiem, kā arī par e-adreses izveidi, lietošanu un pilnvarošanu. Tiks sniegtas atbildes uz semināra dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Semināra programmā:

 • Kas ir e-adrese?
 • Ieguvumi no e-adreses lietošanas;
 • E-adreses izveide, lietošana un pilnvarošana;
 • Informācijas un materiālu pieejamība par e-adresi.

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/eadresesem

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 3. aprīlim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Kā panākt, lai lasa: iedarbīgas preses relīzes un sociālo tīklu ieraksti”.

Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2023. gada 5. aprīlī  no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Semināru vadīs Aiga Veckalne, valodniece, tulkotāja, redaktore, lektore. Vada seminārus un praktiskas nodarbības par rakstisko komunikāciju, vienkāršo un vieglo valodu, latviešu valodu publiskajā runā, tipiskajām kļūdām un ieteikumiem lietišķajā sarakstē un dokumentos, elektroniskās sarakstes etiķeti latviešu un angļu valodā, kā arī konsultē uzņēmumus un NVO par valodas lietojumu.

Semināra programmā:

 • Kā piesaistīt uzmanību – iedarbīga teksta struktūra;
 • Kā sagatavoties rakstīšanai;
 • Kā izvēlēties trāpīgus vārdus un iedarbīgus teikumus – copywriting principi;
 • Kā padarīt tekstu interesantu;
 • Kā veidot stāstu – stāstniecības pamatprincipi;
 • Kā uzrunāt un iesaistīt lasītāju;
 • Kā izvēlēties vislabāko aicinājumu rīkoties (Call to Action);
 • Kā iedarbīgi pārlasīt tekstu un dzēst lieko;
 • Būtiski jaunumi jeb neparastā rakursa meklēšana;
 • Preses relīzes struktūra un svarīgākie izveides principi;
 • Preses relīžu nosūtīšanu e-pastā;
 • Visbiežāk pieļautās kļūdas jeb kādēļ žurnālisti nelasa un neizmanto preses relīzes;
 • Kur atrast noderīgus materiālus;
 • Dažādu piemēru analīze;
 • Atbildes uz jautājumiem.

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/karakstitrelizes

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 4. aprīlim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Lastādijas radošais kvartāls aicina savas apkaimes iedzīvotājus – tos, kas dzīvo tā sauktajā Tuvajā Forštatē, teritorijā no Centrāltirgus līdz Lāčplēša ielai – ciemos uz apkaimes iedzīvotāju sapulci, kas notiks 2. aprīlī no pulksten 13:00 Maskavas ielas 9 laukumā (lietus gadījumā Lastādijas terasē Turgeņeva 15 iekšpagalmā vai Brīvbodes telpās Turgeņeva 13). Sapulcē būs iespēja iepazīties un kopīgi attīstīt idejas un plānot darbus pie publiskā skvēra Maskavas ielā 9 labiekārtošanas.

Lastādēnu mērķis ir iekārtot šo zemes gabalu kopā ar apkaimes iedzīvotājiem un padarīt to par telpu, kur satikties, atpūsties un apmainīties – ar kontaktiem, grāmatām, augiem un labi pavadītu laiku.

Lai jau pirms sapulces uzzinātu aktuālākas idejas, ir izveidota aptaujas anketa, kuru ik viens apkaimes iedzīvotājs aicināts aizpildīt. To var atrast šeit: ej.uz/lastadijas_skvers

Sapulcē tiks prezentētas jau esošās idejas, aptaujas anketu rezultāti un dota iespēja izteikties ikvienam, kurš vēlas iesaistīties. Visas idejas tiks uzklausītas un kopīgi plānoti tālākie darbi.

Tajā pašā dienā no pulksten 12:00 Brīvbodē notiks augu sēklu apmaiņa, kurā varēs atnest un atdot, samainīties vai vienkārši paņemt dažādu augu sēkliņas.

Vēlāk aprīlī un maijā notiks talkas un darbnīcas, kuru laikā tiks labiekārtots skvērs. Ikviens aicināts pievienoties un palīdzēt darbos!

Talkas notiks:

 • 15. aprīli no 11:00. Pēc talkas Lastādijas dārzā notiks pikniks.
 • 22. aprīlī.
 • 4. maijā kvartāla Baltā galdauta tradīciju ietvaros.
 • 27. maijā.

Aktivitātes notiek projekta “Pilsētas kabata – brīva vieta apkaimes iniciatīvām” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.