Noslēdzoties akcijai “Kopā par tīrāku Baltijas jūru!”, sestdien, 17.septembrī, notiks piejūras sakopšanas talka Vecāķos, kuras laikā iecerēts sakopt pludmali līdz Daugavas grīvai.

Talka sāksies plkst.10 pie Vecāķu pludmales glābšanas stacijas, Selgas ielā.

Talkā tiks nodrošināti maisi atkritumu vākšanai, bet cimdi talkotājiem jāņem līdzi pašiem. Uz Vecāķiem var nokļūt ar Rīgas sabiedrisko transportu – 24. vai 29. autobusu, kā arī vilcienu.

Plašāka informācija mājaslapā talkas.lv.

saulrieta koncerts Vecaķos

Neparasts muzikāls piedzīvojums, savienošanās ar dabu, saules pavadīšana – tas ir koncerts “’Vecāķi. Saulriets. Ērģeles’’.

Svētdien, 7. augustā, plkst. 20:30 pludmalē pie Vecāķu glābšanas stacijas uzstāsies divi spilgti un ievērojami mākslinieki – ērģelniece Ilona Birģele un ģitārists, ilggadējs ansambļa ”Credo” mūziķis Armands Alksnis. Divi tembrāli atšķirīgi, tomēr savā spēkā, krāsu daudzveidībā un niansētībā līdzvērtīgi instrumenti – elektriskā ģitāra un ērģeles satiksies interesantā, kolorītā koncertprogrammā, kura atklās, cik ļoti šie abi mūzikas instrumenti spēj papildināt viens otru gan monologā, gan ansamblī. Abu mūziķu ilgstošas sadarbības rezultātā ir radusies arī Armanda Alkšņa autordarbu programma “Neredzamā klātbūtne”.

Koncerts sāksies ar Lūcijas Garūtas, kura lielāko savu dzīves daļu dzīvoja un strādāja Vecāķos, skaņdarbiem. Tāpat skanēs arī J. S. Baha mūzika – grandioza un mūžīga, kas lieliski iederas saulrieta mērogos.

Par skatuvi uz laiku kļūs Vecāķu glābšanas stacijas balkons, bet par skatītāju zāli – plašā Vecāķu smilšu pludmale.

Pasākuma rīkotāji – Vecāķu biedrība, aicina visus, kam patīk omulīgie Vecāķi, uz pastaigu un koncertu.

Ieeja ir bez maksas. Koncerts notiks jebkuros laika apstākļos.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Zilais karogs Rīgas pludmales

Piektdien, 3. jūnijā, divās Rīgas pludmalēs – Vecāķos un Vakarbuļļos – tika pacelts Zilais karogs, kas apliecina šo peldvietu atbilstību starptautiskiem vides kvalitātes standartiem.

Vakarbuļļu pludmalē karogu šogad pacēla jau 15. reizi, Vecāķu pludmalē – 5. reizi, kas ir nozīmīgs sasniegums, jo Zilā karoga iegūšanai peldvietām jāiztur pārbaudes 29 dažādos kritērijos par  ūdens kvalitāti, pludmales servisu un apsaimniekošanu, drošību, vides informāciju un izglītību. Kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē.

“Rīdzinieki un galvaspilsētas viesi ar katru gadu kļūst prasīgāki par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, tāpēc strādājam, lai pilsētas vidi padarītu patīkamāku, skaistāku, ērtāku un drošāku – īpaši bērniem. Zilais karogs divās Rīgas pludmalēs ir apliecinājums līdz šim paveiktajam, bet mums priekšā vēl daudz darāmā, lai Zilais karogs plīvotu arī citās peldvietās. Un, lai atpūta pie ūdeņiem būtu droša, aicinu ikvienu atbildīgi izturēties pret savu un savu tuvāko veselību un dzīvību,” uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece un Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas priekšsēdētāja Linda Ozola.

“Rīga ir bagāta ar dabas vērtībām, kuras var izmantot gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Tās ir peldvietas, meži, pļavas, kuras mums ir jāsargā ar īpašām rūpēm. Zilais karogs ir skaidrs simbols un apliecinājums, ka šo atbildību uztveram nopietni. Tādēļ strādāsim, lai to Rīgā paceltu ik vasaru,” norādīja Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

“Man ir liels prieks, ka Mājokļu un vides departamentam šogad izdevies papildināt oficiālo peldvietu skaitu galvaspilsētā un no 17.maija par oficiālu peldvietu  kļuvusi arī Daugavas peldvieta Ķīpsalā. Tas nozīmē, ka šajā peldvietā prasības ir tieši tādas pašas kā citās oficiālajās peldvietās. Paldies departamenta darbiniekiem, kuri šo procesu sāka un veiksmīgi novadīja. Tāpat man ir liels prieks, ka mūsu darbu un sasniegto rezultātu novērtē arī starptautiski, jo Zilais karogs  Rīgas pašvaldībai tiek piešķirts jau  15. reizi,” atzina Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora p.i. Edijs Pelšs.

Vides izglītības fonda Zilā karoga programmas nacionālais koordinators Jānis Ulme informēja, ka Zilais karogs ir populārs pasaules tūrisma eko sertifikāts, kas palīdz gan  ilgtspējīgas attīstības politikas ieviešanai piekrastes zonas apsaimniekošanas jautājumos, gan sabiedrības vides izglītībai un līdzdalības veicināšanai vides aizsardzībā. “Lai Zilo karogu, ir jāpaveic daudz darba. Tas noteikti iederētos arī citās Rīgas peldvietās,” norādīja J. Ulme.

Mājokļu un vides departamenta pārstāve Tatjana Židele informēja, ka šogad galvaspilsētas peldvietās uzstādītas 12 jaunas pārģērbšanās kabīnes – sešas Vakarbuļļu peldvietā, četras – Daugavgrīvā un divas kabīnes Ķīpsalā. Vecāķos šogad arī izvietotas jaunas pastaigu laipas, kā arī papildus izvietota jauna un plaša pārģērbšanās kabīne cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Savukārt Vakarbuļļu peldvieta šogad labiekārtota ar papildu septiņiem divpusējiem atpūtas soliem. Plašāka informācija par Rīgas peldvietām pieejama šeit: https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-peldvietas

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) pārstāvji informēja par drošību pludmalēs un demonstrēja šā gada jaunieveduma – drona –  izmantošanu Vecāķu peldvietas uzraudzībā. Pagājušajā sezonā RPP glābēji izglāba piecus slīkstošus peldētājus, medicīnisko palīdzību sniedza 95 atpūtniekiem, kā arī atrada un vecākiem nodeva 20 nomaldījušos bērnus. “Aicinām iedzīvotājus atpūtai pie ūdens izvēlēties kādu no deviņām vietām, kurās strādā glābēji. Īpaši šis aicinājums attiecas uz vecākiem ar bērniem. Tāpat jāatceras, ka glābējs nav aukle – katru gadu konstatējam gadījumus, kuros vecāki savas atvases peldvietā atstāj vienus, bet paši dodas iepirkties vai citās darīšanās. Tāda rīcība ir bīstama,” uzsver RPP galvenais speciālists Jānis Skrims.

Policija arī atgādina, ka atpūta pie ūdens nav savienojama ar alkoholu – alkohola lietošana peldvietā ir ne tikai administratīvais pārkāpums, bet arī bīstama, jo nereti alkohola reibumā atpūtnieki mēdz uzvesties pārgalvīgi, apdraudot savu dzīvību un veselību. Turklāt slāpju veldzēšana ar alkoholiskiem dzērieniem patiesībā panāk pretēju efektu, proti, alkohols veica atūdeņošanos, kas savukārt rada pārkaršanas riskus saulainā laikā.

Apmeklējot peldvietu, Rīgas pašvaldība iesaka:

•      lietot atkritumu konteinerus, atrodoties peldvietā, ievērot arī atkritumu šķirošanas principus;

•      iespēju robežās, dodoties uz un no peldvietas, izmantot sabiedrisko transportu vai velosipēdu;

•      ievērot uzvedības kodeksu un kārtības noteikumus, kas ir spēkā, atrodoties peldvietas teritorijā;

•      cienīt dabas un vides vērtības pludmalē un tās apkārtnē;

•      dodoties brīvdienās, izvēlēties videi draudzīgus pakalpojumus.

Vecāķu pludmale

Piektdien, 3. jūnijā, plkst.11.00 Vecāķu peldvietā pie glābšanas stacijas svinīgi tiks pacelts Zilais karogs, kas apliecina šīs peldvietas atbilstību starptautiskiem vides kvalitātes standartiem.

Pasākumā piedalīsies Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece un Drošības, kārtības un korupcijas jautājumu novēršanas komitejas priekšsēdētāja Linda Ozola, Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis, Mājokļu un vides departamenta direktora p.i. Edijs Pelšs un Vides izglītības fonda Zilā karoga programmas nacionālais koordinators Jānis Ulme.

Rīgas pašvaldības policijas pārstāvji informēs par drošību pludmalēs un demonstrēs drona izmantošanu peldvietas uzraudzībā, savukārt Mājokļu un vides departamenta pārstāve Tatjana Židele pastāstīs par veiktajiem uzlabojumiem pašvaldības pārraudzībā esošajās peldvietās.

Zilais karogs šogad plīvos divās Rīgas pludmalēs – Vecāķos un Vakarbuļļos, kas ir apliecinājums starptautiskiem vides standartiem un pašvaldības veikto labiekārtošanas darbu kvalitātei. Plašāka informācija par Rīgas peldvietām pieejama šeit: https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-peldvietas.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka no 18. janvāra līdz 15. februārim notiek lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana zemes gabalam Rīgā, Vecāķu prospektā 205 (kadastra Nr.0100 120 0076), Vecāķu apkaimē.

Lokālplānojuma mērķis ir mainīt atļauto izmantošanu no Savrupmāju apbūves teritorijas uz tādu dzīvojamās apbūves teritoriju, kurā saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto, varētu realizēt mazstāvu daudzdzīvokļu mājas apbūvi (pārbūvējot zemesgabalā esošo ēku un saglabājot esošās apbūves novietojuma zonu) un paredzot nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izbūvi.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”, lokāplānojuma pasūtītājs – SIA „Vecāķu 205”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 04.02.2016. plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 15.02.2016. var iepazīties:

• Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
• interneta portālā Geolatvija.lv;
• klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 15.02.2016. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 15.02.2016. var izteikt arī elektroniski portālā Geolatvija.lv

Lokālplānojums publiskā apspriešana notiek pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3342 „Par zemesgabala Vecāķu prospektā 205 (kadastra Nr.0100 120 0076) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.