Rīgas domes Mājokļu un vides departaments šoruden jau pabeidzis bērnu laukuma atjaunošanu Kanālmalas apstādījumos pie Bastejkalna un celiņu seguma atjaunošanu Operas skvērā, kā arī aktīvi turpina Ēbelmuižas parka un Sarkandaugavas parka labiekārtošanu.

Lai pārliecinātos par paveikto darbu kvalitāti, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta vadītājs Edijs Pelšs piektdien, 3. novembrī apmeklēja pabeigtos objektus galvaspilsētas centrā un arī iepazinās ar būvdarbu gaitu Ēbelmuižas parkā.

“Rīgas pašvaldība arī rudenī turpina pilsētas labiekārtošanu un jau tagad pilsētvides uzlabojumus var sajust Centra apkaimes iedzīvotāji – īpaši ģimenes ar bērniem, kas laipni aicinātas apmeklēt jauno rotaļu laukumu pie Bastejkalna. Patlaban arī intensīvi turpinās parku labiekārtošana abos Daugavas krastos un labvēlīgu laikapstākļu gadījumā Ziepniekkalna apkaimes iedzīvotājus jau gada beigās priecēs Ēbelmuižas parks, bet Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāji tiks pie vēl viena sakārtota parka,”

uzsvēra V. Zeps.

“Ēbelmuižas parks Ziepniekkalnā drīz iegūs jaunu elpu – šis viens no Rīgas vecākajiem muižu parkiem beidzot kļūst sakopts, iedzīvotājiem ērtāks, pieejamāks un draudzīgāks. Parks kļūs par vēl iecienītāku brīvā laika pavadīšanas vietu apkaimes iedzīvotājiem,”

norādīja E. Pelšs.

● Kanālmalas apstādījumu bērnu rotaļu laukumā, kas atrodas pie Bastejkalna tiltiņa, uzklāts jauns gumijas mulčas segums, uzstādīti jauni rotaļu elementi, sadalot laukumu zonās dažādu vecuma grupu bērniem. Atjaunoti esošie un uzstādīti jauni soliņi. Pie laukuma ieejas uzstādīta atkritumu šķirošanas urna ar piktogrammām, tādējādi mudinot bērnus šķirot atkritumus.

● Operas skvērā atjaunots grants segums 1350 m2 platībā, izmantojot filtrējošu minerālmateriālu maisījumu. Vienlaicīgi skvēra apsaimniekotājs SIA “Rīgas meži” atjaunoja 22 skvērā esošos soliņus un atkritumu urnas.

● Līdz gada beigām paredzēts labiekārtot Ziepniekkalna apkaimes sirdi – vēsturisko Ēbelmuižas parku. Darbu gaitā izveidos bruģa un grants celiņus, dažādus labiekārtojuma elementus un izbūvēs jaunu apgaismojumu.

Kopā plānots uzbūvēt 2640 m2 bruģa seguma celiņus un 4270 m2 grants seguma celiņus. Paredzēts uzstādīt 40 soliņus, kā arī atkritumu urnas un velostatīvus. Savukārt pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” parkā veic apgaismojuma izbūves darbus. 9,3 hektārus plašais Ēbelmuižas parks izbūvēts ap seno Ēbela muižu Ziepniekkalna centrā starp Graudu, Zaļenieku, Ēbelmuižas un Valdeķu ielu.

● Arī Sarkandaugavas apkaime šogad kļūs patīkamāka un iedzīvotājiem draudzīgāka, jo patlaban tiek atjaunots viens no trim apkaimes parkiem – Sarkandaugavas parku, labiekārtojot un apgaismojot teritoriju. Mājokļu un vides departamenta organizēto darbu gaitā atjaunos daļu parka celiņu, paplašinās bērnu rotaļu laukumu, uzstādot smilšukasti un rotaļu kompleksu mazākajiem bērniem, kā arī ierīkos jaunus krūmu stādījumus, novietos papildus divus parka soliņus un pārcels atkritumu konteineru novietni, kas pašlaik atrodas pie bērnu laukuma. Vienlaikus pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” parkā izbūvēs apgaismojumu.

Sarkandaugavas parks atrodas paugurainā reljefā starp Ceļinieku un Sarkandaugavas ielu un Sarkandaugavas Kalna kapsētu. Tas ierīkots 20.gadsimta 60. gados daļēji vecu kapu teritorijā, kas slēgti pirms vairākiem gadu desmitiem un laika gaitā bija pilnīgi nolīdzinājušies. Parka platība ir 1,7 ha.

18.10.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-3000-lē “Par teritorijas Aptiekas ielā, starp Kundziņsalas atteku un Sarkandaugavu, lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lēmums – ŠEIT

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus teritorijas daudzfunkcionālai un ilgtspējīgai izmantošanai veicot bijušās industriālas teritorijas revitalizāciju.

● Lokālplānojuma ierosinātāji – SIA “Prospectum” un SIA “Trompovska Kvartāls”, izstrādātājs – SIA “METRUM”.

📌 Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 01.11.2023. līdz 30.11.2023.
📌 Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 16.11.2023. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 16.11.2023. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketuŠEIT .

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:
● elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT;
● klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 30.11.2023. var iesniegt:

● elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT;
● nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
● nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 30.11.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
● iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktos:

 • Daugavpils ielā 31;
 • Eduarda Smiļģa ielā 46;
 • Ieriķu ielā 43A;
 • Gobas ielā 6A;
 • Brīvības ielā 49/53, darba dienās darba laikā.

● Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Šī gada 5. oktobrī, no plkst. 15.00 – 17.00, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Konferenču zālē, Tvaika ielā 2, notiks seminārs “Turpinājums semināram par demenci: kā zinoši veidot tagadni un nākotni kopā ar demences skarto”, uz kuru īpaši aicinām demences pacientu tuviniekus.

Psihiska saslimšana būtiski ietekmē ne tikai cilvēku, kas slimo, bet maina arī līdzcilvēku dzīvi. Seminārs par demenci veidots, lai atbalstītu pacientu tuviniekus. Semināru vadīs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatorā centra “Veldre” vadītājs, psihiatrijas profesors Māris Taube, kurš uzskata, ka demence mūsdienās vairs nav jāuztver ar nolemtības sajūtu.

“Semināra pirmajā daļā iepazīstināju ar demences iemesliem un pazīmēm, kā atpazīt pirmos simptomus un nesajaukt tos ar objektīvu novecošanas procesu. Analizējām situācijas un dalījāmies ar līdzcilvēku pieredzi par konkrēto rīcību, jo demences izpausmēs ir daudz līdzību, bet ir arī individuālas atšķirības. Centos arī motivēt situācijas uztvert racionāli un atbilstoši rīkoties, jo palīdzība un atbalsts ar demenci slimajam ir nepieciešams un to ir iespējams sniegt. Otrajā seminārā vēl konkrētāk apskatīsim slimnieka atbalsta un rehabilitācijas iespējas un līdzcilvēka paša stresa un izdegšanas mazināšanu.”

Māris Taube

Pirmās klātienes lekcijas kuplais apmeklējums septembrī un aktīvā diskusija liecināja par demences problēmas aktualitāti un nepieciešamību sniegt vairāk informācijas un zināšanu. Tāpēc plašākam klausītāju lokam 26. oktobrī būs iespējams noklausīties abu semināru par sadzīvošanu ar demenci informācijas apvienojumu vienā lekcijā tiešsaistes platformā, kā arī lekcijas ieraksts vēlāk būs pieejams mūsu mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā Pacientiem un tuviniekiem.

Šis ir 8. seminārs no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds sadarbībā ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļu un tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināri notiek no marta līdz oktobra beigām un aptver dažādas tēmas – par psihiatriskās stigmas un aizspriedumu mazināšanu; par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju; par vecumdienām bez pārsteigumiem, sadzīvojot ar demenci; par dvēseli dziedinošu ainavu stresainā vidē un to, kā apkalpošanas nozaru uzņēmumu darbiniekiem veidot cieņpilnu attieksmi pret klientiem ar psihiskās veselības traucējumiem.

📌 Seminārs 5. oktobrī notiks KLĀTIENĒ, un tas netiks ierakstīts (lai demences slimnieku tuvinieki varētu justies brīvi šajā vidē un uzdot visus tiem interesējošos jautājumus), tādēļ lūdzam semināram reģistrēties līdz 4. oktobrim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi uz rakstiuz@rpnc.lv.

📌 Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv.

Sestdien, 9. septembrī, Rīgā jau 18. reizi notiks mūsdienu kultūras forums “Baltā nakts”. Tā laikā galvaspilsētas centrā, Vecrīgā, Pārdaugavā, Pļavniekos, Teikā, Brasā, Vecmīlgrāvī un Sarkandaugavā varēs baudīt dažādu žanru koncertus, performances, izstādes, dejas ar cirka elementiem, kā arī interesenti varēs sekot līdzi lielformāta murāļa tapšanas procesam Tallinas kvartālā.

Šogad foruma īpašā tēma ir “Apslēptās patiesības” – katra liela patiesība sastāv no daudzām mazām taisnībām, katra ideja – no iedvesmas avotiem vai ietekmēm. Aiz katra mākslas darba slēpjas idejas un tēmas, kas pašas par sevi var būt patstāvīgi darbi. Mūsdienu kultūras forums “Baltās nakts” aicina šī gada darbos un projektos meklēt apslēptās patiesības – noslēpumus, zemtekstus, pretrunas – kritiski izvērtēt sabiedrībā un pasaulē aktuālas tēmas.

Apmeklētāji aicināti doties gan pa jau zināmiem maršrutiem, gan pilsētā iemīt jaunas “takas”. Jau tradicionāli notiks “Skaņu meža Baltā nakts” un audiovizuālās koncertprogrammas “Videogrāfija” koncerti, savukārt jaunus iespaidus varēs gūt grupu “Alejas” un “Kautkaili” priekšnesumos, un performancē “Putnu disko”.

Vecrīgu ieskandinās etno diskonakts Rātslaukumā, bet nedaudz mierīgākas notis skanēs jauniešu kora “Balsis” izpildījumā ar diriģentu Intu Teterovski Rīgas Augšāmcelšanās luterāņu baznīcā Lielajos kapos, kuri šogad sagaida savu 250. gadskārtu. Turpat netālu – VEF Kultūras pilī Orķestra “Rīga”, saksofonu kvarteta “Atomos” un ārzemju viesmākslinieku izpildījumā varēs piedzīvot muzikālu baudījumu 21. gadsimta laikmetīgās mūzikas skaņdarbu programmā.

● Dzejas cienītāji aicināti doties uz RISEBA H2O kvartālu, kur dzeja izskanēs kopā ar elektronisko mūziku, teatralizētām performancēm un video.

● Pārdaugavā uz īpašu “Baltās nakts” programmu aicina arī Latvijas Nacionālā bibliotēka, savukārt apgāds “Zvaigzne ABC” savus apmeklētājus sagaidīs ar muzikāli literāru programmu savā K. Valdemāra ielas pagalmā.

● Īpašs pilsētvides objekts šī gada “Baltajā naktī” būs šveicieša Etjēna Andrē Krāenbūla veidotā vides instalācija “Bing bang 850”, kas būs apskatāms Neatkarības laukumā. Tas attēlo mākslinieka sajūtu par Visuma iekustināšanu – Lielo sprādzienu. Objekta 850 metāla cauruļveidīgie elementi kopā veido bumbas formu, kas attēlo Lielo sprādzienu kā sfērisku formu, kas varētu būt gan planēta, gan atoms mikroskopiskā palielinājumā. Sfēra šūpojas, pulsē, svārstās, atkāpjas, liekot ikreiz ieskanēties Visumam – objekta vērotāji kļūst par lieciniekiem autora sajūtai par to, kāda bija pirmā skaņa un Visuma sākums.

● Eksistenciāliem jautājumiem pieskārušies arī mākslinieki no projekta “Dievišķā ģeometrija”. Viņu veidotā mākslas instalācija, kas būs skatāma Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcas iekštelpās, simbolizē visu lietu vienotību un savstarpējo saistību.

● Paši jaunākie “Baltās nakts” apmeklētāji plkst. 15.00, 17.00 un 19.00 aicināti uz Kronvalda parku, lai noskatītos Cēsu Mazā teātra izrādi bērniem “Figūras”.

● No plkst. 18.00 – kinoteātrī “Splendid Palace” tiks rādīta īsfilmu programma bērniem, varēs apmeklēt zīmējumu teātra izrādes vai iesaistīties filmu ieskaņošanas darbnīcā.

● “Baltajā naktī” ar īpaši veidotām izstāžu programmām apmeklētājus gaidīs arī virkne izstāžu zāļu un mākslas galeriju, tostarp Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Mākslas muzejs “Rīgas Birža” un izstāžu zāle “Rīgas mākslas telpa”.

📌 “Baltās nakts” pasākumi notiks no 9. septembra plkst. 12.00 līdz 10. septembra plkst. 2.00. Visos “Baltās nakts” pasākumos ieeja bez maksas. Foruma idejas pamatā ir pilsētas atvēršana laikmetīgās mākslas aktivitātēm vienas nakts garumā, piedāvājot plašu un daudzveidīgu kultūras programmu.

🔎 Foruma “Baltā nakts 2023” programmaŠEIT

 • Ar visiem pašvaldības rīkotajiem rudens kultūras un izglītības notikumiem iespējams iepazīties tīmekļvietnē www.rudens.riga.lv un Rīgas pašvaldības Facebook kontos “Rīgā notiek” un “Rīgā mācās”.

Pasākumos ieeja ir bez maksas.

Šā gada 7. septembrī, no plkst. 15.00 – 17.00 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Konferenču zālē, Tvaika ielā 2, notiks seminārs “Vecumdienu pārsteigumi jeb kā sadzīvot ar demences skarto” – 1. daļa. Šis bezmaksas seminārs notiks TIKAI klātienē un uz to īpaši aicinām demences pacientu tuviniekus.

Semināra par demenci 2. daļa notiks 5. oktobrī, bet par to vēl iepriekš atgādināsim. Savukārt plašākam klausītāju lokam novembrī būs iespējams noklausīties lekciju par sadzīvošanu ar demenci Zoom platformā un lekcijas ieraksts vēlāk būs pieejams mūsu mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā Pacientiem un tuviniekiem.

📌 Seminārs par demenci veidots, lai atbalstītu pacientu tuviniekus, jo psihiska saslimšana būtiski ietekmē ne tikai cilvēku, kas slimo, bet maina arī līdzcilvēku dzīvi. Semināru vadīs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatorā centra “Veldre” vadītājs, psihiatrijas profesors Māris Taube, kurš uzskata, ka demence mūsdienās vairs nav vārds, kurš jāuztver ar nolemtības sajūtu.

“Pacientiem un viņu tuviniekiem nav jāklausa tie, kuri saka, ka “neko jau nevar palīdzēt, ka nav jēgas mēģināt”. Var izdarīt ļoti daudz! Tikai ir jātic, jāiesaista visi pacientam tuvie un mīļie cilvēki, jāizmanto visas pieejamās iespējas un jātic sev! Iedvesmojot pacientus un viņu tuviniekus ASV bijušais prezidents un slavenākais demences pacients Ronalds Reigans savulaik teicis: “Vai jūs zinājāt, ka ar demenci slimo tikai slavenie un bagātie?…”, jo turība vai stauss nav šķērslis, lai slimība sasniegtu jebkuru cilvēku. Jāpiebilst arī, ka demence vairs nav tikai vecu cilvēku slimība.”

saka profesors Māris Taube

Lekcijas laikā klausītāji uzzinās, kas ir demence, kā atpazīt simptomus, kas to raksturo, un kā slimība izpaužas. Tiks arī skaidrots, kādas mūsdienās ir demences profilakses un ārstēšanas iespējas un arī ieteiks, kā līdzcilvēki var nodrošināt aprūpi un kāda rehabilitācija ir pieejama.

Šis ir sestais seminārs no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds un kas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināri notiek no marta līdz novembrim un aptver dažādas tēmas – par psihiatriskās stigmas un aizspriedumu mazināšanu; par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju; par vecumdienām bez pārsteigumiem, sadzīvojot ar demenci; par dvēseli dziedinošu ainavu stresainā vidē un to, kā apkalpošanas nozaru uzņēmumu darbiniekiem veidot cieņpilnu attieksmi pret klientiem ar psihiskās veselības traucējumiem.

Seminārs 7. septembrī notiks KLĀTIENĒ, un tas netiks ierakstīts (lai demences slimnieku tuvinieki varētu justies brīvi šajā vidē un uzdot visus tiem interesējošos jautājumus) tādēļ lūdzam semināram reģistrēties līdz 6. septembrim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un epasta adresi uz info@rpnc.lv.

Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv.

Sagaidot jaunā mācību gada sākumu, 1. septembrī bērni un jaunieši aicināti svinēt Zinību dienu pasākumos Rīgas centrā un apkaimēs, kā arī piedalīties interešu izglītībai veltītās Atvērto durvju dienās, kas turpināsies līdz pat 22. septembrim. Kā ziņots, 1. septembrī sabiedriskais transports galvaspilsētā būs bez maksas.

 • Vērmanes dārzā no plkst. 17.00 līdz 19.00 norisināsies repa minifestivāls, kurā uzstāsies grupa “sivmoneyy”, Grēta un repa apvienība “Siera plate”.
 • Nordeķu parkā jau no plkst. 14.00 līdz pat 21.00 ikviens aicināts uz dažādu mūzikas žanru izpildītāju koncertiem: plkst. 17.00 paredzēts Rīgas 34. vidusskolas vokālās studijas koncerts, plkst. 18.00 skaņu mākslinieka Maksima Šenteļeva performance, plkst. 19.00 uzstāsies Rīgas Doma kora skolas džeza programmas audzēkņi, savukārt plkst. 20.00 pasākumu noslēgs hiphop mākslinieks Fiņķis. Visu pasākuma laiku darbosies arī mākslas un kustību darbnīcas bērniem.
 • Rātslaukumā pasākumā “Ar jaunu sparu zinību dzīlēs” Zinību dienas svētkos no plkst. 17.00 līdz 22.00 uzstāsies vokālie ansambļi “Kolibri”, “Dzeguzīte”, Rīgas doma kora skolas džeza grupa “Viens likums”, izskanēs Latviešu animācijas un kinofilmu mūzikas koncertprogramma bērniem, kurā visu iemīļotās dziesmas izpildīs solisti Kristīne Pāže un Didzis Bardo. Pasākumu noslēgs grupas “Pirmais kurss” un “Citi zēni”.
 • Pļavnieku Zaļajā birzī, plkst 19:00 – kultūrtelpas “STROPS” ietvaros, ikvienam interesentam būs iespējams noskatīties gan Rīgas Tehniskās universitātes bērnu un jauniešu zinātkāres centra “Futurimo Rīga” zinātnisko šovu ar laboratoriskiem elementiem, gan pēc tā – Zīmējumu teātra izrādi “Trīs labas lietas”.

📌 Atvērto durvju dienas interešu izglītības centros
Līdz ar 1. septembri durvis ver Rīgas pašvaldības izglītības iestādes, tostarp interešu izglītības centri, piedāvājot iepazīt un izvēlēties sev noderīgas un saistošas nodarbības, aicinot uz Atvērto durvju dienu pasākumiem “Nāc un piedalies!”.

 • No plkst. 11.00 līdz 15.00 – bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” (Sarkandaugavas ielā 24 un Baltāsbaznīcas ielā 14) norisināsies Atvērto durvju diena “Svētki mūsmājās”. Vairāk – rakstā.
 • No plkst. 15.00 līdz 17.30 – Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas teritorijā (Miglas ielā 9) būs iespēja iepazīties ar interešu izglītības nodarbību piedāvājumu un pieteikties pulciņos un kolektīvos.

🔎 Ar visiem pašvaldības rīkotajiem rudens izglītības un kultūras notikumiem iespējams iepazīties Rīgas pašvaldības Facebook kontos “Rīgā mācās” un “Rīgā notiek”. Tāpat ar plašo interešu izglītības iestāžu piedāvāto programmu klāstu var iepazīties arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnes www.iksd.riga.lv katalogā.

Radošajā kvartālā “Provodņiks”, 3.septembrī no pulksten 11.00 līdz 16.30 norisināsies otrais un noslēdzošais pasākums šajā sezonā no ielu mākslas pasākumu sērijas “ROW” (Riga open wall). Šoreiz pasākuma programmā apmeklētājiem būs iespējams piedalīties radošajās darbnīcās, kuras vadīs dažādi ielu mākslinieki. Tai skaitā mākslinieks un pasākuma idejas autors Dainis Rudens.

🌿 Radošās darbnīcas notiks pie nesen atklātās pirmās legālās sienas Rīgā – “Atvērtās sienas”, aicinot interesentus un ielu mākslas entuziastus praktiski izmēģināt dažādas ielu mākslas zīmēšanas tehnikas profesionālu mākslinieku vadībā (radošo darbnīcu programma tuvākā laikā tiks precizēta). Pasākuma laikā notiks arī zīmēšanas akcija – “Brīvību Ukrainai”. Ielu mākslinieki un interesenti ir aicināti uz “Atvērtās sienas” brīvā formā radīt zīmējumus, paužot atbalstu Ukrainai. Organizatori šīs akcijas dalībniekiem nodrošinās krāsu flakonus – melnā un baltā krāsā. “Atvērtās sienas” fons tiks nokrāsots dzeltenā un zilā krāsā.

🔎 Dienas garumā būs iespējams arī apmeklēt biedrības “The typewriter museum” rakstāmmašīnu izstādi. Kā arī interesenti varēs doties ekskursijās gida vadībā pa radošo kvartālu “Provodņiks”, kas reiz bijusi vērienīga gumijas izstrādājumu rūpnīca. Visbeidzot, “ROW” pasākuma ietvaros, tiks atklāta fotoizstāde “Grafiti – pilsētas māksla”. Izstādes autori – fotogrāfi Inese Grizāne un Dainis Ozols ir apkopojuši fotogrāfijās krāšņus grafiti zīmējumus no dažādām pasaules valstīm, tai skaitā arī no Ukrainas karadarbības zonas.

“ROW” sezonas noslēguma pasākuma dienā būs vēl citi pārsteigumi un aktivitātes.

Ieeja un ekskursiju apmeklējums bez maksas.

Pasākuma norisi atbalsta Rīgas dome, nekustamo īpašumu attīstītājs “Realto”, biedrība “Attīstībai un nākotnei”, ēdienu piegādes serviss “Wolt”, “Brūzis manufaktūra”, “Viva Color Latvija”, “4Wayzsoundsystem”, biedrība “The typewriter museum”.

Svētki mūsmājās “Te ir viss ko vēlies, nāc un izvēlies!” – 1. un 2. septembrī Sarkandaugavā un Vecmīlgrāvī.

Aicinām apgūt kaut ko jaunu, interesantu, pilnveidot iesākto. BJC “Laimīte” piedāvā plašu interešu izglītības programmu klāstu: mūziku, deju, vizuālo mākslu, sportu, veselīgu dzīvesveidu, valodas, skatuves runas, teātra mākslu, estētikas skoliņu mazajiem. Doto iespēju novērtējiet un izmantojiet!

Informāciju par brīvā laika aizpildīšanu gūsi:

🟢 1. septembrī plkst. 11.00 – 15.00 – Sarkandaugavas ielā 24 un Baltāsbaznīcas ielā 14, tikšanās ar interešu izglītības pulciņu skolotājiem, piedalīšanās radošās aktivitātēs. Kā senā parunā: “Ja nepamēģināsi, tad neuzzināsi”. Visas dienas garumā no plkst. 10.00 – 18.00 pieteikšanās interešu izglītības pulciņos, aizpildot iesniegumu.
🟢 2. septembrī no plkst. 12.00 – 16.00 – atvērto durvju diena “Nāc un piedalies!” Reģionālajā sporta centra “Sarkandaugava”, Limbažu ielā 8. Piedāvājam sportiskas aktivitātes, iepazīšanos un satikšanos ar sporta skolotājiem. Uzņemšana sporta pulciņos.

Piepildīsim laiku ar sirsnību, mīlestību, prieku, darīšanu, domāšanu, kustību.

19.augustā, plkst.18:30 radošajā kvartālā “Provodņiks” (Ganību dambī 63) norisināsies dzejas lasījumu pasākums “Tetrakis Legomenon” dzejnieku Jāņa Elsberga, Kristapa Vecgrāvja, Vasilija Karasjova un Kristiāna Iesalnieka izpildījumā.

Šo sestdien dzejas entuziasti, līdz šim neatklāto pilsētvides vietu meklētāji un pārējie interesenti ir aicināti apmeklēt dzejas lasījumu pasākumu “Tetrakis legomenon”, kas no sengrieķu valodas nozīmē – kaut kas, kas ir izteikts tikai četras reizes. Lasījumos piedalīsies dzejnieks, atdzejotājs un tulkotājs Jānis Elsbergs, dzejnieks, atdzejotājs un redaktors Kristaps Vecgrāvis, dzejnieks, atdzejotājs un filozofs Vasilijs Karasjovs, kā arī dzejnieks, atdzejotājs un students Kristiāns Iesalnieks.

Dzejas lasījumi notiks bijušajā gumijas izstrādājumu rūpnīcā “Provodņik”, ko mēdz arī dēvēt par Sarkandaugavas pērli.

“Mīlu Sarkandaugavu. Esmu tur daudz staigājis. Pie Neibarta ciemojies. Tvaika 2 kā pacients ilgstoši uzturējies. Tā ir slimām un poētiskām dvēselēm labvēlīga vieta. Tā vismaz man šķiet.”

tā par pašu Sarkandaugavu saka dzejnieks Janis Elsbergs

Radošā kvartāla pārstāvji aicina apmeklēt dzejas lasījumu pasākumu “Tetrakis Legomenon” un reizē iepazīt daudzveidīgo Provodņika teritoriju un Sarkandaugavas apkaimi.

Pasākuma apmeklējums ir BEZ MAKSAS.

Multifunkcionālais, radošais kvartāls “Provodņiks” (Ganību dambis 63, Rīga) ir jauna kultūrvieta Sarkandaugavā. Kvartāla pārstāvji piedāvā kultūras, mākslas un citu nozaru entuziastiem realizēt radošos projektus vēsturiskajā industrialālajā vidē. Vairāk informācijas par kvartālu un sadarbības iespējām atrodama: mājaslapā, Facebook vai Instagram.

Šī gada 16. augustā, no plkst. 15.00 – 17.00 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Konferenču zālē, Tvaika ielā 2, notiks bezmaksas seminārs “Dvēseli dziedinoša ainava stresainā vidē – kur to rast?” Semināru vadīs ainavu arhitektu darbnīcas “ALPS” vadošā ainavu arhitekte Ilze Rukšāne.

“Kopš 2020. gada, kad pasauli satricināja Covid–19 pandēmija un brīža, kad Krievija uzsāka necilvēcīgu karu pret neatkarīgu Ukrainas valsti, mēs ikviens, lai gan pie daudz kā jau pieraduši, atrodamies pastiprināta stresa, trauksmes un izdegšanas riska apstākļos. Jau vairāk nekā 15 gadus strādājot par ainavu arhitekti, esmu pārliecinājusies, ka saikne ar dabu dod spēku un var palīdzēt šādu spriedzi izturēt. Seminārā akcentēšu to, kas ir svarīgi un ir noderīgi zināt psihiskās un fiziskās veselības stiprināšanā un labsajūtas saglabāšanā. Meklējot atbildi uz jautājumu, kas ir dziedinoša ainava, kur to rast, vai, kā to veidot, atgādināšu par procesu cikliskuma ietekmi ne tikai dabā, bet arī mūsos pašos, atklāšu mazāk zināmu, efektīvu dabas terapiju pozitīvo noslēpumu – aizvien populārākas kļūst dārzkopības un meža terapijas, kas ir atgriešanās pie “saknēm” un var palīdzēt rast mieru un harmoniju, dod enerģiju un atver mūs jaunam radošumam. Pastāstīšu, kā dziedinošas ainavas meklējumos par vides terapijas Saulgriežu dārzu tiek pārveidota Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra 7,6 hektārus plašā teritorija, kā arī padalīšos ar savu pieredzi fiziska un garīga spēka stiprināšanā.”

par semināru stāsta Ilze Rukšāne

Šis ir piektais seminārs no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds un kas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Informatīvi izglītojošo semināru mērķis ir iecietības veidošana sabiedrībā pret diskriminācijai pakļautām sabiedrības grupām, kuras saistītas ar mentālās veselības problēmām – galvenokārt saskarsmē ar psihiski slimajiem vai ar psihiskās veselības problēmām sirgstošajiem, šī mērķa sasniegšanai sniedzot profesionālas zināšanas un pieredzi par psihiskās veselības problēmām un problēmsituācijām, to risināšanu, atbilstošas attieksmes veidošanu, tādejādi mazinot novecojušus stereotipus, uzskatus, viedokļus un stigmatizāciju un veidojot labāku izpratni, komunikāciju, atbilstošu rīcību un pozitīvāku attieksmi sabiedrībā.

Seminārs 16. augustā notiks klātienē, bet tas tiks arī ierakstīts un ieraksts publicēts RPNC mājas lapā un Youtube kontā, lai to varētu noskatīties arī tie interesenti, kuri nevarēs piedalīties klātienē. Lūdzam semināram reģistrēties līdz 15. augustam (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un epastu: info@rpnc.lv.

Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv.

Semināra plakāts skatāms šeit.