Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 29.02.2012 lēmumu Nr. BV-12-1004-nd SIA „TREST OIL CO”, reģistrācijas Nr. 40003181381, Satekles ielā 2, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 29483607 nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Degvielas uzpildes stacija Rīgā, Berģu apkaimē, Brīvības gatvē 462 (127.grupa, 2022.grunts).

Projektētājs: AS “CEĻUPROJEKTS”, reģ. Nr. 40003026637, Murjāņu ielā 7a, Rīgā, LV – 1024, tālrunis 29441387.

Informatīvie materiāli no š.g. 20.novembra līdz 18.decembrim apskatāmi Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiālbibliotēkā Brīvības gatvē 430a, tālrunis 67521669, darba dienās, darba laikā un interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks š.g. 4.decembrī plkst.18:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiālbibliotēkas zālē. Atsauksmes iesniedzamas līdz š.g. 18.decembrim visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros, Rīgas pilsētas Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1.stāvā vai elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domes sēdē. Tālrunis uzziņām 67105457.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 29.02.2012 lēmumu Nr. BV-12-1004-nd SIA „TREST OIL CO”, reģistrācijas Nr. 40003181381, Satekles ielā 2, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 29483607 nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Degvielas uzpildes stacija Rīgā, Berģu apkaimē, Brīvības gatvē 462 (127.grupa, 2022.grunts).

Projektētājs: AS “CEĻUPROJEKTS”, reģ. Nr. 40003026637, Murjāņu ielā 7a, Rīgā, LV – 1024, tālrunis 29441387.

Informatīvie materiāli no š.g. 20.novembra līdz 18.decembrim apskatāmi Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiālbibliotēkā Brīvības gatvē 430a, tālrunis 67521669, darba dienās, darba laikā un interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks š.g. 4.decembrī plkst.18:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiālbibliotēkas zālē. Atsauksmes iesniedzamas līdz š.g. 18.decembrim visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros, Rīgas pilsētas Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1.stāvā vai elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domes sēdē. Tālrunis uzziņām 67105457.