“Šis bija raibs ceļojums – iztrakojāmies Sarkandaugavā, atsēdējām Iļģuciemā, gāzām varu lejā no Grīziņkalna, gravējām rūnas Bieriņu akmeņos, bet sezonas ražu novācām Dārziņos. Apkaimju orientēšanās sezonai nu beigas…” ar šādiem vārdiem Rīgas apkaimju orientēšanās kausu (RAOK) raksturo viens no 300 dalībniekiem.

RAOK šogad norisinājās pirmo gadu, aicinot piedalīties ne tikai apkaimju biedrību aktīvistus un sportistus, bet arī jauniešus, ģimenes un citus interesentus. Sacensības norisinās bez dalības maksas, piecās dažādās Rīgas apkaimēs, ļaujot iepazīt Rīgas apkaimes no pilnīgi cita skatupunkta.

RAOK noslēgums norisinājās uzreiz pēc 5. posma Dārziņos, kurā tika apbalvoti ne tikai katra posma katras grupas TOP3 komandas, bet arī kopvērtējuma uzvarētāji. Kopvērtējums tika ieskaitīts tikai tām komandām, kuras piedalījās vismaz 3 posmos ar identisku komandas nosaukumu, nemainot dalībnieku grupu.

🟩 Sveicam sezonas kopvērtējuma laureātus:

Individuālajā grupā kausu ieguva komanda “Teku Taku”, tai sekoja “KM BUILDING” un visbeidzot “Atis Kalniņš”.

Atklātajā grupā uz augstākā pakāpiena kāpa puiši no komandas “Mirāža”, aiz viņiem “Ādaži City” un godpilno 3. vietu ieguva komanda “Spalvainās pēdas”.

Junioru konkurence par balvām nebija liela, kausu ieguva komanda “ER”.

Ģimeņu grupā pārliecinoši pirmie arī posmos bija komanda “Vēl nav, bet bus”, otrie “Kundziņi no salas”, trešie – “ZUMM”.

Pieredzējušāko dalībnieku konkurencē visveiksmīgā stratēģija izrādījās komandai “Fell the motion”, aiz viņiem “DaVaGuči” un visbeidzot “Skudrulāči”.

Liels paldies Sarkandaugavas, Dzirciema/Iļģuciema, Grīziņkalna un Bieriņu apkaimes biedrībām par atbalstu distanču plānošanā un jautājumu izveidē!

Projekts “Rīgas apkaimju orientēšanās kauss” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
RAOK organizē Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība un Rīgas Dārziņu jauniešu dome.

TIEKAMIES RAOK 2025!

 

Ar pirmo posmu Sarkandaugavā, pagājušajā sestdienā tika atklāts Rīgas apkaimju orientēšanās kauss – rogaininga tipa piedzīvojums, kurš turpināsies vēl četras sestdienas, dažādās Rīgas apkaimēs. 17. februārī būs iespēja izskrieties Dzirciemā/Iļģuciemā, 2. martā tas būs Grīziņkalns, 16. martā sekos Bieriņi un visbeidzot 6. aprīlī, Dārziņos papildus pēdējam posmam norisināsies arī apbalvošana.

RAOK šogad norisinās pirmo gadu, aicinot piedalīties ne tikai apkaimju biedrību aktīvistus un sportistus, bet arī jauniešus, ģimenes un citus interesentus. Sacensības norisinās bez dalības maksas, piecās dažādās Rīgas apkaimēs, ļaujot iepazīt Rīgas apkaimes no pilnīgi cita skatupunkta. Piedaloties orientēšanās sacensībās, pat tie, kuri apkaimē dzīvojuši vairākus desmitus gadu, var atklāt interesantas, iepriekš neredzētas vietas savā apkaimē.

Nākamie posmi:

🟩 2. posms, 17. februāris, Dzirciems/Iļģuciems – https://www.facebook.com/events/758998672952480/
🟩 3. posms, 2. marts, Grīziņkalns – https://www.facebook.com/events/1110253677073672
🟩 4. posms, 16. marts, Bieriņi – https://www.facebook.com/events/400115422472234
🟩 5. posms, 6. aprīlis, Dārziņi – https://www.facebook.com/events/402888292411995/

Sacensību programma:

🟩 9.30-15.00 – dalībnieku ierašanās sacensību centrā, orientēšanās apmācības, reģistrācija;
🟩 10.00-15.00 – sacensību starts brīvi izvēlētā laikā;
🟩 16.00 – pēdējo sacensību dalībnieku finišs;
🟩 16.30 – sacensību centra slēgšana.

Apbalvošana norisināsies noslēdzošajā posmā Dārziņos, tiks apbalvoti katra posma katras grupas 1.-3. vietas ieguvēji un kopvērtējums – TOP 3 komandas, kuras piedalījušās vismaz 2 posmos.

Noderīgas saites

● Nolikums – ŠEIT
● Reģistrācija – ŠEIT
● Vairāk informācija Facebook lapā 
● Pirmā posma rezultāti – ŠEIT 
● Kopvērtējums – ŠEIT

📸 Pilna fotogalerija no pirmā posma – ŠEIT 

Projekts “Rīgas apkaimju orientēšanās kauss” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
RAOK organizē Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība un Rīgas Dārziņu jauniešu dome.

Rīgas pašvaldība aicina pieteikt personas jaunam dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar autiska spektra (AST) traucējumiem, kas šā gada 16. oktobrī sāks darbu Drustu ielā 36A.

“Ģimenēm, kurās aug bērni ar AST, ikdiena nav viegla, īpaši tad, kad bērns sasniedz pilngadību. Atverot jauno centru, sniegsim iespējas cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem uzlabot attīstības iespējas un dzīves kvalitāti, kā arī paplašināsim iespējas atgriezties darbā viņu tuviniekiem,”

uzsver Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Juris Radzevičs.

📌 Pakalpojumus jaunajā centrā nodrošinās biedrība “Nepaliec viens” un izmaksu segšanu nodrošinās Rīgas pašvaldība, neizvērtējot personas vai ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.

Personām ar AST ir grūtības sākt darbību, koncentrēties darbībai, pārorientēties no vienas darbības uz citu, ir nepieciešama asistēšana aktivitātēs, grūtības darboties lielākās grupās, zemas sociālās mijiedarbības prasmes, trauksme pie izmaiņām, augsts sensorais jutīgums, tāpēc izveidots specifisks dienas aprūpes centrs, kurā nodarbinātības aktivitātes tiks pielāgotas katra individuālajam spēju līmenim un vajadzībām.

Pakalpojuma mērķis ir pilngadīgām personām ar AST un viņu ģimenes locekļiem uzlabot dzīves kvalitāti un sniegt profesionālu atbalstu, lai uzlabotu personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

Tiesības saņemt centra pakalpojumu ir pilngadīgai personai:
● kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rīgas pašvaldības teritorijā;
● kurai saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešama sociālā rehabilitācija dienas laikā, ir nepieciešams centra pakalpojums;
● kurai ir viegli un mēreni izteikti garīga rakstura traucējumi ((autiska spektra);
● kura neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus (izņemot skolēnu brīvlaikus) un nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi.

Centra pakalpojums personai nodrošina: speciālistu atbalstu – sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, sociālo prasmju attīstīšanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.

Lai saņemtu centra pakalpojumu, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojuma līgumu) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz dokumentus:
● iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
● ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību, ģimenes ārsta apliecinājumu (ierakstu ģimenes ārsta izziņā), ka līdz pilngadības sasniegšanai personai ir noteikta autiska spektra traucējumu diagnoze;
● psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesamību sociālo pakalpojumu saņemšanai;
● citus dokumentus (kuri nepieciešami centra pakalpojuma piešķiršanai un nodrošināšanai), ja būs nepieciešami.

Dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā var iesniegt arī parakstītus ar drošu elektronisku parastu nosūtot uz e-pastu: soc@riga.lv vai iesūtīt pa pastu.

📌 Lai noskaidrotu vairāk informāciju par centra pakalpojumu sniegšanas kartību, un, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, persona var zvanīt pa tālruni:
• Biedrība “Nepaliec Viens”, Drustu iela 36A: 26394426
• Rīgas Sociālais dienests: 67105048, 25770080
• Rīgas domes Labklājības departaments: 80005055

Šī gada 12. aprīlī sāksies ikgadējais velosacensību seriāls “Riteņvasara”. Velosacensības notiks trešdienās un ceturtdienās Bieriņu velotrasē. Sacensību sākums ir no plkst. 17.30. Nepieciešams iepriekšējs pieteikums, aizpildot pieteikuma anketu. Pirms pieteikuma aizpildīšanas, lūgums iepazīties ar sacensību nolikumu.

Anketa, nolikums un sacensību tehniskie noteikumi atrodami šeit: www.ritenvasara.lv  

Pieteikums jāsūta uz e-pastu: lkrogzeme@edu.riga.lv līdz iepriekšējam vakaram pirms sacensību dienas.

Veloseriāls norisināsies līdz pat 2023. gada 8. novembrim, kad paredzēta sezonas kopvērtējuma laureātu apbalvošana. Toties katrā posmā personālus diplomus saņem visi finišējušie dalībnieki.

Braucieni bērniem un jauniešiem notiks dažādās veloklasēs un rezultāti tiks vērtēti pa vecuma grupām.

Dalības maksas nav, pasākumu atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Lūdzam iepazīties ar sacensību tehniskajiem noteikumiem.

* Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par sacensībām TJN “Annas 2” mājaslapā, sociālo tīklu kontos, kā arī tīmekļvietnē www.ritenvasara.lv

Eiropas Mobilitātes nedēļas laikā, kas visā Eiropā norit no 16. līdz 22. septembrim, Rīgas Angļu ģimnāzijas pagalmā tiks atklāta publiska Velosipēdu remonta stacija, kurā skolas bērni un jebkurš rīdzinieks varēs paši labot savus velosipēdus, skrejriteņus, bērnu ratus, piepumpēt riepas velosipēdiem, riteņkrēsliem, bērnu ratiņiem un pat sporta nodarbību bumbas.

Velosipēdu remonta stacijas atklāšana Rīgas Angļu ģimnāzijas pagalmā notiks 22.09.2022 pulksten 9:30 Tajā piedalīsies Nīderlandes Karalistes vēstniece Latvijā Klaudija Magdalena Njo Pīterse (Claudia Magdalena Njoo Pieterse), Ceļu Satiksmes drošības direkcijas pārstāvis, Rīgas Angļu ģimnāzijas direktore Maija Kokare, skolotāji un skolēni. Velosipēdu remonta stacija izveidota pēc Latvijas Riteņbraucēju apvienības iniciatīvas, sadarbojoties ar Rīgas domi, Rīgas Angļu ģimnāziju un Bieriņu apkaimes attīstības biedrību. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Pēc Latvijas Riteņbraucēju apvienības veiktā pētījuma, Rīgas angļu ģimnāzija ir skola uz kuru visvairāk Rīgas bērnu brauc ar velosipēdiem, un pie skolas atrodas lielākā velosipēdu novietne Rīgā, kurā var novietot ap 274 velosipēdus. Ņemot vērā skolas aktivitātes riteņbraukšanas veicināšanā, apvienība lēma atbalstīt tos, kas sevi labi parādījuši, lai skolas pieredze kalpotu citām izglītības iestādēm par iedvesmas un pieredzes gūšanas avotu.

Skolas direktore Maija Kokare: Rīgas Angļu ģimnāzijas stratēģija vērsta uz Zaļās domāšanas veicināšanu, un Velodarbnīca – velosipēdu remonta stacija – ir viens no soļiem, kas skolēniem palīdzēs rūpēties par velosipēdu tehnisko kārtību un aktualizēs pārvietošanos fiziski aktīvā un veselīgā veidā, ikdienā izmantojot labā kārtībā uzturētus, drošus braucamrīkus. Tā dos iespēju veidot arī saikni starp mācībām un reālo dzīvi, jo tieši pašiem praktiski darbojoties, veidojas  dziļāka mācību satura izpratne un attīstās prasmes.

Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes loceklis Romāns Meļņiks: “Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums Latvijā 2018/2019. mācību gadā” uzrāda, ka 22,8% no 7 gadīgo bērnu ir liekais svars un pat aptaukošanās. Rīgā pat 24,5% bērnu. 9 gadīgo liekais svars ir 26,7% Rīgas bērnu. 52, 9% bērnu 7 gadu vecumā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm tikai 1-3 stundas nedēļā. Šie dati rāda, ka aptuveni ceturtā daļa skolēnu ir problēmas ar veselīgu, fiziski aktīvu dzīvesveidu. Tādēļ jāveicina, lai skolēni pēc iespējas vairāk kustētos, atrastos svaigā gaisā un, ja skolēns nenodarbojas ar sportu, tad vismaz pārvietošanās uz skolu ar kājām, velosipēdu, skrejriteni, skrituļdēli vai skrituļslidām ir veids kā veicināt fiziskās aktivitātes. Velosipēdu remonta stacija ir veids kā nodrošināt apstākļus, lai ar kārtībā esošu velosipēdu varētu katru dienu pārvietoties uz skolu, no skolas uz mājām vai uz ārpus skolas nodarbībām. 

Atklāšanas dienā, visas dienas garumā velo mehāniķi skolēniem un interesentiem mācīs lietot velo remonta staciju. Vienlaicīgi notiks velo ruļļu divcīņa, kurā varēs noskaidrot ātrākos skolas riteņbraucējus dažādās vecuma grupās. Bērni, kas uz skolu ieradīsies ar velosipēdiem saņems pārsteigumu.

Papildus informācija:

Romāns Meļņiks, Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes loceklis: 29231846 Viesturs Silenieks, Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs: 29204713

Kopš valsts svētku nedēļas piecās Rīgas apkaimēs ir iemirdzējies gaismas noformējums, kas būs apskatāms līdz pat 9. janvārim,  lai priecētu rīdziniekus un pilsētas viesus tumšajās vakara stundās, dodoties ikdienas gaitās vai nesteidzīgās pastaigās.

No 15. novembra katru vakaru no plkst. 17.00 līdz 20.00 apmeklētājiem ir pieejama izgaismota Mežaparka Lielā estrāde, kas pavisam nesen piedzīvoja savu atklāšanu jaunā veidolā.

Tā kā šogad ierastajā pasākuma formātā četru dienu garumā nenotiek gaismas festivāls “Staro Rīga”, tajā paredzētie gaismas objekti papildina pilsētvides noformējumu un no 18. novembra ir  apskatāmi pilsētas parkos Rīgas apkaimēs. Četri no tiem ir izgaismoti un apskatāmi katru vakaru no plkst. 17.00 līdz 22.00 līdz pat 9. janvārim.

Viesturdārzā ir izgaismots brīvi stāvošs vides objekts “Melnā zvaigzne”, savukārt Ziemeļblāzmas parkā apmeklētājus sagaida pastaigu maršruts “Laika āderes telpa”. Līdztekus tam Bieriņu apkaimes Mārupītes parkā pastaigu laikā skatāmi gaismas akmeņi “Levitācija – meditācija”. Izgaismota ir arī lidlauka “Spilve” ēka, kas kopā ar vairākām gaismas instalāciju grupām, sākot jau no iebrauktuves alejas, veido vienotu gaismas tēlu ansambli.

Tā kā šis gaismas noformējums pilsētvidē būs skatāms līdz 9. janvārim, iedzīvotāji aicināti izvēlēties sev ērtāko apskates laiku, to tuvumā ievērot distancēšanos, lietot sejas aizsargmaskas un lielas pulcēšanās gadījumā izklīst. Cilvēku plūsmu pie objektiem kontrolēs apsardze, un epidemioloģisko risku gadījumā svētku apgaismojums tajos var tikt īslaicīgi vai ilglaicīgi izslēgts.

Galvaspilsētas izgaismošana un noformēšana ar “Staro Rīga” gaismas instalācijām turpināsies līdz pat 9. janvārim, pārējiem objektiem pakāpeniski un uz laiku iemirdzoties dažādu apkaimju parkos, sagādājot iedzīvotājiem pārsteigumu pastaigu laikā. Šo ceturtdien, 25. novembrī, jauna gaismas instalācija “Kāpēc nav jābaidās no tumsas” uz četrām dienām iemirdzēsies Kronvalda parka Simtgades alejā pie Latvijas Nacionālā teātra, savukārt turpmākajās nedēļās gaismas objektu projekti gaidāmi arī Lucavsalā, Imantā, Dzegužkalnā, Āgenskalnā, Torņakalnā un citviet.

Jau ziņots, ka līdz novembra beigām pilsētvidē apskatāmas gaismas instalācijas ar latviešu tautasdziesmu spēka vārdiem 10 dažādās lokācijās – Imantā, Dzirciemā, Āgenskalnā, Torņakalnā, Avotos, Maskavas forštatē, Vecmīlgrāvī un trijās vietās centrā.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Rīgas izgaismošana svētku rotā plānota arī citos pilsētas parkos. Savukārt jau šajā nedēļas nogalē galvaspilsētā gaidāma galveno egļu iedegšana un Pirmās Adventes kultūras pasākumi, par ko sīkāka informācija meklējama tīmekļa vietnē kultura.riga.lv. 

Bieriņu starti

Mārupītes krastu trase Bieriņu apkaimē ir šūpulis mūsu tautas unikālajai motorizācijas kultūrtradīcijai “Zelta mopēds”. Jau divu gadsimtu robežās tā kopš 1971.gada  izplatījusies tautas kustības kopienu veidā visā Latvijas teritorijā, rodot pārņēmēju un sekotāju kopienas arī Igaunijā, Lietuvā, Krievijā,  ģeogrāfiski pat aiz polārloka un Klusā okeāna piekrastē, nesot pasaulē Latvijas vārdu.
Joprojām rodas jaunas kopienas pat senāk neatzīmētās vietās, jaunākā no kurām ir Lubānas ezera piekraste. Par “Zelta mopēdu” vēsta gan preses izdevumi, kinodokumenti un literatūras darbi, gan faleristikas un tautas dizaineru darbi, bet Gunāra Glūdiņa radītais Rīgas mopēda dizains pat ieņēmis vietu nacionālajā Kultūras kanonā.
Ilgus gadus ar “Zelta mopēdu” kopīgi augušās bērnu velosacensības jau sazaļojušas  kā “Riteņvasaras” seriāls, bet “pazarē” jau “dīgst” ģimeņu saites saliedējošie bērnu un vecāku skrējieni, veidojot Bieriņu apkaimei īpašu pievilcību un prestižu.  
Kā Zelta mopēda tradīcijas šūpulis un daudzu citu sporta attīstības notikumu vieta Bieriņu trase iekļauta Latvijas Sporta muzeja prestižajā izdevumā “Latvijas simtgades sporta lepnums”.

 14.augustā  “Zelta mopēda” jubilejas zīmē  Mārupītes parks atgūs sendienu auru pagājušā gadsimta dienu gaisotnē. 
No 11.00 apkaimes iedzīvotāji un viesi varēs vērot pagājušā gadsimta sportistu ietērpus, motovelosipēdu un mopēdu tehniku, un dzīvot līdzi šīs tehnikas demonstrējumiem trasē. 

Dažādu vecumu individuālajiem apmeklētājiem un ģimenēm pasākuma otrajā daļā no 15.00 būs iespēja piedalīties Mārupītes skrējienā pa Zelta mopēda pēdām (dažādās distancēs), izjūtot vēsturiskās Zelta mopēda trases sagādātās sajūtas. 

Dalības maksu nav. Projekts “Zelta mopēds-50/Mārupītes skrējiens” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Bieriņu avīze

Bieriņu apkaimes Attistības biedrība jau vairākus gadus izod apkaimes avīzi, kura tiek izdalīta apkaimes iedzīvotāju pastkastītēs.

Šajā avīzes numurā ir pamatā raksti par tām tēmām, kas pēc dažādām apkaimes iedzīvotāju aptaujām ir visbūtiskākās – satiksmes drošība, tajā skaitā par Rail Baltica projektu, kas skar Bieriņu Ziemeļu daļu. Par mākslu un kultūru, jo Bieriņos atrodas ļoti daudzi Latvijā zināmi mākslas darbienieki un te ir arī lielākais brīvdabas akmens mākslas darbu parks Latvijā. Kā arī – par topošo jaunumu, otro meža parku Latvijā – Mārupītes meža parku, kas tapis ar apkaimes iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos. Raksts par atkritumu apsaimniekošanu un padomi par mājokļa drošību. Tāpat Bieriņu apkaimes attīstības biedrība cieši sadarbojas ar Valsts policiju, tādēļ ir sagādāts pārskats par negadījumiem, pārkāpumiem, zādzībām apkaimē pēdējā gada laikā.  Šis izdevums ir atšķirīgs ar to, ka tas tapis sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamentu, projekta “Štābiņš” ietvaros. Tādēļ liela daļa no avīzes ir atvēlēta šim bērnu konkursam, kurā apkaimes bērni un to vecāki tiek aicināti savos dārzos radīt bērnu štābiņus un piedalīties konkursā ar savu veikumu.

Pēc Latvijas pasta adresātu saraksta, Bieriņos ir 2300 pasta adreses, taču iedzīvotāju ir ap 8400. Parasti avīzi uzņemas izdalīt paši Bieriņu apkaimes iedzīvotāji. Tiek izsludināts apkaimes biedrībā uzaicinājums dalīt avīzi un visi tie, kas vēlas izkustēties, pastaigāt pa apkaimi piesakās. Pirms vairākiem gadiem šis process aizņēma vairākas dienas, jo entuziastu nebija tik daudz, taču šis gads pārsteidza ar milzīgu atsaucību un pieteicās gribētāju vairāk nekā bija nepieciešams, tādēļ avīzes tika izdalītas nepilnas dienas laikā. Izdalīšanas sistēma ir ļoti vienkārša – ir zināms cik katrā ielā ir pastkastītes un katram, kas vēlas dalīt, tiek iedota kāda iela vai ielas visā tās garumā. Bieriņu apkaimē ir tieši 74 ielas. Bieriņos ir arī viena iela, kura stiepjas vairāku kvartālu garumā, taču nav nevienas pasta adreses – tā ir Vecmoku ielu. Kā arī ir Brigādes iela, kurā ir tikai viens īpašums – elektrības apakšstacija.

Darba grupās diskutē par Rail Baltica dzelzceļa līnijas integrāciju Rīgas pilsētvidē posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Zolitūdes ielai

Lai noskaidrotu sabiedrisko organizāciju viedokli par vairākiem gājēju un riteņbraucēju šķērsojumiem pār dzelzceļu un transporta infrastruktūras risinājumiem Daugavas kreisajā krastā, 3. septembrī Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji tikās ar Rail Baltica projekta un lokālplānojuma sadarbības memorandu pārstāvjiem.

Tikšanās laikā Ģirts Bramans, RB Rail AS reģionālais vadītājs Latvijā, atskatījās uz paveikto iepriekšējā periodā, kā arī sniedza ieskatu aktuālajos dzelzceļa šķērsojumos konkrētos posmos. Savukārt, SIA “Grupa 93” pārstāve Līga Ozoliņa prezentēja publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojumā paredzētos transporta infrastruktūras risinājumus un nosacījumus šķērsojumiem no Mazās Nometņu ielas līdz Zolitūdes ielai, ko plānots ieviest tuvākajā nākotnē.

Darba grupās tika noskaidrots sabiedrisko organizāciju pārstāvju viedoklis piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem par šķērsojumiem: izvietojums un skaits, nepieciešamie savienojumi ar pilsētas infrastruktūru, t. sk., sabiedrisko transportu, šķērsojumu tehniskie parametri, gājēju, velo un autotransporta šķērsojumi.

Darba grupu priekšlikumu izvērtējums tiks sniegts 24. septembrī publiskās diskusijas “Rail Baltica kā projekts Rīgas attīstībai”, laikā. Līdz šim ir notikušas trīs publiskās diskusijas ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, apkaimju biedrību un citu ieinteresēto pušu informēšanu par Rail Baltica projekta integrāciju Rīgas pilsētvidē,” informē Pilsētas attīstības departamenta direktores vietnieces p.i. Inese Sirmā.

Kā jau redzējām iepriekšējās diskusijās, šādi pasākumi mums palīdz identificēt jaunus jautājumus, kuriem jārod risinājumi tālākajā būvprojektēšanas procesā. Tai pat laikā, sarunas dod mums iespēju pārliecināties, vai izvēlētie varianti ir optimāli,” uzsver Ģirts Bramans. “Protams, diskusijas ar šo nebeidzas, un mēs turpināsim apspriest dažādus dzelzceļa posmus, līdz izdosies rast efektīvus risinājumus, kas sniedz ieguvumus gan dažādām sabiedrības grupām, gan pilsētvidei.”

Sanāksmē piedalījās: Āgenskalna apkaimes biedrības,  Bieriņu apkaimes attīstības biedrības, biedrības “Zasulaukam un Šampēterim”, biedrības “Good Mood Art”, apvienības “Pilsēta cilvēkiem”, Vides aizsardzības kluba, Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrības “Riga Annenhof”, projektētāju “IDOM/ INECO”, RB Rail AS un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas domes Satiksmes departamenta, RP SIA “Rīgas satiksme”, lokālplānojuma izstrādātāju SIA “Grupa 93” un Satiksmes ministrijas pārstāvji.

21. septembrī notiks Bieriņu apkaimes attīstības biedrības dibināšana

21. septembrī notiks Bieriņu apkaimes attīstības biedrības dibināšana