Dzīve līdzās ostai logo

Aicinām Kundziņsalas iedzīvotājus piedalīties interneta aptaujā par dzīvi savā apkaimē. Aptauja ir daļa no lielāka četru Rīgas ostas apkaimju (Kundziņsala, Mangaļsala, Vecmīlgrāvis un Bolderāja) pētījuma, ko īsteno Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē” darbojas folkloristikas, socioloģijas, antropoloģijas un vides zinātņu pārstāvji, un tā mērķis ir pētīt Daugavas lejteces kopienu dzīvi, cilvēku stāstus un rīcību līdzās Rīgas brīvostai, pētījuma centrā paturot ekoloģisko perspektīvu un attīstot vides cilvēkzinātnes pieeju pētniecībai.

Projekta ietvaros tiek meklētas atbildes uz jautājumiem: kādas vērtības Daugavas lejteces iedzīvotāji saista ar vides kvalitāti; kādas ir cilvēku atmiņas par apkaimes vēsturi un noteiktiem vides objektiem; kādi vides stāsti cirkulē mutvārdu saziņā; kā cilvēki sadzīvo ar vides pārmaiņām?

“Līdzās ostai” tiek veidots kā rīcības pētījums, kurā svarīga loma ir vietējo kopienu iesaistei. Aptauja sagatavota, sadarbojoties ar Kundziņsalas iedzīvotāju biedrību “Kundziņsala“.

Par aptauju:

  • Tā ir anonīma, un tās aizpildīšana aizņems aptuveni 12-18 minūtes;
  • Viegli pildāma gan datorā, gan planšetē vai viedtālrunī;
  • To var pildīt gan latviski, gan krieviski;
  • Aptaujājam tikai pilngadīgos;
  • Iesāktu, bet nepabeigtu anketu var turpināt pildīt vēlāk, vēlreiz to atverot;
  • Ja uz aptaujas jautājumiem Jums vieglāk atbildēt citā veidā (personiski, pa tālruni), lūdzu sazinieties ar mums (Jānis Daugavietis, m.t.: 24664770; e-pasts: janis.daugavietis@lulfmi.lv) vai biedrības “Kundziņsala” pārstāvjiem.

Aptauja izstrādāta projektā “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē” (lzp-2018/1-0446). Projektu īsteno LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, atbalsta Latvijas Zinātnes padome.

Adreses un kontakti:

Projekta lapa Facebook
Biedrība ‘Kundziņsala
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423, tālr. 67229017;
http://lulfmi.lv)

Saites uz aptaujas anketu:

Latviski: https://ej.uz/AptaujaK
Krieviski: https://ej.uz/OprosK

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.02.2013. lēmumu Nr.9 1.3.4.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 baltalkšņu ø 20, 18 cm, 1 divstumbru vītola ø 20/36 cm, 1 četrstumbru vītola ø 56/38/42/38 cm, 3 bērzu ø 20, 18, 18 cm, 3 vītolu ø 20, 76, 40 cm, 1 gobas ø 18 cm, 1 sešstumbru vītola ø 42/13/14/23/16/32 cm, 1 papeles ø 36 cm, 1 bērza ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 bērza ø 15 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 divstumbru bērza ø 22/17 cm, 2 papeļu ø 62, 19 cm ciršana, Rīgā, Kundziņsalā b/n (96.grupa, 2006.grunts) un 1 papeles ø 30 cm, 1 bērza ø 42 cm ciršana Rīgā, Kundziņsalas 12.līnijas ielas sarkanajās līnijās (96.grupa, 2042.grunts).

Objekts – „Pievedceļa projektēšana”.
Adrese – Rīga, Kundziņsala b/n (96.grupa, 2006.grunts), Kundziņsalas 12.līnija ielas sarkanajās līnijās (96.grupa, 2042.grunts).
Zemes gabala, Rīga, Kundziņsalā b/n (96.grupa, 2006.grunts), lietotājs – Rīgas brīvostas pārvalde.
Zemes gabala, Kundziņsalas 12.līnijas ielas sarkanajās līnijās (96.grupa, 2042.grunts), īpašnieks Rīgas pilsētas pašvaldība.

Pievedceļš tiek plānots uz SIA „Container forwarding service” teritoriju Kundziņsalā Rīgas brīvostas pārvaldes teritorijā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 12.03.2013. līdz 25.03.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.03.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas brīvostas pārvaldes pilnvarotās personas Ineses Beitānes, tālr.67332236.

Aptaujas lapa
Planšete

Rīga, 13.dec., LETA. Šodien plkst.11 Rīgā, Kundziņsalas ielā 1, notiks Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pilna laika klātienes 2.kursa kadetu praktiskās nodarbības ķīmisko avāriju seku likvidēšanā mācību kursā “Glābšanas darbi”.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) preses pārstāve Viktorija Šembele, nodarbību laikā tiks imitēta naftas produktu noplūde no dzelzceļa cisternas, tās ierobežošana, izmantojot ierobežojošās bonas, un naftas produkta savākšana. Tāpat vienlaikus tiks imitēta cietušo glābšana uz ūdens.

Nodarbības organizē VUGD sadarbībā ar Rīgas Pašvaldības policiju, un tās klātienē varēs vērot arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Atsaucoties uz LETU