Trešdien, 6. martā,, Rīgas domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma atjaunot pašvaldības valdījuma un īpašuma tiesības uz 22 privatizācijai nodotajiem zemesgabaliem pie lidostas ‘Rīga”, kā arī apturēt teritorijas lokālplānojuma izstrādi.

Šāds lēmums pieņemts, izpildot Latvijas Republikas ģenerālprokurora iesniegumu par prettiesisku neapbūvētas zemes privatizāciju valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka turpmākajai attīstībai nepieciešamajā teritorijā. Iesniegumā uzsvērts, ka pašvaldība privatizācijas procesā nav izvērtējusi zemesgabalu nepieciešamību valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai, un visi 22 zemesgabali atrodas Starptautiskās lidostas “Rīga” turpmākai attīstībai nepieciešamajā teritorijā. Ģenerālprokurora iesniegums uzliek pašvaldībai par pienākumu atjaunot tās valdījuma un īpašuma tiesības uz šiem zemesgabaliem un apturēt teritorijas lokālplānojuma izstrādi.

“Rīgas dome manā vadībā no pirmās dienas, kad tika saņemts ģenerālprokurora lūgums novērst prettiesisko zemju privatizāciju pie lidostas, ir centusies šo situāciju sakārtot tiesiski un pārkāpumu novērst. Pašvaldības pienākums ir šādu ģenerālprokurora lūgumu izpildīt bezierunu kārtībā. Pašvaldībā bija saņemta informācija no lidostas un Satiksmes ministrijas par to, ka tām ir nepieciešami šie zemes gabali tālākiem attīstības plāniem, bet domes deputāti netika pienācīgi informēti par valsts puses izteikto vajadzību izmantot šos zemes gabalus. Tas novedis pie sekām, kuras risinām pašlaik un atbildība par konsekvencēm, tai skaitā radītiem riskiem Rīgas domes reputācijai – gan sadarbībā ar valsti, gan sadarbībā ar investoriem – galvenokārt jāuzņemas toreizējam pilsētas mēram un viņa pārstāvētajai frakcijai ,”

uzsver V. Ķirsis.

Rīgas mērs arī uzdevis pilsētas izpilddirektoram veikt privatizācijas procesa tiesiskuma pārbaudi. Pašlaik turpinās iekšējā izmeklēšana un pēc tam varēs lemt par tālāko rīcību.

22 Rīgas pašvaldībai piederoši neapbūvēti zemesgabali pie Starptautiskās lidostas “Rīga” 2022. gada 14. aprīlī tika pārdoti izsolē. Tos par 5 679 000 eiro iegādājusies nekustamo īpašumu attīstītajam “Sirin Development” piederošais uzņēmums SIA “Cella investment 3”.

22 zemesgabalu kopējā platība ir 389 394 m2. Tie atrodas aptuveni 400 metru attālumā no lidostas nožogotās teritorijas un pilsētas robežas ar Mārupes novadu, kvartālā starp Mazās Gramzdas, Kalnciema, Mīkleņu, Kārklu un Mūkupurva ielu. Zemesgabalu robeža atrodas arī aptuveni 500 metru attālumā no Kārļa Ulmaņa gatves, tās labajā pusē, virzienā uz pilsētas centru, un aptuveni 600 metrus no autoceļa, kas ved uz Starptautisko lidostu “Rīga”.

Rīgas domes deputāti 2010. gadā uzdeva pašvaldības SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” uz šiem zemesgabaliem īstenot reģionāla mēroga izstāžu un konferenču centra izveides projektu un ieguldīja zemesgabalus uzņēmuma pamatkapitālā. Vēlāk, 2012. gadā, Rīgas dome atteicās no šī projekta un nolēma zemesgabalus nodot privatizācijai. 2022. gadā zemesgabalus pārdeva izsolē un 2023. gadā pašvaldība nolēma sākt lokālplānojuma izstrādi.

 

18.01.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-2182-lē “Par zemes vienības Grenču ielā 5 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai (attīstības iecere – noliktavas ar administratīvajām telpām apbūve).

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Cella investment 1”.

Lokālpānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”.