Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A

2016.gada 5.jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3962 “Par zemesgabalu Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma detalizācija un grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus plašas teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, tādejādi nodrošinot pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas un jaunas apbūves attīstību.
Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Dukule”
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”

Lēmums

Darba uzdevums

Lokālplānojuma robeža

5.jūnijā plkst. 17.00 pasākumā „Sarunas par mums pašiem” Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēkā (Bauskas ielā 180, Rīgas Piena kombināta ēkā) viesosies Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks, matemātiķis Andris Buiķis, medicīnas zinātņu doktors, slavenā gaišreģa, fotogrāfa Eižena Finka pēdējais ārsts Henriks Grigalinovičs, žurnāliste Lia Guļevska, grāmatas „Eņģeļu vēstījumi” autore Diāna Bērza un izdevniecības „Madris” darbinieki.

Kontaktinformācija: tālr. 67620866, e-pasts: [email protected]

Informāciju sagatavoja:
Daina Ģeibaka,
Rīgas Centrālās bibliotēkas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
tālr.67607562

11.aprīlī, plkst.17:00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46 notiek „Teritorijas starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi detālplānojuma projekta” sabiedriskā apspriede.