Ar mērķi sekmēt skolēnu izpratni par datorikas un programmēšanas lomu ikdienā un veicināt interesi par informācijas tehnoloģijām Rīgas Jauno tehniķu centrs sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi rīko informācijas tehnoloģiju konkursu “Algoritmu meistars”, kura tēma ir “Pasakas”.

Konkursa uzdevums – ieinteresēt bērnus programmēšanā (Scratch), veicināt zināšanas par datorikas nepieciešamību ikdienā, kā arī algoritmu sasaisti ar ikdienu.

Konkursā var piedalīties Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu audzēkņi, startējot individuāli 1.-3. klašu grupā un 4.-6. klašu grupā.

📌 Nolikums

Konkurss notiek no 2024. gada 18. marta līdz 2024. gada 1. aprīlim divās kārtās.

🟩 Konkursa 1. kārta notiek neklātienē no 2024. gada 18. marta līdz 2024. gada 22. martam.

Dalībnieki pilda un iesniedz 2024. gada 18. martā RJTC tīmekļvietnē www.rjtc.lv publicētos konkursa uzdevumus. Dalībnieku reģistrācija dalībai konkursā būs pieejama elektroniski vienlaicīgi ar 1. kārtas digitālo uzdevumu izpildi. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

🟩 Konkursa 2. kārta notiek klātienē Rīgas Jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88, 2024. gada 28. martā un tajā piedalās 1. kārtas katras klašu grupas 15 dalībnieki, kuri ir uzrādījuši labākos rezultātus. 2. kārtā dalībnieki piedalās zināšanu pārbaudē, kā arī veic radošus, tehniskus un programmēšanas (Scratch) uzdevumus ierobežotā laika periodā.

Konkursa rezultāti

 

Otrdien, 12. martā, veselības ministrs Hosams Abu Meri, Rīgas domes (RD) Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Juris Radzevičs un Rīgas domes deputāts Nils Josts apmeklēja Rīgas 2. slimnīcu, kur tikās ar ārstniecības personālu, iepazinās ar traumatoloģijā un ortopēdijā specializētās ārstniecības iestādes darbību un pārrunāja galvaspilsētas un reģionālo slimnīcu tīkla stiprināšanu ilgtermiņā.

Veselības ministrijas, RD un slimnīcas pārstāvji diskutēja par esošo situāciju, kā arī nākotnes izaicinājumiem ilgtermiņā traumatoloģijas un ortopēdijas jomā, liekot akcentu uz pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem piemērotāko risinājumu kontekstā ar finansiāli pārdomātu pakalpojumu sniegšanu valstiskā līmenī.

Šī bija viena no pirmajām iesaistīto pušu kopīgām sarunām, kuras rezultātā tika secināts, ka šo jomu nepieciešams attīstīt profesionālā līmenī.

Veselības ministra ieskatā, klīniskās universitātes slimnīcām ir jāattīstās līdzvērtīgi abos Daugavas krastos, līdz ar to ir svarīgi attīstīt traumatoloģijas, ortopēdijas virzienu arī P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā (PSKUS), taču šobrīd profesionālā līmenī ir jāizvērtē iespējamās perspektīvas.

Traumatoloģijas un ortopēdijas specializācijai ir ļoti nozīmīga loma krīzes situācijās un civilmilitārajā kontekstā. “Pārdaugavā bāzētā Rīgas 2. slimnīca ir stratēģiski svarīga infrastruktūra un būtisks punkts civilās aizsardzības plāna realizācijas gadījumā,” akcentēja Rīgas 2. slimnīcas valdes priekšsēdētājs Sandris Petronis.

Rīgas 2. slimnīcas ārsti uzsvēra augsti specializētas medicīniskās palīdzības, kā arī augsti kvalificētu pakalpojumu sniegšanas būtisko lomu, jo īpaši traumatoloģijas un ortopēdijas specializācijā, ņemot vērā augstos risku un iespējamās komplikācijas. Piemēram, jaunas Rīgas 2. slimnīcas piebūve un esošās ēkas pārbūve pacientiem uzlabotu pakalpojumu pieejamību, pavērtu iespēju turpināt un attīstīt nepārtrauktu 24/7 neatliekamo medicīnisko palīdzību un plānveida pakalpojumus traumatoloģijā, ortopēdijā, rehabilitācijā un diagnostikā, turklāt atrisinātu galvaspilsētā iztrūkstošo hroniskās aprūpes gultu iztrūkumu.

Jau šobrīd Rīgas 2. slimnīca nodrošina multidisciplināru pieeju stacionārajā ārstēšanas procesā, un vajadzības gadījumā tiek realizēta sadarbība ar PSKUS, pārvedot tur pacientus. 2023. gadā tika veiktas vairāk nekā 3000 operācijas, no kurām 1151 bija lielo locītavu endoprotezēšanas operācijas, t.sk. 110 revīzijas. Traumatoloģijā un ortopēdijā specializētā slimnīca pamatā sniedz medicīnisko palīdzību Rīgas un Pierīgas teritorijas iedzīvotājiem, t.i., ap 500 tūkstošiem.

Viens no plānotās veselības aprūpes sistēmas reformas mērķiem ir efektīva slimnīcu tīkla pārvaldība, vienlaikus nodrošinot vienotu klīnisko slimnīcu augstāko vadību un sistēmisku ārstniecības procesu kvalitātes pārraudzību kā galvaspilsētā, tā reģionos. Pārmaiņas varētu tikt realizētas 10 – 15 gadu laikā.

Atbilstoši neauditētajiem finanšu datiem 2023. gadā SIA “Rīgas 2. slimnīca” ir noslēgusi ar 251 490 EUR peļņu, un neto apgrozījums sasniedzis 11,6 miljonus eiro.

Ar mērķi veicināt skolēnu interesi par tehnisko jaunradi un īstenot tehniskās modelēšanas pulciņu darba pieredzes apmaiņu Rīgas Jauno tehniķu centrs organizē Rīgas jaunāko klašu skolēnu un viņu vecāku tehniskās modelēšanas konkursu – izstādi “Rūķu māja – 4”. Šī gada tēma “Pie rūķa ciemos zaķis nāk”– no saņemtajiem materiāliem jākonstruē un jāizkrāso rūķa istaba, kas dekorēta Lieldienu tematikā.

Konkursa darbu izstāde tiks organizēta RJTC telpās, Bauskas ielā 88, Rīgā no 2024. gada 5. aprīļa līdz 3. maijam.

🟩 Vairāk informācijas – konkursa nolikumā.

🟩 Pieteikšanās konkursam notiek līdz 2024. gada 20. martam vai līdz maksimālā dalībnieku skaita sasniegšanai (30 dalībnieku).

Martā Rīgā sākta jauna līdzdalības budžeta projekta īstenošana – bērnu rotaļu laukuma būvniecība Ziepniekkalna kāpās, Staburaga ielā 14. Bērnu rotaļu laukums sastāvēs no elementiem dažādām vecuma grupām, kuri dos iespēju kāpt, rāpties, balansēt un šūpoties.

Tā kā teritorija ir saglabājusi savu dabisko reljefu un raksturu, labiekārtojums paredzēts pēc iespējas pietuvinātāks dabai. Rotaļu iekārtas paredzētas no gaišā robīnijas koka ar nerūsējošā tērauda stiprinājumiem.

Projekts paredz ierīkot šķēršļu trasi ar balansa elementiem, līdzsvara šūpoles, trīsvietīgas šūpoles ar ligzdu un divus multifunkcionālus rotaļu kompleksus: mazākiem un lielākiem bērniem. Bērnu rotaļu laukumā paredzēts smilšu segums. Papildus bērnu rotaļu laukuma elementiem uzstādīs labiekārtojuma elementus – soliņus un atkritumu urnas.

Teritorijai raksturīga zema smilšu kāpa, kā arī salīdzinoši blīva koku audze – pamatā bērzi, bet ir arī priedes, egles, alkšņi. Tur aug Latvijas Sarkanajā grāmatā un Baltijas jūras reģiona Sarkanajā grāmatā iekļauts augs – pļavas silpurene, kas apliecina dabiskās vides augstvērtīgumu šajā teritorijā. Netālu no laukuma paredzēts izvietot izglītojošu informācijas stendu ar galveno informāciju par teritorijā sastopamajiem augiem.

Projektu Rīgas pašvaldības līdzdalības budžeta konkursam iesniedza Ziepniekkalna apkaimes biedrība 2022. gadā. Projekta kopējās izmaksas sastāda  75 564 eiro.

 

Piektdien, 1. martā, norisinājās Rīgas 2.slimnīcas piebūves un esošās ēkas pārbūves Ģimnastikas ielā 1 metu konkursa devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksme, kurā par uzvarētāju atzīta SIA “OZOLA&BULA, arhitektu birojs”, kas saņēma godalgu 14 000 eiro apjomā.

“SIA “Rīgas 2. slimnīcas” attīstības projekts ir ne vien iespēja uzlabot mūsdienu medicīnas aprūpes kvalitāti, bet arī radīt arhitektoniski augstvērtīgu, funkcionāli pārdomātu un energoefektīvu vidi. Šis projekts nav tikai ēkas pārbūvēšana un labiekārtošana, bet gan solis ceļā uz nākotnes veselības aprūpi, kurai raksturīga inovācija un rūpīga plānošana. Ceru, ka labiekārtotās slimnīcas vide palīdzēs pacientiem justies labāk un ātrāk atgūt veselību,”

devīžu atklāšanas pasākumā norādīja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.

Kopējais konkursa godalgu fonds bija 30 000 eiro, kas tika sadalīts atbilstoši žūrijas komisijas lēmumam par godalgu fonda sadalījumu. Ņemot vērā būtiskas atšķirības metu piedāvājuma funkcionālā risinājuma kvalitātē, žūrijas komisija nolēma trešo vietu nepiešķirt un godalgu fondu pārdalīt, attiecīgi piešķirot pirmo, otro vietu un trīs veicināšanas prēmijas.

🟩 Pirmo vietu un godalgu 14 000 eiro apmērā žūrijas komisija piešķīra SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”.
🟩 Otro vietu un godalgu 10 000 eiro apmērā žūrijas komisija piešķīra piegādātāju apvienībai SIA “DR ARHITEKTI” un AS “Palast Architekts”.
🟩 Žūrijas komisija piešķīra trīs veicināšanas godalgas, katru 2000 eiro apmērā SIA “DUAL arhitekti”, SIA “Lauder Architects” un SIA “AB3D”.

Īpašuma departaments pārbaudīs godalgoto vietu ieguvēju atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām profesionālās klasifikācijas prasībām. Kopumā žūrijas komisija atzina konkursu par veiksmīgu un ieteica sākt sarunu procedūru ar konkursa uzvarētāju.

Metu konkurss tika izsludināts 2023. gada 5. oktobrī. Kopumā arhitektūras metu konkursam tika iesniegti 12 meti. Metu vērtēšanas laikā tika saglabāta konkursa dalībnieku anonimitāte.

Metu konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, konkursa nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu SIA “Rīgas 2. slimnīca” piebūvei un lietderīgu, mūsdienu medicīniskās aprūpes prasībām atbilstošu, esošās ēkas pārbūvi Ģimnastikas ielā 1, kas ir konstruktīvi savienots ar esošo slimnīcas ēku, kā arī iegūt priekšlikumu/piedāvājumu teritorijas labiekārtojumam, un izvēlēties būvprojekta izstrādātāju.

Iesniegtos metus vērtēja kompetenta žūrija – žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Dripe, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs; žūrijas komisijas locekļi:

  • Sandris Petronis, SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētājs;
  • Vladimirs Ozoliņš, Rīgas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors;
  • Anna Vasiļjeva, arhitekte, Rīgas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas arhitekte – projektu vadītāja;
  • Gunita Kalīte, arhitekte, Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece;
  • Uldis Balodis, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis;
  • Vita Rauhvargere, arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības pārstāve.

🟩 Konkursa meti būs apskatāmi līdz 28. martam Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūtā 4. stāvā, Ķīpsalas ielā 6 darbdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00.

2024. gada 31. janvārī un 1. februārī Rīgas Jauno tehniķu centrs (Bauskas ielā 88 un Ernestīnes ielā 8A) organizē STEM dienas, lai sekmētu bērnu un jauniešu izpratni un zināšanas par inženierzinātnēm un dabaszinātnēm, kā arī motivētu viņus ar tām saistīt savu dzīvi.

🟠 Rīgas Jauno tehniķu centra komanda, apzinoties izglītības kritiski nozīmīgo lomu un izaicinājumus, īsteno dažādas aktivitātes, lai radītu vienlīdzīgas iespējas bērniem un jauniešiem no dažādām Rīgas vietām apmeklēt STEM ārpusskolas aktivitātes gan Bauskas ielā 88., gan Ernestīnes ielā 8A.

Mācām bērniem un jauniešiem šīs šķietami sarežģītās lietas vienkāršā un aizraujošā veidā!

📌 Nāc! Iepazīsti mūsu pulciņus un skolotājus!
📌 Nāc! Darīsim visi kopā interesantas un aizraujošas lietas!
📌 Nāc! Mēs gaidīsim tieši TEVI!

Rīgā ir noteiktas divas sniega izvešanas vietas, kur apsaimniekotāji un iedzīvotāji var izvest sniegu no attīrītajām teritorijām.

📌 Daugavas kreisajā krastā sniega izvešanas vieta atrodas Rītausmas ielā 35, Ziepniekkalnā.

Sniega izgāztuves vieta Ziepniekkalnā, Rītausmas ielā 35

📌 Daugavas labajā krastā sniegu var vest uz Lidlauka ielu 40, Rumbulā, kur sniega izvešanas vieta ierīkota pretī ledus hallei “Kurbads”.

Sniega izgāztuves vieta Rumbulā, Lidlauka ielā 40

Tiem, kas sniegu veduši iepriekš, jāpievērš uzmanība, ka Daugavas labajā krastā sniega izvešanas vietas novietojums ir nedaudz mainīts un tā pārcelta tālāk uz priekšu no Lidlauka ielas krustojuma ar Atbalss ielu.

Pirms vest sniegu, aicinām uz e-pastu: ptl@riga.lv nosūtīt sekojošu informāciju:
• auto reģistrācijas numuru;
• vārdu, uzvārdu vai komersanta nosaukumu, kurš veic izvešanu;
• izvedamā sniega apjomu;
• uz kuru no abām vietām sniegs tiks vests.

📌 Atgādinām, ka vedot sniegu uz norādītajām vietām, jāievēro Rīgas domes saistošo noteikumu prasības (sniegā nedrīkst būt sadzīves atkritumi) un Aizsargjoslu likums (sniegu aizliegts izgāzt zem augstspriegumu līnijām-aizsargjosla 7m).

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs šogad sāks uzstādīt pirmos jauna dizaina ielu tirdzniecības moduļus pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās. Šogad paredzēts uzstādīt 22 jaunus moduļus Ziepniekkalnā, Daugavgrīvā, Mežciemā, Brasā, Sarkandaugavā, Mīlgrāvī un Juglā.

Šobrīd pašvaldības apsaimniekotajās āra tirdzniecības vietās tirgotājiem pieejami atšķirīgi risinājumi. Dažviet tie ir tikai galdi, citur tie ir galdi ar nojumēm. Tāpat daudzviet esošie galdi un nojumes ir nolietoti. Lai āra tirdzniecības vietas padarītu pievilcīgākas un funkcionālākas, Rīgas apkaimju iedzīvotāju centrs izstrādājis jaunus dizaina risinājumus. Jauno moduļu dizainu radījis arhitekts Toms Kampars.

Moduļi visos gadījumos paredz tirdzniecības vietas veidot ar jumta segumu un sienām, lai pasargātu tirgotājus no lietus, vēja un saules. Moduļu dizains piemērots izvietošanai dažādās kombinācijās atbilstoši katrai āra tirdzniecības vietai. Katram modulim paredzēti funkcionāli elementi, kas ļaus pielāgot noēnojumu tirgotāja piedāvātajiem produktiem.

✅ Pašlaik noslēgts līgums par jauno moduļu izgatavošanu, paredzot tam laiku līdz marta vidum. Nojumju uzstādīšanas laiks būs atkarīgs no laikapstākļiem. Kopā trīs gadu laikā paredzēts uzstādīt 64 nojumes.

Tirgotājiem pašvaldības nodeva par viena tirdzniecības moduļa izmantošanu būs tāda pati kā līdz šim par āra tirdzniecības gada lietošanu. Fiziskas personas var tirgot pašu savāktas dabas veltes, piemēram, ogas, sēnes, savvaļas ziedus, nereģistrējot saimniecisko darbību, ja ienākumi gadā nepārsniedz 3000 eiro. Šādā gadījumā maksa par tirdzniecības moduļa izmantošanu ir 2 eiro dienā. Šiem tirgotājiem būs prioritāte, ja vienlaicīgi vienu tirdzniecības vietu vēlēsies izmantot vairāki tirgotāji.

Saimnieciskās darbības veicējiem, kas tirgo citu radītus produktus, par tirdzniecības moduļa izmantošanu jāmaksā 10 eiro dienā. Ja saimnieciskās darbības veicējs tirgo mājas apstākļos paša radītu pārtikas produkciju vai amatnieks tirgo paša izgatavotus amatniecības izstrādājumus, nodeva dienā ir 2 eiro. Tirgotājiem, kas vēlas tirgot pašu audzētus augkopības pārtikas vai nepārtikas produktus, jāmaksā 4 eiro dienā. Savukārt tirgotājiem, kas vēlas pārdot pašu ražotus biškopības produktus maksa ir 6 eiro dienā.

Lai varētu izmantot pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās, jāsaņem atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai un jāsamaksā pašvaldības nodeva.

✅ Vairāk informācijas par ielu tirdzniecības atļauju pieteikšanu riga.lv.

BeforeAfter

 

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar plānoto Ziepniekkalna meža kopšanu, SIA “Rīgas meži” otrdien, 9.janvārī aicina iedzīvotājus un interesentus uz tikšanos. Tās laikā tiks sniegta informācija par paredzētajiem meža kopšanas darbiem, to mērķiem, kā arī tiks sniegti skaidrojumi un atbildes uz jautājumiem.

🟩 PAR PASĀKUMU

Laiks: otrdiena, 9.janvāris, plkst. 14.00 (apm. 1 stundu).
Vieta: pie Ziepniekkalna meža: https://ej.uz/xcwu (pie meža, Rītausmas ielā).
Dalībnieki: “Rīgas mežu” un Rīgas domes struktūrvienību pārstāvji.
● Publicitātes nolūkos pasākuma laikā paredzēts fotografēt un/vai filmēt.

Tāpat komentārus un argumentētus priekšlikums par plānotajiem darbiem paredzēts uzklausīt līdz piektdienai, 19.janvārim (ieskaitot). Visērtāk sniegt priekšlikumus un nākotnē sekot līdzi aktualitātēm par Ziepniekkalna mežu – “Rīgas mežu” sociālās saziņas vietnē Facebook (https://www.facebook.com/RigasMezi), mirkļbirka #ZiepniekkalnaMežaKopšana.

🟩 PAR ZIEPNIEKKALNA MEŽA KOPŠANU:

Darbu mērķis: palīdzēt augt un attīstīties meža galvenajam kokam – priedei; saglabāt bioloģisko daudzveidību; dažādot meža ainavu, t.sk. saglabāt neskartas vietas, kur patverties meža dzīvniekiem; īpaši izcelt vizuāli patīkamas reljefa formas.

Lai arī “Rīgas meži” Ziepniekkalna mežā izvieto novērošanas kameras un teritoriju uzrauga ikdienā, šis arī ir viens no nelegālo atkritumu izmetēju “iecienītajiem” mežiem. Tāpat meža kopšanas nepieciešamību apliecina 2023.gada rudenī pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas rezultāti par Rīgas un Pierīgas mežiem. Piemēram, saistībā ar Ziepniekkalna mežu tajā norādīts: “Mežs aizaudzis, ceļi dubļainu, ceļa malās atkritumu kalni”.

Darbu plānotā platība: apm. 75 ha (teritorija starp Ozolciema gatvi un Ķekavas novada robežu, kā arī starp Rītausmas ielu un dārzkopības kooperatīvu “Celtnieks”).

Darbi notiks tikai teritorijās, kas iekļautas apstiprinātajā SIA “Rīgas meži” Meža apsaimniekošanas plānā “Rīgas pašvaldības meži Rīgas pilsētas teritorijā, 2018. – 2026.gads”.

Paredzētais laiks: 2024.gada februāris – aprīlis.

Plānojot darbus Ziepniekkalna mežā, izdalītas četras pamata zonas:

  • Pilsētas zaļās zonas mežs (zaļā krāsa): darbu mērķis ir mežā saglabāt neskartas zonas, kur nenotiks kopšanas darbi un cilvēka iejaukšanās.
  • Rekreācijas teritorija (lašu krāsa): atrodas meža daļā, kur ir visplašākais taku tīkls un lielākā iedzīvotāju koncentrācija. Te darbu mērķis ir padarīt šīs aktīvāk apmeklētās meža daļas gaišākas, tīkamākas, pārredzamākas un drošākas apmeklētājiem. Tāpat te tiks veidoti atvērumi (līdz 0,2 ha), lai radītu apstākļus jaunu priedīšu augšanai.
  • Ainaviski vērtīga teritorija (dzeltenā krāsa): te darbu mērķis ir palīdzēt augt meža galvenajam kokam – priedei, t.sk. 100 gadīgām un vecākām; īpaši izcelt ainaviski skaistas meža daļas. Šeit plānots izcirst priežu mežam traucējušus un neraksturīgus pameža krūmus un kokus, kā arī veidot atvērumus (līdz 0,2 ha), lai radītu apstākļus jaunu priedīšu augšanai.
  • Īpaši ainaviska vieta (rozā krāsa): darbu mērķis ir akcentēt meža reljefa dažādību un īpatnības, piemēram, paugurus, ieplakas, ainaviski skaistas lazdas un atsevišķas pameža krūmu grupas. Daļā šīs teritorijas netiks veiktas nekādas darbības.

 

Lasīt vairāk

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA ‘’OnPlate’’ rīko semināru senioriem par TRAUMATISMA profilaksi!

Lai senioriem sniegtu zināšanas par to, kas ir traumatisms, kādi ir riski drošībai dzīvesvietā un dodoties ikdienas gaitās, kā sniegt pirmo palīdzību traumu gadījumā, Rīgas domes Labklājības departaments organizē semināru senioriem par traumatisma profilaksi.

📌 Seminārā uzstāsies:
● Sandris Petronis – Rīgas 2.slimnīcas priekšsēdētājs, sertificēts traumatologs, ortopēds. Uzzināsim, kādi ir traumatisma riska faktori, traumatisma profilakses pasākumi, lūzumu profilakse, pirmā palīdzība traumu gadījumā, drošība dzīvesvietā un dodoties ikdienas gaitās.
● Evita Brensone – fizioterapeite. Noskaidrosim, kāda slodze ir piemērota senioru vecumā, kādi vingrinājumi ir vispiemērotākiem. Kopīgi izkustēsimies veicot līdzsvara, koordinācijas vingrinājumus.

Semināra dalībnieki saņems izdales materiālus par traumatisma profilaksi, vingrinājumus no fizioterapeites!

📌 Seminārs notiks 10.novembrī, 16:00, Rīgas 2.slimnīcā, Ģimnastikas iela 1 (Konferenču zāle 5.stāvā).

Semināra norise:
● Plkst. 16:00-17:00 – lekcija par traumatisma profilaksi;
● Plkst. 17:15-18:15 – izzinoša nodarbība fizioterapeites vadībā “Kustības veselībai”.

📌 Pieteikšanās: pa tālruni +371 29423020 (Ieva) vai rakstot e-pastā: ieva@onplate.lv

Vietu skaits ierobežots!

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts Rīgas domes Labklājības departamenta publicitātes materiālu vajadzībām.