Gaidot Ziemassvētkus – ikgadējais Rūķu gājiens Iļģuciemā un svētku egles iedegšana 3.decembrī

Rūķu gājiens Iļģuciemā

Brīvdabas pasākums “Rūķu gājiens”

Atzīmējot Pirmo Adventi un Ziemassvētku gaidīšanas laika sākumu, 2017. gada 3. decembrī no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.00 Rīgas Kultūras centrs “Iļģuciems” organizē brīvdabas pasākumu “Rūķu gājiens”. Pasākums norisināsies kā svinīgs gājiens no Rīgas Kultūras centra “Iļģuciems” pagalma uz Nordeķu muižas parku un atpakaļ uz sākotnējo pulcēšanās vietu.

Pasākumā tiks izspēlēta pasaka par Lielo Rūķi un Sūnu Rūķi, kurš dzīvo Nordeķu Parka lielā akmens tuvumā. Dalībniekus sagaidīs svētku vadītāji – Rīgas Kultūras centra “Iļģuciems” amatieru kolektīvu vadītāji un dalībnieki, iejūtoties dažādos pasaku tēlos un izspēlējot teatrālas etīdes. Pēc gājiena atklāšanas visi tā dalībnieki, nesot rokās gaismas lukturīšus, dosies ceļā uz netālu esošo Nordeķu muižas parku, kur tos sagaidīs noslēpumainie pasaku rūķi – Sūnu Rūķis un folkloras kopa “Laiksne”. Nordeķu muižas parkā dalībnieki tiks iepazīstināti ar latviskajiem ticējumiem un tradīcijām, kā arī varēs iesaistīties rotaļās un dziesmās, lai latviskā gaisotnē atzīmētu gan Adventa laika sākumu, gan gaidāmos ziemas saulgriežus. Pēc norisēm Nordeķu muižas parkā, gājiena dalībnieki dosies atpakaļ uz Rīgas Kultūras centra “Iļģuciems” pagalmu, kur tiks iedegta Iļģuciema svētku egle. Pēc tam visi pasākuma apmeklētāji aicināti uz Rīgas Kultūras centra “Iļģuciems” Lielo zāli, lai sasildītos, dzertu tēju, klausītos Sūnu Rūķa stāstījumā par Iļģuciemu un skatītos režisora Edmunda Jansona 2016. gadā tapušo multiplikācijas filmu “Bize un Neguļa”.

Pasākuma laikā par jautrību, rotaļām un pārsteigumiem rūpēsies dažādi rūķi – Rīgas Kultūras centra “Iļģuciems” amatieru kolektīvu vadītāji un dalībnieki. Sūnu Rūķis – žurnālists Dzintars Tilaks, Lielais Rūķis – Rīgas Kultūras centra “Iļģuciems” jauniešu deju kolektīva “Dejotprieks” vadītāja Sandra Keisele.

Ieeja bez maksas.

Rūķu gājiens Iļģuciemā

14. maijā plkst. 16.00 Rīgas Kultūras centra “Iļģuciems” Lielajā zālē ar Mātes dienai veltītu koncertu “Sirsnīgais miers” uzstāsies mūziķis un komponists Kārlis Kazāks

“Sirsnīgais miers”

Mātes dienai veltīts Kārļa Kazāka koncerts “Sirsnīgais miers”

2017. gada 14. maijā plkst. 16.00 Rīgas Kultūras centra “Iļģuciems” Lielajā zālē ar Mātes dienai veltītu koncertu uzstāsies mūziķis un komponists Kārlis Kazāks.

Koncertprogramma “Sirsnīgais miers” veidota kā pateicība māmiņām par viņu ieguldīto mīlestību, laiku un rūpēm bērnu audzināšanā. Tajā tiks izceltas ģimeniskās vērtības, kopā būšanas nozīme, mīlestības un atbalsta saņemšanas un došanas loma katra cilvēka dzīvē.

Koncertprogrammā būs dzirdamas Kārļa Kazāka paša komponētas dziesmas, un, veidojot sarunu ar koncerta apmeklētājiem, mūziķis koncerta laikā iepazīstinās ikvienu ar savu dziesmu stāstiem. Koncertā būs dzirdamas arī dažas dziesmas ar Imanta Ziedoņa vārdiem un Kārļa Kazāka mūziku.

Mūziķis Kārlis Kazāks ir latviešu dziedātājs un komponists, kurš šobrīd izdevis trīs mūzikas albumus. Katrai tajos iekļautajai dziesmai ir savs stāsts, ko mūziķis ir ietērpis viegli uztveramā, mierīgā melodijā.

Kārlis Kazāks savā daiļradē uzrunā dažādu mērķauditoriju, tādēļ uz koncertu aicināts ikviens, kurš vēlas Mātes dienas svētkus pavadīt sirsnīgā atmosfērā.

Ieeja bez maksas

Izsludina publisko apspriešanu zemesgabala Buļļu ielā 9, Rīgā lokālplānojumam

No 2016.gada 15.septembra līdz 13.oktobrim notiek lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana zemesgabalam Rīgā, Buļļu ielā 9.

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai piedāvātu risinājumus turpmākai teritorijas attīstībai, mainot tās atļauto izmantošanu no tehniskās apbūves teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju, atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm Iļģuciema apkaimē un saskaņā ar zemesgabala īpašnieku darbības virziena attīstību – ambulatora veselības aprūpe.

Lokāplānojuma pasūtītājs – SIA “Dziedniecība”, to izstrādā – SIA „METRUM”. Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 15.septembra līdz 2016.gada 13.oktobrim var iepazīties:

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4 Rīgā;
interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2444 ;
klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.
Interesenti aicināti uz publiskās apspriešanas sanāksmi, kas notiks 2016.gada 26.septembrī, pl.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1. Arī rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 2016.gada 13.oktobrim (pasta zīmogs), sūtot tos pastā vai iesniedzot Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei).

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs. Viedokli un priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var izteikt arī elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2444.

Lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai Rīgas dome pieņēma 2016.gada 30.augustā.

Papildus informācija